Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Mã nguồn Thanh bát đại sảnh Web ta

Tám đại sảnh đầu tiên của hệ web ta gọi là bát đại sảnh web ta. Mỗi cái trong tám có một biểu tượng đại sảnh riêng biệt. Tám biểu tưởng họp lại trên một hàng gọi chung là thanh bát đại sảnh web ta, xem hình dưới đây. Cổng Nhà là biểu tượng thứ tư trên thanh bát đại sảnh web ta, nói tắt qua chat là bt4@t8ds. Trước khi hướng dẫn thành viên qua web cách sử dụng web ta, nên cho họ đọc bài viết này để hiểu, vi dụ, ký hiệu bt2@t8ds có nghĩa là biểu tượng thứ hai (bt2) trên (@) thanh bát đại sảnh web ta (t8ds).

Ngoại trừ Cổng Nhà, trang chính của sảnh nào trong bát đại sảnh cũng có thanh bát đại sảnh làm tiện việc đọc giả đi từ đại sảnh này sang đại sảnh khác. Khi ở trên trang Cổng Nhà thì chọn liên kết Trang Đầu để truy cập thanh bát đại sảnh web ta.

Hệ web ta có nhiều đại sảnh khác. Những đại sảnh quan trọng khác trên web ta có biểu tượng nằm trên bãi đại sảnh ở trang chính của đại sảnh Công Danh(bt7@t8ds). Nhắp chuột vào biểu tượng thứ 7 trên thanh bát đại sảnh để xem bãi đại sảnh tương tự như trong hình dưới đây:

Cho đến khi có quyết định mới, trang chính của đại sảnh Công Danh là nơi bạn có thể xem tất cả các biểu tượng đại sảnh và nhờ đó truy cập được bất cứ đại sảnh nào trên web ta.

 

Cách Lồng Thanh bát đại sảnh vào Web riêng
Cho mã nguồn này vào trang web của mình…
<iframe frameborder=0 scrolling=no width=447 height=86 src=http://69.15.251.163/tapsu/tsvn/nxhwt/phobien/xahoiweb.htm> </iframe>
…thì sẽ có kết quả như thế này trên trang web:
Cho mã nguồn này vào trang web của mình…
<a target=_top href=http://69.15.251.163/wdm/bangTrienLam_TSU.asp?gdx=10411&museum=62&room=B&bns=&all=yes><img border=0 src=http://69.15.251.163/tapsu/gate/kb/pic/bieungu.gif /></a>
…thì sẽ có kết quả như thế này trên trang web:
Cho mã nguồn này vào trang web của mình…
<a target=_top href=http://69.15.251.163/wdm/bangTrienLam_TSU.asp?gdx=10411&museum=62&room=B&bns=&all=yes><img height=30 border=0 src=http://69.15.251.163/tapsu/tapsu_logo_2005.jpg /></a>
…thì sẽ có kết quả như thế này trên trang web:
Cho mã nguồn này vào trang web của mình…
<a target=_top href=http://69.15.251.163/wdm/bangTrienLam_TSU.asp?gdx=10411&museum=62&room=B&bns=&all=yes><img height=60 border=0 src=http://69.15.251.163/tapsu/tapsu_logo_2005.jpg /></a>
…thì sẽ có kết quả như thế này trên trang web:
Cho mã nguồn này vào trang web của mình…
<a target=_top href=http://69.15.251.163/wdm/bangTrienLam_TSU.asp?gdx=10411&museum=62&room=B&bns=&all=yes><img border=0 src=http://69.15.251.163/tapsu/tapsu_logo_2005.jpg /></a>
…thì sẽ có kết quả như thế này trên trang web:

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “Mã nguồn Thanh bát đại sảnh Web ta

  1. Pingback: Cách Viết bài Đăng báo web « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15-02-2007 by in Công nghệ, CNTT, Làm Web, Lập trình, TSGGML, Xã hội web.
%d bloggers like this: