Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cứ Việc

Cứ Việc

Sưu tập: babyvietgal at xangadotcom

Phiên dịch: Minh Duy

Bà Mẹ Theresa

Con người không biết điều,

phi lý và chỉ lo cái ta,

Cứ việc thương họ

 

Nếu bạn làm tốt,

họ sẽ cho bạn là

ích kỷ, có lý do ngầm,

Cứ việc làm tốt

 

Nếu bạn được thành công,

bạn sẽ có kẻ thù thật và giả

Cứ việc thành công

 

Cái tốt bạn làm

sẽ bị bỏ quên ngày mai,

Cứ việc làm tốt

 

Lương thiện và ngay thật

làm bạn dễ bị tổn thương

Cứ việc lương thiện
và thẳng thắn

 

Cái mình chi nhiều năm xây dựng

có thể bị phá huỷ qua đêm,

Cứ việc xây

 

Có người thực sự cần trợ giúp

nhưng có thể tấn công bạn

nếu bạn trợ giúp họ

Cứ việc trợ giúp họ

 

Đưa cho thế giới

cái tốt nhất bạn có,

bạn có thể bị lấy oán trả ân

Cứ việc đưa cho thế giới
cái tốt nhất bạn có

 

… từ một tờ dán trên tường của
nhà nuôi trẻ của Bà Mẹ Theresa
ở Calcutta, Ấn Độ…

 

People are unreasonable,

illogical and self centered,

Love them anyway

 

If you do good,

people will accuse you of

selfish, ulterior motives,

Do good anyway

 

If you are successful,

you win false and true enemies,

Succeed anyway

 

The good you do

will be forgotten tomorrow,

Do good anyway

 

Honesty and frankness

make you vulnerable,

Be honest
and frank anyway

 

What you spent years building

may be destroyed overnight,

Build anyway

 

People really need help but

may attack you

if you do help them,

Help people anyway

 

Give the world

the best you have

and you’ll get kicked in the teeth,

Give the world
the best you have anyway.

 

…from a sign on the wall of
Mother Theresa’s children’s home
in Calcutta…

 


Niềm vui Chân thật Trong đời

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

2 comments on “Cứ Việc

  1. Minhav
    14-05-2007

    Hay quá, cho mình phát tán bài viết này cho nhiều người nhé. Tất nhiên là bạn vẫn là tác giả: Hihihih

  2. +)aica13en
    22-12-2007

    rat hay! Hom nay moi lo mo vao Bnoc’ cua ban. Hay thia”’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18-03-2007 by in Dịch thuật, Văn hoá, Xã hội.
%d bloggers like this: