Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách viết Kế hoạch Kinh doanh

Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh

Cách viết KHKD

Cách viết Kế hoạch Kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là một văn kiện. Văn kiện này cần phải có những mục như sau:

 • Mục lục
 • Tóm tắt tổng quát
 • Giới thiệu Công ty
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Phân tích Ngành
 • Phân tích Thị trường
 • Thị trường Mục tiêu
 • Kế họach Marketing/Bán hàng
 • Phân tích Cạnh tranh
 • Đội ngũ quản lý
 • Dự báo Tài chính
 • Báo cáo Tài chính
 • Chiến lược Rút lui khỏi công ty

1. Mục lục

Bảng mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh của quý vị, và có thể được chia thành các đề mục nhỏ quan trọng hoặc để làm rõ. Nhớ rằng trang mục lục phải được sắp xếp rõ ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức.
Bảng mục lục sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của quý vị.
— — đọc tiếp — —

2. Tóm tắt tổng quát

Tóm tắt Tổng quát nên đề cập đến những vấn đề sau một cách rõ ràng và chính xác:

 • Giới thiệu qua về Công ty

  Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm gì và ở đâu. Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường của quý vị, số kinh phí quý vị hy vọng có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng như thế nào.

 • Tầm nhìn, sứ mệnh
 • Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch kinh doanh của quý vị, mà còn cho cả công ty của quý vị nữa. Lời tuyên bố này xác định ra con đường công ty quý vị sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức năng của công ty. Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của quý vị cho người đọc biết thông tin về quý vị và kế hoạch kinh doanh của quý vị – công ty của quý vị đại diện cho cái gì, quý vị tin tưởng vào điều gì, và quý vị mong muốn đạt được điều gì.

 • Điểm lại cơ hội
 • Mô tả và lượng hóa cơ hội và xem quý vị phù hợp ở chỗ nào. Giải thích tại sao quý vị tham gia ngành kinh doanh này và lý do quý vị sẽ tận dụng cơ hội này.

 • Tóm tắt thị trường
 • Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm hay là tăng trưởng giai đoạn sau). Những động lực chính, xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì trường là gì?

 • Tạo sự khác biệt (điều gì làm quý vị khác với người khác)
 • Điều gì khiến cho quý vị khác với toàn bộ phần còn lại? Sản phẩm của quý vị do một bên sở hữu, có đăng ký bằng sáng chế, hay có đăng ký bản quyền không? Dịch vụ của quý vị tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn hay không? và nếu thế thì tại sao lại như vậy? Có phải lợi thế của quý vị chỉ mang tính “tạm thời”? và quý vị có các bước thực hiện để bảo vệ vị thế của mình không? Liệu có các cản trở gia nhập thị trường đúng như dự báo tài chính của quý vị không?

 • Mô tả sản phẩm/ dịch vụ
 • Phần này nên mô tả ngắn gọn sản phẩm và dịch vụ của quý vị.

 • Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý
 • Xét về lịch sử, đội ngũ quản lý công ty là một trong những chỉ báo về sự thành công và các nhà đầu tư sẽ xem xét rất kỹ từng cá nhân sẽ tham gia quản lý công ty. Ngắn gọn, quý vị muốn nhấn mạnh những kinh nghiệm phù hợp trước đây của độ ngũ quản lý. Nêu tên các công ty, các cương vị đã làm và các thành tự chính đã đạt được.

 • Bản chất và sử dụng nguồn thu

  Quý vị đang cần bao nhiêu vốn đầu tư. Xin lưu ý rằng một trong những nguyên nhân chung nhất dẫn tới thất bại trong kinh doanh là vấn đề thiếu vốn. Quý vị nên có biết rõ mình cần bao nhiêu tiền để vận hành doanh nghiệp trong cả năm đầu tiên. Nhà đầu tư cũng muốn biết số tiền sẽ được sử dụng là bao nhiêu.

3. Giới thiệu Công ty

Phần này trình bày tóm tắt làm thế nào quý vị tới được thời điểm này và trong tương lai định hướng sẽ đi về đâu. Nguồn gốc của công cuộc kinh doanh của quý vị là gì? Nhóm quản lý được hình thành như thế nào? Quý vị kiếm được kinh phí như thế nào tới thời điểm hiện nay? Quý vị có đầu tư tiền riêng của mình vào cuộc kinh doanh này không và bao nhiêu? Cơ cấu pháp lý của công ty như thế nào? Ai là chủ đầu tư hiện nay và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? Cơ sở vật chất hiện tại và tương lai? Chiến lược rút khỏi công ty như thế nào?

 • Mô tả pháp lý

  Gồm những chi tiết sau: công ty được thành lập ở đâu và khi nào, một dòng mô tả lĩnh vực kinh doanh của quý vị, và tóm tắt công ty của quý vị cung cấp những gì.

 • Lịch sử công ty
 • Tổng quan về lịch sử kinh doanh của quý vị. Sắp xếp chi tiết công ty thành các sự kiện theo dòng thời gian hoặc theo hình thức văn kể, và nêu cả các thành tựu và những mốc quan trọng. Giải thích tại sao quý vị khởi sự công ty, động lực thúc đẩy sự ra đời công ty, và sự kết hợp sản phẩm/dịch vụ thay đổi như thế nào theo thời gian. Liệt kê dữ liệu trước đây về bán hàng, lợi nhuận, số lượng bán ra, số nhân viên, và các dữ kiện quan trọng khác để hình thành doanh nghiệp của quý vị: chủ đầu tư của quý vị là ai và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? Đội ngũ quản lý được hình thành như thế nào.

 • Thực trạng
 • Ghi nhanh địa điểm công ty hiện nay ở đâu. Quý vị có ở tại một địa điểm, quý vị hiện giờ bán gì, có bao nhiêu nhân viên, và quý vị thành công đến mức nào? Chỉ rõ thế mạnh, đồng thời cũng thẳng thắn và chân thực cho biết điểm yếu. Chủ đầu tư biết rằng tất cả doanh nghiệp đều có điểm yếu, và thể hiện sự trưởng thành trong kinh doanh của mình bằng cách thừa nhận những điểm yếu và đề ra các bước khắc phục. Quý vị được tài trợ như thế nào cho tới thời điểm này. Quý vị có đầu tư tiền của minh vào doanh nghiệp hay không và bao nhiêu. Chủ đầu tư hiện nay là ai và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu?

 • Mục tiêu tương lai
 • Phần này cho người đọc biết công ty sẽ đi theo hướng nào. Quý vị mong đạt được gì trong vòng 1, 3, 5 và 10 năm tới? Liên hệ những mục tiêu này với khoản đầu tư quý vị cần để cho nhà đầu tư hiểu tại sao quý vị cần tiền của họ và quý vị dự định dùng tiền đó để làm gì. Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận bằng ngôn ngữ lạc quan, nhưng đảm bảo phải thực tiễn.

 • Chiến lược rút khỏi công ty
 • Đây là lúc quý vị giải thích cho nhà đầu tư làm thế nào họ thu hồi lại vốn đã bỏ ra, theo quý vị số lợi nhuận trên vốn đầu tư họ sẽ thu được là bao nhiêu và trong khung thời gian là bao nhiêu. Chiến lược rút khỏi công ty có thể bao gồm việc bán hoặc sáp nhập công ty, đội ngũ quản lý mua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu cho công chúng (IPO) hoặc bán cho tư nhân.

4. Sản phẩm & Dịch vụ

Mô tả sản phẩm, dịch vụ và công nghệ. Bình luận về giá cả, dịch vụ, hỗ trợ, bảo hành, sản xuất…. Lợi thế của sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị là gì và so với đối thủ cạnh tranh thì ra sao. Lịch biểu tung những sản phẩm này ra thị trường và cần thực hiện những bước nào để đảm bảo đáp ứng được khung thời gian này? Có sự tham gia của các nhà kinh doanh khác không và nếu có thì họ là ai và vai trò của họ như thế nào. Sản phẩm của quý vị đã được kiểm tra/đánh giá chưa và nếu có thì được làm ở đâu, khi nào và kết quả ra sao. Liệu có kế hoạch cho các sản phẩm tương lai hoặc dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo không? và nếu có thì đó là sản phẩm gì và khi nào sẽ được sản xuất? Những sản phẩm mới này có được gộp vào doanh thu và dự toán chi phí không?

5. Phân tích Ngành

Phân tích ngành: xu hướng, triển vọng nhu cầu, những rào cản đối với gia nhập thị trường và tăng trưởng, ảnh hưởng của đổi mới và công nghệ, tác động của nền kinh tế, chính phủ và sức khỏe tài chính của ngành; Mọi doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi của một ngành nào đó. Kế hoạch kinh doanh của quý vị phải nêu được các lực lượng đang tham gia trong ngành của mình, những xu hướng và tăng trưởng cơ bản theo thời gian, và công ty của quý vị khớp ở chỗ nào. Trình diễn cho người ngoài biết quý vị am hiểu và đã dự đoán được các nhân tố quan trọng của ngành mình, xây dựng nền tảng cho sự thành công của công ty của quý vị. Hãy nghĩ về ngành của quý vị như là những công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự như của quý vị. Điều này bao gồm các công ty bán những sản phẩm và dịch vụ tương tự, cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ trợ hoặc bổ sung. Bất cứ doanh nghiệp nào nằm ở giữa một đầu là cung cấp nguyên liệu thô và đầu kia là kênh phân phối loại sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị đều năm trong ngành của quý vị.

Trong phần phân tích ngành của kế hoạch kinh doanh, hãy trả lời cho các câu hỏi dưới đây:

 • Quy mô của ngành mình như thế nào xét cả về doanh thu và số công ty?
 • Thảo luận đặc điểm của ngành này như: xu hướng tăng trưởng, đơn vị bán ra hoặc số nhân công.
 • Những nhân tố nào ảnh hưởng tới tăng trưởng hoặc suy thoái của ngành?
 • Xu hướng trong những năm trước là gì?
 • Dự báo xu hướng trong những năm sắp tới? (kể cả nghiên cứu minh họa)
 • Những rào cản gia nhập ngành của mình là gì?
 • Có bao nhiêu công ty dự kiến gia nhập ngành trong tương lai?
 • Những quy định nào của chính phủ tác động đến ngành và doanh nghiệp của quý vị?
 • Ngành của quý vị có bọ điều tiết nhiều không hoặc có bị nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ không?
 • Giải thích tổng quan về hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ trong ngành của quý vị.
 • Để được phân phối cho ngành của quý vị có khó không? Giải thích.

6. Phân tích Thị trường

Phần này trong kế hoạch kinh doanh nên trình bày về quy mô thị trường, xu hướng, tốc độ tăng trưởng, phân tích cạnh tranh, dự báo thị phần, giai đoạn phát triển tương đối, và các quyết định về sản phẩm và dịch vụ. Điều quan trọng là mô tả tổng thể thị trường cũng như phân đoạn mục tiêu mà quý vị đang mục tiêu. Quý vị nên thảo luận những thay đổi quan trọng đang diễn ra trên thị trường, xu hướng ngắn và dài hạn, tác động của công nghệ, quy định của chính phủ và nền kinh tế.

7. Thị trường Mục tiêu

Điều cốt yếu là phải xác định rõ thị trường mục tiêu trong kế hoạch kinh doanh – nhà đầu tư cần thông tin này. Khách hàng của quý vị hiện nay là ai và mô tả chi tiết đặc điểm của họ. Cung cấp thông tin như: tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thu nhập, sức mua tương ứng, và hơn nữa (nếu cần)

Mục tiêu của phần này nhằm xây dựng một hồ sơ về khách hàng điển hình của quý vị. Quý vị càng mô tả các đặc tính của khách hàng rõ ràng bao nhiêu, càng dễ xây dựng một chương trình marketing để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả.

Thông tin và nghiên cứu được đưa vào phần thị trường mục tiêu nên lấy từ nguồn sơ cấp và thứ cấp. Nguồn sơ cấp bao gồm thông tin quý vị phát hiện ra hoặc đúc kết được từ quan sát của bản than và nghiên cứu, như là nghiên cứu của cá nhân, kết quả bảng điều tra, đi thăm thực địa, và đối thoại với chuyên gia trong ngành.
Nguồn thứ cấp gồm các nguồn như tạp chí, sách, các báo cáo đã in, số liệu của chính phủ, hoặc tìm kiếm trên mạng internet.

8. Kế họach Marketing/Bán hàng

Mô tả người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của quý vị. Họ là ai, ở đâu và có bao nhiêu người? Số lượng này đang tăng hay giảm và tại sao? Có sự tập trung về địa lý không? Đối tượng mục tiêu của quý vị chỉ là thị trường nội địa hay có thể gồm cả các cơ hội quốc tế? Làm thế nào tiếp cận được thị trường? Làm thế nào khách hàng biết được công ty, thương hiệu, hình ảnh và sản phẩm của quý vị? Ai sẽ chịu trách nhiệm bán hàng và marketing và thông tin nền về họ.

Phần marketing & bán hàng nên bao quát những chủ đề dưới đây:

 • Chiến lược bán hàng / phân phối
 • Chiến lược giá cả
 • Xác định vị trí sản phẩm
 • Quảng bá thương hiệu
 • Vật liệu thế chấp
 • Chiến lược quảng bá sản phẩm / thị trường
 • Quảng cáo và xúc tiến bán hàng
 • Quan hệ công chúng (PR)
 • Quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng
 • Marketing trực tiếp
 • Triển lãm thương mại
 • Chiến lược / kế hoạch lập trang website
 • Liên minh / quan hệ đối tác chiến lược
 • (Bảng) Ngân sách Marketing

9. Phân tích Cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh đã đi trước bạn trên thị trường. Họ đã thiết lập được vị trí, phân phối, tiếp cận thị trường và có khách hàng. Sự sống còn của doanh nghiệp quý vị phụ thuộc vào khả năng công ty giành được thị phần từ tay các đối thủ cạnh tranh – hoặc chiếm lĩnh được một phân đoạn của thị trường hịên chưa được khai thác.
Nên đưa ra bảng biểu hoặc đồ thị hình bánh cho thấy thị phần của các đối thủ cạnh tranh, xu hướng và thay đổi theo thời gian. Giải thích thị phần quý vị dự định chiếm lĩnh, và từ tay ai hoặc làm thế nào quý vị xâm nhập được vào thị trường này.

Quý vị cũng có thể trình bày mình có ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh ở chỗ nào? Tại sao khách hàng sẽ chọn quý vị chứ không phải là các công ty khác? Ai đang chiếm lĩnh thị trường và tại sao họ làm được như vậy? Điểm dễ bị tổn thương của đối thủ cạnh tranh là ở chỗ nào và làm thế nào có thể tận dụng được những điểm yếu này. Liệt kê những mặt mạnh và mặt yếu của từng đối thủ cạnh tranh với một cách nhìn khách quan. Đây là những vấn đề quý vị cần cân nhắc khi hoàn tất phân tích cạnh tranh. Phần này nên gồm những mục sau:

 • Tổng quan
 • Các sự kiện / kinh phí gần đây
 • Sáp nhập / mua lại công ty
 • Liệt kê và mô tả các đối thủ cạnh tranh chính
 • Phân tích chính xác từng doanh nghiệp cạnh tranh
 • Mặt mạnh / mặt yếu
 • Tạo sự khác biệt cho công ty

10. Đội ngũ quản lý

Trong khi phần Tóm tắt Tổng quát có một đoạn rất ngắn về độ ngũ quản lý chủ chốt, phần này nên đi vào chi tiết từng cá nhân được giao trọng trách quản lý tiền của nhà đầu tư. Nhấn mạnh kinh nghiệm và thành công trước đây.

Phần này nên bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch tóm tắt đội ngũ quản lý chủ chốt
 • Sơ đồ tổ chức (hiện nay & tương lai)
 • Bảng bố trí nhân lực
 • Ban tư vấn
 • Ban giám đốc

Sơ đồ tổ chức Một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản sẽ giúp giải thích cơ cấu tổ chức công ty, cấu trúc báo cáo và các vị trí. Bảng sơ đồ nên phản ảnh các vị trí hiện nay và trong tương lai hoặc có thể đưa ra hai bảng – trước và sau khi có kinh phí. Hai bảng này sẽ hữu ích hơn nếu quý vị dự báo được những thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức sau khi có kinh phí.

Bảng bố trí nhân lực Quý vị dự định bổ nhiệm các cương vị nào và khi nào. Điều này nên gắn với việc sử dụng nguồn thu và dự báo tài chính.

Ban Tư vấn Một Ban tư vấn tốt có thể là một tài sản giá trị giúp công ty đi qua được bãi mìn và phát triển chắc chắn. Hãy tìm những người là chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng (kế toán, luật pháp, công nghệ, học giả, tư vấn, v.v…).

11. Dự báo Tài chính

Tất cả mọi thứ đưa vào kế hoạch kinh doanh đến thời điểm này cần hỗ trợ cho các giả định và dự báo về tài chính của quý vị. Nói cách khác, người đọc không nên ngạc nhiên khi xem dự báo doanh thu trong vòng năm năm bởi vì quý vị đã cho họ thông tin chi tiết về thị trường, cơ hội và chiến lược của mình. Quý vị đã mô tả lợi thế so với đối thủ cạnh tranh; quý vị đã liệt kê cách tiếp cận thị trường và đội ngũ quản lý có thể giúp đạt được mục tiêu đề ra. Dự báo nên có tính lôgic với những gì quý vị đưa vào trong kế hoạch này.

Phần này nên cung cấp cho người đọc lý do tại sao quý vị đưa ra dự báo tài chính và nên đề cập đến những mục sau:

 • Tổng doanh số
 • Dự báo đơn vị
 • Chi phí của hàng hóa đã bán
 • Tổng lãi
 • Phí / chi phí nhân sự
 • Chi phí marketing
 • Thâm nhập thị trường
 • Tiền thuê
 • Các tiện ích
 • Điện thoại
 • Lương
 • Kiểm kê
 • Phí thuê các nhà chuyên nghiệp
 • Hoa hồng
 • Đi lại & Giải trí
 • Nghiên cứu
 • Thuế tiểu bang
 • Thuế liên bang

12. Báo cáo Tài chính

Quản lý tài chính tốt là một trong những cách tốt nhất để doanh nghiệp duy trì khả năng sinh lợi và có khả năng chi trả. Quý vị quản lý tài chính của doanh nghiệp mình tốt đến mức nào là vấn đề then chốt đối với mọi cuộc kinh doanh thành công. Mỗi năng hàng nghìn doanh nghiệp đầy tiềm năng thành đạt bị thua lỗ bởi quản lý tài chính kém. Với tư cách là chủ doanh nghiệp, quý vị cần xác định và thực hiện chính sách tài chính dẫn tới và bảo đảm quý vị sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình. Để quản lý tài chính một cách hiệu quả, lập kế hoạch ngân sách tốt và thực tiễn bằng cách xác định số tiền thực tế cần để mở doanh nghiệp (chi phí khởi sự doanh nghiệp) và số tiền cần để duy trì hoạt động (chi phí vận hành). Bước đầu tiên để xay dựng một kế hoạch tài chính tốt là hoàn tất báo cáo thu nhập, phân tích dòng tiền mặt và bảng cân đối tài sản – nếu công ty của quý vị có doanh thu.

 • Báo cáo thu nhập

  Công cụ đầu tiên cho việc báo cáo tài chính tốt là Báo cáo Thu nhập. Đây là thước đo doanh số và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Báo cáo này được soạn định kỳ (hàng tháng trong năm đầu tiên và hàng năm trong suốt năm năm) để cho thấy kết quả hoạt động trong khoảng thời gian kế toán này. Báo cáo này nên tuân thủ những Nguyên tắc Kế toán đã được thống nhất chung (GAAP) và có thông tin về doanh thu và chi phí không tính đến tính chất của doanh nghiệp.

 • Phân tích dòng tiền mặt
 • Phân tích dòng tiền mặt được thiết kết để cho thấy quý vị đang dùng tiền vào đâu và với tốc độ nào (tốc độ đốt cháy). Bản phân tích này được nhà đầu tư rất quan tâm bởi vì nhà đầu tư muốn xem khi nào quý vị dự báo có dòng tiền mặt tốt – tiền vào nhiều hơn tiền ra.

 • Bản cân đối tài sản
 • Bản cân đối tài sản cho thấy bức tranh về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm xác định, thường là kết thúc thời kỳ kế toán. Bản này liệt kê chi tiết các tài sản hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp sở hữu (được gọi là tài sản có) và khoản tiền mà doanh nghịêp nợ, hoặc là đối với chủ nợ (tài sản nợ) hoặc là đối với chủ sở hữu (vốn góp của cổ đông hoặc giá trị tịnh của doanh nghiệp).

13. Chiến lược Rút lui khỏi công ty

Để thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp của mình, điều mấu chốt là phải có một kế hoạch rút lui dành cho nhà đầu tư để họ có thể thu hồi vốn của mình và rút khỏi công ty của quý vị. Phần viết về chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp của quý vị cũng nên nêu tra kế hoạch dài hạn cho doanh nghịêp mình.
Bắt đầu bằng cách tự hỏi tại sao mình lại lao vào kinh doanh. Quý vị có cho rằng mình sẽ vẫn tiếp tục điều hành công ty sau 20 năm, hoặc quý vị có qua tâm đến việc tiếp tục phát triển sau một vài năm? Quý vị tham gia kinh doanh để cuối cùng thu được khoản tiền lớn, hay là quý vị quan tâm nhiều hơn đến việc điều hành một doanh nghiệp gia đình phát triển vững chắc và bền vững?

Điều quan trọng phải nghĩ qua hết những vấn đề này và quyết định quý vị dự định làm gì với doanh nghiệp của mình trước khi quý vị có thể trả lời một cách thấu đáo những câu hỏi này, và xử lý được các vấn đề liên quan tới việc làm thế nào nhà đầu tư có thể rút lui khỏi doanh nghiệp của quý vị.
Sau đây là một số chiến lược rút lui cần cân nhắc:

 • Bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (Initial Public Offering) (một sự kiện rất hiếm đối với các công ty mới thành lập)
 • Sáp nhập/Mua lại công ty
 • Đối tác kinh doanh mua lại doanh nghiệp
 • Bán quyền kinh doanh (Franchise)
Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

598 comments on “Cách viết Kế hoạch Kinh doanh

 1. Khoatran
  26-03-2007

  Tôi đang tìm hiểu cách viết một kế hoạch kinh doanh hòan chỉnh, người sở hữu website này có thể gởi cho tôi KHKD trên không. Xin chân thành cảm ơn.

  • Nguyen Nam
   06-09-2010

   Mình là sinh viên Quản Trị Kinh Koanh. Mình có ý tưởng kinh doanh rất hay và có thể làm giàu từ đây. Hiện giờ mình có ít vốn chưa bắt đầu được. Mình cần cùng một người có khả năng về vốn và yêu thích kinh doanh để cùng hợp tác. Nêu bạn nào có chí hướng muốn làm giàu thì rất mong được cùng làm việc hoạc gặp nhau để trao đổi ý tường cũng rất vui.
   Mình tên Nam: ĐT. 01675-022-099 (Ở Tp.HCM, bạn nao quan tâm thi pm nha)

   • joquynhan
    08-09-2010

    Mình mới vào làm 1 công ty chuyên cung cấp phần mềm cho các trường học. Bạn có thể tư vẫn để mình lập 1 kế hoạch bán sản phẩm phần mềm mới được không?. Mình thanks. Có thể liên hệ trực tiếp qua mail và YM nhé, thanks

   • tuong vy
    03-10-2010

    ban co the cho minh biet y tuong kinh doanh cua ban la j ko? ban co ban ke hoach cu the chu?
    rat vui neu duoc tiep xua voi ban va ban ke hoach kd trong tuong lai cua ban.
    than ai,
    tuong vy

   • quangmaket
    27-10-2010

    mjnh cung rat to mo` co ji ljen he voj mjnh qua dja chj yahoo nha!

   • LE CAO DAN
    28-10-2010

    ban da chon duoc nguoi hop tac chua?
    minh co the trao doi voi ban ?

   • xuhoahongtuyet83
    16-11-2010

    Mình đọc câu nói của bạn trên web làm mình tò mò rất nhiều về khả năng kinh doanh của bạn.Mình không có vốn nên không thể hợp tác với bạn được hixhix nhưng mình rất trọng những ai có ý chí và ý tưởng.Mình có thể học hỏi nhiệt huyết của bạn duoc9775 chứ?nếu bạn không cảm thấy phiền?

   • tuyen
    22-11-2010

    chào bạn , mình cũng học quản trị kinh doanh
    nè , mình cũng rất iu thích kinh doanh , mình
    rất thích những người có ý chí như bạn. Mình Làm
    wen nha.Mong tin bạn.

   • lương ngọc thảo
    10-03-2011

    mình cũng học khoa qtkd trường Cd ra,mình cũng muốn kinh doanh nhưng bạn nói ý tửong của bạn dc ko??

   • Vũ Xuân Hòa
    31-10-2011

    Chào bạn. Mình đã đọc ý tưởng kinh doanh của bạn. Mình cũng sắp tốt nghiệp nghành kinh doanh và cũng muốn mở mang kinh doanh. Bạn có thể gửi cho minh bảng kế hoạch kinh doanh chi tiết của bạn đươc không? Sau khi mình đọc và nghiên cứu mình sẽ trả lời bạn. Rất vui khi đươc cộng tác với bạn có cùng chí hướng.

   • minhanh15810@yahoo.com
    12-11-2011

    chao ban
    minh dang muon lap mot ke hoch kinh doanh nhung minh chua biet phai bat dau tu dau?
    ban co the cho minh biet y tuong cua ban la gi khong?
    neu co the tham khao y kien cua nhau ban nghi sao?
    co gi mail cho minh:
    Mail: minhanh15810@yahoo.com

   • nhu anh
    23-12-2011

    minh dang lam KHKD cho dich vu thi cong chong tham va son san epoxy,ban co the gui giup cho minh mot mot y tuong nhe.
    thanks

   • sanhpham
    28-12-2011

    hi.chào bạn.bản thân mình rất thích kinh doanh.mình cũng học kinh tế ra và cũng rất mong có cơ hội tiếp súc với những dự án kinh doanh.đọc những chia sẻ của bạn mình thấy chắc bạn đã có sẵn kế hoạch và mục tiêu kinh doanh.nhưng hiện tại mình chưa biết về kế hoạch kinh doanh của bạn ra sao?.nếu có cơ hội bạn có thể chia sẻ chút thông tin về đề án của bạn nha.biết đâu mình có cơ hội cùng bạn hợp tác…..có gì liên hệ qua mail nha

   • Nguyen
    29-12-2011

    Thiết kế website cho các ý tưởng kinh doanh
    Chỉ với giá bằng 1/3 giá thị trường

    Tel: 0982205508 / Yahoo: namvn113

   • congthangkk
    27-03-2012

    minh hien dang co de tai, thuc hien mot y tuong kinh doanh thuong mai dien tu. ko biet co the tham khao y kien cua ban dc ko.

   • Du hoc Nhat Ban
    31-05-2012

    Cảm ơn bạn. MÌnh cũng đang muốn viết nó. Nhưng chưa biết viết thế nào cả.

   • Haley
    30-11-2012

    Vậy bạn có thể nói sơ lĩnh vực kinh doanh đó mà không cần nói ra ý tưởng đó không?? như vậy có lẽ sẽ tiện lợi hơn cho mọi người muốn tham gia cùng bạn!

  • Ông Địa
   20-04-2011

   Bài viết rất tốt.

  • Nguyễn Nam
   21-04-2011

   Mình là sinh viên kinh tế, các bạn muốn lập kế hoạch kinh doanh, thành lập công ty. mình có thể lamf được. ĐT: 0982205508

   • minh trang
    29-07-2011

    mình cần lập kế hoạch bán hàng dụng cụ thể thao ban có thể giúp minh không

   • minh trang
    29-07-2011

    mình cần lập kế hoạch bán hàng dụng cụ thể thao ban có thể giúp minh không
    mail:dotuanvanan@gmail.com gửi cho minh nhé cám ơn

   • cherry
    21-05-2012

    mình cần làm 1 bảng kế hoạch kinh doanh bạn có thể giúp mình với được hok

   • Khanh Van
    10-09-2012

    Hello Nam!
    Minh dang muon kinh doanh nhung khong biet phai lap ban ke hoach the nao,Nam co the giup minh duoc khong?Minh muon kinh doanh nganh an uong.Rat mong su giup do cua Nam.Minh ten Khanh Van.Dia chi e mail la:beetrans@yahoo.com
    rat mong su giup do cua Nam.Xin chao.

   • Bichnguyen
    20-09-2012

    Minh la sv quan tri kinh doanh…ban co the giup minh lap ban ke hoach kinh doanh voi von chi 200 trieu, trong de bai la thuyet phuc voi gia dinh….ban co the giup minh khong ?. Mail cua minh la :bichnguyen004@yahoo.com hoac yunj_kul@yahoo.com.vn

   • Ngọc
    27-10-2016

    Bạn có thể giúp mình lập một kế hoạch kinh doanh bất kỳ nào đó được kg ạ

  • Nguyễn Nam
   21-04-2011

   Các bạn muốn lập kế hoạch kinh doanh, thành lập công ty, mình đả từng làm: ĐT 0982-205-508

   • linhchinh
    13-07-2011

    những kế hoạch bạn lập đó chắc là ăn cắp từ internet chứ gì?. mình không tin bạn có khả năng lập một kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Nếu bạn có đủ trí tuệ để làm điều đó, hãy gửi mail tại địa chỉ: Mu_12a@yahoo.com, nick chat là: mu_12a. mình sẵn sàng thuê bạn lập kế hoạch kinh doanh với giá cả tùy bạn định. Nếu không có khả năng trí tuệ đó mong bạn đừng rao những tin như trên nữa, mình thấy chướng mắt lắm.

   • Thuy Le
    25-09-2011

    Ban co the lien lac voi minh bang yahoo rosehouse6784 khong? Minh muon trao doi voi ban ve viec kinh doanh co dc khong?

  • Nguyễn Nam
   01-05-2011

   SV kinh tế nhận viết kế hoạch kinh doanh, mọi chuyên nghành. ĐT:0982205508

   • tyty
    04-10-2011

    Chào bạn! Mình mới vào làm cho một công ty xnk sếp muốn mình đưa ra bảng kế hoạch kinh doanh cho cty. Kinh nghiệm mình còn ích nên không hình dung được mong bạn có thể hướng dẫn cho mình nhe! Rất mong được sự hồi âm của bạn
    Đây là địa chỉ mail cua mình Xtuyennguyen@gmail.com

   • lai huu thinh
    18-07-2013

    minh can viet KH kinh doanh dich vu goi qua, neu dc ban hay mail cho minh.

  • xuanhoa
   08-10-2011

   Mình cũng đang có kế hoạch kinh doanh và cung đang bối rối một số vấn trong việp lậo kế hoạch kinh doanh chii tiết. Nếu bạn không ngại bạncó thể gửi kế hoạch kinh doanh của bạn cho mình rồi chung ta cùng trao đổi.

   • PHAN THI LE TRINH
    08-10-2011

    minh chua biet viet the nao nua,hom bua cung down cach ke hoach kd ve ne,xem ngta viet the nao rui bat chuoc,hi.Ban HOC TRUONG NAO Z? bua nao len mang gap trao doi hen!hi

  • vinh
   05-12-2011

   ban da nhan dc chua share cho minh voi . Thank you so much!

  • Hiện mình có những ý tưởng kinh doanh rất hay. Các bạn yêu thích kinh doanh có ý tưởng, hay muốn hợp tác và trao đổ thông tin thì liên hệ với mình nha. Mình muốn có thật nhiều bạn cùng đam mê để làm việc và thành công. Tel- 0982205508 / Yahoo- namvn113

   • phạm bá phước
    03-02-2012

    Minh đang bối rối trong việc lập kế hoạch kinh doanh, bạn có thể chia sẽ cho mình dc ko? Yahoo: hoanghuuphuoc2002

   • trà
    05-01-2013

    mình cũng muốn thử kinh doanh một cái gì đó và hiện tại mình cũng có một dự án để kinh doanh nhưng vốn chưa đủ mình cũng muốn có nhiều bạn cùng hợp tác với mình.và mình thấy bạn cũng có một kế hoạch kinh doanh cho bản thân mình.mong rằng mình và bạn có thế nói chuyện được nhiều hơn.nick của mình là lilicuncun và số điện thoại của mình là 0972050095 mình tên trà.hi vọng bạn và mình có thể cùng hợp tác.

  • Nguyen Nam
   29-12-2011

   Thiết kế website cho các ý tưởng kinh doanh
   Chỉ với giá bằng 1/3 giá thị trường

   Tel: 0982205508 / Yahoo: namvn113
   Email: nam@gioloc.com

  • Con Coc
   09-08-2012

   Anh có thể gởi cho em kế hoạch kinh doanh cụ thể một mặt hàng nào đó cũng được không ạ? Vì em đang làm đồ án tốt nghiệp về đề tài này… Xin anh giúp

 2. Pingback: Cách kết bạn và làm giàu « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  • nguyen quang nam
   09-02-2012

   chao ban.minh moi thanh lap cty nhung ke hoac chua ro rang lam,neu nhu dc ket ban voi ban de hoc hoi.mong d lam wen

   • nguyenhao
    19-05-2012

    bạn mở công ty bên chuyên ngành gì vậy???

   • tan thu
    05-10-2012

    công ty bạn bên lỉnh vực gì?

 3. mainam
  19-04-2007

  Ban vui long gui cho toi mot du an mau, toi doc cac bai cua ban viet rat hay.
  Minh hy vong trong thoi gian den ban van cho ra cac bai viet moi.
  Tran trong kinh chao
  MaiNam

 4. cttmmd
  20-04-2007

  Xin vui lòng liên lạc Tô Mỳ Minh Duy qua cổng nhà trong xã hội web ta: Tapsu.com.vn

  • Phuong Lan
   17-09-2010

   Minh dang viet mot ban kinh doanh ve linh vuc hang tieu dung.
   Ma loay hoay hoai khong viet duoc. Ban chi giup minh cach viet nhe.
   cam on ban

   • Minh
    14-08-2011

    Em viết kế hoạch kinh doanh về bán hàng tiêu dùng để làm luận án nộp hay là kinh doanh thực. Vì hai cái này khác nhau nhiều lắm. Nếu viết trên lý thuyết thì hay nhưng kinh doanh theo nó thì không được còn nếu lập kế hoạch kinh doanh thực thì khác. Mặt khác là em kinh doanh theo cách mở cửa hàng hay công ty. Quy mô như thế nào? Nếu em cần thì phone cho anh theo số này 09863539xx. Nếu em cần thực sự thì anh nghĩ 2 số cuối điện thoại em sẽ tìm ra, nếu em thành công trong việc tìm thấy anh là em đã có thể kinh doanh được rồi. Chúc em thành công. Anh tên Minh

  • hai xuan
   30-11-2012

   minh dang la sv nganh kinh te , minh dang muon lap mot ban ke hoach kinh doanh ma chua biet bat dau ntn. moi nguoi co the gui cho minh ban ke hoach kd mau dc ko ? xin tran thanh cam on

 5. Nguyen Phu An
  09-05-2007

  Hi !

  i visited your website already and i am really interested in that
  So, do you have any sample marketing plans?
  if you have ones, please sending me ok !
  i need to know how to write a marketing plans in details

  Thanks!

  Nguyen Phu An

  • thuy
   24-08-2011

   I also want to have one business plan for my self, but I don’t know how to start, Life is so hard. Many people like to be a rich person, but it’s not simple to do.

   • yoyonguyen
    09-12-2011

    yes, the life is so hard. we are still young and no experience. the thing we should to do is learn much as we can. we also can collaborate together to make something happen.
    my yahoo: rose_106m. welcome to contact.

    cheer

 6. Hoang Phan
  10-05-2007

  Toi rat thich bai viet cua Ban va toi cung dang co gang hoan thanh mot ban ke hoach kinh doanh cua cong ty. Toi rat mong duoc su giup do chan thanh tu phia Ban!
  Tran trong cam ta!
  Phan Hoang

 7. Tran van Trieu
  22-05-2007

  Toi dang muon lap mot ban ke hoach chi tiet ve mot linh vuc kinh doanh dich vu. vi vay rat mong nguoi viet ban ke hoach nay gui cho Toi mot ban ke hoach chi tiet. Toi rat cam on. Mong duc su phuc dap cua Ban

 8. nguyen thanh hai
  22-05-2007

  Toi tinh co bat gap duoc trang web rat hay nay vaf no co an tuong lon doi voi toi, bai viet nay da de lam dau an trong tri toi nhung toi van chua phan biet duoc giua ke hoach kinh doanh voi du an kinh doanh, hai khai niem nay co khac nhau khong?, toi dang viet mot du an de bao cao ve van de cung cap dich vu nguoi giup viec tai nha, xin cho toi biet y kien. Toi xin chan thanh cam on!

 9. Nguyen Ngan Giang
  23-05-2007

  Trang web viet ve Ke hoach kinh doanh cua anh rat hay ! Neu co’ the anh gui cho em 1 Ke hoach mau ! That thanh cam on anh ! – Ngan Giang –

 10. Nhat Khanh
  28-05-2007

  Mình cũng đang có kế hoạch làm đại mở cửa hàng đồ ăn nhanh vì thế mình hi vọng các bạn send cho mình một bản kế hoạch mẫu nha. Xin chân thành cảm ơn!

 11. lanlinh
  31-05-2007

  minh can viet mot ban ke hoach kinh doanh
  ban giup minh duoc khong?

 12. Van Xuan
  12-06-2007

  Minh dang can mot ban ke hoach kinh doanh that su, de du theo do minh se lap cho minh ke hoach kinh doanh hang dien lanh, dien tu. Rat momg duoc su giup do cua ban. Chao than ai!

 13. hoàng sơn
  14-06-2007

  bạn có thể gơi cho mình cách định hướng kinh daonh du lịch sinh thái không mình dang rất cần!

 14. HOAN
  16-06-2007

  Cam on ban da cho toi nhung thong tin bo ich ve cach lap ke hoach kinh doanh. de toi co the nghien cuu ky hon ban ke hoach nay, ban co the gui cho toi theo dia chi email: aughoan@yahoo.com.

  Toi xin cam on su chia se cua ban!

 15. HA SON BINH
  09-07-2007

  Toi da doc bai cua ban, that su rat hay, toi cung dang co du tinh viet du an ve kinh doanh dtdd, vay ban co nhung du an nao ve dtdd ban co the cung cap cho toi duoc ko?
  cam on ban, chuc ban thanh cong…!!

 16. Tuan Anh Pham
  25-07-2007

  Minh thuc su cam thay bai viet cua ban ve ke hoach kinh doanh rat hay. Minh dang rat can mot ke hoach kinh doanh hoan chinh. Ban co the gui cho minh khong

 17. Ho Kieu Nga
  26-07-2007

  Bai viet cua anh rat hay. Nga chua lam cong viec nay bao gio, chi moi hoc thoi. Nga dang thu viet mot bang ke hoach kinh doanh dich vu tu van bds. Anh co the gui cho Nga mot ban ke hoach mau duoc khong ah. Danke!

 18. Truong Thi My Dung
  03-08-2007

  Bai viet cua ban rat hay. Cty cua D kinh doanh dich vu Van Hoa Truyen Thong va sap toi se kinh doanh them mot Phong Tranh va Bar cafe. Minh duoc giao nhiem vu viet mot ke hoach kinh doanh chi tiet va hoan chinh. D chua quen voi linh vuc nay bao gio, vay rat mong anh co the gui cho D moy ban ke hoach mau duoc khong? Thank!

 19. Nguyen Thu Trang
  05-08-2007

  Cam on Ban da truyen dat lai nhung kinh nghiem bo ich. Toi muon nghien cuu sau hon ve marketing cung nhung lap mot ke hoach kinh doanh. Ban co the gui giup minh mot ban ke hoach kinh doanh mau duoc chu. Neu duoc vui long gui den dia chi mail: nguyenmy51@yahoo.com

 20. Bui Quoc Thai
  05-08-2007

  Xin cam on nhung thong tin cua ban.
  Hien gio minh cung dang chuan bi cho ke hoach khoi su doanh nghiep cua minh. Ban co the vui long cho minh xin 1 ban ke hoach mau co duoc ko? Minh dang muon lap ke hoach de keu goi cac nha dau tu Nhat Ban rot von vao VN.
  cam on ban !

 21. VU
  07-08-2007

  Anh có thể giúp Tôi xin một bản kế hoạch mẫu được hông? Tôi rất biết ơn anh và hẹn ngày gặp Anh
  Thân chào Anh
  VU

 22. chautuan
  11-08-2007

  minh dang viet mot ke hoach kinh doanh dich vu. minh thay tac gia bai viet nay rat hay, rat mong tac gia goi minh mot ban ke hoach cu nthe. xin cam on

 23. hoang may
  12-08-2007

  cong viec cua minh hien nay la len ke hoach kinh doanh cac nganh nhu an uong , giai tri, shop thoi trang ….ban co muon kinh doanh khong….minh nghi rat thu vi neu nhu minh co the hop tac voi ban…day la mot cong viec day thu thach va khong bao gio co diem dung,khong co mot gioi han co dinh nao ca…va no rat thich hop cho nhung ai thich mao hiem va khong so ngheo. Minh nghi vay do, con ban nghi the nao????

 24. Pingback: Lời mời Hợp tác Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 25. Thai Minh Hoa
  16-08-2007

  cam on ban rat nhieu bai viet cua ban rat hay. nhung ko biet ban co the gui cho minh mot ban ke hoach mau duoc ko?neu duoc thi minh se rat cam on ban!

 26. Trương Công Dân
  23-08-2007

  minhh rat can mot bang ke hoach kinh doanh ve mat hang go xuat khau va noi dia .mong ban giup cho .cam on

 27. Ngô Trung
  29-08-2007

  Chào bạn thật tình cờ khi tôi lướt web để tìm bản kế hoạch kinh doanh quảng cáo cho báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp lại dọc được bài viết của bạn. Xin cảm ơn bạn vì bài viết của bạn thật sự là kim chỉ nam cho tôi, bởi vì tôi chưa làm công việc này bao giờ cả.
  Nếu bạn có thời gian xin bạn gửi giùm tôi 1 bản kế hoạch kinh doanh quảng cáo trên báo nhé! Trân thành cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui vẻ và có nhiều bài viết hay hơn nữa. Chào bạn!

 28. Nguyen Hoai Nam
  31-08-2007

  Thank you……………..

 29. Kimhoanguyenthi
  31-08-2007

  cho em save bai nay lai nhe, thanks To my Kim Dung !

 30. Hoang Sa
  06-09-2007

  minh rat muon co mot ban ke hoach kinh doanh Nha Hang.Neu ban co thoi gian gui ho toi mot ban ke hoach nay nhe! Minh chn thanh cam on ban, chu ban luon vui, khoe va co nhieu bai viet that hay. Chao than ai !

 31. hthung_wti
  12-09-2007

  Mình là dân kỹ thuật, giờ chỉ chập chững học kinh doanh. Mình thấy bài viết của bạn hay quá, đáng để tham khảo và học hỏi. Hi vọng sẽ đọc thêm được nhiều bài khác có giá trị của bạn.

  Bạn có thể gởi cho mình một kế hoạch kinh doanh mẫu không?

  Cám ơn bạn nhiều

 32. Phan vu Nguyen
  13-09-2007

  Chào bạn!
  Mình là dân kỹ thuật, hai ngày rồi vẫn không ra 1 bản KHKD, bạn vui lòng gỏi cho mình 1 bản mẫu về kinh doanh xe tải Trung Quốc nhé.
  Cám ơn bạn rất nhiều.

 33. nguyen tran trong
  14-09-2007

  toi can biet cac biet de lam ra mot de an kinh doanh

 34. Hieu Tran
  15-09-2007

  Cảm ơn các anh chi, các bạn đã tạo lập ra 1 web site hữu dụng như thế này. Nếu có thể thì ban quản trị post 1 bản kế hoạch kinh doanh cụ thể để làm ví dụ thì rất tốt

  Cảm ơn nhiều

 35. Le Minh
  20-09-2007

  Chao ban!
  Mình thấy bài viết của bạn hay lắm, đáng để tham khảo và học hỏi.Cam on Ban da truyen dat lai nhung kinh nghiem bo ich. Toi muon nghien cuu sau hon ve marketing cung nhung lap mot ke hoach kinh doanh. Ban co the gui giup toi mot ban ke hoach kinh doanh mau ve linh vuc nao cung duoc. Neu duoc vui long gui den dia chi mail: le_thienminh@yahoo.com

  Cám ơn bạn nhiều

  Chào thân ái,

 36. Vũ An Sơn
  22-09-2007

  Mình thấy thông tin của bạn đưa ra public thật bổ ích cho mọi người, đặc biệt là những người mới chập chững bước vào việc..lập kế hoạch kinh doanh. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin rất thiết thực .

  Sau đây, là địa chỉ mà mình nghĩ rất tiện tham khảo cho những người làm business :
  http://www.myownbusiness.org/s11/
  http://www.20trieu.com/resource.html

 37. Pham Thi Thao
  24-09-2007

  Mình đang phải làm 1 bản kế hoạch kinh doanh về khu giải trí, nghỉ dưỡng. Mình loay hoay mãi về nội dung của bản kế hoạch này. Đọc những thông tin của ban post trên đây mình thấy rất hữu ích. Nếu có thể bạn gửi cho mình 1 bản mẫu kế hoạch kinh doanh về lĩnh vực mình nêu ra trên không?

  Cảm ơn bạn rất nhiều.

 38. Huỳnh Nguyễn Hùng
  25-09-2007

  Chào bạn, có rất nhiều người ấn tượng với bài viết của bạn, trong đó mình thật sự khâm phục bạn, mình đang có ý định thành lập 1 CTY, chuyên về dịch vụ, giải pháp Mạng và các lĩnh vực chuyên về máy tính. Mình đã chuẩn bị sẵn nhân sự, (những người đó rất giỏi). Nay chúng mình muốn thành lập 1 CTY. Vì vậy bọn mình rất tâm đắc với bài viết của bạn. Mong bạn giúp cho mình 1 kế họach, họach định chiến lược.

  Mong sớm nhận thông tin của bạn
  Chúc bạn sức khỏe & công việc thuận lợi

  Huỳnh Hùng
  nghunginfo@yahoo.com
  0903 14 22 66

 39. TU
  14-10-2007

  ban co the gui cho minh mot ban ke hoach kinh danh mau? minh dang can viet mot ban lap ke hoach kinh doanh.
  mong somnhan duoc thong tin cua ban.
  chuc ban lun lun zui ze va thanh cong

 40. tung
  17-10-2007

  chao cac anh em . minh cung dang thanh lap coty . da doc bai nay rat hay . co the gui cho minh ban mau ko . cam on rat nhieu

 41. NGUYEN CHI
  18-10-2007

  TOI RAT CAM ON BAN VI MINH DANG CAN VIET MOT BAN KE HOACH KINH DOANH VE LINH VUC GIAI KHAT AN UONG.XONG VAN CON NHIEU LUNG TUNG QUA.

 42. NGUYEN CHI
  18-10-2007

  minh nho ban giup dieu nay ko biet ban co san long ko.ban co the gui cho minh mot ban ke hoach mau ve xay dung mot quan nuoc nho va binh dan voi so von khoang 30-50trieu dong.rat mong duoc su chia se tu phia ban

 43. Luong Nha
  19-10-2007

  Ban oi,
  Với một số vốn kha khá & sẽ tìm kiếm thêm 2-3 đứa bạn hợp tác, mình dự định mở một cửa hàng bán đồ chơi, đồ dùng và quần áo cho trẻ em cao cấp(mình rất thích trẻ em).

  Mình nghe nói nhiều về bản kế hoạch kinh doanh, mình cũng đọc qua một số thông tin từ các trang web, không biết bạn có thể giúp mình lên một bản kế hoạch kinh doanh sơ bộ (vì mình chưa đủ sức để làm hoành tráng) để thực hiện ước mơ của mình được không?

  Cám ơn bạn rất nhiều.

 44. Le Chieu Thu
  27-10-2007

  Mình cũng đang lên phương án để mở một nhà hàng tầm trung : Ăn uống ngon và cả ăn nhậu. Ý tưởng thì có đầy đủ nhưng lên kế hoạch thì bị rối. Bạn có thể cho mình xin một bản mẫu LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NHÀ HÀNG. Rất mong sự giúp đỡ và mong sẽ có cơ hội mời bạn đến dự lễ khai trương nhà hàng của mình.

  Cảm ơn.

  • duyen
   06-06-2010

   chia sẻ dự án cho mình với , nếu bạn đã có . cám ơn

 45. Kien Le
  10-11-2007

  mình cũng đang được giao lập kế hoạch kinh doanh cho ngành hàng mỹ phẩm cao cấp, đối tượng khách hàng là những Spa và Resort lớn. mình chưa làm ke hoach bao gio nen con thieu nhieu kinh nghiem. Ban có thể send cho mình một kế hoạch mẫu không? Rất mong được sự giúp đở của Bạn.
  Cám ơn!

 46. Đoàn Quốc Lãm
  17-11-2007

  Mình được nhà đầu tư đầu tư vốn để thành lập một Trung tâm Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình. Thế nhưng mình muốn xây dựng một ĐỀ ÁN Trong đó bao gồm cả Kế hoạch KD, đầu tư mua sắm trang thiết bị và quy chế tài chính giữa mình và nhà đầu tư. Bạn có thể send cho mình một KH mẫu không. Rất mong được bạn giúp đỡ. Cảm ơn.

 47. Nguyễn Phương
  20-11-2007

  Cảm ơn bài viết của bạn. Mình đang phải lập kế hoạch kinh doanh, cụ thể hơn là kế hoạch PR&marketing cho một dự án kinh doanh dịch vụ. Bạn có thể gửi cho mình một bản kế hoạch mẫu và nếu có thể bạn gợi mở giúp mình 1 chút về PR&Mar không? Cảm ơn bạn rất nhiều và mong được bạn giúp đỡ!

 48. SinhVang
  03-12-2007

  BAn co the goi giup toi cach lap he thong to chuc nhan su quan ly hoan chinh va nhung con so tham khao ve thi truong hang thuc pham, vi toi dang can lap mot ke hoach kinh doanh hoan chinh, toi da lam phan nen, nhung nhung con so tinh chi phi va thiet lap he thong kinh doanh lam toi dang bi strees. Xin chan thanh cam on.

 49. DangNam
  04-12-2007

  Mình đang lập kế hoạch kinh doanh cho công ty xây dựng điện, công ty này mình hợp tác với 2 người bạn, mình trực tiếp quản lý công ty, Mình đang gặp khó khăn không biết bắt đầu như thế nào cho tốt nhất. Nếu bạn có mẩu nào liên quan đến xây dưng cơ khí và điện vui lòng cho mình xin 1 cái. Rất mong được bạn quan tâm giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều.

 50. Nguyen Ba thuong
  07-12-2007

  Mình đang lập kế hoạch kinh doanh và hàng nhựa tái sinh nên vào mạng để tham khảo mấy mẫu lập kế hoạch kinh doanh và minh đọc bản mẫu kinh doanh của bản rất hay. Minh đang cần lập kế hoạch kinh doanh gấp bạn có thể gửi cho mình bản lập kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của bạn. Mình xin chân thành cảm ơn Mail của mình là
  bnthuong981@yahoo.com.vn

 51. Nguyen Tuan Anh
  12-12-2007

  Truoc tien toi xin cam on ban vi ban da gui cho moi nguoi va huong dan moi nguoi cach lap mot ke hoach kinh doanh,Neu co the ban gui cho toi mot ban ke hoach mau danh cho chien luoc kinh doanh sieu thi cho mat hang dan dung. co the gui cho minh theo dia chi email sau:
  xin cam on
  anhtaybac@gmail.com

 52. nguyen pham ky linh
  20-12-2007

  Toi rat thich vao wed cua ban vi no that hay va bo ich. Toi vua moi ra truong va trong vai tro khoi su moi ban co the goi cho toi mot ban ke hoach mau ve kinh doanh dich vu khong? Toi rat cam on neu duoc ban giup do.

 53. Business8x
  20-12-2007

  Chào mọi người .

  Hiện nay tôi đang chuẩn bị viết một dự án kinh doanh , nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu , Vậy mọi người ai có một dứ án đã viết rồi thì vui lòng gửi cho mình tham khảo với nhé , mình cảm ơ nhiều .
  Email của mình : lapnghiep@gmail.com

 54. linh
  28-12-2007

  minh phai lap 1 ke hoach kinh doanh nhung khong biet phai viet nhu the nao.len mang thay bai viet cua ban rat hay.ban co the gui cho minh1 ban ke hoach mau de minh tham khao duoc khong?

 55. Hoàng Tuấn.
  29-12-2007

  Mình đang cần viết 1 kế hoạch kinh doanh cho ngành vật liệu xây dựng, mình thấy bạn đưa ra những thông tin thật hay và bổ ích. Vậy bạn có thể gửi cho mình 1 bản kế hoạch mẩu về nghành này được không ? Cảm ơn bạn rất nhiều.

 56. to chan
  11-01-2008

  Mình cũng đang lên phương án để mở một foodcourt. Bạn có thể cho mình xin một bản mẫu LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NHÀ HÀNG. Rất mong sự giúp đỡ và mong sẽ có cơ hội mời bạn đến dự lễ khai trương nhà hàng của mình.

  Cảm ơn.

 57. Đông
  14-01-2008

  Tôi đang cần viết một kế hoạch kinh doanh – dịch vụ. Bai viết của bạn rất hay. Không biết bạn có thể gửi cho tôi một bản để tôi lam tư liệu được không a. Tôi thât su rất cần .Cam ơn bạn

 58. dung
  15-01-2008

  Mình cần 1 bài mẫu ban có thể giúp minh không?

 59. pham thi lyn da
  15-01-2008

  minh rat can ban ke hoach kinh doanh mau ve trang trai chan nuoi da dieu.minh can 1 ban ke hoach hoan chinh de moi goi cac nha dau tu.rat cam on neu dc su giup do cua ban.

 60. phuong
  16-01-2008

  Chao ban. Minh dang can lap 1 ke hoach kinh doanh cho Cty minh. Tinh co minh doc duoc bai viet cua ban. No rat hay va cung giup cho minh hinh dung dc phan nao ve 1 ban ke hoach KD. Tuy nhien minh chua lam ke hoach bao gio nen van rat lung tung va chua biet phai bat dau tu dau. Cty cua minh lam ve truyen thong va ke hoach minh phai lap la lam sao gioi thieu den khach hang 1 so trang web moi cua ben minh, sau do de nghi ho dat logo quang cao tren do. Lieu ban co the gui cho minh 1 ban KH mau ve van de nay duoc ko? Cam on ban rat nhieu va mong duoc ban giup do.

  • văn văn
   09-08-2012

   mình cũng đang làm một kế hoạch kinh doanh cho cty đây,cty mình sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng.mình nghĩ,phải tự tạo ra nó chứ dựa vào khuôn mẫu thì kế hoạch chẳng thành công đâu

 61. Tran Duc Hoang
  17-01-2008

  Tui thay ai cung MUON CO BIEU MAU. Nhung, ko thay tac gia tra loi…
  Tks ve bai viet cua ban!

 62. Vu Quang Linh
  21-01-2008

  Tôi rát vui mừng khi biết đến trang https://cttmmd.wordpress.com. Toi là một người mới bước chân vào kinh doanh. những kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch kinnh doanh độc lập là những thác thức đối với toi. Qua đây tôi cũng phần nào hình dung được một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Toi rất cảm ơn ban biên tập và tác giải của bài viết này. Xin hãy gửi cho tôi ngãng bài biết mới về kế hoạch kinh doanh và chiến lược kinh doanh.

 63. pham van minh
  25-01-2008

  xin chao
  day la lan dau tien minh biet den trang web nayva doc rat nhieu bai viet cua cac thanh vien,minh cung co chung nhung deu that mac ve ke hoach kinh doanh,mong cac ban giup gium minh.minh dang co mot y tuong kinh doanh ve kinh doanh rau qua thuc pham cho nguoi noi tro.mong cac ban va cac anh chi gui cho minh mot ban ke hoach kinh doanh mau de mionh co the tham khao va thuc hien.xin chan thanh cam on

 64. kim anh
  01-02-2008

  mình rất cảm ơn về các thông tin bổ ít của bạn. Như các bạn khác mình cũng rất muốn có một bản kế hoạch kinh doanh mẫu để tham khảo. nếu có thể xin bạn gửi cho minh một bản theo địa chỉ mail của minh . cảm ơn bạn rất nhiều!

 65. Nguyen Van Binh
  03-02-2008

  Mình đang có kế hoạch mở đại lý kinh doanh về mặt hàng ống nhựa. Minh mong bạn giúp minh trong việc lập kế hoạch kinh doanh. một kế hoạch kinh doanh dạng phác thảo thôi. bởi vì minh biết mỗi một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh là mổ hôi công sức và là chiến thuật kinh doanh nưa không thể rễ ràng tiết lộ được. Nhưng bãn hãy giúp mình vìư điều đó chính là bạn đã giúp doanh nhân việt nam khẳng định mình trên môi trường kinh doanh mới.
  rất mong thư hồi âm của bạn.

 66. tuan anh
  15-02-2008

  cam on ban rat nhieu vi da co mot bai viet rat hay. toi dang can mot ban ke hoach mau khong biet ban co the gui cho minh duoc ko? ( VE KE HOACH CHO CONG TY QUANG CAO)

 67. vu quoc viet
  21-02-2008

  bai viet hay qua nhung ma hoi qua tay mot chut day

 68. Oxilo
  21-02-2008

  Mấy hôm nay lang thang trên nét tìm tư liệu để làm một bản kế họach kinh doanh thì tìm được bài này của anh Minh Duy, hay thiệt, cám ơn anh rất nhiều. Mình đang nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất một sản phẩm tung ra thị trường cho nên muốn có một bản kế họach cho nó pro một chút nhưng lại là dân kỹ thuật nên gặp khó khăn rất nhiều. Anh Minh Duy hay các bạn khác nếu có bản kế họach mẫu thì cho mình xin với. Chân thành cảm ơn

 69. Oxilo
  21-02-2008

  email của mình: jackychuvn@yahoo.com

 70. hanh
  22-02-2008

  bai viet cua ban rat hay va thiet thuc. ban co the goi cho toi mot ke hoach kinh doanh hoang chinh ve ke hoach kinh doanh mau cua cong ty thiet bi tin hoc de toi lam tai lieu tham khao. toi mong tin ban.

 71. SUSU
  22-02-2008

  Minh dang tim 1 ke hoach kinh doanh ve khu am thuc. Ban co the goi giup minh ke hoach mau de minh tham khao ko. Chan thanh cam on

 72. Nguyen Lan Anh
  22-02-2008

  Toi da doc bai viet tren website cua ban va thay rat bo ich. Toi dang co co hoi thu thach o vi tri leader trong nhom kinh doanh ve linh vua truyen thong ( phim va cac chuong trinh chuyen hinh ), va hien tai toi dang co mot so du an de thuc hien viec kinh doanh.Xin hay giup toi mot ban tong quan ve viet ke hoach kinh doanh de toi tham khao giup toi hoan thien ban ke hoach cua minh.
  Toi xin chan thanh cam on su giup do cua ban!

 73. le phuong Thanh
  28-02-2008

  chao anh Minh Duy,
  May hom nay minh lang thang tren mang tim cach viet mot ke hoach kinh doanh may sao lai tim ra trang web cua anh, doc ve cach viet ke hoach cua anh rat bo ich.
  minh moi thanh lap mot cong ty chuyen ve dich vu kinh doanh bat dong san khong biet anh co the giup minh gap phac thao mot ke hoach kinh doanh de minh tu day lam diem de trien khai nhung y tuong duoc khong?
  cam on anh nhieu.

 74. Tran Van Nhu
  22-03-2008

  Ban co the cung cap cho toi ,mot ban ke hoach kinh doanh ma ban da tung lam hay khong ?

 75. hoanngmai
  23-03-2008

  bai hay kd

  • Tuyet Minh
   27-12-2011

   Chao ban, minh rat mong co ban ke hoach kinh doanh chi tiet. Ban co the gui cho minh ban mau duoc khong? Rat cam on.

 76. Tran Sy Mau
  01-04-2008

  hi
  ban co the share cho minh ban KHKD ma ban tung lam dc khong, minh dang fai lam KHKD cho mot cong ty chyen cung cap hang hoi that cua nuoc ngoai
  thank u so much
  cho tin tot lanh cua ban

 77. Tran Nhung
  03-04-2008

  Mình đã đọc bài viết của bạn và thấy rất thú vị. Hiện giờ mình đang có cơ hội thử thách ở vị trí bán hàng dự án cho một Công ty thầu ME cụ thể là trong lĩnh vực kinh doanh phân phối và thi công lắp đặt trong ngành điện nước. Bạn có thể cung cấp cho mình một bản kế hoạch kinh doanh của tháng để mình có thể tham khảo và học hỏi được không?
  Cảm ơn bạn rất nhiều!

 78. le ngoc thanh truc
  04-04-2008

  xin chao !

  minh doc ke hoach kinh doanh cua ban thay thu vi va du giup minh hinh dung ra khung viet ke hoach kinh doanh. Ban co the gui cho minh ban huong dan viet khkd duoc chu ? email : letruc3007@yahoo.com

  cam on ban rat nhieu. Hi vong website nay ngay cang hap dan hon voi nhung chuyen muc thu vi moi.

 79. Kim Oanh
  10-04-2008

  Minh dang can viet mot bang ke hoach cham soc khach hang ma khong biet phai lam sao? Co ban nao biet khong giup minh voi. Neu biet thi gui cho minh nhe. Cam on nhieu. Email: kimoanhlovely04@yahoo.com

 80. Hong Hanh
  11-04-2008

  Cam on ban, bai viet rat hay. Minh dang can viet 1 ke hoach ban hang tren mang ( nhung mat hang ve nong nghiep. Ban co the goi mail cho minh huong dan viet ke hoach kinh doanh nhe va cach quang cao thong tin cua website den nguoi can mua.Chan Thanh Cam on! Email:

 81. Hong Hanh
  11-04-2008

  Cam on ban, bai viet rat hay. Minh dang can viet 1 ke hoach ban hang tren mang ( nhung mat hang ve nong nghiep. Ban co the goi mail cho minh huong dan viet ke hoach kinh doanh nhe va cach quang cao thong tin cua website den nguoi can mua.Chan Thanh Cam on! Email: hanh_nnh@yahoo.com

 82. Le Huệ
  12-04-2008

  Chao ban!
  Minh dang chuan bi viet 1 ban ke hoach cho cty, minh chua dinh huong duoc va viet nhu the nao, co the chia se cho minh kinh nghiem va 1 ban ke hoach kinh doanh mau ve thi truong xay dung (cty minh tu van thiet ke xay dung) rat mogn nhan duoc thu ban
  chan thanh cam on!

 83. Ngọc Huệ
  12-04-2008

  Giup minh voi , Minh chua dinh huong duoc cach viet 1 ban ke hoach kinh doanh nhu the nao, co the chia se cho minh 1 ban ke hoach kinh doanh mau .
  Email: ngochue3006@yahoo.com

 84. Ngọc Huệ
  12-04-2008

  Giup minh voi , Minh chua dinh huong duoc cach viet 1 ban ke hoach kinh doanh nhu the nao, co the chia se cho minh 1 ban ke hoach kinh doanh mau . de minh hoan thanh som 1 ban ke hoach nha.
  cam on rat nhieu
  Email: ngochue3006@yahoo.com

 85. Tranthanh
  17-04-2008

  Minh dang co du dinh mo cong ty kinh doanh hinh thuc dich vu, ban co the cho minh mot ban ke hoach kinh doanh mau duoc khong? Hy vong duoc hoi dap. Dia chi mail cua minh trantsc@gmail.com. Cam on nhieu

 86. nguyenthihang
  17-04-2008

  em dang can lap 1 ban ke hoach kinh doanh ve do go trang tri noi that va du lich sinh thai nhung khong biet bat dau tu dau,khong biet anh co the giup e hoac gui cho e nhung ban mau duoc khong,du co hay khong em cung cam on anh nhieu

 87. kim tuyen
  19-04-2008

  hi a…ta on chua vi tim dc a…e dang phai lam tieu luan lap ke hoach kinh doanh …gan het han nop rui ma dau em roi tung k the hoan thanh…neu k hoan thanh e se k dc tot nghiep…a co the giup e dc k….bang cach gui cho e 1 tieu luan lap ke hoach kinh doanh mau….cua mot dn nao do k a…help me nhe

 88. Ha
  23-04-2008

  hi
  ban co the share cho minh ban KHKD ma ban tung lam dc khong, minh dang fai lam KHKD cho mot cong ty chyen cung cap hang hoi that cua nuoc ngoai
  thank u so much
  cho tin tot lanh cua ban
  Email: thuhatb79@yahoo.com.sg

 89. thanh tra
  25-04-2008

  Sau khi doc xong bai viet cua ban, minh da bat tay vao viet mot ke hoach kinh doanh nhung van rat lung tung vi vay minh can mot ke hoach kinh doanh mau de tham khao. Co the gui cho minh theo dia chi email : tmk4177@yahoo.com. Thanks.

 90. hoanghai
  27-04-2008

  ban co the huong dan cho minh lam ban ke hoach KD dc khong, minh dang fai lam KHKD cho mot cong ty chyen cung cap phu tung oto nhap khau tu duc cho xe Mercedes (khong phai hang chinh hang ma la hang cua hang Meyle)
  Cam on ban
  cho tin tot lanh cua ban

 91. hoanghai
  27-04-2008

  ban co the huong dan cho minh lam ban ke hoach KD dc khong, minh dang fai lam KHKD cho mot cong ty chyen cung cap phu tung oto nhap khau tu duc cho xe Mercedes (khong phai hang chinh hang ma la hang cua hang Meyle)
  Cam on ban
  cho tin tot lanh cua ban
  vinastas@yahoo.com

 92. panda07
  27-04-2008

  xin chao. Minh co doc cach viet ke hoach kinh doanh tren site nay thay rat thu vi. Hien tai, minh cung dang rat can cach viet ke hoach nay de phat trien y tuong cua minh thanh ke hoach that su. Ban gui cho minh ke hoach nay qua email letruc3007@yahoo.com

  Hi vong site nay se nhanh chong tro thanh noi dang tin cay cua moi nguoi muon hoc cach kinh doanh

 93. gacon
  27-04-2008

  Ôi, đọc lý thuyết thì thấy hay quá, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn còn lờ mờ quá. Em đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài xúc tiến bán trực tuyến, em đang viết phần biện pháp dưng mờ khó quá. Anh Tô Mỳ Minh Duy giúp em nhé. Anh có thể gửi cho em 1 bản kế hoạch để em làm mẫu được ko? Em ở địa chỉ vuhongnhung_hermann@yahoo.com. Em cam ơn anh rất nhiều.

 94. Trinh Cuong
  29-04-2008

  Hien tai toi dang co ke hoach xay dung mot nha may san xuat hang VLSD. Nhung toi dang gap kho khan ve bang Lap Ke Hoach Kinh Doanh mang tinh chuyen nghiep va co tinh thuyet phục cao de co the huy dong them von cho du an nay. Anh/Chi co the gui cho Toi file mau ve cac buoc lap KHKD trong lanh vuc san xuat duoc khong. Rat mong nhan duoc thong tin ho tro tu phia cac anh/chi.
  Tran trong cam on.

 95. tran hai quyen
  03-05-2008

  toi muon ban cho toi mot ban ke hoach de toi xem qua va muon ban gop y them cho toi de hoan thanh ke hoach tot cho cong ty.
  chan thanh cam on ban

 96. Mosky
  03-05-2008

  anh gửi cho em xin 1 bản kế hoạch kinh doanh mẫu với. Thanks
  địa chỉ mail của em là : anhdaohn2003@yahoo.com

 97. leban05
  03-05-2008

  anh minh duy oi! em dang lam kinh doanh cho công ty trang thiết bị y tế, nhưng hiện giờ boss em kêu em làm một bản kế hoạch kinh doanh về sản phẩm, em thì mới làm nên chưa bíêt phải làm sao nữa? anh có thể share em một bản nào mà anh đã từng làm hay anh ko/ hay anh có thể hướng dẩn cho em cách làm dc ko anh?
  cám ơn anh rất nhiều

 98. xuan tao
  22-05-2008

  bạn có thể gửi cho mình một bài viết mẫu về KHKD thuộc lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN đc ko?bởi mình mới bước vào nghề đc 1 tuần mà lại viết thì ko biết thế nào?chân thành cảm ơn bạn!

 99. hongmo
  28-05-2008

  Chào bạn.
  Mình chưa bao giờ viết KHKD cả, đầy là lần đầu tiên minh được giao viết một bản KHKD cho một công ty sản xuất và cung cấp cây xanh. Bạn có thể gửi cho mình một bản viết mẫu về lĩnh vực này được không? Chân thành cảm ơn bạn!

 100. snow_angel
  01-06-2008

  em dang muon mo 1 quan cafe hat voi nhau o gialai em. Nhung em van chua thuyet phuc duoc ba me cho e lam viec nay. Em dang tim hieu ki va lap ke hoach cu the thi doc duoc bai viet cua anh. Xin anh hay giup em cho em cac y kien.em cam on

 101. PHAN HOANG DAT
  11-06-2008

  Ban MINH DUY oi , Minh moi vua duoc thang chuc truong phong kinh, minh dang muon lap 1 ke hoach kinh doanh kinh doanh cho phong kinh doanh cua minh. Tac ca thi minh da phac thao ra duoc roi nhung minh van chua biet se tinh bay nhu the nao thi cho la hgop ly nhat. ! ban co the gui giup cho minh 1 bang ke hoach mau cho minh duoc ko?. Minh lam trong nghe IN AN – QUANG CAO do nha. Cho minh cam on truoc nha.
  Email cua minh la: hoangdatsaraku@yahoo.com.vn

 102. Bùi Huỳnh
  12-06-2008

  chao các bạn!!!
  mình đang cần 1 bản kế hoạch để kinh doanh, các bạn có thể giup mình được ko?chân thành cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công.hãy gửi qua mail :anton_bh@yahoo.com.vn

 103. Nguyen Ngoc Cuong
  18-06-2008

  Chao Minh Duy,minh la Cuong` minh dang lam viec tai mot cty,minh dang viet 1ban ke hoach kinh doanh cho Cty minh` ve` cac san pham tu dien,tu mang,thang mang cap,thanh da nang (Gia do Cong nghiep) minh rat mong su giup do cua Duy.Chan thanh cam on .Goi wa mail cho minh nha : Cuongnn2002@gmail.com

 104. Phạm Thuý Lan
  19-06-2008

  giúp minh 1 bản kế hoạch kinh doanh mẫu nhé.trong ngày hôm nay nhé. minh đang rất cần . cảm ơn nhiều nhiều nhé

 105. khoa
  19-06-2008

  Chào Bạn!
  Mình vô tình search mẫu kế hoạch kinh doanh và mình xem qua bài viết của bạn,mình thấy nó thật là tài liệu quý giá cho người đang tìm hiểu về cách lập một bảng Kế Hoạch Kinh Doanh.Tuy nhiên mình cũng mong các bạn gửi giúp mình một bảng Kế Hoạch Kinh Doanh mẫu trong lĩnh vực IT,Chân thành cảm ơn Bạn rất nhiều.

 106. Nguyễn Anh Tuấn
  20-06-2008

  Chào Duy! Tớ đang định mở một công ty dược phẩm nên rất cần một bảng kế hoạch kinh doanh ci tiết. Mình mong Duy gửi giúp mình một bảng kinh doanh mẫu trong lĩnh vực này nếu có hoặc một bảng chung chung cũng được! Cảm ơn Duy nhiều nhé!

 107. lê Vi An
  20-06-2008

  Anh Minh Duy! Hiện giờ Em đang học Dược Trung tại trường Dược, Ý tưởng Em muốn mở 1 Nhà thuốc tư tại nhà. Muốn thuyết phục Gia đình rất khó để bỏ tiền ra.Em muốn làm 1 bảng Kế họach gởi cho Gia đình xem để gia đình Em thấy khả thi cho Em làm.Anh có mẫu lập kế họach nào không cho Em xin để Em điền thông tin gởi cho Bố Mẹ xem.Em cảm ơn Anh nhiều

 108. Nguyễn Huyền Trang
  25-06-2008

  Chào anh Minh Duy. Có lẽ em không cần nói một lời nào để nói rằng em rất tâm đắc bài viết của anh. Nhưng nếu anh không phiền (vì có rất nhiều người đang muốn điều đó) có thể send cho em tham khảo bản kế hoạch kinh doanh chi tiết về lĩnh vực kinh doanh thanh toán trực tuyến được không?
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Email của em: tongkhanhlinh81@gmail.com, YM: tongkhanhlinhhd, skype: tongkhanhlinh.

 109. Vo Hoang Anh
  28-06-2008

  Toi dang viet 1 ke hoach kinh doanh. Rat mong muon cac ban co the chia se cung toi 1 ke hoach kinh doanh mau nao do de toi tham khao. Lan dau lam ma, lung tung lam!!!

 110. le the manh
  29-06-2008

  chao ban minh duy. minh phai noi bai viet cua ban cuc ky va cuc ky chi tiet va hay.
  minh xin gioi thieu minh la bo doi, va minh dang co ke hoach lam kinh doanh ve linh vuc quan caphe.
  ban co the send cho minh tham khao ban kinh doanh chi tiet ve linh vuc kinh doanh quan cephe duoc khong ( vi minh phai vay tien nghan hang va thuyet phuc gia dinh ). tong nguon von khoang 3 – 5 ty dong.
  minh cam on ban that nhieu ,va chuc ban luon luon manh khoe va gap nhieu may man trong cuoc song.
  Email cua minh la : manhteca@yahoo.com.

 111. Nguyen Pham
  05-07-2008

  Chao anh Duy, em hien dang lam trong linh vuc nghien cuu, nhung rat thich viec kinh doanh. Ap u rat nhieu du dinh nhung van chua lam duoc gi. Hien gio em rat muon mo mot tiem kinh doanh banh ngot va gia khat, nhung chua biet se bat dau nhu the nao, neu co the anh huong dan gium em voi hoac co the vach ra dum em nhung gi can co trong ke hoach kinh doanh nay. Cam on anh nhieu.

 112. Nguyen Pham
  05-07-2008

  Quen mat, dia chi mail cua em la hanhuong@yahoo.com.

 113. Dang Van Khoa
  05-07-2008

  Toi hien nay dang la con bo ke hoach kinh doanh cua mot cong ty san xuat va kinh doanh trong linh vuc giong cay trong o Bac Giang. Hien nay chung toi moi ban hang chu yeu trong dia ban tinh, nay toi muon lap ke hoach kinh doanh de phat trien ra tinh ngoai dua ra tham muu cho lanh dao. Toi rat mong dc su co van cua anh chi.
  Toi xin cam on.

 114. Tần Hữu Phương
  14-07-2008

  Mình đang lên kế họach kinh doanh, nhưng còn đang bở ngỡ vì chưa biết phải lập kế hoạch như thế nào, bắt đầu từ đâu. mặc dù mình nắm nhiều thông tin nhưng chưa biết viết thế nào đây. Bạn vui lòng gởi cho mình bản kế hoạch KD mẩu đựơc ko. Rất cám ơn diễn đàn đã cho mình cơ hội

 115. Việt Nguyễn
  17-07-2008

  Cảm ơn vì bài viết rất hữu ích, tôi có một thắc mắc.

  Các thông tin về thị trường và Ngành, đặc biệt là các số liệu thống kê, tôi có thể tìm nguồn tin cậy tại đâu.

  Và tôi đang có ý định hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo, cung cấp dịch vụ Sáng tạo. Tầm cao thì tôi nắm rất rõ do có 5 năm làm thuê trong phân khúc này, nhưng khi set up business, tôi với sức lực của mình chỉ có thể nhắm vào thị trường thấp hơn là các cty VN trung và vừa, thì việc xác định đối thủ cạnh tranh rõ ràng là không đơn giản, và cũng không có số liệu về họ.

  Các bạn ai đang cùng suy nghĩ xin được chia sẻ.

  Cheers!

 116. Vũ Xuân Thái
  05-08-2008

  Chaò bạn Duy, hiện nay mình đang làm cho một công ty kinh doanh về phân bón cao cấp. Miình được giao một việc đó là lập một bản kế hoạch kinh doanh phân bón chi tiết bao gồm bộ máy nhân sự, quảng cáo, hội thảo, phát triển thị trường, hệ thống đại lý….Minh là nhân viên viên mới nên chưa có kinh nghiệm, vây bạn có thể vui lòng gửi giúp mình một bản kế hoạch kinh doanh mẫu được không? Bạn nào có thì cũng vui lòng gủi giúp mình nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều.
  Email cua mình: vuxuanthai2005@yahoo.com

 117. Hoàng Sỹ Long
  07-08-2008

  Rất cám ơn bàn về bài đăng hữu ích cho mọi người, tôi cũng đang phải viết dự án và đã tìm nhiều tư liệu hướng dãn nhưng tư liệu của bạn rất hữu ích và tuy mới là ví dụ nhưng tôi đã thấy khá chi tiết, gởi mở cho tôi được rất nhiều, rất mong được bạn chỉ thêm cho tôi địa chỉ để có thông tin về thị trường và cũng mong nhận được một bản dự án cụ thể của bạn để tham khảo học hỏi, rất cám ơn ban.
  ĐC email của Long: Long_kinga@yahoo.com

 118. Nguyen thanh Sang
  07-08-2008

  Hien nay minh dang can lap ke hoach kinh doanh cho cong ty minh chuyen ve logistics de submit cho nha dau tu. Rat mong nhan duoc su giu do co the la mot ke hoach kinh mau.

  cam on nhieu.

 119. Nguyen Long Khanh
  08-08-2008

  That su lap mot ke hoach kinh doanh can nhieu rat yeu to. Kien thu, kinh nghiep, cach quan sat thi truong…Khi doc nhung thong tin ma ban viet toi duoc bo sung rat nhieu kien thuc moi. Chan thanh cam on! Rat mong ban co the cung cap them nhieu bai viet hay nua cho doc gia va dan chung bang nhung ke hoach cu the ve mot linh vuc nao do cho nguoi doc de hinh dung mot cach truc quan hon!

 120. Nguyen Hai Duong
  13-08-2008

  Toi dang phai hoan thanh bai tap co lien quan den viet KHKD. can su giup do cua moi nguoi.
  Noi dung can viet rat ngan gon, toi chon kinh doanh (cong ty TNHH) trong rau sach và chan nuoi gia suc gia cam dam bao an toan ve sinh thuc pham.
  – Quy mo cua nganh?
  – Ty le tang truong hien tai cua nganh
  – Ty le loi nhuan bien
  – Cac cong ty chinh tren thi truong
  – Cac xu huong va du bao cho tuong lai
  – Cac bien dong tao ra co hoi moi cho doanh nghiep
  – Co hoi cho cac doi thu canh tranh trong thi truong muon xam nhap
  Xin cam on nhieu.

