Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Giới thiệu Ngôn từ Triết lý

 Chương Trình Tô Mỳ Minh Duy

Giới thiệu Ngôn từ Triết lý

Giải thích Duy vật và Duy tâm

Thuyết nhất nguyên là cái quan niệm siêu hình và thần học cho rằng tất cả mọi sự đều là của một bản chất, nguyên lý, thực chất hoặc năng lượng và rằng chỉ có một bộ luật thống nhất toàn vũ trụ làm nền tảng cho thiên nhiên.

Trong triết học trí óc, thuyết nhị nguyên là một bộ các dự kiến về quan hệ giữa trí óc và vật chất, bắt đầu với yêu sách rằng các hiện tượng trí tuệ là, trong vài phương diện, bất vật lý.

Thực nghiệm luận là cái vị trí siêu hình quả quyết rằng mọi vật hữu hình có đặc tính vật lý; đó là, không có thứ gì khác hơn ngoài mấy cái vật lý. Trong triết học đương thời thực nghiệm luận phần lớn thường liên quan tới triết học trí óc, cụ thể là vấn đề trí óc vả thân xác, trong đó nó cho rằng trí óc, trong một vài sự cảm thụ, là một cái gì đó vật lý. Thực nghiệm luận cũng được gọi là “chủ nghĩa duy vật”, nhưng cái thuật ngữ “thực nghiệm luận” thì đáng ưa hơn bởi vì nó đã tiến hoá với các khoa học vật lý để kết hợp chặt chẽ các khái niệm vật lý một cách nhiều tinh vi hơn là các khái niệm vật chất, ví dụ các quan hệ làn sóng và hạt tử cũng như các sức lực vô hình, bất vật liệu.

Các vật thể có bản chất thực nghiệm luận thường tối thượng bao gồm bất cứ cái gì được vật lý học diễn tả: không có chỉ vật chất nhưng luôn cả năng lượng, không gian, thời gian, sức lực vật lý, cấu trúc, các quá trình vật lý, thông tin, trạng thái, và nhiều món khác.

Trong triết học, bản thể học là truy cứu về sự vật hoặc hiện hữu. Nó cố tìm cho được cách diễn tả hoặc đặt vị trí các thứ loại và các quan hệ cơ bản của sự vật hoặc hiện hữu để định nghĩa các thực thể và các ấn mẫu thực thể không ngoài khuôn khổ của nó. Bản thể học có thể nói là việc truy cứu các hình thành của thực tại. Vài nhà triết học, đáng chú ý thuộc trường Plato, dám chắc rằng tất cả các danh từ nói về các thực thể. Các nhà triết học khác dám chắc rằng vài danh từ không mang tên thực thể nhưng chu cấp phần nào tốc ký nói đến một bộ sưu tầm các vật thể hoặc các sự kiện. Trong quan niệm sau, trí óc, thay vì nói đến một thực thể, nó liên quan tới một bộ sưu tầm các sự kiện trí tuệ do một người có kinh nghiệm; xã hội nói về một bộ sưu tầm gồm có những người chia sẻ cùng một số các đặc thù, và hình học nói về một bộ sưu tầm các hoạt động trí năng có đặc điểm. Bất cứ bản thể học nào cũng phải đưa ra sổ sách cho biết chữ nào nói về các thực thể, cái chữ nào không, tại sao, và kết quả là các thứ loại gì. Khi áp dụng quá trình này vào các danh từ như điện tử, năng lượng, giao kèo, hạnh phúc, thời gian, sự thật, thuyết nhân quả, và Chúa Trời, bản thể học trở thành một điều chủ yếu đối với nhiều nhánh triết học.

Thuyết duy vật là một dạng thực nghiệm luận nắm giữ rằng cái duy nhất có thể đích thực được nói có sự hiện diện là vật chất; rằng cơ bản tất cả mọi sự việc bao gồm vật liệu và tất cả các hiện tượng là kết quả của các sự tương tác vật liệu. Khoa học dùng một giả sử hiện hành, đôi khi gọi là thuyết tự nhiên phương thức, cho rằng các sự kiện dễ thấy trong thiên nhiên chỉ được giải thích bằng các nguyên nhân tự nhiên và không trước hết cho rằng việc siêu nhiên hiện hữu hay không. Như một lý thuyết, thuyết duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên. Cứ như vậy, nó khác với các bản thể học dựa vào thuyết nhị nguyên hoặc đa nguyên. Về mặt các giải thích độc điểm của thực tại có hiện tượng, thuyết duy vật đứng vào vị trí tuyệt tương phản với thuyết duy tâm.

Nhận thức luận hoặc lý thuyết về kiến thức là một nhánh triết học tây phương nghiên cứu về bản chất và phạm vi của cả kiến thức lẫn lòng tin. Nhiều cuộc tranh luận trong ngành này hội tụ vào việc phân tích bản chất kiến thức và cách nó quan hệ tới các khái niệm tương tự như sự thật, lòng tin, và lý lẽ bào chữa. Nó cũng đương đầu với phương tiện sản xuất kiến thức, chẳng khác gì chủ nghĩa hoài nghi về các quyền yêu sách khác biệt về kiến thức. Nói một cách khác, nhận thức luận trước hết diễn thuyết những câu hỏi theo sau: “kiến thức là gì?”, “kiến thức được sản xuất như thế nào?”, và “người ta biết gì?”.

Thuyết duy thực đương thời, còn gọi là thuyết duy thực siêu hình, là lòng tin trong và lòng trung thành với một thực tại có mặt độc lập với quan sát viên. Dân có óc thực tế tin rằng các lý thuyết được thành công là vì chúng phù hợp với thực tại. Đó là, vì các giải thích lý thuyết trong câu hỏi có vài quan hệ trực tiếp với một số sự vật hiện hữu ngoài đời.

Dân duy thực có khuynh hướng tin rằng bất cứ cái gì chúng ta tin ngay bây giờ chỉ là một sự xấp xỉ của thực tại và rằng mỗi sự quan sát mới đem chúng ta đến gần hơn sự hiểu biết về thực tại. Dân duy thực thường hay ấp ủ cái gì họ tin là thực sự có thật, ngay cả khi thực tại chính nó có vô duyên hay phủ phàng thế nào đi nữa. Phần lớn dân duy thực đi tới hiểu biết của họ về thực tại qua óc phê phán, còn gọi là tư duy phản biện.

Thuyết duy tâm là một lớp các vị trí trong bản thể học và nhận thức luận. Vị trí nhận thức luận của thuyết duy tâm quả quyết rằng mọi vật chúng ta thực nghiệm là một bản chất trí tuệ. Đó là, chúng ta chỉ có thể có kiến thức trực tiếp, trước mắt về nội dung trí óc ta. Chúng ta có thể không bao giờ một cách trực tiếp biết hoặc thực nghiệm một vật thể chính nó ở ngoài. Vị trí bản thể học của thuyết duy tâm quả quyết hoặc rằng chỉ có các trí óc và các vật thể của trí óc có mặt, hoặc rằng mọi vật bao gồm những thực tại của trí tuệ, ví dụ như tư tưởng, xúc cảm, các nhận thức, các ý kiến, hoặc cương quyết. Coi như là một nền tảng cho vũ trụ học, hoặc một phương sách để hiểu về bản chất hiện hữu, thuyết duy tâm thường hay tương phản với thuyết duy vật, cả hai thuộc quyền sở hữu các bản thể học của người theo thuyết nhất nguyên, trái ngược với các bản thể học của người theo thuyết nhị hoặc đa nguyên.

Phương sách duy tâm của giới triết học tây phương khác biệt với các nhà tư tưởng đông dương. Trong nhiều tư tưởng tây phương điều lý tưởng quan hệ kiến thức trực tiếp về các ý kiến hoặc hình ảnh trí tuệ chủ quan. Rồi thì nó thường được để kề nhau với thuyết duy thực trong đó cái thực được nói là có hiện hữu tuyệt đối trước khi có và không lệ thuộc vào kiến thức chúng ta. Giới duy tâm nhận thức luận có lẽ đã khăng khăng đòi rằng mấy cái duy nhất mà có thể trực tiếp được biết chắc chắn là các ý kiến. Trong tư tưởng đông dương, như có phản chiếu trong thuyết duy tâm Hindu, quan niệm thuyết duy tâm lấy chủ ý của ý thức, có bản chất ý thức sinh tồn của một vị thần thâm nhập khắp mọi sự, như là cơ sở của tất cả các hiện tượng. Một ấn mẫu của thuyết duy tâm Á châu là thuyết duy tâm của Phật tử.

Thanh toán lệ phí bản quyền trước khi đăng lại

Nguồn

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-01-2007 by in Triết.
%d bloggers like this: