CTTMMD Chương trình Tô mỳ Minh Duy Ri4CVN

Kênh truyền hình Minh Duy ở trên YouTube

Cổng nhà

lên

Các câu hỏi thường gặp | Trang chủCửa tiệm | Cửa trước | Cửa sau

Hân hoan chào đón

Chào mừng các bạn đã đến với trang web của Kênh truyền hình Minh Duy ở trên YouTube. Tên họ hoàn chỉnh của kênh truyền hình này là: CTTMMD Chương trình Tô mỳ Minh Duy Ri4CVN.

Các câu hỏi thường gặp:

Minh Duy hiện đang sản xuất hai bộ phim như cho thấy dưới đây.

Phim bộ Đảo đất trống – Chiếu ở Ri4CVN trên YouTube

  • Phim này có chiếu qua kênh CTTMMD ở trên YouTube.
  • Nhấp vào ngay đây để đi vào kênh CTTMMD, còn gọi là kênh Ri4CVN, ở trên YouTube xem bộ phim, “Đảo đất trống”.
  • Trang web chính yếu của kênh này là cttmmd.wordpress.com.
  • Tập 1 Phần 1 chưa làm xong nhưng tựa đề của nó là “Trung tâm Tiểu bang”.
  • Vào ngày 24 tháng 10 năm 2018, CTTMMD đã xuất bản Phiên bản 0.18 cho một số người xem thử những gì đã làm cho Tập 1 Phần 1 của bộ phim này. Nhấp vào ngay đây xem thử kết quả sơ khai cho tập đầu ra mắt bộ phim này.

Phim bộ Thumos Love – Chiếu ở Ri4CTV trên YouTube

Tìm khắp nơi | Hôm qua | Lục bài viết | Viết bài mớiEdit