 121. vu duy lan
  16-08-2008

  minh thay bai viet cua ban cung rat hay. minh dang muon lap ke hoach cho san pham moi cua cong ty minh . san pham do la nut ao. ban co the gui ban huong dan de minh lap ke hoach nay duoc khong ? cam on ban nhieu

 122. Chí Công
  20-08-2008

  Tôi đang có một dòng sản phẩm mới muốn đưa ra thị trường, tuy nhiên cần phải có một kế hoạch kinh doanh cụ thể, tôi sẽ phải làm gì, viết 1 bản kế hoạch kinh doanh cho 1 dòng sản phẩm thế nào đây. Chân thành cảm ơn !

 123. nguyen mai khoi
  09-09-2008

  Merci baucoup

 124. nhung hoa
  10-09-2008

  chi oi em dang muon kinh doanh xe dap dien va muon lap mot ban ke hoach kinh doanh cho cong viec sap toi.chi co the goi y cho em ro hon phai viet nhu the nao ko ?
  em cam on chi nhieu.chuc chi thanh cong

 125. hivongmuaxuan
  11-09-2008

  chao tat ca anh chi em. Bai viet cua ban rat hay nhung van chung chung, minh chua trien khai de len duoc mot ke hoach hoan chinh duoc, neu duoc ban co the email cho minh mot ke hoach chi tiet hon de minh tham khao duoc khong?email cua minh:hivongmuaxuan@yahoo.com

 126. nguyen thi nga
  18-09-2008

  Ming dang du dinh mo mot quan ca phe san vuon nen muon lap mot ke hoach kinh doanh cu the; hien tại minh da chuan bi mat bang tuong doi tot de thuc hien viec kinh doanh vi vay minh muon viet mot ke hoach cu the cho viec kinh doanh nay nhung that su khong biet bat dau nhu the nao, ban co the tu van giup minh duoc khong? Cam on ban, chuc ban ngay cang thanh dat.

 127. nguyen kien chanh
  19-09-2008

  trang web nay noi dung phong phu rat hay. va bai viet cua ban, minh rat thich. minh muon thanh lap co nghiep voi nhieu y tuong kinh doanh.minh muon bien y tuong cua minh thanh ban ke hoach kinh donh co the thuc hien.lam the nao dau tu nho,ma van thanh cong.muc dich cua minh la muon hop tac voi nguoi co von hoac co san pham thuc hien kinh doanh voi y tuong cua minh.( hoat dong trong linh vuc dich vu mua ban ky goi hang hoa, cua hang hoac tren truc tuyen web) vi vay ban ke hoach phai co tinh khuyet phuc nha tai tro. hy vong duoc su tro giup cua ban.chi cho minh cach viet ke hoach nhu the nao va nhung gi can biet?.neu ban vui long xin gui ban ke hoach mau chi tiet cho minh qua dia chi mail : tinhban_tinhthuongmen@yahoo.com .xin chan thanh cam on. chuc ban thanh cong.

 128. thu ha
  06-10-2008

  minh dang hoc marketing va dang thuc hanh mon nay minh can tà lieu tham khao. ban nao co tai lieu hay ban ke hoach kinh doanh cu the gui cho minh tham khao voi. cam on cac ban

 129. Keenu
  07-10-2008

  Mình đang muốn làm 1 KHKD về sản phẩm gốm sứ thân thiện với môi truờng. Ban có thể gửi 1 bản mẫu cho mình đựoc không?

  Cảm ơn nhiều

  Keenu

 130. minh trang
  08-10-2008

  chào bạn. mình rất vui khi đọc được bài víêt của bạn trên mạng.mình có thể nhờ ban giúp mình thêm đựoc không.hiện tại bọn mình đang phải làm một bản kế hoạch kinh doanh nhưng thực sự bọn mình cũng chưa có gì am hiểu lắm về những kiến thức trong vấn đè này.bạn có thể send cho mình 1 bản kế hoạch mẫu được không ?
  nếu được mình cảm ơn bạn rất nhiều.chào bạn.\mail của mình la laleinlohufpt@yahoo.com

 131. Lương Sơn
  10-10-2008

  Hiện nay mình đang lập một kế hoạch kinh doanh cho công ty. Có gửi giúp mình một bản kế hoạch kinh doanh được không.

  Trân trọng cảm ơn bạn!

 132. ngocgiau
  11-10-2008

  chao cac ban .
  Minh dang rat can thong tin ve cach viet ke hoach kinh doanh , mong giup minh gui ni dung nay nhe .
  Rat cam on nhieu

 133. nguyen son
  16-10-2008

  Hiện nay mình đang lập một kế hoạch kinh doanh cho công ty. Có gửi giúp mình một bản kế hoạch kinh doanh được không.

  Trân trọng cảm ơn bạn!

 134. haiyen
  21-10-2008

  mình đang cần tham khảo, mình cũng đã đọc phần gợi ý của bạn, minhf k biết vào thực thế lập một KHKD cho một cty thuôc ntn? giúp mình gửi bản mẫu tới: chiti000@yahoo.com,
  tkssssssss!

 135. Minh Kha
  22-10-2008

  Rat vui khi minh doc duoc goi y ve ke hoach kinh doanh cua ban , nhu bat duoc vang nhung thuc te minh cung dang duoc xep giao cho viec viet 1 ban ke hoach kinh doanh trong linh vuc khach san , ban co the tro giup minh duoc khong?

  Cam on va chao tran trong

 136. La Luong
  23-10-2008

  Minh cung dang rat can 1 ban khkd ve linh vuc truyen hinh va thuong mai dien tu, hy vong ban cho minh mot ban tham khao de minh hoan thanh cong viec, gui som giup minh nhe. Cam on rat nhieu

 137. hoang nguyen
  24-10-2008

  toi đang lập một kế hoạch kinh doanh cho một tiệm bánh ngọt ở cần thơ. Trong khi tôi đang lúng túng không biết trình bày thế nào thì tình cờ tôi lại tìm được bài viết chỉ cách trình bày và nội dung cần thiết của một bài kế hoạch. tôi rất vui vì đã học được nhiều kinh nghiệm từ bài viết. Tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều bài viết được đăng trên mạng như thế này để mọi người có thể cùng học tập. Tôi chân thành cảm ơn.

 138. thong tran
  01-11-2008

  Bai viet cua ban kha chi tiet va liet ke quy trinh cu the. Rat hay, cam on ban nhe.

 139. thanh Tung
  04-11-2008

  Bài viet cua Bạn hay qua..nhưng nếu bat tay vao viet..thi minh nghi ko dơn giản…Bạn co thể gui cho minh 1 bai Mau duoc ko?

 140. Thành Đạt
  06-11-2008

  Cảm ơn bạn, bạn có bài viết rất hay.
  Bạn có thể sent cho mình tham khảo một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh không?
  Cảm ơn bạn nhiều

 141. Thu
  07-11-2008

  Toi doc thay bai viet cua ban hay, ban co the goi mot ban tham khao ke hoach kinh doanh mau cho toi duoc khong? hoac toi se hop tac voi ban, toi dua ra y tuong ban la nguoi lap ra ke hoach kinh doanh, toi se tra chi phi cho ban.
  mong nhan duoc tra loi cua ban
  Cam on nhieu
  Thu

 142. Ky
  08-11-2008

  xin chào, tôi đang tìm một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh để làm mẫu, gặp được website này rất mừng. Bạn có thể gởi cho tôi một bản kế hoạch chi tiết mẫu được không?
  Xin cảm ơn rất nhiều
  Trân trọng
  bạn gởi theo a-mial: ngovanky001@yahoo.com

 143. thien
  08-11-2008

  chào anh!
  vô tình em đọc được bài này , nó rất hay . em đang làm kế hoạch kinh doanh cho ngành dtdđ , em mong anh hãy giúp em 1 tay anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn?
  xin cám ơn anh rất nhiều mong sự hồi đáp của anh

 144. David Ngo
  08-11-2008

  Xin chào, outline của bạn rất thú vị. Mình đang chuẩn bị viết kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của một nhà hàng tương đối qui mô nhưng chưa biết sẽ đặt bút bắt đầu từ đâu. Mình ước gì có một kế hoạch hoàn chỉnh làm mẫu để mình có thể triển khai kế hoạch của mình. Nếu không phiền, bạn giúp mình với. Rất mong bạn có thể giúp mình một tay. Xin rất cảm ơn và hậu tạ.
  Trân trọng
  David Ngo
  e-mail: davidvan006@yahoo.com.vn

 145. huy le
  10-11-2008

  Chào anh, em đọc bài viết của anh xong, em rất mừng. Em đang chuẩn bị viết một kế hoạch kinh doanh về cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng em chưa biết bắt đầu từ đâu.Anh có thể gửi cho em 1 bản kế hoạch kinh doanh chi tiết mẫu được không?Em cám ơn anh nhiều.
  Trân trọng
  Huy Le
  e-mail: koroziner@yahoo.com

 146. Quang Qhiến
  11-11-2008

  Chào anh duy.
  Tôi đã đọc bài viết của, rất đầy đủ và thuyết phục, tôi đang mở một nhà hàng lớn tại hà nội mà chưa có một bản kế hoạch đầy đủ và chi tiết . Anh có thể gửi cho tôi một bản chi tiết về kinh doanh nhà hàng không?
  chân thành cảm ơn anh!
  Tôi sẽ chờ thư của anh.

 147. NhuQuynh
  11-11-2008

  Bai viet cua ban thuc su co ich cho nhung ai buoc chan vao linh vuc kinh doanh thu vi nay. Minh dang can mot ban thao kinh doanh an uong, ban co the cho minh save bai nay duoc khong?. Dia chi Email: tnqnhu2@hotmail.com
  Chan thanh cam on va chuc ban luon vui ve.

 148. Dao anh dung
  12-11-2008

  Kinh gui anh Duy

  Minh cam on ban khi minh doc xong bai viet cau ban ,no rat hay va co y nghia voi minh.Hien nay minh dang phai viet ke hoach kinh doanh phat trien san pham may chieu,may huy tai thi truong viet nam.Kinh mong anh co ban ke hoach nao tuong tu gui cho minh doc lam mau hoac neu ban giup minh thi cang tot. Minh xin chan thanh cam on

 149. Dao anh dung
  12-11-2008

  Minh rat mong duoc su giup do cua ban neu ban gui cho minh ban ke hoach.thanks

  Dungflagon@gmail.com

 150. Pingback: Cách viết kế hoạch kinh doanh « NQ center - tài liệu quản lý

 151. Khiem Phan
  13-11-2008

  Cam on ve bai viet cua ban!

  Toi dang lap KHKD cho mot Cty Duoc ,neu duoc ban co the giup toi phan nao c the cho ban ke hoach cua toi ,cam on ban nhieu . Vui long gui ve :khiemphanthien@gmail.com

 152. nqcenter
  14-11-2008

  Bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu về kế hoạch kinh doanh tại:

  http://nqcenter.wordpress.com/2008/11/12/ke-hoach-kinh-doanh/

  rgs

 153. Thy
  15-11-2008

  Bài viết rất hay. Bạn có thề gửi cho mình một dự án mẫu để tham khảo thêm được không.
  Thanks 🙂

 154. Nguyen Manh Hung
  17-11-2008

  De lap mot ke hoach kinh doanh toi cam thay no hoi dai dong vi kinh doanh chi can lam sao tang loi nhuan ma hop phap la duoc. Trong moi qua trinh lap du an kinh doanh thi co ban nhat la su sang tao trong kinh doanh. Kinh doanh cam thay rat de nhung thôc ra la rat kho no nhu mot bai toan phai dung nhieu cach giai khac nhau dap so cuoi cung chinh la loi nhuan. Toi rat thich lam mot nha kinh doanh nhung toi con rat thieu kinh nghiem thuc tien mong cac ban hay giup toi dat duoc uoc mo nho be nay. Cam on cac ban

 155. Truong Son
  25-11-2008

  chao ban
  Minh la Truong Son. hien la TPKD cua mot cty hoat dong trong linh vuc DHKK,
  Hien nay GD cty minh co giao cho minh mot nhiem vu moi la len ke hoach trien khai them mot mang moi do la , kd thiet bi tiet kiem dien va cac loai den trang tri. theo hinh thuc lam nha phan phoi doc wuyen tai VN cho mot cong ty rat lon o TQ. vi chua co kinh nghiem nhieu nen hom nay minh nho cac ban co kinh nghiem trong cung linh vuc vui long chia se kinh nghiem lam viec cho minh voi. xin chan thanh cam on ban

 156. nguyentthanh
  26-11-2008

  lap ke hoach cua anh rat hay ,anh co the lap ke hoach kho cho em duoc ko cam on anh truoc nhe ,hen gap anh

 157. nguyentthanh
  26-11-2008

  lap ke hoach cua anh rat hay ,anh co the lap ke hoach kho cho em duoc ko cam on anh truoc nhe ,hen gap anh :mail thanh.le79@yahoo.com

 158. khanhlinh
  28-11-2008

  bài này hay quá, anh có thể gửi 1 bảng KHKD mẫu cho em đc ko? Em học chuyên ngành Ngoại ngữ, ra trường rất khó tìm những việc làm liên quan đến kinh doanh, nên em toàn fải tự học bằng cách search tài liệu qua google. May mắn tìm đc những bài viết của anh. Cám ơn anh nhe!

 159. phongvu
  28-11-2008

  bạn hay quá, mình cũng đang lập 1 kế hoạch kinh doanh, ban có thể gởi cho mình 1 mẫu được ko? mẫu nào cũng được, cám ơn bạn

 160. phongvu
  28-11-2008
 161. Botbien
  08-12-2008

  Ming đang cần 1 bản kế hoạch cho việc tuyển cộng tác viên và 1 bản cho việc Quy trình tiếp cận đến lúc báng đuợc các sản phẩm.

  Bạn có thể gửi cho mình những địa chỉ lliên quan hoặc gửi thẳng cho mình bản kế hoạch luôn cũng dc.

  best regards

 162. Botbien
  08-12-2008

  Email của mình:

  thuyenlna@vietpace.com

 163. tran viet ha
  23-12-2008

  minh dang song va lam viec tai vientiane,minh damg ap u 1 ke hoach la mo cong ty ben nay de nhan phan phoi hang thuc pham cho cac cong ty ben viet nam,lam on tu van cho minh 1 ke hoach maketing san pham voi,nen tiep can voi thi truong theo tung buoc nhu the nao de nguoi ta biet den san pham cua minh 1 cach hieu qua ma it chi phi nhat(minh dang chuan bi dua sang mat hang do hop va thuc pham dong lanh)cam on nhieu nha.

 164. Tran Manh Thang
  28-12-2008

  Xin chào cả nhà!
  Một bài viết rất hay, mình mong sẽ nhận được một bản kế hoạch mẫu của một người chưa quen. Mình sẽ chờ… Thanks in advance

 165. Tran Manh Thang
  28-12-2008

  Pls send me the sample by tmtlc08@yahoo.com

 166. thaohue
  28-12-2008

  bai viet nay rat hay. co the gui cho minh mot ban mau k?

 167. loan
  02-01-2009

  hi

 168. hainguyen
  04-01-2009

  Rat hay!!!!
  Ths ve bai viet cua ban,NHUNG MINH CUNG RAT LUNG TUNG KHI VIET ,CO THE CHO MINH 1 BANG MAU .CAM ON BAN

 169. Tran Thuc
  06-01-2009

  Bai viet cua ban hay lam, rat bo ich cho nhung nguoi lam ke hoach kinh doanh. Ban vui long goi cho minh bai nay theo dia chi mai nay nhe! thanks! nguyentranthuc@email.com hoac tdv-thuc@gmail.com

 170. thuy
  07-01-2009

  toi dang hoc nghanh khinh te nen viec lap ke hoach kinh doanh la rat can nen khi thay trang web nay toi rat vui .t dang thuc tap viet mot bai ke hoach kinh doanh nen rat can su giup do vi chua co kinh nghiem .neu co the mong anh giup trong thoi gian som nhat
  cam on rat nhieu

 171. nguyenthanhtung
  09-01-2009

  cam on ban cho cho xem nhung kien thuc bo ich, gio toi muon lap 1 ke hoach kinh doanh cho mot cong ty TNHH chuyen ve he thong mang va thiet bi ngoai vi minh cung moi vao lam nen chua co kinh nghiem nhieu ve lap bang kinh doanh nay ban co the giup toi trong thoi gian gan nhat khong? cam on ban rat nhieu!

  All the best,

 172. Chúng tôi đang cần hoàn chỉnh bản kế hoạch kinh doanh cho cty! Rất mong nhận dc sự giúp đỡ của Anh

 173. Hue Bui Thi
  23-01-2009

  Ban ke hoach kinh doanh cua bạn rat hay, nhung mình van chua hoach dinh duoc viet ke hoach cu the se nhu the nao. Minh dang can mot ke hoach kinh doanh ve linh vuc kinh doanh cac thiet bi may tinh, laptop va thiet ke website. neu co the, ban share cho minh mot ban mau duoc khong. Thanks a lot of

 174. nobita
  02-02-2009

  ban ke hoach cua ban rat hay. minh muon lap 1 ke hoach kinh doanh nhung chua biet bat dau tu dau. minh muon kinh doanh ve do an nhanh. neu duoc ban co the gui cho minh 1 ban mau duoc ko?
  cam on ban nhieu
  mail cua minh : nguyenanhtuan222@gmail.com

 175. Trần Sâm
  04-02-2009

  Một bài viết rất thú vi.Mình đang lập một kế hoạch kinh doanh.Nếu không làm phiền bạn có thể gửi cho minh một bản mẩu được không.Rất mong tin của bạn.
  Cảm ơn bạn nhiều!

 176. NAM
  04-02-2009

  CAM ON ANH DA CUNG CAP TAI LIEU. NO THAT TUYET.

 177. minh can 1 ban ke hoach kd hoan chinh,minh dang lam ban bao cao ke hoanh kinh doanh trong nam nay.minh can hoach dinh chien luoc kinh doanh de trinh len sep.minh kinh doanh ve linh vuc noi that.ban gui cho minh 1 ban hoan chinh voi nhe.cam on va hau ta.
  lien lac : dinhtung.baolam@gmail.com

 178. MINH HY
  13-02-2009

  Để viết lên 1 kế hoạch mà đặc biệt là 1 KH hoàn hoàn chỉnh như bạn thật không phải dễ, công nhận bạn rất tuyệt vời. Không nói đâu xa người làm dịch vụ 15 năm như Tôi mà bây giờ ngồi xuống viết 1 KH thì thật là khó vì tuổi Tôi cũng đã cao. Bạn có thể gửi cho Tôi 1 bảng KH kiểu ngành dịch vụ ăn uống được chứ? Xin chân thành cảm ơn

 179. huyen
  13-02-2009

  chao ke hoach kinh doanh

 180. Vu Hoang
  16-02-2009

  Chao Minh Duy.
  hom nay minh doc duoc bai viet cua ban, that su minh rat thich bai viet nay. Minh cung dang can viet 1 ke hoach kinh doanh ve mat hang noi that cho 1 dong san pham moi ( ve chat lieu ). nhung thu that, minh dang bi lung tung. Minh Duy co the cho minh mot ke hoach cu the va duoc khong ban. Rat mong nahn duoc su dong y cua ban, chan thanh cam on va chuc ban mot ngay lam viec hieu qua.

 181. Hoai Huong
  20-02-2009

  Minh da doc di doc lai ban ke hoach kinh doanh cua ban rat nhieu lan. Minh cung moi bat dau lam tai 1 phong KD ve Noi that. Giam doc co yeu cau minh fai len 1 chien luoc kinh doanh cho cty nen minh muon hoi ban co mau hoan chinh ve linh vuc Noi that ko? va ban co the gui cho minh duoc ko? Neu duoc thi minh cam on ban rat nhieu.

  Chuc ban thanh cong va hanh phuc.

  Tran trong!

  Ms. HoaiHuong

 182. Lưu Việt Hùng
  23-02-2009

  Mình cũng đang có kế hoạch mở cty vì thế mình hi vọng các bạn send cho mình một bản kế hoạch mẫu nha. Xin chân thành cảm ơn! Địa chỉ email của Mình: hungsasco@yahoo.com

 183. Hoang Lu
  23-02-2009

  Chào các bạn yêu thích kinh doanh, quả thật tôi cũng muốn lập cho mình một bản kế hoạch kinh doanh mà sao thấy nó khó quá. cũng tìm kiếm mãi trên mạng lấy một bản mẫu cho mình mà không có, hôm nay vào website này thấy các bạn quan tâm nhiều vậy đã có bạn nào viết được cho mình bản kế hoạch chưa thì giúp mình với. Mình đang làm trong một cty xây dựng và mình được yêu câu lập bản kHKD mong các bạn giúp đỡ.

 184. Conglm
  24-02-2009

  Mình có mẫu Kế hoạch kinh doanh và điều hành doanh nghiệp tập hợp post tại đây:

  http://hbc.vn/hotro/viewtopic.php?f=85&t=100&sid=67af683ab14899bc0b08aad19a2163e0

  Một số ví dụ mình đã và đang tập hợp post tại đây:
  http://hbc.vn/hotro/viewtopic.php?f=85&t=99&sid=67af683ab14899bc0b08aad19a2163e0

  Cheers,
  HBCo
  http://www.HBC.vn

 185. Van
  25-02-2009

  Chao anh Minh Duy,
  Em co xem qua bai viet nay cua anh va thay kha thu vi.
  Cung nhu cac ban khac, em rat mong anh co the chia se mot so thong tin cung nhu ke hoach kinh doanh mau.
  Em quen su dung tieng anh va cung da doc, lam mot so business plan.
  Nhung khi bay gio can phai lam bang tieng viet, thi thuc su rat kho dien dat.
  Rat mong anh co the tra loi vao email: cloud3nov@yahoo.com
  Many thanks
  Van

 186. thaibinh156175
  27-02-2009

  Bài viết của ban rất hay. Mình đang có kế họach mở CTy nên bạn giúp send cho mình bảng kế họach mẫu để tìm hiểu với. Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn thành công.
  Mail của mình: thaibinh156175@gmail.com

 187. Ngọc Thu
  28-02-2009

  Chào bạn Minh Duy.
  Mình cũng tình cờ được xem bản kế hoạch kinh doanh của bạn, quả thật rất thú vị. Nếu được bạn có thể gửi cho mình bản kế hoạch chi tiết để mình tham khảo cho luận văn tốt nghiệp sắp tới của mình.
  Rất cám ơn bạn.

 188. Ngọc Thu
  28-02-2009

  Đây là mail của mình: nguyentranngocthu@gmail.com

 189. Khoa
  01-03-2009

  Mình làm về lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, sản xuất chương trình truyền hình. Hiện sếp yêu cầu phải lập một bản kế hoạch kinh doanh cho cả năm. Mình loay hoay mà chưa bít phải làm như thế nào.Nếu anh Minh Duy có tài liệu về lĩnh vực này thì có thể share cho mình ko? Mail của mình là saothienvuong25@yahoo.com.vn

 190. Quynh Hoa
  03-03-2009

  Minh muon ban hay cho minh mot ke hoach thuc hien kinh doanh bang nghe kinh doanh trang tri noi that voi so von ban dau la 175.000.000 dong.Mong ban hay giup minh nhe. Thanhkyou!!!

 191. anha
  04-03-2009

  Mình được sếp giao cho nhiệm vụ viết 1 kế hoạch kinh doanh trong lãnh vực giải trí và có 1 người bạn nhờ viết giúp 1 cái plan cho lãnh vực kinh doanh thương mại điện tử. Trong lúc mình đi tìm kiếm trên internet thì kiếm được trang này. Vậy ai có bản chi tiết cho mình xin để tham khảo. Mail hathithienan@yahoo.com. Mình chưa bao giờ viết cái business plan nên không biết bắt đầu như thế nào.
  Thanks

 192. phung tram
  10-03-2009

  em dang lam mot business plan cho bai project cua em, nhung em ko biet bat dau nhu the nao, anh co the goi cho em mot bang chi tiet duoc khong, em se dua vao de lam, neu khong lam duoc em se bi rot mon nay. Thanks

 193. Pham Diep Hoa
  12-03-2009

  Chao ban, minh phai lam 1 ke hoach kinh doanh ve linh vuc nha sach, dang boi roi thi doc duoc bai viet cua ban, rat cam on ban. Co the cho minh xin ban ke hoach kinh doanh mau ko? Mong tin ban.

 194. Pham Diep Hoa
  12-03-2009

  mail cua minh:gucci9045@yahoo.com

 195. Tran Tuan Duong
  14-03-2009

  Chao ban Minh Duy.
  Minh doc bai viet cua ban vi thay rat hay.
  Hien tai minh dang phai xay dung ke hoach kinh doanh cho cong ty moi minh rat mong Minh Duy co the gui cho minh 1 ban ke hoach chi tiet de minh co the xay dung ke hoach cho cty moi cua minh.
  Rat cam on ban

 196. Tran Tuan Duong
  14-03-2009

  Chao ban Minh Duy.
  Minh doc bai viet cua ban vi thay rat hay.
  Hien tai minh dang phai xay dung ke hoach kinh doanh cho cong ty moi minh rat mong Minh Duy co the gui cho minh 1 ban ke hoach chi tiet de minh co the xay dung ke hoach cho cty moi cua minh.
  Rat cam on ban
  mail cua minh: directvn@yahoo.com

 197. Nguyen Van Hiep
  15-03-2009

  bài của bạn rất hay . bạn có thể send cho minh 1 bài mẫu dc ko , thax rat nhìu

 198. Phạm chí minh trung
  18-03-2009

  Bai viet nay rat hay, hien nay minh dang lap ke hoach kinh doanh, ban co the send cho minh bai mau that dc kg? cam on rat nhieu.

 199. Trần Đạt
  18-03-2009

  Trước hết cảm ơn ơn Website về một bài viết rất bổ ích.

  Riêng đối với các bạn comment mình có ý kiến thế này:

  Mình nghĩ có thể các bạn đang bắt tay vào viết kế hoạch kinh doanh mà chưa có được cái suy nghĩ của người kinh doanh.

  Thứ nhất: nhận được một tài liệu bôt ích như trên đã là điều rất quý rồi, đừng đòi hỏi tác giả phải bỏ thời gian ra phục vụ từng bạn một.

  Thứ 2: Để có được một kế hoạch kinh doanh, dù chỉ là phát thảo cũng cần phải có một quá trình tìm hiểu và nắm bắt thị trường một cách đầy đủ và chính xác. Kết hợp với đó, phải là một hiểu biết thật xâu rộng đối với chuyên ngành mà mình sẽ lập kế hoạch. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh chỉ nên do một người có nhiều kinh nghiệm chuyên ngành thực hiện.

  Thứ 3: Chi phí tư vấn lập một kế hoạch kinh doanh là không nhỏ. Đừng hi vọng có được một bản free 😀

  => Tốt hơn hết mọi người nên soạn cho mình một kế hoạch sơ bộ, post lên nhờ mọi người góp ý giúp. Đó là cách làm hợp lý và hiệu quả nhất.

  Thanks!

 200. Pingback: Anonymous

 201. Tiger
  03-04-2009

  Chào Minh Duy,

  Thú thật Tôi cũng từng làm Kế hoạch kinh doanh vài lần. Nhưng từ khi Tôi đọc bảng KHKD của bạn với các nội dung như vậy, Tôi rất ấn tượng.
  Cám ơn anh Bạn.

 202. Thanh Phan
  05-04-2009

  Minh da doc bai viet cua ban, cam on ban rat nhieu.Minh dinh thanh lap cong ty kinh doanh ve Duoc pham, lan dau nen cung rat mo ho.Mong ban giup them.
  Waiting ur reply
  Thanks.
  Thotramy@yahoo.com

 203. Đàm lê vinh
  08-04-2009

  những hướng dẫn của bạn rất hay nhưng mìng đang có ý định viết một bản đề án kinh doanh cho chính mình, và để dùng nó thuyết phục người thân của mình cũng như mấy người bạn khác bạn có thể gửi cho mính một bản đề án kinh doanh hoàn chỉnh được không.Cảm ơn nhiều nhé, nếu bạn có thể thì gửi cho mình bản đề án kinh doanh về lĩnh vực thiết bị viễn thông nhé.Cảm ơn nhiều

 204. Chào các bạn, các bạn đều là những người trẻ tuổi có tham vọng.

  Trên đây chỉ là hướng dẫn và gợi ý cho các bạn để có một bản kế hoạch kinh doanh đầy đủ và logic với những ý tưởng của các bạn. Đối với từng ngành nghề của bạn muốn kinh doanh, muốn thành công các bạn phải có cái nhìn tổng quan đến chi tiết không những về lĩnh vực chính của các bạn mà còn về tất cả các ngành nghề khác có liên quan. Nắm bắt được xu hướng thị trường, xu hướng kinh tế chung.
  Nếu các bạn chưa rõ hoặc chỉ có cái nhìn lơ mơ về lĩnh vực mình dự định kinh doanh thì điều đầu tiên nên củng cố những hiểu biết cần thiết đó trước khi bắt đầu một business. Sau đó, nếu các bạn có những tố chất nhanh nhạy của một doanh nhân, những ý tưởng, những chiến lược, sách lược sẽ sẽ không thiếu.

  Chúc các bạn thành công !

  Chúc các bạn thành công.

 205. Tăng Dâng Đầy
  16-04-2009

  Tôi đã xem qua bài viết của bạn, có thể nói bạn đã hướng dẫn tương đối chi tiết và dễ hiểu, tuy nhiên nếu có thể bạn nên đăng lên một vài bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh để chúng tôi có thể tham khảo. Vì hiện nay, có rất nhiều người đang muốn lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể cho riêng mình, nhưng do không có bản kế hoạch kinh doanh mẫu, nên chưa thể tự tin lắm trong việc lập bản kế hoạch kinh doanh. Rất mong bạn sớm gửi cho tôi 1 bản kế kinh doanh hoàn chỉnh. cám ơn bạn rất nhiều.

 206. Nhan
  18-04-2009

  Chao Minh Duy!
  Tôi thật sự rất ấn tượng về bài viết của bạn. Tôi cung đang tiến hành làm đề tài viết một kế hoạch kinh doanh toàn diện, nhằm thu hút vốn đầu tư cho một công ty chuyên kinh doanh về ngành hàng thực phẩm. bạn có thể hướng dan thêm mình về phần lập kế hoạch tổ chức, và dự báo doanh số trong những năm tới được không. Mình còn hơi mơ hồ lắm. Cảm ơn bạn nhiều.
  mail của mình là:phanthinhan@yahoo.com.vn

 207. Nhan
  18-04-2009

  Nếu được bạn có thể cho mình một bản KHKD mẫu để mình tham khảo được không?
  thanks you so much.

 208. hung troc
  21-04-2009

  minh co doc bai viet cua ban minh rat an tuong va hien tai minh dang lam mot bao cao ve ke hoach kinh doanh ben nghanh vien thong nhung minh chua co kinh nghiem lap bao cao ke hoach kinh doanh mong ban co the chi jup minh hay co the gui cho minh mot mau cu the .cam on ban nhieu, mail cua minh la bk04274@gmail.com

 209. Dung
  27-04-2009

  Hi Tomy,
  Mình rất ấn tượng với bài viết của bạn, nếu có thể bạn có thể cho mình một bài model về lập KẾ HOẠCH hoặc DỰ ÁN kinh doanh nhé, cảm ơn trước, mail của mình là dungxuan.ha@gmail.com

 210. Bao Ngoc
  28-04-2009

  Chào ban,
  Bài viết của bạn rất hay và bổ ích! Mình cũng đang lập KHKD cho công ty, xin bạn vui lòng cho mình xin một bản mẫu nhé, cám ơn bạn nhiều! Mail của minh: maihuyhuan@ymail.com

 211. Vu Hieu
  28-04-2009

  Xin chao tac gia,
  Toi da tham khao cach viet lap KHKD ma ban viet, cung giong nhu rat nhieu nguoi dang muon co mot ban mau cu the, mong ban gui cho toi ban mau vao dia chi Mail duoi day nhe. xin chan thanh cam on!
  hieuhungcuong@yahoo.com

 212. ken nguyen
  28-04-2009

  minh dang du dinh lap mot ban ke hoach kinh doanh ben linh vuc dich vu mang – vien thong – dien thoai ban co the cho minh mot ban KHKD mau duoc khong? minh cam on nhieu. mail cua minh la samaclanh_86@yhaoo.com

 213. nhatminhanh
  29-04-2009

  Mình đang lập kế hoạch kinh doanh về sinh vật cảnh, bạn có ý tưởng gì hay giúp mình với

 214. ngoclam
  04-05-2009

  Mình muốn lập 1 bản kế hoạch kinh doanh về thiết kế , quảng cáo ,bạn có thể cho mình 1 bản KHKD mẫu được không? vì là lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ , mong bạn giúp mình …. cám ơn bạn trước nhé .Mail mình la : ngoclam3vn@yahoo.com

 215. ntmai
  07-05-2009

  Chào bạn, mình cũng đang muốn lập 1 bản ké hoạch kinh doanh về sản xuất nước tinh khiết đóng bình, đây là lần đầu tiên mình làm công việc này nên công việc còn khá mới mẻ, mong bạn cho mình 1 bản KHKD mẫu hoặc liên quan đến SX nước tính khiết càng tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Mail của mình là: ntmai@iop.vast.ac.vn

 216. minhthanh
  11-05-2009

  Chao ban.Minh thay cach viet de an kinh doanh cua ban rat hay. Minh dang viet de an kinh doanh nha hang thuc an nhanh, nhung khong biet viet the nay cho tot. Ban co the gui cho minh mot de an kinh doanh mau duoc khong.Cam on ban nhieu. Mail cua minh : Thanhnc2004@yahoo.com

 217. Vũ ngọc hương
  12-05-2009

  Chào anh!
  Mình đang phải làm 1 dề án kinh doanh cho cty của mình trong đó có kế hoạch phát triển trong 3 năm. Anh có thể vui lòng send cho mình 1 đề án mẫu không?Rất mong nhận đc reply.Cảm ơn rất nhiều.

 218. caopham
  12-05-2009

  Toi dang can lap ke hoach kinh doanh rất mong anh goi cho em một mẫu để tham khảo được không? Rất mong nhận được. Cảm ơn anh rất nhiều

 219. le van ba
  16-05-2009

  anh TO MY MINH DUY OI! ANH CO THE GUI CHO EM BAI VIET KE HOACH KINH DOANH NAY KO? CAM ON ANH NHIEU NHE!

 220. QUÝ TƯỜNG
  17-05-2009

  anh TMMD có thể gửi bảng mẫu cho em đươc không? em rất mong nhận được mẫu của anh. cám ơn anh nhiều nhe

 221. HoangDung
  19-05-2009

  Em đang muốn lập một Kế hoạch kinh doanh, vì chỉ mới bước vào lĩnh vực Kinh Tế nên còn nhiều điều chưa hiểu. Rất mong anh gửi cho một bản KHKD mẫu để được học hỏi thêm.
  Cảm ơn anh nhiều.

 222. Duc Tho Says
  20-05-2009

  Chào bạn !
  Mình đang muốn lập một kế hoạch kinh doanh Thương mại.
  Mình muốn có một bản kế hoạch kinh doanh mẫu để tham khảo và học hỏi.Rất mong bạn gửi cho mình một bản mẫu.
  Chân thành cảm ơn bạn.
  Mail:nguyenductho08@yahoo.com

 223. khai phong
  21-05-2009

  chao ban!
  minh doc bai viet nay thay rat la ok
  minh dang viet ke hoach kinh doanh ,thuc day doanh so ,ngành dược phẩm,ban giup minh voi!thanks!

  • Largo
   21-11-2011

   Mình cũng làm lĩnh vực y dược, mình làm ở miền trung. bạn đã có đc bản KHKD chưa? bạn share cho mình 1 bản tham khảo với nhé. mình rất cảm ơn và chúc bạn thành công với dự án của mình! (phantuongds@gmail.com)

 224. webcaohoc
  22-05-2009

  Bài viết rất hay, bạn có thể vào đây download sách Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh:
  http://www.webcaohoc.com/forum/gioi-thieu-sach-hay/507-huong-dan-lap-ke-hoach-kinh-doanh-david-h-bangs.html

 225. lê nguyen mạnh
  25-05-2009

  Chào anh ! Bài viết của anh rất hay, hiện nay em đang cần bài như vậy để tham khảo rất mong anh gửi cho em nhé ! cảm on anh nhiều.

 226. Mai
  27-05-2009

  Cám ơn anh vì bài viết bổ ích.
  Mọi người nên dựa vào bài viết này mà tự làm ra 1 bản KHKD cho riêng mình, đừng nên chỉ mong chờ người khác gửi cho mình, vì mỗi người chuyên về một lĩnh vực không ai giống ai cả, lại còn thị trường, đối tượng khách và nhiều yếu tố khác cần nắm bắt

 227. manhung1202
  01-06-2009

  Thu that minh dang chuan bi de viet mot ke hoach kinh doanh cho cty moi cua minh, sau khi doc bai nay minh thay rat thu vi, minh hoc duoc nhieu thu o day. Neu ban co gi hay hay goi cho minh voi, cho minh mot ke hoach mau luon nhe.Email cua minh: manhung1202@yahoo.com
  Cam on Minh Huy nhe.

 228. nuktmt27
  03-06-2009

  Em chào anh!, cũng như các bạn đã cảm ơn anh, em thấy bài viết của anh rất đầy đủ. Hiện em đang chuẩn bị làm nhà phân phối hàng điện tử, em đang cần lập một kế hoạch kinh doanh cho công ty của mình, nên em cũng cần một kế hoạch kinh doanh mẫu. Anh hãy giúp em nhé. Em cảm ơn anh.

 229. maihuong
  12-06-2009

  Em chào anh. Em vừa đọc qua những comments của các mems. Anh đã giúp họ rất nhiều đấy.
  Hiện em đang muốn mở một công ty kinh doanh về lữ hành, mọi người giao cho em lập kế hoạch kinh doanh cho công ty, thực ra còn một số vấn đề em còn vướng mắc. Vì vậy em rất cần 1 bản mẫu kế hoạch kinh doanh, giúp kế hoạch em lập ra hoàn hảo hơn và có lợi cho quá trình kinh doanh sau này. Anh giúp em được không ? Em chờ tin anh đó. Cảm ơn anh trước nhé

 230. trung
  17-06-2009

  toan hung nguoi luoi bieng quen an san nhi, ai roi hoi ma di huong dan tung nguoi mot.Nhin la da thay ko co to chat kinh doanh roi

 231. trang le
  19-06-2009

  em dang can 1 ke hoach kinh doanh cu the de tham khao, neu duoc anh vui long goi cho em 1 bang duoc khong anh?em dang gap vuong mac o phan bao cao tai chinh.
  cam on anh nhieu!!!!!!! doi tin anh.

 232. minh hieu
  24-06-2009

  cảm ơn về bài viết của bạn rất nhiều, bài viết của bạn rất hay. Nếu không fiền đến bạn, bạn có thể giúp mình, gui cho mình một bản mẫu kinh doanh. Bên mình đang định làm về bán đồ dân sinh qua mạng và muốn phân phối sản phẩm . Mong bạn chỉ có thể giúp mình thêm.

 233. Tường Vi
  30-06-2009

  mình đang cần gấp một bài mẫu viết về kế hoạch kinh doanh một ngành nghề bất kỳ để tham khảo, anh có thể giúp mình được không!!

 234. Đào Phương
  03-07-2009

  Cám ơn bạn về bài viết của bạn. Mình đang cần gấp 1 bài mẫu viết về kế hoạch kinh doanh, mình mong bạn có thể gửi cho mình 1 bản. Thanks

 235. Trinh Thi Trang Thu
  06-07-2009

  Chao Ban
  Minh rat vui vi da tim duoc noi dung huong dan ve KHKD cua ban da viet,may ngay wa minh that su vat va de tim ttin viet ve de tai nay, ben cty of minh hien dang muon xin lam dai ly ban ve may bay, that su ra minh ko biet bat dau noi dung nhu the nao? rat mong nhan duoc su giup do cua ban. Ban co the goi giup minh 1 ban mau nhe. Xin Chan thanh cam on Ban.
  email : tttrangthu@yahoo.com

 236. Nguyen Phuong Hoa
  14-07-2009

  Chao ban! Khi tim thong tin tren mang de chuan bi cho viec lap mot ban ke hoach kinh doanh ve linh vuc studio anh nghe thuat minh da tim thay trang Web rat bo ich cua ban. Neu co the ban lam on gui cho minh mot ban ke hoach kinh doanh mau duoc khong? Xin chan thanh cam on ban!

 237. Lê Văn Hưng
  24-07-2009

  Chào cả nhà! mình hiện đang thực hiện viết một bản kế hoạch kinh doanh cho Công ty mình về bán và cho thuê căn hộ bạn nào có bản kế hoạch kinh doanh mẫu về lĩnh vực này làm ơn gửi cho mình nhé!
  Cảm ơn rất nhiều.
  Nếu được xin gửi về địa chỉ Email: hunglektvn@yahoo.com hoặc hunglektvn@gmail.com

 238. Toan Văn
  26-07-2009

  Xin chào tất cả mọi người trong diễn đàn rất hân hạnh được làm quen và mong mỏi học hỏi được nhiều điều từ các bạn, hiện tại mình đang co một dự định nhỏ là mở một cửa hàng để kinh doanh. Nhưng mình vẫn chưa biêt lập kế hoạch ra sao để tiện quản lý??
  rât mong các bạn giup đỡ mình có một bản kế hoạch mẫu dựa vào đó mình có thể làm
  nếu các bạn có bản mẫu xin hay gửi cho mình theo địa chỉ tk23net@yahoo.com.vn

 239. ha
  27-07-2009

  gjasg

 240. Phương Thuý
  30-07-2009

  Chào anh! Tôi cũng đang lên một kế hoạch kinh doanh về vật liệu hoàn thiện vì hiện tại công ty tôi đang làm về lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế, và sắp tới tôi muốn mở thêm lĩnh vực thương mại.Vì vậy tôi muốn lên 1 bản kế hoạch cụ thể nhưng chưa biết thếd nào rất mong anh tư vấn và giúp đỡ. Cảm ơn anh rất nhiều!

 241. Lê Huy Hoàng
  10-08-2009

  Chào anh, Tôi cũng đang nghiên cứu về một kế hoạch kinh doanh, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào và triển khai nó như thế nào, vậy anh có thể giúp tôi được không. Nếu được xim anh hãy cho tôi ý kiến theo mail: huyhoangdev@gmail.com
  xin chân thành cảm ơn anh!

 242. LE KHANH
  14-08-2009

  Kính chào anh! Em đang là chức vụ quản lý kinh doanh trà – cafe khu vực tp hcm, kính mong anh gửi cho em kế hoạch kinh doanh tổng thể ngành này không? vì em mới vào nghề,cũng như mới đảm nhiệm chức vụ này.
  Chân thành cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh hạnh phúc, vui vẻ và sức khỏe!

 243. LE KHANH
  14-08-2009

  Xin anh vui lòng liên lạc với LE KHANH qua địa chỉ mail le_khanh8882003@yahoo.com

 244. Lam Ngoc
  20-08-2009

  Chào anh. Tôi đang viết một bản kế hoạch kinh doanh về sản xuất và cung cấp cửa nhựa để vay vốn ngân hàng, nhưng khi bắt tay vào thấy không dễ chút nào. Anh có thể cung cấp cho tôi bản kế hoạch kinh doanh mẫu của đơn vị nào trong lĩnh vực tương tự không? Cảm ơn anh nhiều.

 245. Hanh Nguyen
  27-08-2009

  Chào anh, em đang muốn lập kế hoạch kinh doanh cho 1 văn phòng đại diện, anh có thể gửi cho em xem 1 kế hoạch kinh doanh mẫu được không ạ? Email của em: nth138@yahoo.com. Cảm ơn anh nhiều.

 246. Vinh Le
  31-08-2009

  Chao các ban,
  Minh dang can 01 ban ke hoạch kinh doanh chi tiet ve linh vuc kinh doanh phan mem: viet phan mem, thiet ke website,…Ban nao co xin gui cho minh 01 ban tham khao nhe. Xin chan thanh cam on.
  Neu khong co ve phan mem, cac ban gui cho minh 01 ban ke hoach kinh doanh chi tiet ve bat cu linh vuc nao cung duoc.

 247. Lam Mai
  01-09-2009

  Tác giả ơi! có mẫu của một bản Kế hoạch kinh doanh không vây? Chia sẽ với em có được không? Vì em chuẩn bị làm bài tập cho môn học mà không biết làm sao cho hoàn chỉnh với ý tưởng kinh doanh của mình,
  Xin chân thành cảm ơn!Nếu có thì gửi vào địa chỉ email: lammai08@yahoo.com nhé!

 248. Hoai Phan
  04-09-2009

  Em dang can lap ke hoach kinh doanh, co the gui cho em mot ban chi tiet duoc khong? Em cam on.

  • Hoai Phan
   04-09-2009

   Em dang can lap ke hoach kinh doanh, co the gui cho em mot ban chi tiet duoc khong? Em cam on.
   co the gui vao mail cua em nhe: hoaiphatn@gmail.com

 249. nam
  06-09-2009

  rat hay

 250. Vũ Thị Lan Hương
  10-09-2009

  chào bạn, mình rất mừng khi tìm được bài về cách làm kế hoạch của bạn, mình đang muốn viết một bản kế hoạch về đại lý vé máy bay, bạn có thể gửi cho mình một số tài liệu tham khảo được không. Xin chân thành cảm ơn

 251. Vũ Thị Lan Hương
  10-09-2009

  hòm thư của mình là : VUlanhuong38@yahoo.com

 252. Đỗ Văn Vĩ
  14-09-2009

  Chào anh em rất vui khi tìm được bài “cách lập kế hoạch” của anh, Hiện tại em đang lập kế hoạch về một đại lý bán hàng tổng hợp, anh có thể gởi cho em một số tài liệu liên quan tới kế hoạch em định làm được không, cám ơn anh đã đọc mail của em

 253. diep nguyen kha
  15-09-2009

  minh dang viet ban ke hoach kinh doanh bar va caphe
  co the goi dum minh ban mau chi tiet duoc khong…cam on rat nhieu

 254. Phạm Dũng
  27-09-2009

  mình đang lập kế hoạch phân phối sản phẩm. Bạn có thể gửi cho mình 1 bản được ko? cảm ơn nhiều

 255. phụng kim
  05-10-2009

  chào anh, em đang lập kế hoạch kinh doanh cho một công ty về lĩnh vực thời trang, một công ty mới thành lập, và em cũng là nhân viên mới có rất nhiều vấn đề em ko biết phải làm thế nào.Anh có thể gửi cho em một bản kế hoạch chi tiết được ko anh? cảm ơn anh nhiều..
  truong_kimphung@yahoo.com

 256. Ngoc Dao
  08-10-2009

  Toi du dinh mo cong ty Du Lich, xin ban tu van va co the cho toi y tuong de toi lap ke hoach kinh doanh duoc khong ? neu co san ke hoach nao tuong tu ve nghanh dich vu du lich, xin ban goi email cho toi tham khao nhe,
  Cam on ban nhieu

 257. vi trần
  10-10-2009

  em thấy entry này rất hay, em muốn học hỏi thêm, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, có thể cho em thêm tài liệu để tham khảo được ko ạ?!?

 258. coanhnayem
  10-10-2009

  TRoi oi.minh nhu chet duoi vo phai coc.minh dang phai nop that nhanh ve ban ke hoach kinh doanh,cong ty minh .cong ty minh kinh doanh ve xuat nhap khau gach tay ban nha,minh noi them ,ong sep minh kho tinh vo cung,ban giup minh voi,gui nhanh giup minh 1 ban mau duoc o ban,cam on ban that nhieu nhe.chuc cuoc songn ban nhieu hanh phuc.

 259. coanhnayem
  10-10-2009

  Cac ban oi.giup minh nhe,minh dang phai lap 1 ban ke hoach kinh doanh,cong ty minh kinh doanh mat hang gach op lat .thiet bi ve sinh,ai co ban mau nao gui gup cho minh nhe.minh dang rat can ma.cam on tat ca cac ban nhe.minh da hoc duoc rat nhieu tu bai viet nay,1 lan nua cam on tac gia nhe.

 260. chao cac ban
  10-10-2009

  Cac ban oi .minh dang rat can ban ke hoach kinh doanh de tham khao .1 ban mau.cong ty minh kinh doanh ve gach op lat.cac ban nao co ban mau gui giup cho minh nhe.cam on cac ban nhieu nhieu lam.mail minh,haiphamngoc78@gmail.com

 261. chao cac ban
  10-10-2009

  tac gia oi! minh biet tac gia rat ban ,nhungn cung xin tac gia bot chut thoi gian ,gui giup cho minh 1 ban mau.boi minh dang rat can de bao cao trong tuan toi ,minh cung da viet nhung chua dau vao dau ca ,cong ty minh kinh doanh ve gach op lat,co the giup minh nhe.minh cam on rat nhieu .cho thu ban mail cua minh. haipham_calimex@yahoo.com

 262. Minh Hoàng
  11-10-2009

  tôi muối tham khảo bài viết kế hoạch co thể cho tôi xem một bản mẫu không . nếu được xin gửi về địa chỉ mail hoang792001@yahoo.com. xin cảm ơn .

 263. phuong nga
  13-10-2009

  em la sinh vien,moi nhap mon quan tri.thay bat bon e lam 1 ban ke hoach.co the giup e co 1 ban ke hoach chi tiet ve 1 nganh nghe kinh doanh dc ko.e sap nop bai.e can su giup do.Mong giup do em

 264. LU THI THU DUYEN
  14-10-2009

  bai viet cua ban hay nhung chua cu the lam hay cho mot mau cu the hon nhe. Chuc ban thanh cong hon nua.

 265. Van Thanh Tam - Gia Lai
  17-10-2009

  Bài viết rất hay, hy vọng các bạn góp ý và đưa thêm ý kiến vào để trở thành 01 chuẩn mực cho mọi người học hỏi và áp dụng

 266. lyly
  21-10-2009

  minh dang lam bai luan an ve de tai lap ke hoach kinh doanhb ve y tuong thanh lap cong ty xay dung ma ca tuan nay chua xong mong ban giup minh la gui cho minh mot bai ke hoach mau dc ko cam on ban nha mong tin ban nhieu

 267. hoang phuc
  27-10-2009

  mình đang dự định thành lập công ty lên mạng tìm lài liệu mấy hôm nay mà chưa có tài liệu gì mình đọc được bản kế hoạch kinh doanh của trang website cttmmd.wordpress.com thấy hay wa các huynh có thể gửi cho em được bản mẩu để em tham khỏa mail phucnv24k.vn
  cảm ơn các huynh nhiều

 268. NGUYEN MINH TAM
  30-10-2009

  CHAO ANH CHI

  HIEN NAY TAM CHUAN BI VIET MOT KE HOACH KINH DOANH.
  ANH CHI CO THE SEND CHO TAM 01 TAI LIEU MAU, 01 BAN KE HOACH KINH DOANH DA VIET ROI. TAM RAT CAN XEM.

  THANK ALOT.

 269. tompham
  30-10-2009

  CHAO ANH
  EM DANG CHUAN BI MO MOT CUA HANG. VA CAN CO MOT KE HOACH KINH DOANH RAT MONG DUOC SU GIUP DO CUA ANH. NEU DUOC ANH GUI MOT BAN KE HOACH MAU E RAT CAM ON. EMAIL: TOM_PHAM86@YAHOO.COM.VN

 270. Selli
  03-11-2009

  Chào anh. Em hiện đang là sinh viên,em đang học về nguyên lý marketing và em có một bài kiểm tra là lập kế hoạch kinh doanh. Em có lên google search thì đọc được những điều anh viết về lập kế hoạch, em muốn hỏi anh có bản mẫu nào không ạ? Em đọc và có hiểu tài liệu anh viết nhưng em chưa bao giờ đọc hay viết một bản kế hoạch kinh doanh nào mà chỉ mới viết kế hoạch quảng cáo sản phẩm thôi nên em vẫn chưa tìm ra được cách viết. Nếu anh có bản mẫu thì có thể gửi cho em một bản được không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều.

 271. Luong Thi Tuyet Hoa
  10-11-2009

  Chao anh Duy.

  Em dang du dinh ban hang qua mang ma khong biet bat dau tu dau. Hom nay tinh co em biet duoc trang web nay. Rat mong anh gui cho em bang KHKD mat hang gio xach duoc khong a?
  Cam on anh

 272. Le Van
  10-11-2009

  CHAO ANH CHI

  HIEN NAY TAM CHUAN BI VIET MOT KE HOACH KINH DOANH.
  ANH CHI CO THE SEND CHO TAM 01 TAI LIEU MAU, 01 BAN KE HOACH KINH DOANH HOAN CHINH.

  Cam on anh chi rat nhieu
  ben_lee37@yahoo.com

 273. KimChi
  11-11-2009

  Chào bạn!
  Mình đang viết kế hoạch bán hàng kinh doanh trong lĩnh vực học trực tuyến mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
  Mình đã có một hệ thống phân phối,vấn đề bây giờ là đưa ra kế hoạch bán để các đại lý thực hiện
  Bạn nào có bản tham khảo gửi giúp mình được không!
  Thanks alot!

 274. dao duy ty
  27-11-2009

  chao ban !
  minh dang nghien cuu de viet 1 ban ke hoach kinh daonh kenh MT , hoi gio minh van lam kenh MT , va len ke hoach chokenh GT , nhungma khibat tay vaolam thico qua nhieu viec phailam va phai phantich , minh dang can 1 banke hoach kinh daonh mau ve kenh MT , anhchi co the giup minh duoc ko , neu co banke hoachkinh daonh mau xin gui ve chominh nha ,
  tran trong cam on !
  duyty : 0938.001.226

 275. hong thanh
  04-12-2009

  chao ban! minh doc bai cua ban thay rat thuc te, minh moi chuyen vao lam kinh doanh, co nhieu kho khan trong viet ke hoach, neu co the duoc ban gui cho minh 1 ban de minh tham khoa thi tot qua, thanks

 276. nguyễn tấn thiện
  06-12-2009

  minh dang hoc mon “lap ke hoach kinh doanh”. bai viet cua ban rat co y nghia voi minh. cam on ban nhieu nha. neu ban co mot ke hoach cu the thi co the sent cho minh duoc k. cam on ban nhieu nha.
  Tan thiện

 277. Ngô Đình Sơn Cước
  08-12-2009

  Mình đang cần tham khảo một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, bạn gởi cho mình được không? Chân thành cảm ơn.

 278. Van Long
  09-12-2009

  cam on thong tin web da cung cap. minh dang chuan bi mo mot cong ty du lich. rat hy vong ban gui cho minh ban KHKD. thanks a lot. email: dragon03781@gmail.com

 279. hoai phuong
  11-12-2009

  minh dang can mot ke hoach kinh doanh mau ,ban co the gui cho minh duoc khong???
  Cam on ban truoc nha!!!

 280. Nguyễn Thị Hải Yến
  12-12-2009

  Em chào anh !
  Em vừa đọc bài của anh viết rất hay về ” cách viết một kế hoạch kinh doanh”. Vậy anh có thể giup em viết một bản kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống không ah. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh? Em xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều nếu anh giúp đỡ được em !

 281. Nguyễn Thanh Tú
  14-12-2009

  Oh!
  Thật tình cờ tôi đang đi tìm một kế hoạch kinh doanh cho công ty. Nhưng mà chưa có kế hoạch cụ thể. Nếu được bạn có thể vui lòng send giùm tôi 1 bản kế hoạch mẫu được không? Và nhân đây tôi rất mong được hợp tác và làm quen với tất cả những người kinh doanh năng động và sáng tạo. Nếu ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi qua e mail: thanhtu2807@gmail.com
  Thanks and best regard!

 282. Thanh Hung
  25-12-2009

  Chào bạn! tôi đang lập phương án kinh doanh về lĩnh vực giải trí (casino)cho công ty. Đọc PAKD của bạn tôi thấy rất ấn tượng. Bạn có thể gửi cho tôi 1 bản chi tiết được không?
  Xin chân thành cảm ơn!

 283. lưu ngọc khánh
  29-12-2009

  cảm ơn bạn.Tôi đã tìm thấy điều mà tôi đang cần ở đây.Bạn vui lòng gửi dùm tôi 1 bản vào email được không? Nếu được thì gửi liền dùm tôi nhé.cảm ơn nhiều

 284. tuyet nga
  29-12-2009

  Cảm ơn tài liệu của anh! Rất muốn làm quen cùng anh Minh Duy để được mời anh uống rượu vang Đà Lạt

 285. Nguyễn Bạch Đằng
  29-12-2009

  Mấy Ông Bà Nội ơi ! Ở đây Người ta đã cho cả môt cái khung để lam 2 mẫu rồi , phai năng động lên chứ . Đừng có lười quá !

 286. VĂN TÚ
  05-01-2010

  Bạn Bạch Đằng nói đúng đấy, ai củng đòi hỏi gởi cho môt bảng kinh doanh mẫu với 100 ngành nghề kinh doanh khác nhau thì ai mà làm cho nổi chứ.
  Khó nhất là xây dựng bộ khung nhưng đã có sẳn bộ khung rồi thì làm sẻ đơn giản hơn rất nhiều. cảm ơn các bạn nếu có gì xin liên hệ vơí mình.qua email. Thank

 287. THESON
  07-01-2010

  AI CO BAN KE HOACH KINH DOANH MAU XIN GUI CHO MINH MOT BAN VOI, MINH DANG RAT CAN! XIN CAM ON

 288. anh_ngoc
  07-01-2010

  anh có thể giúp em lập một kế hoạch kinh doanh vận tải mà em đã có số vốn là 300trđ được không ạh ? em cảm ơn anh rất nhiều

 289. Minh Thu
  13-01-2010

  Chao ban !
  Minh dang du dinh mo 1 shop thoi trang, nen muon nho ban huong dan dum minh cach len ke hoach kinh doanh. Ban co the gui qua mail cho minh, cam on ban nhieu

 290. hung dung
  28-01-2010

  Trang web hay wa,toi cung dang rat can mot ban ke hoach kinh doanh mau nganh dich vu ban le, xin gui cho 1 ban chi tiet.
  thanks

 291. Hung
  30-01-2010

  Oa, chao Anh (chi)
  Toi rat can ban ke hoach kinh doanh dai ly uy quyen oto
  Ban giup toi van de nay duoc khong?

 292. HungHN
  30-01-2010

  hoc hanh la 1 van de nham cho chung ta tu duy cong viec theo 1 trinh tu A,B,C
  Quan trong la cac ban co bien ly thuyet thanh thuc tai hay khong do la trong tam
  Cam on nguoi viet bai nay

 293. hoahabeco
  05-02-2010

  Bai viet cua anh rat hay và bo ich anh co the cho e xin ban mau duoc ko? Xin chan thanh cam on! Chuc anh mot nam moi an khang thinh vuong.
  Anh gui ho e vao hom thu hoapackaging87@gmail.com

 294. hoang tuan
  24-02-2010

  chao anh :
  em thay anh hoach dinh ke hoach kinh doanh that haycam on anh nhe, anh oi em dang muon viet mot ke hoach kinh doanh ve mang noi that do go ,anh co the giup em duoc khong ,anh giui ban ke hoach kinh doanh qua mail cho em nhe .em cam on hoangtuan1302@gmail.com

 295. xuan phuc
  08-03-2010

  chao ban minh thay tai lieu cua ban that tot nhung minh chua lap 1 ban ke hoach nao vay ban co the giup minh lap 1 ban ke hoach ve mat hang nuoc tinh khiet dc khong .day la 1 sp moi va thi truong canh tranh rat khoc liet vi da co nhung sp rat thuong hieu nhu auqfinal,lavie,…la nhung thuong hieu hang dau cua vet nam cung nhu the gioi .Ban giup minh xem nen trien khai nhu the nao va 1 vai chien luoc maketing ban dau.Minh cam on ban nhieu

 296. nguyen ngoc thu
  10-03-2010

  e muon co 1 ban ke hoach kinh doanh mau a co the gui giup dc ko

 297. nguyen ngoc thu
  10-03-2010

  bai viet cua a that su rat hay nhung e chua tu lam 1 ban ke hoach kinh doanh bao gio ma sep cua e lai dang yeu cau phai co 1 ban ke hoach kinh doanh de bao ve khkd a co the giup e trien khai dc ko.san pham cua e la ve lap mang va may tinh.rat mong nhan dc su giup do cua tat ca

 298. qang vinh
  11-03-2010

  bài viết của anh rất hay nhưng em vẫn chưa thỏa mản.em đang làm đề tài “lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của mình” nhms em làm bù đầu mây ngày mà chẳng ra gặp gv khoó tính nên bài này rất quan trọng với bọn em anh có thể giúp em một banr kế hoach cụ theer được ko a?kế hoạc lập mới một công ty đó. Dù sao cũng cảm ơn anh về bài viết này nhé.

 299. Đào Quang Chung
  19-03-2010

  Chào anh
  Em thấy bản đề cương kế hoạch kinh doanh giúp ích cho em rất nhiều
  Em đang lên kế hoạch kinh doanh sách trực tuyến. Nếu anh có ý tưởng gì hay thì tư vấn giúp em nhé

 300. NHU HA
  22-03-2010

  hi anh!
  em ko biet anh nhung du sao em rat muon lam quen voi anh nen danh lieu viet may dong nay toi anh.
  em ten la nhu ha, hien dang la sv. em moi di lam them cach day ko lau( em lam ke toan cho CTY van chuyen hang hoa, hanh khach va ca kinh doanh vang bac nua anh a)GD co keu em viet ban ke hoach kinh doanh ma em ko biet phai trinh bay ra lam sao, va linh vuc kinh doanh cua cty se phat trien ra sao. Hien gio em rat boi roi, neu anh ranh thi em hy vong rang anh se giup do em va cho em loi khuyen nha anh!
  em cam on anh nhiu!!!!!!!!!

 301. nguyen xuan anh
  24-03-2010

  e dang la sinh vien,co bai tap ve lap KHKD 1sp cu the ma e chua biet phai lam nhu the nao.bat ngo dc gap bai nay cua a.rat cam on anh.nhung neu co the e co the gui cho em 1bang KHKD de em biet ve lam tot dc bai tap cua minh dc k a? vi day la lan dau tien e lam nen con bo ngo.rat mong anh giup do e.neu dc anh hay tra loi va gui vao cho em theo dc “xuananh_tk@yahoo.com”
  rat cam on anh!

 302. nguyen xuan anh
  24-03-2010

  em van chua tim duoc 1sp cu the de lap KHKD.mong anh giup em.

 303. Thuy Phuong
  27-03-2010

  minh can (lap ke hoach kinh doanh nghanh mi pham) nhung minh chua co tai lieu de tham khao, neu anh co cho minh xin tham khao.

 304. Vu long
  03-04-2010

  chao anh .em dang muonlap KHKD ve san pham Son ,anh co the giup em ko /cam on anh nha

 305. nguyễn thanh tú
  03-04-2010

  chao ban
  tôi vừa gia nhật cty trà orlong, loại trà rất cao cấp ,cũng có loại trà sern, lài giá cũng bình thường. tôi muốn đánh sản phẩm này vào khu tòa nhà lơn. bây giờ tôi đang làm kế hoạch . vậy mình nhờ bạn cho mình cái ỷ tưởng hay để cho mình làm kế hoach được tốt hơn.
  thanks. mong được sư hồi âm sớm từ ban.

 306. minh lĩnh
  06-04-2010

  Toi dang muon lap mot ban ke hoach chi tiet ve mot linh vuc kinh doanh dich vu,lam dai ly phan phoi. vi vay rat mong nguoi viet ban ke hoach nay gui cho Toi mot ban ke hoach chi tiet. Toi rat cam on. Mong duc su phuc dap cua Ban.toi rat mong duoc su hoi am cua ban.

 307. minh tuan
  06-04-2010

  Anh TÔ MỲ MINH DUY ơi,tên A đẹp quá.thưc tình E ko phải nịnh A ,nhưng khi đọc được baì viết của A,E rất hy vọng có thể A giúp được E.hiện nay sếp E kêu e lập kế hoạch kinh doanh cho dòng sản phẩm là bánh kẹo ra thị trường A ạ.trước đây E có học nhung lâu quá quên hết rồi.vì thế khi đoc bảng kế hoạch kinh doanh của A ,E biêt nhưng ko thể nào làm theo ý mình được.Vì vậy A có thể cho xin E bảng KHKD chi tiết mẫu naò đó được không.E sẻ ko quên và hậu tạ khi E thành công.mong A giúp E với.
  em xin cảm ơn và chờ thư của anh
  MINH tuấn

 308. haoqas
  06-04-2010

  Anh TÔ MỲ MINH DUY ơi,tên A đẹp quá.thưc tình E ko phải nịnh A ,nhưng khi đọc được baì viết của A,E rất hy vọng có thể A giúp được E.hiện nay sếp E kêu e lập kế hoạch kinh doanh cho dòng sản phẩm là bánh kẹo ra thị trường A ạ.trước đây E có học nhung lâu quá quên hết rồi.vì thế khi đoc bảng kế hoạch kinh doanh của A ,E biêt nhưng ko thể nào làm theo ý mình được.Vì vậy A có thể cho xin E bảng KHKD chi tiết mẫu naò đó được không.E sẻ ko quên và hậu tạ khi E thành công.mong A giúp E với.
  em xin cảm ơn và chờ thư của anh

 309. PHAN DUNG
  06-04-2010

  CHÀO DUY ,
  MÌNH ĐANG MUỐN THÀNH LẬP CTY RIÊNG .
  NGÀNH NGHỀ : MUA NHÔM PHẾ LIỆU VỀ TÁI CHÉ THÀNH PHÔI ĐỂ BÁN LẠI CHO CÁC CTY CẦN MUA PHÔI .
  NHƯNG MÌNH LHÔNG BIẾT LÀM PAKD NHƯ THẾ NÀO .
  DUY CÓ THỂ GỞI CHO MÌNH MỘT BẢNG MÂU PAKD GIÚP MÌNH NHÉ.
  CÁM ƠN NHIỀU .
  DŨNG

 310. Jerry
  09-04-2010

  Chào A. Minh Duy,

  Em vừa mới ra trường và vào làm ở công ty phân bón, sếp yêu cầu viết KHKD về sản phẩm phân bón mới, em chưa có kinh nghiệm nhiều. Qua thông tin đọc trên web Anh thấy Anh viết hay quá, rất ngưỡng mộ Anh, Anh giúp cho em gái một bản mẫu kế họach kinh doanh hòan chỉnh để em tham khảo, anh gởi giúp cho em 1 bản, anh nhé!

  Em cảm ơn Anh nhiu nhiu!!!!

  Hồng Hương
  jerry_kh@yahoo.com

 311. Ly
  13-04-2010

  Đọc bài viết của bạn khá hay và khoa học. Bạn có thể gửi cho mình 1 bài mẫu dựa trên sườn bài của bạn được không? Cảm ơn bạn nhiều.
  Chúc bạn thành công hơn nữa

 312. huongnk
  13-04-2010

  Mình hiện đang có ý định hùn vốn với một vài người mở một cái siêu thị bán lẻ nhưng chưa từng làm một phương án kinh doanh cụ thể nào từ trước đến nay. bạn có thể chuyển cho mình một bản mẫu để mình tham khảo được không? Rất mong bạn giúp đỡ.
  Cám ơn bạn trước.

  email của mình: huongnk2004@yahoo.com

 313. hao
  13-04-2010

  cung hay nhung no noi chung chung

 314. Phong
  14-04-2010

  Chao Anh Minh Duy !
  Đọc bài viết của anh thật sự thu hút nhiều người .Rất hay ! Cảm ơn anh !
  Tôi dự định mở đại lý kinh doanh xe môtô tại HCM .Anh có thể cho tôi xin kế hoạch mẫu không .
  Chân thành cảm ơn anh !

 315. Phong
  14-04-2010

  email :ducorasao_cungchangsao@yahoo.com

 316. lưu thế
  14-04-2010

  em chào anh!!!em đã đọc bài biết vê kế hoạch kinh doanh,nó giúp ích cho em rất nhiều.em mới vào làm Cty vật liệu lưu trữ.em đang muốn làm một bản kế hoạch nhưng em không biết bắt đầu từ đâu.anh có thể giúp em lập một bản kế hoạch về vật liệu lưu trữ được ko anh.
  em trân thành Cám ơn anh!!!

 317. Nguyễn Tấn Đại
  15-04-2010

  Xin chào anh!Hiện e đang lên kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm thiết bị công nghiệp,bài viết của anh đã giúp e rất nhiều.Em muốn lập một kế hoạch chi tiết nhưng không biết lập như thế nào,a có thể gửi giúp em một bản kế hoạch cụ thể để e tham khảo được không ạ?
  Em xin chân thành cảm ơn!Xin chào anh!

 318. Quangbin
  20-04-2010

  Cảm ơn bạn về bản Demo KHKD của bạn. Mình đang dự tính làm KHKD cho mảng thiết bị điện LIOA cho các thị trường mới mình sắp mở. Bạn có thể gửi giúp mình 1 bản KH chi tiết hơn để mình tham khảo được không?
  Mong sớm nhận được hồi âm của bạn
  Thân ái!

 319. Quangbin
  20-04-2010

  Nếu có thể được thì bạn gửi cho mình 1 bản KHKD DEMO chi tiết hơn nữa giúp mình nha?
  Địa chỉ mail của mình:
  quangbin77@yahoo.com
  quangbin77@gmail/com

  Tks & Br,

 320. canhtunguyen
  28-04-2010

  chao , tooi dang lam viec cho 1 coong ty phaan bons . va seepf muoons co mot ban khkd cho sep trong thoi gian toi , toi chua biet lam the nao , rat may tm dc dia chi nay cua ban , va biet nhieu hon , cam on ban nhieu , va co le dem nay toi khong ngu mat . thanks. canh tu nguyen

 321. canhtunguyen
  28-04-2010

  dia chi e_mail cua toi la : canhtunguyen@gmail.com

 322. vuonghanh
  03-05-2010

  Chào bạn !Mình đang định lạp kế hoạch kinh doanh cho công ty vinatel mà ko bik bắt đầu tưd đâu .Làm ơn hướng dẫn mình với.Thanks .

 323. Tan
  04-05-2010

  Chào Bạn! mình cũng muốn lập kế hoạch kinh doanh riêng mình, để gọi mời các nhà phân phối, nhưng không biết từ đâu, tôi đã xem bài viết của bạn và mong bạn có thể gửi cho mình mẫu KHKD chi tiết hơn được không. Chúc bạn nhiều sức khoẻ và thành công. Thanks
  mail: tranngoctanvns@gmail.com

 324. nguyen tam
  08-05-2010

  chao tac gia,
  em rat thich bai viet cua anh, hien nay em dang lam 2 du an du lich va truyen thong su kien. em rat vui neu anh co the goi cho em mot ban ke hoach mau chi tiet de em co the dua vao no viet mot ban ke hoach hoan chinh. mong hoi am cua anh, xin chan thanh cam on

 325. Hien Nguyen
  11-05-2010

  Chào bạn, cũng như các bạn post replying ở đây. Mình cũng đang cần 1 Kế hoạch mẫu cho dự án kinh doanh về thời trang.

  Bạn có thể gửi cho mình được không? Email của mình:lets_tell_me@yahoo.co.uk

  Rất mong nhận được hồi âm.

  Xin cảm ơn.

 326. Vip
  11-05-2010

  may` lam an kieu zi zay? Ban ke hoach sai me no’ het roi!!!

 327. hang
  12-05-2010

  bài viết của anh đã gợi ý cho em rất nhiều về viêc lập lên 1 kế hoach kinh doanh cụ thể.nhưng em đã làm đi làm lại rất nhiều lần rồi mà nhóm em vẫn không thống nhất quan điểm trong bản kế hoạch này.anh có thể gửi cho em 1 bản KHKD cụ thể về việc kinh doanh hàng ăn uống nhanh gọn hoặc là về văn phòng phẩm không.hay bâts kì kế hoạch kinh doanh nào cũng được.chỗ em thi nhiêu sinh viên nắm.anh giúp em với nhé

 328. hang
  12-05-2010

  email của em là. thuhang.5191@yahoo.com

 329. Truongcx
  13-05-2010

  Mình thấy nội dung bài hướng dẫn thật sự rất hữu ích, chính là thứ mình đang tìm kiếm.
  Cảm ơn tác giá!

 330. Nga Cao
  18-05-2010

  Chào bạn, mình mới ra trường và làm bản KHKD về lĩnh vực xây dựng , bạn có thể gửi cho mình bản KHKD của bạn ở lĩnh vực này , mình rất cảm ơn
  email của mình : smilelove1227@yahoo.com

 331. Khúc Hải Lý
  21-05-2010

  Chào Minh Duy
  Mình đang viết một kế hoạch kinh doanh cho rượu vang nhập khẩu. Sau khi đọc bài của bạn mình rất tâm đắc với cách triển khai ý tưởng của bạn. Bạn có thể cho mình một bản kế hoạch chi tiết được không?
  Chân thành cảm ơn bạn
  khuchaily2004@yahoo.com

 332. Lê Viết Đức
  21-05-2010

  Chào bạn!
  Mình rất đồng ý với những gì bạn đã đề cập trong bài viết. Tuy nhiên. vì đó là sườn chính nên chỉ có thể đề cập chung. mình đang chịu trách nhiệm viết kế hoạch kinh doanh cho công ty mình. Công ty mình là công ty mới thành lập tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh chính là vui chơi giải trí có thưởng (casino). Mình rất mong bạn cho mình kế hoạch tham khảo. Thực sự, mình đã từng là quản lý cấp trung, từng chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh, nhưng đây là lĩnh vực mới nên mình còn thiếu kinh nghiệm. Vì thế những ý tưởng của bạn nhất định sẽ giúp ích cho mình rất nhiều. Mong nhận được thông tin của bạn sớm.

  Chào thân ái!

 333. Lê Viết Đức
  21-05-2010

  mình quên, bạn có thể gửi thông tin qua đị chỉ mail của mình: ducvinhtri@yahoo.com

 334. Nguyễn Ngọc Bích
  23-05-2010

  Cám ơn vì bài viết rất hay và bổ ích của bạn. Tôi cũng đang cần lập một bản kế hoạch kinh doanh về máy tính và các thiết bị điện tử. Nhưng mình cũng mới bước vào ngành này nên còn nhiều bỡ ngỡ. Bạn có thể vui lòng gửi giúp mình một bản kế hoạch kinh doanh mẫu được không? Cám ơn bạn nhiều nhé.

 335. Nguyễn Ngọc Bích
  23-05-2010

  Làm ơn gửi cho mình qua địa chỉ email bichnguyen0912@gmail.com nhe. Mình đang cần lắm. Cảm ơn nhiều.

 336. gangnguyenthi
  23-05-2010

  em phai lam mot bai tap hoach dinh chien luoc phat trien mot san pham ma em chua biet lam the nao. Anh gui dum em mot ban mau nhe! em dang can gap hom nay. em cam on anh nhieu!

 337. gangnguyenthi
  24-05-2010

  gui qua mail gangnguyenthi@yahoo.com dum em nha! em dang cho mau cua anh

 338. Trần Thị Thanh Thủy
  25-05-2010

  Rất cảm ơn bài viết của bạn, mình củng thương làm kế hoạch kinh doanh cho công ty hiện đang làm việc, nhưng không được chi tiết như bài viết của bạn. Hiện tại mình đang chuẩn bị làm một kế hoạch mới cho nam 2010 tới. Bạn vui lòng gởi qua mình một mẫu kế hoặch tương đối hoàn thiện để mình tham khảo nhé. Lĩnh vực mình kinh doanh là hàng may mặc, kênh phân phối là siệu thị, chuổi cửa hàng tự mở và kênh truyền thống (chợ). Gởi qua địa chỉ mail: thanhthuytrantg@yahoo.com

  Chân thành cảm ơn.

 339. Do Duy Tam
  27-05-2010

  Chào bạn Minh Duy.

  Mình đang được giao nhiệm vụ soạn một kế hoạch kinh doanh cho Trung tâm Dịch vụ Tư vấn V&B chuyên về tư vấn Bất động sản, Đầu tư tài chính, Tư vấn pháp lý BĐS, Định giá, môi giới, ngoài ra còn tư vấn xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9000, 14000, SA 8000 ..v.v., Nếu bạn có mẫu kế hoạch nào dành cho lĩnh vực dịch vụ tư vấn bạn cho mình một bản tham khảo nhé. (mail: duytam2603@gmail.com). Rất…rất cám ơn Bạn về sự giúp đỡ này.

  • THIENDONG
   29-05-2010

   MÌnh đang muốn mở một nhà hàng nhưng không biết phải tìm đâu ra mẫu kế hoạch kinh doanh, bận nhiều việc và không rành về kinh doanh vì mình đang là design nên chỉ biết vẻ mà chẳng biết làm sao. Xin Anh/Chị giúp cho mình xin mẫu kế hoạch kinh doanh nhà hàng hoặc dự án xây dựng một nhà hàng vừa và nhỏ. Mail của mình là thiendong82_k@yahoo.com. XIn cảm ơn nhiều

   • duyen
    06-06-2010

    chào bạn
    mình cũng gặp khó khăn y như bạn , bạn đã có kế hoạch kinh doanh nhà hàng chưa ? nếu có làm ơn share cho mình với
    cám ơn nhiều
    duyenitalianhome@yahoo.com.vn

 340. tran quoc dat
  02-06-2010

  minh dang lap mot ke hoach kinh doanh ve Hoa tuoi.Ban co the gui cho minh mot ban mau dc khong ?
  xin chan thanh cam on!

 341. manh
  04-06-2010

  Minh dang muon mo cong ty, minh hoc ve co khi nen ve mang lap ke hoach thanh lap cong ty that kho doi voi minh. Neu duoc ban gui cho minh ban ke hoach mau thi do la dieu rat may man va vinh du doi voi minh. xin cam on!
  mail: nguyenvietmanhck1k1@gmail.com

 342. kim ngan@.com
  05-06-2010

  chao ban minh dang can lap mot du an kinh doanh ve nha hang ,khach san .hay gi do cung duoc moi hoc ma thay keu tui minh lam ma k biet bat dau tu dau.ban co the gui cho minh mot bai mau duoc khong minh chan thanh cam on

  • duyen
   06-06-2010

   bạn có dự án kinh donh nhà hàng chưa ,? chia sẻ cho mình với. cám ơn

 343. kim ngan
  05-06-2010

  chao ban minh dang can lap mot DAKD ban co the giup minh duoc k minh dang rat can .minh chan thanh cam on . mail:ngtkimngan.xldn@gmail.com

 344. duyen
  06-06-2010

  mình cung dang viet 1 du án về kinh doanh nhà hàng nhưng không biết viết như thế nào . bạn có thể gởi cho mình 1 dự án mẫu về kinh donh nhà hàng không ? cám ơn

 345. Meo con
  11-06-2010

  Em đang cần một kế hoạch kinh doanh nhà sách. Chuyên về sách quản trị kinh doanh tư duy giáo dục và sách ngoại văn. Mong được các bác chỉ giáo. Thanks a lot.

 346. Phạm Xuân Hùng
  25-06-2010

  Mình là dân kỹ thuật mới tập tành kinh doanh, Mình đã đọc toàn bộ bài viết của bạn và cảm thấy rất bổ ích. Bạn có thể gửi cho mình 1 bản mẫu kế hoạch kinh doanh một cửa hàng bán đồ trên mạng với mục tiêu lâu dài là 1 mở 1 shop. Chân thành cảm ơn 🙂

 347. hoang duong
  29-06-2010

  minh dang can mot ban ke hoach ve kinh doanh oto ban co the gui chj tjet cho mjnh theo dia chj hoangduong_178@yahoo.com. cam on ban rat nhieu

 348. thanh tam
  01-07-2010

  mình đang cần một bảng khkd để nộp cho thầy, mình đang cần gấp, bạn có thể gửi cho mình một bảng mẫu được k? khkd về nước giải khát

 349. thanh tam
  01-07-2010

  gửi vào email locnguyn@ymail.com. cảm ơn nhiều nhé

 350. nguyen kim
  04-07-2010

  cam on bai viet cua ban, no rat tuyet! That ra, minh dang tim mot thong tin: nguyen cuu thi truong ve nuoc giai khat. Ban co luu tru tai lieu nay khong? neu co ban gui cho minh nha. Thanks so much!

 351. Le Quang
  05-07-2010

  toi dang gap kho khan khi sep muon toi viet mot ban lap phuong an to chuc va thuc hien cua mot nha hang. rat mong cac ban co kha nang va kinh nghiem giup toi
  thanks so much.
  rat mong cac ban gui den cho minh nhe !

 352. Vũ Đình Minh
  05-07-2010

  có ai quan tâm đến thương mại điện tử thì add nick mình nhé. Mình đang chuẩn bỉ mở 1 cty b2b. Rất mong có người hợp tác.Nick yahoo của mình là
  maddragon_1712@yahoo.com

 353. nguyen phuong
  06-07-2010

  minh dang lap mot ke hoach kinh doanh,va muon biet phai bat dau nhu the nao!cac ban xin cho minh loi khuyen nha!thanks!

 354. Do Quynh Anh
  13-07-2010

  Chào bạn, mình là Quynh Anh. TÀi liệu của bạn thực sự rất hay. Hiện mình dang phải lập một kế hoạch kinh doanh cho dự án Bất động sản. Mình chưa từng làm bao giờ. Rất mong bạn cho mình một bản mềm tài liệu trên để minh tham khảo được không. Thanks you so much.

 355. Tran Thi Hang
  16-07-2010

  Chao ban, sep moi giao cho minh viet 1 kH KD nhunbg minh chang biet viet gi ca. Ban co the cho minh xin mot ban ke hoach kinh doanh Thiet bi ve sinh trung va cao cap khong? Thanhs

 356. tuyet han
  17-07-2010

  minh rat muon kinh doanh ngah gao nhung chua hieu may ve nganh nay mong anh duy cho han biet dehan len ke hoch that tot ve kinh doah gaocua han.cam on ah

 357. tuyet han
  17-07-2010

  han quen neu co ai biet thi gui vao mail minh dum :machgiahan@yahoo.com thanks

 358. Trần Dũng
  18-07-2010

  Chao Ban!ban ke hoach cua ban rat hay, Minh hien nay dang trong qua trinh thanh lap CTY KD ve hang may mac thi truong muc tieu la He thong Sieu Thi va cac nha PP tinh minh dang can gap 1 ban ke hoach kha thi cho viec nay minh mong ban giup do.cam on nhieu!

 359. Nguyen Phương Anh
  24-07-2010

  Chào bạn! đọc bài viết của bạn minh thấy rất hay và bổ ích. Mình đang phải lập chiên lưoc kinh doanh cho showroom ô tô tải, thời gian thì cấp bách quá mà minh thì chẳng có kinh nghiêm gì cả. Bạn có bài mẫu nào trong lĩnh vực này thì càng tốt, ko có thì bài mẫu khác cho minh xin để tham khảo với. Minh cám ơn bạn rát nhieu và rat vui long đưoc làm quen vơi bạn(nguyenphuonganh299@yahoo.com.vn)

 360. ngô xuân thọ
  28-07-2010

  Bài kế hoạch của bạn rất hay. mình đang muốn lên kế hoạch kinh doanh cho 1 công ty máy tính. bạn có thể gửi cho mình xin 1 mẫu tương đối được không.

 361. Minh Khang
  29-07-2010

  Minh đọc qua bài kế hoạch cua bạn rất hay,bạn có thể vui lòng cho mình một bản được không?minh đang lập ké hoạch kinh doanh cho một ngân hàng.
  Cảm ơn bạn

 362. thachcafe
  30-07-2010

  Cảm ơn bạn vì kế hoạch kinh doanh, rất hay và bổ ích. Mình đang có ý định mở một cửa hàng kinh doanh thức ăn nhanh, bạn có thể gửi cho mình một mẫu tương đối cụ thể được không.
  Cảm ơn bạn nhiều,

 363. dachuong
  02-08-2010

  chao anh,em dang lam o cong ty khai thac da trang,quang manggan va san xuat xi mang trang.em dang du dinh lap ke hoach kinh doanh cho cong ty ma chua nap bat duoc dau du cac yeu to.vay anh giup em lap mot ke hoach kinh doanh cu the duoc khong a.
  em xin cam on

 364. manh cuong
  05-08-2010

  minh dang viet mot ban du an kinh doanh ve dich vu van chueyn bang xe gan may.nhung nhung minh ko biet phai viet nhu the nao cac ban co the chi minh voi.minh chan thanh cam on

 365. Thanh Tung
  09-08-2010

  Mình hiện đang có ý định hùn vốn với một vài người mở một cái cửa hàng bán đồ gia dụng, gas và bếp gas nhưng chưa từng làm một phương án kinh doanh cụ thể nào từ trước đến nay. bạn có thể chuyển cho mình xin một bản mẫu để mình tham khảo được không? Rất mong bạn giúp đỡ.
  Cám ơn bạn nhiều.

 366. Hana
  13-08-2010

  Mình đang viết kế hoạch kinh doanh nhưng đang bị mắc kẹt không biết phải làm sao cho nó hoàn chỉnh. Bạn có mẫu kế hoạch nào sẵn cho mình tham khảo được không? Nếu được vui lòng gửi email. Mong giúp đỡ

 367. Mai Phuong
  13-08-2010

  Mình đang viết kế hoach kinh doanh ngành bán hàng nhưng gặp 1 số khó khăn vì chưa có kinh nghiệm, bạn có thế gởi cho minh 1 mẫu KHKD cụ thể ko? hiện nay minh đang rất cần nó. cám ơn những bài viết bổ ích của bạn!!

 368. NGOC DIEM
  18-08-2010

  chao anh Duy !
  Bài viết của anh rất hay và chi tiết,nhưng nó quá mới mẻ với em và nó cũng chỉ là lí thuyết mà em chưa thấy bản thực tế bao giờ ,sắp tới em phải viết một kế hoạch kinh doanh vì đây là một môn học trong chương trình học của em,nhưng em chưa biết phải trình bài một bản kế hoạch như thế nào hết ,nếu được anh có thể gửi cho em một bản để tham khảo không anh ! em cám ơn anh nhiều !!!

 369. Dong Tung
  25-08-2010

  chao Anh Duy
  Em đang phải lập một bản kế hoạch kinh doanh cho Công ty CP hoạt động trong linh vực sản xuất VLXD mà không biết phải làm như thế nào cho phù hợp. Sau khi đọc bài viết của Anh Em thấy khó quá nếu được Anh có thể gửi cho Em một bản kế hoạch mẫu không. Em xin trân trong cam on Anh nhiều.

  • nam du
   03-01-2012

   ban co ban kh kd nao ko gui cho mjh xin ban dc ko

 370. Nguyen Quynh
  27-08-2010

  Cam on bai viet cua chi, rat hay va y nghia. Em dang co ke hoach mo kinh doanh dich vu. Chi co the cho em ban mau lap ke hoach kinh doanh de em tham khao duoc khong a.
  Rat cam on chi.

  Ms. Quynh
  Email: quynhindetras@gmail.com

 371. Linh
  02-09-2010

  Chào Bạn, Mình rất ấn tượng bài viết của bạn. Mình đang có ý định đầu tư tiền mua xe tải, bạn có thể lập giúp mình 1 bản khkd được không? Mình mua xe nhưng thuê người lái, bạn tính giúp mình với

 372. Linh
  02-09-2010
 373. luong thi hue
  05-09-2010

  bài viết của bạn rất hay,mình đang cần một dự án kinh doanh rau củ quả sạch từ sản xuất đến tiêu dùng hoàn chỉnh,bạn có thể gửi cho mình 1 bản mẫu để mình tham khảo không.cảm ơn bạn nhiều

 374. Vo Van An
  10-09-2010

  Toi la sinh vien nganh Quan Tri Kinh Doanh dang viec mot luan an ve chien luoc kinh doanh,Co,Bac,Anh,Chi(ban)co tai lieu kham khao thi hay cho An nhe!
  An xin cam on….

 375. thành trung
  15-09-2010

  tác giả bài viết hay qua,bạn ơi có thể cho mình 1 bản về kế hoạch kinh doanh thép xây dựng được ko.minh hiện giờ muôn làm thêm về thép xây dựng cty minh là cty xây dựng,phòng kinh doanh minh muốn mở thêm cả phần thép nữa,bạn có thể cho minh 1 bản kế hoạch về kinh doanh thép xây dựng đc ko. Mail cho minh nhe
  ( thanhtrung30071981@yahoo.com)

 376. quốc tuấn
  15-09-2010

  Mình đang viết kế hoạch triển khai sản phẩm phần mềm ,mà mình chưa biết phải viết thế nào để hệ thống các thông tin mình đang có cũng như dự định của mình 1 cách chuyên nghiệp, mình là nhân viên phụ trách sản phẩm này và mình phải gửi kế hoạch cho sếp trong 3 ngày nữa .Bạn có thể giúp mình 1 vài gợi ý hoặc nếu có thì gửi giúp mình 1 bản mẫu qua mail được không.
  Mình xin cảm ơn rất nhiều !
  nqtuan.81@gmail.com

 377. luong thi phuong trinh
  22-09-2010

  Minh dang viet ke hoach kinh doanh truong mam non. Ban co the giup minh duoc khong? rat cam on bai viet ve ke hoach kinh doanh cua ban, no dem den cho minh rat nhieu kien thuc .

 378. phuongthuy
  28-09-2010

  e dang phai lam bt ve lap ke hoach kinh doanh “voi von chu so huu la 50tr, ban se lam j? (co the tap trung nhiu ng)” ai giup e voi duoc ko a.e dang rat can. ll
  email: phuongthuy_0310@yahoo.com.

 379. DAÏ
  03-10-2010

  toi dang la nhan vien kinh doanh trong linh vuc dich vu BAO VE, Co ai co the giup toi lam mot ke hoach ve chien luoc trong linh vuc nay ko?

 380. tranthinh
  08-10-2010

  cảm ơn bạn! đã đưa một bản lập kế hoạch trong kinh doanh, mình đang quan tâm về lĩnh vực KD. Mong rằng bạn sẽ có nhiều bài viết hay, bản kinh doanh này có ích cho mình. Thank’s!

 381. haibnv
  13-10-2010

  Mình đang cần lập phương án kinh doanh cho sản phẩm Gạch Block Bê tông bọt siêu nhẹ. Đây là sản phẩm mới của Cty, của thị trường xây dựng Việt Nam.
  Bạn nào có phương án hay co thể gửi cho mình sớm nhé
  Thanks!

 382. nhung
  18-10-2010

  minh muon lap mot ke hoach kinh doanh ve tem mac cong nghiep chu yeu la tim kiem khach hang va phat trien thi truong. m muon xin y kien cua ban.

 383. anhtuan
  24-10-2010

  em dang o nuoc ngoai va muon tu lap nhung chua bit ve mot ke hoach cu the de co the phat trien dung , anh lam on giup em co mot ke hoach phan tich , neu lien lac som duoc voi anh thi em se cung cap thong tin va trao doi voi anh , cam on vi da doc email nay

 384. rinlee
  26-10-2010

  Cảm ơn anh vì đã viết ra 1 khung mẫu KHKD, em đang có bài thuyết trình về KHKD, anh có thể giúp em lập 1 bản KHKD cụ thể được ko ạ. nếu được anh send wa mail cho em với nhé. cảm ơn anh nhiều

 385. Sen
  29-10-2010

  Chào anh Minh Duy

  Sao lại tạo được trang web hữu ích như vậy chứ? Cảm ơn anh đã giành thời gian chia xẻ kinh nghiệm cho mọi người.
  Anh ơi! Em đang cần một bản KHKD trường mầm non tư thục. Anh vui lòng gửi cho em mộ bản kinh doanh mẫu để em làm báo cáo thực tập được không ạ?
  Email của em:
  lotuskhoi@yahoo.com
  Huong Sen: 0908462499
  Cảm ơn anh nhiều.

 386. huu binh
  11-11-2010

  Chào Anh.
  Em là Bính.Hiện giờ em đang làm trong cty phần mềm.chuyện là thế này.Cty em đang có dự định phân phối một số công nghệ cao cho các tỉnh.cty đã giao toàn quyền cho em,và yêu cầu em lập một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết.Giờ em đang rất bối rối,không biết bắt đầu từ đâu,làm ntn?…..Vậy em rất mong anh giúp đỡ em.đây là mail của em “baixethongminh@yahoo.com.vn” hoăc khi nào anh rãnh anh điện cho em sẽ tới cho anh.Mong anh hồi am,cảm on anh rất nhiều.

 387. huu thien
  15-11-2010

  cam on bài viết của bạn đã cung cấp cho minh những thông tin quý báu về kế hoạch kinh doanh. mình đang xây dựng kế hoạch cho công ty, bạn có thể cho mình xin bản kế hoạch kinh doanh mẫu về nghành hàng nước giải khác.rất mong nhận được sự hồi âm của bạn. cảm ơn trước nhé

 388. binh
  23-11-2010

  minh dang can mot ban ke hoach kinh doang tong wat va cu the,neu ai co thy cho minh sin voi nha minh neu dc thy gui ưa dia chy
  banggiangty@yahoo.com.vn
  minh cam on truoc nha

 389. vipbigsea
  25-11-2010

  uh can ke hoach kinh doanh nay cung hay lam .cu the chi tiet.cam on nhieu nhe amin

 390. mai lan
  27-11-2010

  giam doc cua minh dang giao cho minh 1 bai viet ve phuong phap lap ke hoach sao cho dung?
  minh rat mong duoc su giup do cua cac ban!

 391. tran huy
  20-12-2010

  em dang can mot ban ke hoach kinh mot quan cafe fast food,ban nao co the chia se kinh nghiem voi em duoc khong,xe.komen@yahoo.com,em cam on nhieu.

 392. nguyen tien hoang
  30-12-2010

  minh cung rat nhieu ke hoach nhung nghet cai la khong co von de kinh doanh mong tim duoc nguoi co von hop tac voi minh de dat duoc su mong muon

 393. Kieu Tien Anh
  30-12-2010

  Tôi muốn viết một bản kế hoạch kinh doanh đầy đủ về Thương Mại Điện Tử. Bạn nào có thể viết được thì cho mình tham khảo nhé.

 394. Kieu Tien Anh
  30-12-2010

  Tôi muốn viết một bản kế hoạch kinh doanh đầy đủ về Thương Mại Điện Tử. Bạn nào có thể viết được thì cho mình tham khảo nhé.Tôi đang phát triển một dự án kinh doanh rất lớn về TMĐT, bạn nào có hứng thú và yêu lĩnh vựa này thì liên hệ với mình nhé. kta0774@gmail.com

  • phongphuong250508
   24-06-2011

   Mình tò mò quá! Có thể bật mí ko?

 395. phuong hong
  02-01-2011

  minh da muon lap ke hoach kinh doanh cua ngan hang tai go vap gop y cho minh moi

 396. tham quang vinh
  20-01-2011

  cho toi hoi toi la dan ky thuat moi buoc vao kinh doanh hien tai toi chua co kinh nghiem ve cong viec nay. ban co the cho toi xin mot ban ke hoach kinh doanh cu the duoc khong. toi rat cam on.

 397. tham quang vinh
  20-01-2011

  hien tai toi dang kinh doanh ve my pham rat mong duoc su giup do cua ban

 398. thinhnguyen
  21-01-2011

  Minh dang lam o mot cong ty xay dung hien minh dang rat can viet mot ban kinh doanh ve cua hang xay dung co ai giup minh cho minh xin ban mau minh rat cam on

 399. pham van thuy
  27-01-2011

  minh hien dang lam tai cong ty chuyen cung cap thiet bị dien ,minh dang muon lam mot bvan ke hoach kinh daonh ve linh vuc nay . co ai biet thi giup minh voi.xin cam on!

 400. hoang ngoc thi
  17-02-2011

  có ai có thể gửi cho em 1 bài về lế hoạch kinh doanh thương mại điện tử ko.em cần nộp bài gấp mà ko být làm.bản sơ lược cung đc.em cảm ơn nhiều.20 nộp rùi mà em ko byt lam ma cung chang hỏi ai đc. em sv nam 2 khoa qtkt

 401. minh an
  18-02-2011

  chao ban
  ban co the giup minh lap ban ke hoach kinh doanh cho cong ty sua chua laptop duoc k
  minh dang rat can
  ban giup minh nhe.
  thank.

 402. dang lam
  23-02-2011

  chao ban
  minh hien dang la sinh vien QTKD
  minh hien dang co y tuong kinh doanh 1 loai game ongline dang MMOFPS do chinh viet nam san xuat
  ban co the giup minh lap 1 bang ke hoach kinh doanh duoc khong
  thank ban nhieu nhe
  ym cua minh Bomb_dn@yahoo.com

 403. Lý Ngọc Đức
  27-02-2011

  Chào anh Minh duy !
  mình đã hoạt động trên mô hình cơ sở đã 5 năm, nay muốn thành lập công ty và để vay vốn ngân hàng. Kính mong anh tư vấn giúp !…

 404. gaprohy
  10-03-2011

  Hi all!

  Chào các bạn, mình đọc qua reply của các bạn. Hầu như các bạn đều cần một kế hoạch kinh doanh cho một loại hình sản phẩm dịc vụ cụ thể. Chính vì vậy đối với mỗi loại hình sẽ có một kế hoạch kinh doanh hay một chiến lược marketing riêng biệt.
  Mình học ĐH Kinh tế quốc dân, khoa quản trị kinh doanh ra trường hơn 2 năm!
  Ai đang cần sự giúp đỡ về các kế hoạch kinh doanh
  Hãy liên hệ với mình nha!
  Email: thanhdanh.vnnp@gmail.com
  Mobile: 0979928205 không gọi giờ hành chính!
  See you…!!!!!!!!!

 405. minh hieu
  11-03-2011

  em dang muon lap mot du an kinh doanh ve mot cua hang quan ao,anh co the cho e mot ban ke hoch kinh doanh mau duoc ko
  Email cua e:phanminh_hieu87@yahoo.com
  Mong duoc su giup do cua a!

 406. Ngọc Luân
  19-03-2011

  tôi đang muốn thực hiện một ý tưởng nhưng chưa biết viết đề án như thế nào, vì vậy có bạn nao có ban ĐỀ ÁN Mẫu thì cho minh mượn. để tham khảo. nhớ là bản đề án đã thực hiện rồi nhé!
  chúc các bạn thành công!

 407. dungminh
  01-04-2011

  minh thay co mot ke hoach kinh doanh kha la hay.doi hoi nhung nguoi co tinh kien tri.dam uoc mo.dam thu thach va thich lam giau.khong so that bai.hien minh dang tham gia vao ke hoach do va minh muon chia se co hoj lam giau cho nhung ai thuc su khao khat va nhiet huyet vs no.neu ai muon biet ve no thi hay chat vs minh wa nick tren nhe

 408. dungminh
  01-04-2011
 409. ngô hải tùng
  11-04-2011

  chào các bạn!!
  hiện giờ tôi đang có dự án thành lập dty chuyên cung cấp vé máy bay( đai lý cấp 2) nhưng chưa biết phải làm một bản kế hoạch như thế nào?nếu có thể mình xin một bản kế hoạch mẫu được kg?nick của mình là ngohaitung1907.hy vọng nhận được góp ý của các bạn

 410. dred
  14-04-2011

  thanks you ^^

 411. Chào các Bạn. Mình là Khánh hiện tại mình đang làm bên du lịch. Mình rất muốn được gặp và học hỏi từ các bạn để phát triển thêm cho Công Ty. Mình đang phát triển Tour chuyên về Cafe và tên gọi là coffee Tour.
  Mình đang tìm người cùng chí hướng để phát triển cho coffee tour và du lịch Tây Nguyên.Đây là số điện thoại của khánh. 0121 5252 123.Thanks

 412. Bao Jamie Nguyen
  18-04-2011

  Than chao cac ban. Minh la mot trong nhung tay Golfer hang dau cua Vietnam. Minh tinh mo ra mot cua hang chuyen ve dung cu cho mon the thao nay. Minh dang muon viet mot ke hoach kinh doanh nhung chac se ko duoc hay lam. Neu co ban nao co nha y giup do se hau ta va co the co co hoi gan bo voi cong ty. Lam on lien lac voi Bao qua dt 0906662206 hay email jamienguyen1@gmail.com. Xin cam on moi nguoi va chuc mot ngay tot dep!

 413. phan van huyen
  25-04-2011

  minh la Huyen, minh rat tam dac bai viet cua ban!do la tai lieu minh dang rat can,tuy nhien neu kem them 1 ban ke hoach kd mau nua thi hoan chinh va de hieu, minh truoc day lam cong tac xa hoi nhung bay jo chuyen sang lam kinh doanh ben thiet bi am thanh-anh sang! minh chua duoc hoc quan tri kd hay cac truong kinh te nen viec lam 1 ban kinh doanh cho cong ty con gap nhieu kho khan han che, ban co the cho minh 1 ke hoach kinh doanh de minh hoc hoi va ap dung duoc ko? DT cua minh la: 0948577179. cam on nhieu nhieu!

 414. tran cong sinh
  27-04-2011

  bai viet kha chi tiet dang cho moi nguoi tham khao nhung minh cung co loi khuyen nho gop y voi cac ban dang co ke hoach kinh doanh .Neu cac ban da co 1 y tuong thi truoc het hay ngien cuu ki luong tung phan trong chien luoc kinh doanh xem minh can lam gi va xe phai lam gi ;minh cung luu y voi cac ban moi kinh doanh van de quan trong de tu 1 y tuong den thuc te la 1 khoang cach rat xa cac ban phai co thong tin duoc thong ke day du va chinh xac ve cac van de :y tuong ;tai chinh ,ngien cuu thi truong ,khach hang… hay chua co kinh ngiem quan ly rui ro cung mot doi ngu nhan su manh.Vi vy minh mong cac ban yeu thich kinh doanh nen co gang tim hieu, lang nghe y kien cua nhung nguoi di truoc .chuc cac ban thanh cong .A nho nen phuong an kinh doanh dua theo khung ma tac gia da dua ra do la mot khung hoan chinh de lap phuong an kihn doanh hien tai.

 415. văn dũng
  07-05-2011

  Ke hoạch kinh doanh – Đó là bước dầu tiên để đi tới thành công đó các bạn à. Làm công ăn lương thì đến bao giờ mới KHÁ được chứ. Nếu bạn muốn thành công điều quan trọng nhất là bạn phải biết 2 điều sau :
  1 – Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng hãy chấp nhận.
  2 – Tỉ lệ thành công là 1/10 Tức là bạn phải sẵn sàng chấp nhận 9 lần thất bại để đổi lấy 1 lần thành công.
  LỜI KẾT : Bạn có làm được không ? bạn đã sẵn sàng để thất bại cho những lần đầu tiên chưa ?
  RẤT HY VỌNG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐANG ĐI TỚI BẬC VINH QUANG.\
  Mình rất vui vì được làm quen với các bạn. dung_space@yahoo.com.vn

 416. SEO
  08-05-2011

  Thank bạn đã chia sẻ cách viết kế hoạch kinh doanh rất chi tiết.

 417. nhâm quốc huân
  24-05-2011

  mình đang thành lập một khu giải trí bắn súng sơn(paintball) mọi việc gần xong thì giờ chưa có bản kế hoạch kinh doanh , kế hoạch maketing , nhân sự . mình là dân cơ khí nên chữ nghĩa nghèo nàn quá . anh có thể giúp tôi một mẫu kế hoạch kinh doanh tương tự đễ tôi tham khảo dược không?
  xin chân thành cảm ơn .
  DC email : nhamhuan@gmail.com

 418. Phương
  26-05-2011

  Mình đang làm về nhôm kính cao cấp và vật liệu composite, mình muốn lập một kế hoạch kinh doanh nhưng chưa biết làm như thế nào, bạn có kinh nghiệm thì tư vấn giúp mình nhé.

 419. xuan
  01-06-2011

  minh dang can cac phuong phap lap ke hoach kinh doanh cho cong ty may ai co jup minh voi

 420. Tôi đang cần một kế hoạch kinh doanh mới để phát triển doanh nghiệp và vay vốn ngân hàng cho việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp. Doanh Nghiệp của tôi đã được hình thành và hoạt động được một năm nay. Giờ rất cần sự hợp tác của các bạn có ý tưởng và lòng đam mê kinh doanh để cùng xây dựng doanh nghiệp.
  Có ai muốn phát triển và thử thách mình xin liên hệ: ntl_dtcvn@daithuanco.vn và YM: kd_tmdv_pc_dtc. mình cũng rất hay offline vào các buổi tôi.
  Doanh Nghiệp của mình hiện đang hoạt động ở Hà Nội và các các mối hợp tác liên kết ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

 421. Nguyen Kim Lam
  23-06-2011

  cam on ve thong tin da up. Lâm

 422. phongphuong250508
  24-06-2011

  Tôi muốn viết 1 bảng kế hoạch kinh doanh về 2 lĩnh vực:
  1./ Cửa hàng tạp hóa
  2./ Cửa tiệm photocopy, kiêm bán văn phòng phẩm, vitinh…
  Ai biết viết kế hoạch kinh doanh về 2 lĩnh vực này, xin giúp tôi vì tôi muốn chọn 1 trong 2 lĩnh vực này để khởi nghiệp! Mong các bạn giúp cho!
  Y!M: phongphuong250508

  Xin cảm ơn và mong tin rất nhiều!

 423. Trần Ngọc Tuân
  27-06-2011

  Oh hay đây 😛

 424. Pingback: Biên soạn Kế hoạch Kinh doanh cho CXV1TL « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 425. Pingback: Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 426. Pingback: Tóm tắt Khái quát – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 427. minh trang
  29-07-2011

  mình cần 1 bản kế hoạch bán hàng thể thao để tham khảo ai có giúp mình với
  mail:dotuanvanan@gmail.com

 428. minh trang
  29-07-2011

  c

 429. Nam
  06-08-2011

  Mình đang cần lập 1 bản kế hoạch phát triển mở rộng thị trường ve Loa,Ampliter,các anh,chị có thể giúp mình được không vậy

 430. Nam
  06-08-2011

  Anh chi nao co ban mau ke hoach phat trien mo rong thi truong lam on SEND cho em tham khao voi.Email:koreakeerose2001@yahoo.com.Thanks cac anh,chi nhieu

 431. lê hữu long
  11-08-2011

  minh dang lam de tai lap ke hoach kinh doanh tom tat cho 1 cong ty , ai co bai mau nao de minh tham khao thi gui cho minh tham khao voi nha , cam on rat nhiu tichlich_cuongdao1988@yahoo.com

 432. Ha Dang
  19-08-2011

  good

 433. nguyen ngocbich
  19-08-2011

  minh dang lam ke hoach kinh doanh phong ve may bay, ai co mau goi cho minh tham khao voi, ngocbichedenct@yahoo.com, thanks

 434. dung
  26-08-2011

  thank you!!!

 435. tran Diu
  26-08-2011

  Chao ban! minh moi doc qua ve ban gioi thieu ke hoach kinh doanh. rat hay va y nghia doi voi minh. minh muon ban giu cho minh ban thao ke hoach kinh doanh dc k?

 436. nguyen hoang tuan anh
  08-09-2011

  minh khong hoc qtkd.nhung minh rat thich va yeu kinh doanh.minh dang co hoc kinh ngiem o ngoai cuoc song va tren mang de toi luc co the minh se kinh doanh.ban co the cho minh mot ban ke hoach cu the duoc ko.minh muon co mot dinh huong cu the.minh muon mo trung tam mua sam va lam dep.gom 4 tang va (vong,lac,dong ho,tui xach vvvv)

 437. KHN
  08-09-2011

  Kế hoạch Kinh doanh nó không theo 1 khuôn khổ.
  Kế hoạch Kinh doanh có thể thành công hoặc thất bại khi triển khai. Phải phù hợp với Quy Luật Tự nhiên: Thiên thời – Địa Lợi Nhân Hòa.
  Vd: Trong mùa nắng không ai bán áo mưa, hay mùa đông không ai bán quạt.
  Trong khi triển khai phải biết đối thủ mình là ai. Sản Phẩm mình đang nằm trong phân khúc thị trường nào.
  Sản phẩm mình bán cho ai và bán như thế nào.

  Trân Trọng Kính Chào
  KHN

 438. bạn và tôi
  18-09-2011

  cám ơn bạn về bài viết rất hay này.

  mình dự tính mở một quán cafe về Phật Giáo, không biết lập bảng kế hoạch kinh doanh cụ thể ra sao, đối tượng khách như thế nào về mô hình kinh doanh này.

  Mình muốn được xin ý kiến đóng góp của tấc cả các bạn, và hợp tác với các bạn nào cùng chí nguyện như mình.

  Một lần nữa xin chân thành cám ơn tác giả và cùng tấc cả các anh chị trên diễn đàn https://cttmmd.wordpress.com đã có những bài viết rất hay đem đến lợi ít cho mọi người.

  Mình hi vọng sẽ có cơ hội được làm quen với anh chị và được học hỏi thêm nhiều điều lý thú.

  Trân trọng Kính chào

  sggp27@yahoo.com

 439. phong
  23-09-2011

  ” Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
  Mặt trời chân lý chói qua tim”..
  những bài viết của anh / chị rất hay, em là nhân viên kỹ thuật mới kinh doanh rất mệt.. nhưng khi thấy những bài phân tích rất hay. mình cũng làm kinh doanh nhiều nhưng lần này cảm thấy rất thú vị..
  mong được hợp tác cùng anh / chị. thiết bi VP.
  phuonggiang08@gmail.com

 440. thanh
  01-10-2011

  chao cac ban
  minh truoc la mot du hoc sinh khoa tieng han tai han quoc, sau khi tot nghiep minh o lai han quoc lam viec cho cong ty du lich. nhu minh rat dam me kinh doanh.
  minh muon dua mot so mat hang hang quoc ve viet nam kinh doanh va cung muon dem 1 so mat hang viet nam sang han quoc kinh doanh.
  ban nao co chung y tuong, dam me, va muon lam giau chanchinh lien lac voi minh nha. mail cua minh la: bacvietnam@naver.com va yahoo la : datmevietnam99

 441. PHAN THI LE TRINH
  06-10-2011

  chao cac ban!
  minh hien la sv n3,nganh quan tri nha hang-ksan,Nhung dam me kinh doanh va giao tiep khach hang.Minh dg co y tuong kinh doanh ca phe tu van.Nhung khong biet phai bat dau the nao.Ban nao co y tuong kinh doanh cfe nhu the thi lien lac minh nha,Va mong anh Minh giup em dinh huong viet ke hoach kinh doanh nha,THKS! Mail Trinh la : trinhpt173@gmail.com. yahoo:le_trinh175

 442. PHAN THI LE TRINH
  06-10-2011

  SDT TRINH LA 01286702818

 443. huyền
  12-10-2011

  chào các anh chị, e là sinh viên năm đầu của một trường cd khoa qtkd. bọn e mới vào học nhưng chương trình học của trường e tương đối nặng, e phải lập một bản kế hoạch thành lập một doanh nghiệp nhỏ với số vốn là 200 triệu. và e lựa chọn là mở một cửa hàng thời trang. nhưng hiện giờ e không biết bắt đầu từ đâu cả. anh chị nào có kinh nghiệm có thể giúp e với được không ạ. địa chỉ yahoo của em là p_little_girl_q. e mong sớm nhận được sự giúp đỡ cả a chị.
  thân
  huyền

 444. Minh
  12-10-2011

  Em đang muốn viết về kế hoach kinh doanh nhà hàng ăn uống. Mong được sự giúp đỡ

 445. Minh
  12-10-2011

  Em đang muốn viết về kế hoach kinh doanh nhà hàng ăn uống. Mong được sự giúp đỡ

  mail của em là: romance.kiss9x@gmail.com

 446. Pingback: Jogos

 447. van
  01-11-2011

  minh ten la van. hien minh dang phai lap mot ke hoach kinh doanh do thay marketing giao cho. hien tai minh dang co mot y tuong lon nhung minh van chua biet cach de co the xay dung ke hoach dk ban nao danh thi vao :nik nhokcuti_9x, cua minh chia se cho minh cach thuc thuc hien dk khong. minh cam on cac ban zat nhieu ak

 448. nguyễn thị thu hương
  03-11-2011

  nếu bạn có phương pháp kinh doanh hay hãy chia sẻ cho mình nhé

 449. thu
  04-11-2011

  co the goi y giup em..lap ke hoach nhan su cho 1 nha hang chuan bi mo…khoang 20 ban

 450. cang cua
  20-11-2011

  rất ngưỡng mộ, nếu nhận được bản kế hoạch kinh doanh Mẩu của bạn, Để giử bí mật .. bạn có thể tahy đổi số liệu va ngành nghề.

  Rất cảm ơn

 451. Pingback: qua tet

 452. hosting 1
  21-12-2011

  great put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 453. Pingback: Cty thiet ke web

 454. Vu Phuong Vu
  26-12-2011

  hichichi các bác ơi giúp e với e đang đc sếp giao cho thành lập phòng du lịch, lập kế hoạch kinh doanh của Phòng. e sinh viên mới ra trường e không biết phải làm thế nào. giúp e với nhé: địa chỉ mail của em :vuphuong.haratour@gmail.com.e xin cám ơn ạ.

 455. Pingback: Website thanh lap doanh hang nghiep hang dau

 456. Pingback: hoc seo

 457. Pingback: hoc marketing

 458. Pingback: guitar

 459. Công
  16-02-2012

  Hi anh/chi,

  Minh dang tìm một tài liệu lập kế hoạch kinh doanh mẫu….Anh/chi nào có một bản lập kế hoạch kinh doanh mẫu của bất kỳ công ty nào, có thể cho mình tham khảo được không?
  Cảm ơn rất nhiều.

  bunqua99@yahoo.com.vn

 460. Xuan canh?
  22-02-2012

  Tôi đang muốn lập một kế hoạch Kinh doanh Cho Cửa hàng Sách Của tôi Ai Có thể giúp Đỡ K hixhix Yahoo la:;;;; congtu_293165

 461. tu van
  24-02-2012

  minh dang hoc qtkd nam cuoi jio minh muon tim mot ban lap ke hoach kinh doanh mau minh co mot y tuong nho nho thui nhung chua bit phai bat dau lap ke hoach kinh doanh nhu the nao vay ban nao co ban ke hoach kinh doanh mau thi mail cho minh nhe
  kelangthang361@yahoo.com.vn

 462. cuc
  29-02-2012

  chào mọi người
  mình học qtkd ra và đang tính mở 1 cửa hàng sách nhưng ko biết bắt đầu từ đâu và cũng đang rất muốn lập bảng kế hoạch kinh doanh cho cua hàng nhưng chưa biết phải lập sao nữa ….
  nếu ai biết co thể giúp tôi với
  hiện tại mình cũng chưa kiếm được nhà cung cấp nữa.mong mọi người giúp đỡ và gửi wa mail :
  daisypham69@gmail.com
  rất mong được sự giúp đỡ của mọi người thanks.

 463. mr thanh
  06-03-2012

  cảm ơn các bạn

 464. mr thanh
  06-03-2012

  Mình rất mê kinh doanh, bạn nao có cách nào giúp mình mở cty ko cần vốn ko. thật là điên rồ phải ko. nhưng mình đang hướng tới điều đó nè. mong các bạn chia sẻ theo địa chi này thinkgrowrich287@gmail.com

 465. Mr. Pham
  08-03-2012

  truoc tien cam on ban da co bai viet rat hay, nhung muon thuc hien dc nhung j o tren thi qua that rat kho va can nhung nguoi co trinh do va tu duy tot moi co the lap dc, minh cung sap lap 1 bang ke hoach cho cty va rat muon dc tu van tu ban, rat mong dc lam quen voi ban qua dia chi mail phamhuulinh0990@yahoo.com
  tran trong./.

 466. Lý Nhật Thái
  10-03-2012

  Bạn nào có sở thích kinh doanh thì liên hệ với minh nhé. Mình ở Tp. HCM. Có rất nhiều ý tưởng cho các bạn làm đấy. Số đt của mình: 0917.25.86.35 gặp Thái. Rất vui vì được hơp tác với các bạn

  • HuyNguyen
   07-05-2012

   bạn có thể nói cụ thể hơn được không. vì hiện nay không ít trường hợp lừa đảo. (sorry vì nghi ngờ lòng tốt của bạn), vui lòng để lại mail để tiện liên lạc.
   thân ái.

 467. giac
  13-03-2012

  Chào các bạn!
  Hiện giờ mình đang muốn kinh doanh về mặt hàng tươi sống với số lượng lớn. Nhưng mình chưa lập ra được một bảng kế hoach kinh doanh hoàn thiện và có tính khả thi. Vậy bạn nào biết về chuyên ngành này thì giúp mình với ( cách của mình là thu mua giá sỉ bán giá lẻ cho khách hàng và cho các đại lý nhỏ) mail của mình là daigiac2903@gmail.com

 468. tungph2010
  14-03-2012

  chao cac ban. MInh thi khong hoc gi ve kinh doanh hay quan trị cả.minh lam trai nganh nhung nhieu luc cung that tro treu thay.3 nam đau thi minh lam o phong linh doanh do go my nghe.nam thu 4 thi du lich va xnk và lai lam toan lien quan ve kinh doanh. và hiện giờ mình lại làm đồ gỗ.nhu cac ban da biet bay gio de viet len mot ke hoach kinh doanh thi that vat va va gian kho. thuc hien lai la mot qua trinh và cần……………….vây len để thanh công thì chỉ có kinh nghiệm thui’ mình có một câu khuyên các bạn”” có ướ mơ thì có thành công” nhưng để thành công thì nên thực tế” ……..đừng bay bổng qua’; mình rất vui khi được kết bạn …………………………………………………………..

 469. TRẦN THỊ THỦY
  15-03-2012

  chào bạn mình mới vào công ty, công ty thư việc và bảo mình lập kế hoạch làm việc mình không biết bắt đầu từ đâu mà công ty mình chuyên kinh doanh các mặt hàng thiết bị hệ thống thông minh, nếu bạn biết bạn có thể giúp mình qua
  vangtrangtuoitho02@gmail.com
  mình cảm ơn các bạn nha!

 470. Peter Bin
  15-03-2012

  chào bạn! 2 tháng nữa mình sẻ lập cty chuyên kinh doanh thiết bị ngành nước.. nhờ các bạn tư vấn cho mình lập kế hoạch kinh doanh..

 471. Peter Bin
  15-03-2012

  mail cua minh là: vanbinh_cm@yahoo.com

 472. Tinh
  15-03-2012

  Mình là Tình, mình đang là sinh viên. Hiện giờ mình đang tìm một ý tưởng hay để viết một bản kế hoạch cho một công ty.
  Anh ( Chị ) nào đã từng làm hay đang làm xin chỉ giúp em. Có j liên lạc với em số 0164.7291909 hoặc Gmail: tinh.pro1988@gmail.com
  ( thứ 2 tuần sâu là mình nộp rồi xin giúp mình với, cảm ơn nhiều)

 473. hoanghuuphuoc
  15-03-2012

  Mình là Phước, ai có thể giúp đở cho mình một bản kế hoạch kinh doanh. Anh chị nào từng làm xin chỉ giúp mình qua Email: Hoanghuuphuoc2002@yahoo.com or 0946300179. cám ơn nhiều

 474. DRAGON88
  16-03-2012

  dự án kinh doanh cho người ít kinh nghiệm, ít vốn. giải pháp kinh doanh bùng nổ tại các nước như: Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Mexico….nếu ai quan tâm cần trao đổi thông tin liên hệ qua mail: mauthindinh@gmail.com, hoặc sđt: 0938.229.678

 475. duong
  18-04-2012

  anh chi nao co de an kinh doanh cho em xin tham khao.
  Cam on nhieu!!!!!!!!!!!!!!

 476. hoang
  22-04-2012

  minh dang muon duoc tham khao cach lap ke hoach mong moi nguoi giup do!!!!!

  • phuong linh
   17-05-2012

   minh cũng mới vào làm o một cty. Sếp cũng bảo lập chính sách kinh doanh về salon và siu thị mini ma chưa biết phải làm như thế nao? Ai có thgmailể giúp đỡ minh ko? lien he: 0912817179 or 0975550341. email: phuonglinhbd@gmail.com
   mong dc sự hồi âm.
   thanhks all!

 477. trinh thi hong nhung
  26-05-2012

  minh rat can mot ban ke hoch kinh doanh chi tiet ve nghanh bao hiem ai co the giup minh dc k?thak nhiu nha.hongnhungvt14@gmail.com

 478. huynhtrieuvinh
  29-05-2012

  minh dang can lap 1 ke hoach kinh doanh ban le thoi trang neu ban nao co mau thi giup minh voi nhe! tks nhieu. huynhtrieuvinh@yahoo.com.vn

 479. 1031050626
  31-05-2012

  mình đang có ý tưởng kinh doanh. nhưng mình chưa biết lập một kế hoạch chi tiết. bạn có thể giúp mình dc k?
  mail: luanbachmy9@gmail.com

 480. Pingback: chè tân cương

 481. BÌNH
  04-06-2012

  MÌNH ĐANG CẦN HAI BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH NGHÀNH QUẢNG CÁO , THIẾT KẾ, VÀ NGHÀNH MAY MẶC ÁO ĐỒNG PHỤC. BẠN NÀO CÓ THẾ GIÚP MÌNH ĐƯỢC KHÔNG

  YAHOO: THAPBIEN@YAHOO.COM.VN

 482. thanh
  06-06-2012

  minh dang can mot ke hoach ban hang bang may tu dong anh chi nao co the giup minh voi. thanks co the gui wa mail minh dum dc k?

 483. thanh
  06-06-2012

  mail:kieuoanh1011@gmail.com

 484. Do Hoang Chuong
  08-06-2012

  Ben minh cung cap Cotpha Go, minh dang rat can mot y tuong kinh doanh. Cac ban giup minh nhe. 0916296611. Tks cac ban!

 485. Pingback: thang máng cáp điện

 486. xin chào bạn.mình cũng đang kinh doanh nhưng vì mình không học về trường Kinh Tế nên mới đây mình có hợp tác với một công ty họ mong muốn mình có một phương án kinh doanh .mình nói bằng lời thì tốt nhưng theo một văn bản thì chưa nên rất mong bạn giúp mình có một kế hoạch kinh doanh bằng văn bản để mình biết được phương pháp trình bày khoa học.
  Vui lòng giúp minh qua địa chỉ Email:YA: nguyentiensinh1978@gmail.com / sucsongmoi78_89@yahoo.com
  đt:0977257487
  rất vui nếu được kết bạn với những người đam mê kinh doanh

 487. lien
  20-07-2012

  em muốn mở 1 quán kinh doanh về thế giới ăn vặt dành cho tuổi teen có thể cho e 1 số điều về kế hoạch kinh doanh được ko ak em cảm ơn

 488. bành trần việt
  31-07-2012

  Các bạn luôn muốn kinh doanh. Nhưng lại không có nhiều vốn kinh doanh, vậy tại sao từ ngay bây giờ bạn lại không tạo cho mình một trang web và thử bán hàng trực tuyến, với số vốn ít rủi ro không cao, mình nghĩ, các bạn có thể học hỏi dc nhiều kinh nghiệm từ đây để có thể tạo cho mình nhiều kinh nghiệm hơn cho những bước tiến dài hơn. Mình làm bên thiết kế website bạn nào có nhu cầu alo 0909 102 585 mình sẽ thiết kế miễn phí cho 1 trang đảm bảo 100% là sự thật.

 489. chong tham
  06-08-2012

  Thanks for another informative site. Where else may I am getting that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 490. cong ty tham tu
  21-08-2012

  It’s very easy to find out any topic on net as compared to books, as I found this piece of writing at this site.

 491. may fax
  08-09-2012

  A person necessarily lend a hand to make seriously posts I might state. That is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible. Wonderful activity!

 492. Pingback: Tri hoi dau

 493. Do Thuy Duong
  26-09-2012

  xin chào bạn! Mình gặp khó khăn trong việc viết kế hoạch kinh doanh, bạn có thể chia sẻ cho mình bản kế hoạch kinh doanh chi tiết của bạn để tham khảo được không? email của mình: duongthuy.bshyu@gmail.com Cảm ơn bạn rất nhiều!

 494. nahoang
  01-10-2012

  Theo tôi 1 kế hoạch kinh doanh hay ngoài những kiến thức về ngành,kinh nghiệm( lý luận) còn yêu cầu rất nhiều những yếu tố khác để đảm bảo sự thành công như : tình trạng,các nguồn lực,môi trường(yếu tố thực tế)v.v… của công ty mà bạn định làm kế hoạch,chiến lược. Một kế hoạch bắt đầu từ 1 ý tưởng được nung nấu dựa trên sự đúng đắn và phù hợp thực tiễn.Chính các bạn là người tiếp xúc và hiểu rõ về nó.Còn cái bạn Nguyễn Nam kia,một người chỉ nhận đơn đặt hàng viết kế hoạch trong thời gian ngắn thì làm sao mà cho ra 1 kế hoạch thực sự đc,có thê nó sẽ văn vẻ và thật hay về mặt lý thuyết,nhưng tôi đảm bảo rằng nó sẽ phải chỉnh sửa rất rất nhiều.
  Còn nếu các bạn cần 1 cái sườn thì có thể lên mạng mà tìm,rất nhiều

 495. tan thu
  05-10-2012

  theo tôi kế hoạch kinh doanh theo khuôn khổ nhưng phải đảm bảo được 5 điểm chính : phân tích thị trường, chiến lược sản phẩm & giá, maketing, nhân sự , tài chính.

 496. phanthuybookmark
  09-10-2012

  e là sinh viên mới ra trường, hiện đang làm nhân viên kinh doanh. Tình hình là sếp đang bắt em làm cái kế hoạch tuyển sinh cho lớp public . công ty bên em là đào tạo các lớp kỹ năng mềm. các pro có thể giúp em không, có thể gửi mail em nhé! namvcu14@gmail.com. có hậu tạ ( trà đá kèm theo nhé)!

 497. chu cuong
  13-10-2012

  chao moi nguoi! minh khong hoc chuyen nganh qtkd . minh chua vao dai hoc. nhu ming dang co 1 so y tuong co kha thi dem lai thu nhap cao. ban nao co nha hung thic mao hiem co the bm nic yahoo cho minh. chung ta co the bat tay vao lap ban ke hoach va bat tay vao cung hop tac. yahoo chat cua minh la ( duccuong2508 ) hoac duccuog.2508@gmail.com

 498. shinvbo
  21-12-2012

  tu y tuong toi ke hoach la 1 chang duong, tu ke hoach toi thuc hien la 1 chang duong di nua. tu thuc hien toi thanh cong them 1 chang duong khong nhung dai ma con nhieu chong gai thu thach. Minh cung thich kinh doanh nhung khong co von

 499. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to
  be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 500. Nguyen vaun Hung
  18-06-2013

  Minh dang lam mot de an kinh doanh nhung o biet bat dau tu dau, ban giup minh duoc o. 0906630763

 501. pham thanh tu
  18-06-2013

  Minh dang lam de an kinh doanh ma o biet NTN , ban giup minh 0906630763

 502. Nguyễn Thị Bích Hữu
  02-07-2013

  hiện tại thì mình mới vào làm, mình cần phải lập một kế hoạch kinh doanh men vi sinh mà mình không biết phải làm như thế nào, bạn nào có thể giúp mình đuợc khồn, mình đang cần gấp.

 503. dieu linh
  17-06-2014

  minh la linh ,rat vui duoc lam quen voi moi nguoi .minh dang co mot ti van de ve cai de an khoi su doanh nghiep,cho nen minh dang rat can mot nguoi chuyen gia ve linh vuc nay duoc khong.neu duoc thi pm 0968503230 cho minh nha!

 504. Pingback: sach phong thuy nguyen manh linh

 505. Pingback: Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Giay Dep | Manila Club

 506. Bùi Thị Bông
  08-06-2015

  minh ten Bông minh muon lap mot ke hoach kinh doanh cam gia suc gia cam.ban jup minh voi. Datbongthanh@gmail.com

 507. Ecolife Capitol
  05-11-2015

  Thanks for any other informative website. The place else may
  just I am getting that type of information written in such an ideal approach?
  I have a mission that I’m simply now working on, and I have been at the look out for such info.

 508. Minna Bednall
  18-03-2016

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired! Very helpful information specifically the last section 🙂 I take care of such information much. I was seeking this particular information for a very long time. Thanks and good luck.

 509. Mickey Osborne
  30-05-2016

  Right now it sounds like Expression Engine is the best blogging platform out there right now.(from what I’ve read) Is that what you’re using on yourblog?

 510. Ezra Conforti
  05-06-2016

  I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears as though some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen previously. Appreciate it

 511. Marcy Woods
  04-07-2016

  I know this website offers quality depending content and extra stuff, is there any other website which gives such stuff in quality?

 512. Bennie Opher
  21-07-2016

  Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web-site.

 513. Blondell Loop
  01-08-2016

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 514. Phillip Coppens
  03-08-2016

  that’s good, thanks for sharing,.. I think this is great blog

 515. Darell Duncombe
  16-08-2016

  of course like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth on the other hand I will definitely come again again.

 516. Verena Leclair
  02-12-2016

  Tempe Glass Repair

 517. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this info So i am glad to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much undoubtedly will make sure to don¡¦t forget this site and give it a glance on a continuing basis.

 518. Josphine Ealick
  10-02-2017

  There are some interesting points in time in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as wellyou have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 519. Wilhemina Truchanas
  29-03-2017

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

 520. Lilla Mixon
  13-04-2017

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 521. Bernie McLaurin
  24-05-2017

  Individuals who run two hours day-after-day are prone to dying while working or jogging about once in every 1,000 years.

 522. Devon Rountree
  26-05-2017

  Simply wish to say your article is as astounding. The clarity on your put up is just nice and i could assume you’re a professional on this subject. Fine with your permission let me to grasp your feed to stay up to date with coming near near post. Thank you a million and please keep up the gratifying work.

 523. Leigh Biehl
  18-07-2017

  I do not even know the way I ended up right here, however I assumed this submit used to be good. I do not understand who you are but certainly you’re going to a famous blogger for those who aren’t already. Cheers!

 524. Janeen Yeo
  18-07-2017

  Remarkable things here. I’m very satisfied to look your post. Thanks so much and I am having a look forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 525. Audrey Daniel
  06-08-2017

  you’re actually a good webmaster. The site loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a great activity in this subject!

 526. Jesse Grillo
  31-08-2017

  Somehow you make time stop and fly at the same time. I know seasoned Google Plus pros would love this.

 527. CEO adviser
  01-09-2017

  It is like you wrote the book on it or something. You have a lot of knowledge on this subject.

 528. Jesse Grillo
  02-09-2017

  I just randomly discovered your blog. Some nice points there. I truly think this blog needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. Spot on with this page. It is like you wrote the book on it or something.

 529. Jesse Grillo
  04-09-2017

  This website really sparked my interest. I shared this on my page and 88 people have already read it! That is the thinking of a creative mind. You have the best ideas. Your blogs really makes me think.

 530. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll
  just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any points for inexperienced blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 531. Norine
  09-04-2018

  "Usualmente, são pacientes mais velhos. http://rapidhomesolutions.org/how-to-check-your-credit/

 532. Great blog right here! Additionally your web site lots up fast!

  What host are you the usage of? Can I am getting your associate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: