Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Diễn văn đầu năm 2007 của TT Bush

Chương Trình Tô Mỳ Minh Duy

Diễn văn đầu năm của TT Bush

Đêm 23-1-2007 ở Hoa Thịnh Đốn

State of the Union Address by Bush 23-1-2007

do thầy Minh Duy tự dịch

Tổng thống Bush đọc diễn văn khẳng đinh…

Trạng Thái Nước Nhà 23-1-2007

tại Toà lập pháp Hoa Kỳ

ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quận Columbia

Bắt đầu 21h13 giờ tối ở Hoa Thịnh Đốn

Bắt đầu 10h13 giờ sáng ở Việt Nam

Ông Tổng Thống: Cám ơn rất nhiều. Và tối nay, tôi có một đặc ân cao và danh dự rõ rệt của riêng tôi — của một tổng thống {Hoa Kỳ} đầu tiên bắt đầu nội dung Diễn văn đầu năm về Trạng thái nước nhà với những chữ này: quý phu nhân chủ tịch {hạ nghị viện}. (hoan hô.)

Trong thời của ông ta, cố nghị sĩ Thomas D’Alesandro, Jr. từ thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, đã thấy hai ông tổng thống Roosevelt và Truman ở bục này. Nhưng không gì đã so sánh được với cái thắng cảnh của con gái ông ta, Nancy, chủ trì tối nay với chức vị {lần đầu tiên nữ} Chủ tịch Hạ nghị viện. (hoan hô.) Chân thành chúc mừng, quý phu nhân Chủ tịch. (hoan hô.)

Một số trong đại sảnh này là người mới vào hạ và thượng viện — và tôi chúc mừng đảng Dân chủ có sự đa số. (hoan hô.) Đại hội nghị viện có thay đổi, nhưng các trách nhiệm của chúng ta thì không. Mỗi một người trong chúng ta làm việc dưới sự điều khiển của giác ngộ mình — và đối với những cái này chúng ta phải luôn chung thủy. Thế nhưng tất cả chúng ta đều bị bắt giữ vững cùng một mức phẩm chất mong đợi, và được kêu gọi phục vụ cùng một bộ các mục đích tốt: để kéo dài sự thịnh vượng của quốc gia này; để chi tiêu tiền bạc dân ta một cách thông thái; để giải quyết các vấn đề, không có để chúng cho nhiều thế hệ tương lai; để cận vệ nước Mỹ chống lại tất cả các sự độc địa; và để giữ niềm tin với những người mà chúng ta đã gữi đi ra ngoài trước để bảo vệ chúng ta. (hoan hô.)

Chúng ta không phải là nhóm đầu tiên đến đây với một chính phủ bị chia cắt và nhiều sự bấp bênh trong bầu không khí. Như nhiều người trước chúng ta, chúng ta có thể làm việc xuyên qua những khác biệt của chúng mình, và thành đạt mấy cái lớn cho người dân nước Mỹ. Người dân nước mình không cần biết ai ngồi bên gian nào — miễn sao chúng ta sẵn lòng đi ngang qua gian bên khi khi có việc cần phải làm cho xong. (hoan hô.) Việc làm của chúng ta là để làm cho đời sống dân Mỹ mến yêu tốt hơn, và để trợ giúp họ xây một tương lai có hy vọng và thời cơ — và điều này là việc kinh doanh trước mắt cho chúng tôi tối nay.

(Minh Duy sẽ dịch tiếp hôm khác)

Chấm dứt 22h02 giờ tối ở Hoa Thịnh Đốn

Chấm dứt 11h02 giờ sáng ở Việt Nam

Thanh toán lệ phí bản quyền trước khi đăng lại

Nguồn

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 25-01-2007 by in Hoa Kỳ.
%d bloggers like this: