Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

APEC la gi

APEC là gì?

Diễn đàn cộng tác kinh tế Á Châu – Thái Bình (APEC) là một diễn đàn hàng đầu làm thuận tiện sinh trưởng kinh tế, cộng tác, mậu dịch và đầu tư ở các nước thuộc vành Thái Bình Dương.

APEC là một phân nhóm liên chính phủ duy nhất trên thế giới điều hành trên cơ sở không ràng buộc các điều hợp đồng, hội thoại công cộng và tôn trọng như nhau cho dự kiến của tất cả các nước tham dự. Không giống như WTO hoặc các tập thể khác nhằm mậu dịch nhiều phía, APEC không có các nghĩa vụ hiệp ước các nước tham dự nó cần phải có. Các quyết định trong APEC được vối tới qua thoả thuận và các điều ràng buộc được đảm nhiệm trên cơ sở tự giác.

APEC có 21 thành viên – được mang tên là các nền kinh tế thành viên – cùng nhau thanh minh độ chừng 40% dân số thế giới, độ chừng 56% Tổng sản phẩm quốc nội (TSPQN) của thế giới và tới 48% của mậu dịch thế giới. Nó cũng hảnh diện tượng trưng miền kinh tế năng động nhất thế giới phát sinh gần 70% của sinh trưởng kinh tế toàn cầu trong 10 năm đầu tiên của nó.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-03-2007 by in Chính trị, Hoa Kỳ, Kinh Tế, Việt Nam, WTO.
%d bloggers like this: