Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Thẻ lệnh Thơ, Văn và Tác Giả trong TSGGML

Thẻ lệnh Thơ, Văn và Tác Giả trong TSGGML

Em góp ý về thẻ lệnh TSGGML: Nên có lệnh chung cho cả một đoạn. Nếu không đối với một bài thơ mà câu nào cũng phải dùng thẻ lệnh sẽ rất lâu, tốn thời gian.

Đỗ Thị Mai

Cám ơn Mai đã ra ý kiến đó. Khi làm thơ trước nay, tác giả nên dùng thẻ lệnh [tho] phía trước từng câu thơ một. Nếu vậy thì kết quả các thẻ lệnh sau đây…

[tho]Rượu này từ gạo mà ra
[tho]Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm


…thì sẽ có kết quả như sau:

Rượu này từ gạo mà ra

Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm

Nhưng nếu cần phải viết một đoạn thơ dài thì nên cho toàn thể đoạn thơ đó vào giữa đầu thẻ lệnh [tho] và đuôi thẻ lệnh [/tho], ví dụ, kết quả các thẻ lệnh sau đây…

[tho]Làm sao kiếm được nhiều tiền?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon?
Làm sao giấc ngủ cho tròn?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh?
Làm sao để tiền bóng banh?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời?
Làm sao sống giữa cuộc đời?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa?
Làm sao cứ mãi trêu hoa?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu? [/tho]


…sẽ có kết quả như sau:

Làm sao kiếm được nhiều tiền?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon?
Làm sao giấc ngủ cho tròn?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh?
Làm sao để tiền bóng banh?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời?
Làm sao sống giữa cuộc đời?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa?
Làm sao cứ mãi trêu hoa?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu?


Đầu thẻ lệnh [van] và đuôi thẻ lệnh [/van] làm việc cũng giống như thế nhưng các câu văn sẽ xếp hàng theo lề trái thay vì xếp hàng vào ngay chính giữa.
Đầu thẻ lệnh [tacgia] và đuôi thẻ lệnh [/tacgia] làm việc cũng giống như thế nhưng các câu văn sẽ xếp hàng theo lề phải thay vì xếp hàng vào ngay chính giữa.

Thầy Minh Duy

Nguồn

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-02-2007 by in CNTT, Làm Web, TSGGML, Xã hội web.
%d bloggers like this: