Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cham tran voi Lap trinh Cuc do – Hiep 2

Hiệp 1


Chạm Trán Với Lập Trình Cực Độ

Tony Minh Duy

Hiệp 2

Dưới đây là kinh nghiệm một người khác lần đầu tiên chạm trán với quá trình phát sinh truyện hệ trong phương thức lập trình cực độ (LTCĐ).

Quan: Em nhận được thông tin của khách hàng chưa? Lý: Rồi

Quan: Khách hàng muốn gì? Lý:

 • Trang Đầu
 • tin tức
 • giới thiệu
 • đào tạo
 • dịch vụ
 • cơ cấu tổ chức
 • liên hệ
 • diễn đàn

  Lý: chỉ có vậy thôi

  Quan: không đúng Lý: anh Doanh ở bên Kinh Doanh nói thế mà

  Quan: Đó không phải là yêu cầu Lý: Yêu cầu em như vậy mà

  Quan: Anh có gợi giao em không? Lý:

  Lý: Đặt thiết kế trang web cho Công ty Bảo Lộc. Các nội dung trên thực đơn gồm có:

  • trang nhất
  • gioi thieu
  • to chuc bo may
  • tin tuc
  • tuyen dung
  • liên hệ
  • hỏi đáp
  • đào tạo

   Quan: Dó là lời của Khách Hàng Quan: Anh muốn em lấy lời của Khách Hàng là cơ sở để phát sinh truyện hệ, được không?

   Lý: Được Quan: thảo ra một truyện hệ đi

   Lý: TH1: 1 website để đưa thông tin lên mạng Quan: TH1 không chấp nhận

   Quan: Khách Hàng không có yêu cầu “đưa thông tin lên mạng”; lý do số 2 tại sao TH1 không chấp nhận là vì không hiểu AI là người “đưa thông tin lên mạng”; tức là TH1 không rành mạch — — đọc tiếp — —Lý: TH1: 1 website chứa các thông tin được yêu cầu

   Quan: Sao sử dụng “TH1” cho 2 truyện hệ khác nhau?

   Quan: Trong chat này không được sử dụng cùng 1 số nhận diện cho 2 truyện hệ khác nhau Quan: Bây giờ khi nói đến TH1 thì không biết là cho TH1 thứ nhất hay là TH1 thứ 2

   Quan: hiểu vấn đề không? Lý: Vậy em phải làm gì tiếp theo; anh Quan điều khiển đi

   Quan: bây giờ làm lại từ đầu được không? Lý: Được

   Quan: Không sử dụng TH1 nữa; bắt đầu với TH12a; go; làm lại từ đầu, ra 1 truyện hệ, lấy TH12a làm SND đầu tiên Lý: TH12a: 1 website chứa các thông tin được yêu cầu

   Quan: TH12a không chấp nhận vì sử dụng tiếng Anh; phải là 100% tiếng Việt; làm TH12b đi Lý: TH12b: 1 trang web chứa các thông tin được yêu cầu

   Quan: TH12b không chấp nhận vì không phải là 1 câu văn nghiêm túc với chủ ngữ (subject) và động từ (verb) Quan: TH12b = trang web; TH12b không có nói cái gì khác hết; “chứa các thông tin được yêu cầu” là cụm từ vô dụng vì không nói được thêm ý gì khác cho chủ ngữ, trang web; hiểu chưa?

   Lý: ok Quan: làm c đi

   Lý: TH12b:Trang web Quan: tai sao sử dụng TH12b một lần nữa? Không bao giờ sử dụng bất cứ SND nào thêm một lần nữa

   Lý: rồi; anh Quan ơi, cho em hỏi Quan: hỏi đi

   Lý: là truyện hệ con của Th12b, đặt SND như thế nào, TH12ba? Quan: a cho đến z; chưa làm được một mà lo con cháu


   Quan: Bây giờ làm lại từ đầu, bắt đầu với 13a. Quan: go

   Lý: 13a:Trang web Quan: 13a không phải là một câu văn; làm lại cái khác, 13b = ?

   Lý: 13b: quí vị làm một trang web Quan: 13b không nói nhiều hơn 13a; “quí vị làm một” = nghi lễ vô ích; làm cái khác

   Lý: 13c: trang web chứa các thông tin sau:

   • trang nhất
   • gioi thieu
   • to chuc bo may
   • tin tuc
   • tuyen dung
   • liên hệ
   • hỏi đáp
   • đào tạo Quan: 13c không chấp nhận vì (a) dài dòng và (b) thực đơn, không phải là thông tin

    Quan: để anh làm nhé Lý:

    Quan: 13d. Cty Bảo Lộc muốn có một trang web để khách hàng biết về các dịch vụ và cách liên lạc. Lý: rồi

    Quan: anh có nói thêm bớt gì, nói ít nhiều hơn ý của khách hàng không? Lý: không

    Quan: rồi Quan: làm 14a đi; ra truyện hệ kế tiếp

    Lý: 14a là con của 13d? Quan: không cần biết là con hay không; chỉ cần phải đem hết ý khách hàng vào các truyện hệ; 13d chưa nói hết ý của khách hàng; lấy SND 15a làm cái kế đi

    Lý: 15a. Bảo Lộc muốn có một trang web khuôn mẫu độc đáo không kém trang VD1DP1 Quan: Vậy thì 13d và 15a = 2 trang web khác nhau phải không?

    Lý: không; một trang web Quan: vậy thì 15a không chấp nhận vì khi sánh vai với 13d làm cho bên kỹ thuật cho rằng cần phải có 2 trang

    Lý: hiểu rồi Quan: làm cái khác đi, 15b = ?

    Lý: 15b: Bảo Lộc muốn kèm cả tư vấn sử dụng và chyển giao công nghệ. Quan: 15b không chấp nhận vì đó không phải là một giao phẩm kỹ thuật; tư vấn là thứ do bên kinh doanh làm; chuyển giao = gửi qua email; 15b không phải là một yêu sách kỹ thuật; không cần truyện hệ cho công việc đó; 15a vẫn cần thiết nhưng nội dung không chấp nhận; sửa chữa nội dung 15a thành 15g đi; 15a không tốt vì nó kêu làm thêm một trang khác khi sánh vai với 13d, nhiều hơn là ý của khách hàng; khách hàng không có đòi hỏi 2 trang khác nhau

    Lý: 15g. Bảo Lộc yêu cầu hình thức website phải độc đáo không kém trang VD1DP1 Quan: tốt rồi; để anh hoàn thiện viết lại truyện hệ đó cho

    Quan: 15h. hình thức web Bảo Lộc cần phải là độc đáo, không theo khuôn mẫu nào hết, ví dụ, xem trang VD1DP1 Lý: rồi

    Quan: đem ý khác vào, 17a = ? Lý: hết ý rồi; yêu cầu chỉ có vậy

    Quan: không đồng ý; mà nè hai truyện hệ kia mới vừa được chính thức đăng ký trong thư viện gia đình ta rồi:

    • [khainiem snd=4355]Web An Lạc[/khainiem] = Cần một trang web để khách hàng biết về các dịch vụ và cách liên lạc
    • [khainiem snd=4356]Hình Thức Web[/khainiem] = Hình thức web An Lạc cần phải là độc đáo, không theo khuôn mẫu nào hết Quan: 4355 + 4356 chưa diễn đạt hết ý của lời nói của khách hàng; đem ý khác vào, 17a = ?

     Lý: 17a. web Bảo Lộc cần phải có trang nhay, gioi thieu, to chuc, tuyen dung, lien he, hoi dap, dao tao Quan: 17a không chấp nhận vì đánh vần sai và thiếu: tổ chức bộ máy

     Quan: tại sao không Copy và Paste? tại sao lại làm mất thì giờ vì đánh vần sai? Lý: rồi; em sẽ copy

     Quan: anh muốn em làm liền trong cuộc chat này; 17b = ? Lý: 17b. web Bảo Lộc can phai co trang nhất, gioi thieu, to chuc bo may, tin tuc, tuyen dung, liên hệ, hỏi đáp, đào tạo

     Quan: tốt; anh viết lại cho: 17c. Thực đơn chính cần phải có: trang nhất, gioi thieu, to chuc bo may, tin tuc, tuyen dung, liên hệ, hỏi đáp, đào tạo, va dich vu

     Lý: rồi Lý: hết vấn đề rồi đó anh Quan

     Quan: chắc không? Lý: chắc

     Quan: rồi Lý: 5′ em out

     Quan: chưa xong sao out? Lý: rồi mà

     Quan: chưa xong việc cho BảO LộC Quan: khi xong anh sẽ cho em biết

     Lý:Quan: cho anh biết sự khác biệt giữa cách em làm qua minh hoạ và cách làm truyện hệ đương thời, cái nào dễ và nhanh hơn cho em?

     Lý: minh hoạ Quan: vì em không cần suy nghĩ phải không?

     Lý: ừ; nhìn vô là thấy Quan:

     Lý: không cần phải nặng về câu cú ngôn ngữ trực quan Quan: Minh hoạ ra lệnh nhà thiết kế một cách tuyệt đối và không cho phép nhà thiết kế sử dụng sáng kiến họ; khi em ở bên kinh doanh minh hoạ ý khách, em cho hành tỏi vào và minh hoạ không đại diện khách hàng 100% khi khách hàng không tự đưa minh hoạ họ vào thông tri

     Quan: hiểu chưa? Lý:

     Lý: anh Quan ơi Quan: ơi

     Lý: ai liên hệ với Bảo Lộc vậy anh Quan Quan: Doanh là giao điểm: điểm giao tiếp với Bảo Lộc

     Lý: vậy Doanh có cần phải tư vấn cho Bảo Lộc không hay chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng? Quan: làm ra thu nhập bằng cách chìu ý khách hàng; ta có thể chủ động đề nghị; khách hàng có thể chủ động đề nghị; không có quy luật

     Lý: anh Quan ơi Quan: ơi

     Lý: còn một vấn đề nữa Quan: vấn đề gì?

     Lý: nếu ta làm theo cách nãy giờ vậy trang web chỉ có thực đơn chính và không có nội dung Quan: vì EM chưa đem hết ý khách hàng vào

     Lý: hết rồi Quan: vậy sao thiếu nội dung? khách hàng có gửi nội dung mà

     Lý: đâu có Quan: EM đọc lại lời gợi giao thì sẽ thấy, không khó như nếu phải lục trong email

     Quan: cái này là cái gì đây? Trang VD2ND1 Lý: cái này khách hàng phải tự đem vào; mình đâu biết họ sắp xếp như thế nào

     Quan: có nội dung nào nằm bên ngoài các mục trong thực đơn chính không? Lý: nhưng họ không chỉ định cái nào đưa vào phần nào của thực đơn chính; không biết khách hàng muốn gì; lỡ họ muốn dịch vụ trên trang nhất thì sao?

     Quan: vậy thì nhiệm vụ của em là làm một truyện hệ đòi hỏi nội dung rồi giao cho giao điểm liên lạc khách hàng về chi tiết, được không? Lý: vậy đi ngược lại LTCĐ

     Quan: không, đó là cách của LTCĐ; lúc nào cũng phải lấy thêm ý khách nếu không biết Lý: rồi giao lại bên kĩ thuật

     Quan: qua truyện hệ khác Lý:

     Quan: nếu thiếu thông tin yêu sách, phải liên hệ khách hàng, đó là quá trình lập trình cực độ; không được bịa ra chi tiết yêu sách trừ phi đó là việc ngoài khả năng khách hàng Lý: ừ, vậy em chỉ bàn giao cho Doanh

     Quan: vào xem: [khainiem snd=4358]Nội Dung Các Trang[/khainiem], đó là truyện hệ về việc thiếu thông tin; giao cho giao điểm giải quyết với khách hàng Lý: Doanh có đưa ra yêu sách nhưng không khớp nhau với lời yêu sách chính gốc của khách hàng

     Quan: đó là vấn đề EM và Doanh phải giải quyết trước Thứ Ba khi nhà thiết kế sẽ thi hành theo các truyện hệ; nhiệm vụ em là không để cho nhà thiết kế làm không theo ý khách hàng bằng cách đốc thúc giao điểm giải quyết các vấn đề truyện hệ và hối hợp giao điểm với các truyện hệ; hướng dẫn Doanh cách làm truyện hệ Lý:

     Quan: em có cảm tưởng gì về cuộc làm việc hôm nay? Lý: Mệt

     Quan: vì sao? Lý: nhức đầu, suy nghĩ nhiều, đi ngược lại cách em làm việc khi trước

     Quan: em thấy các truyện hệ đòi hỏi em không được làm việc kỹ thuật hay không? Lý:

     Lý: thấy sợ luôn Quan: như thế nào?

     Lý: mệt, nhức đầu, muốn ói Quan: LTCĐ hiệu quả vì nó không cho phép dân kỹ thuật tài khôn và nó cho phép dân kinh doanh điều khiển chương trình trực tiếp

     Lý: thật mà, vì bị đói Quan: hèn chi; vậy thôi em đi ăn đi


     Hiệp 1

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-03-2007 by in CNTT, Làm Web, Lập trình, Xã hội web.
%d bloggers like this: