Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Hiến pháp Hoa Kỳ – Hồi 1

 Chương Trình Tô Mỳ Minh Duy

Hiến pháp Hoa Kỳ

Hồi 1. Lời Nói Đầu

Hiến pháp Hoa Kỳ luật tối cao của Hoa Kỳ. Nó được Hội nghị quy ước hiến pháp ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania công nhận trong của dạng chính thống của nó vào ngày 17 tháng 9 năm 1787 và sau đó được các đại biểu, do tiểu bang tuyển chọn nhằm thay mặt dân chúng tiểu bang, thông qua.

Khi các đại biểu của 9 trong 13 tiểu bang đã thông qua văn kiện đó, nó đánh dấu một bước khác trong sự tích hợp của liên hiệp các tiểu bang có quốc quyền, bằng cách tạo một chính phủ liên bang quản trị liên hiệp đó. Hoa Kỳ trong dạng một tiểu bang quốc chủ, tuy nhiên, đã hoạch định trước đó, thông qua của cái đó Các điều khoản liên bang năm 1781. Hiến pháp Hoa Kỳ có tác dụng ngày 4-3-1789, thay thế liên hiệp yếu hơn, thiếu tập trung nằm dưới các điều khoản liên bang.

Hiến pháp Hoa Kỳ là văn bản hiến pháp thịnh hành được viết ra lâu năm nhất; Liên hiệp Hoàng gia Anh quốc có một hiến pháp già hơn nhưng không có trên văn kiện. Bản sao chép chính thống của văn kiện đó phô trương tại Cơ quan lưu trữ quốc dân tại Hoa Thịnh Đốn.

Hiến pháp Hoa kỳ bao gồm bảy điều khoản chính thống và hai mươi bảy điều bổ sung.

Lời mở đầu (Preamble) không ban cấp bất cứ cường lực nào mà cũng không kiềm chế bất cứ hành động nào; nó chỉ giải thích nhân tố căn bản ở đằng sau hiến pháp đó. Lời mở đầu là một lời tuyên bố cơ bản của chủ tâm đi trước hiến pháp. Lời mở đầu, nhất là ba chữ đầu tiên, Dân chúng tôi (We the people), là một trong những đoạn được trích dẫn và tham khảo nhiều nhất trong hiến pháp đó. Quả thực, có lẽ chúng là ba chữ hệ trọng nhất trong hiến pháp đó, vì chúng biểu hiện rằng hiến pháp đó đã đến không từ một ông vua, hoặc một hoàng đế, nhưng từ chính tay người dân.

Preamble

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

 

Dân chúng tôi ở Hoa Kỳ, nhằm hoạch định một liên hiệp hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, đảm bảo thanh bình quốc nội, chu cấp phòng thủ chung, đề bạt phúc lợi khái quát, và củng cố các phúc lành tự quyết đến với chúng ta và hậu thế chúng mình, quy định và thiết lập hiến pháp này cho các tiểu bang đã liên hiệp của Mỹ châu.

(còn tiếp)

Hiến Pháp Việt Nam

Lời Nói Đầu Hiến Pháp Việt Nam

Nguồn

Thanh toán lệ phí bản quyền trước khi đăng lại

 

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 27-01-2007 by in Hoa Kỳ.
%d bloggers like this: