Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Nghệ thuật Chính trị – Chính trị là gì?

Chính trị là gì?

Chính trị là quá trình các nhóm dùng để làm ra các quyết định. Mặc dù cái thuật ngữ này nói chung áp dụng vào thái đội không ngoài chính phủ, chính trị có mặt trong các tương tác tập thể của cả con người lẫn loài khác, tính luôn cả các thể chế đoàn thể, kinh viện, và tôn giáo. Khoa học chính trị (và các tra cứu chính trị) là sự truy cứu thái độ chính trị và khám xét kỹ càng sự thu nhận và ứng dụng cường lực.

Các định nghĩa lựa chọn được về chính trị đã được đưa ra để đáp ứng các điều thiết cần trong nhiều phương diện khác nhau, kể cả:

 • các định nghĩa của từ điển, ví dụ, “nghệ thuật và khoa học chính phủ”
 • các định nghĩa trong sách giáo khoa, đáng chú ý, một “quá trình hoà giải xung đột mà trong đó sự ủng hộ được huy động và duy trì cho các dự án tập thể”. — Dickerson và Flanagan
 • các nhà lý thuyết, gần như là Harold Lasswell, người mà đã định nghĩa rằng chính trị là “ai lấy được cái gì, khi nào, nơi nào, và cách nào.”
 • và dân hành nghề như
 • Mao Trạch Đông có nói: “Chính trị là chiến tranh mà không có sự đổ máu ngược lại thì chiến tranh là chính trị với sự đổ máu. ”
 • và lời nhận xét khó hiểu của Otto von Bismarck: “Chính trị là nghệ thuật của khả năng thực hành được.”

  Chính trị web ta

  Dân web ta tôn trọng mọi người cũng như những quan điểm của họ bao gồm cả tư tưởng chính trị của họ. Tôn trọng có nghĩa là không xúc phạm. Làm sao mà tránh xúc phạm nếu không thấu hiểu giới hạn? Dân web ta không có chủ trương bạo động và cũng không có ý định làm chính trị theo cái nghĩa mưu đồ hoặc vận động chống đối nhóm nào cả nhưng ai cũng phải có ăn học hiểu biết ít nhiều về khái niệm chính trị, nhất là khi phải đối phó với khách hàng quốc tế sinh sống trong nhiều nền chính trị khác hẳn với chính trị nước nhà.

  Phải biết chính trị là gì nếu muốn điều khiển một doanh nghiệp liên quốc!

  Khi nói đến khái niệm, chính trị, chúng ta thường có một trong bốn luồng tư tưởng khác nhau. Nó có nghĩa là (a) những quan hệ xã giao liên quan đến uy quyền hoặc quyền hạn. Nó cũng có nghĩa là (b) khoa học chính trị, nghiên cứu về chính phủ của một nước, một tỉnh hoặc một đơn vị chính trị nào khác. Một nghĩa khác là (c) ngành nghề chuyên về cai trị, cầm quyền cũng như việc ngoại giao. Nghĩa thứ tư của khái niệm này là (d) quan điểm mình đối với những câu hỏi về chính trị.

  Theo nghĩa thứ nhất (a) thì chính trị nhiều khi cũng đồng nghĩa với cụm từ, đời sống chính trị. Theo nghĩa thứ hai (b) thì chính trị là nghệ thuật hoặc khoa học về chính phủ hoặc cai trị, nhất là việc cầm quyền một đơn vị như quốc gia, thành phố, cũng như về việc hành chánh và điều khiển cả nội sự lẫn ngoại giao. Theo nghĩa thứ ba (c) thì chính trị bao gồm các hoạt động, sinh hoạt của một chính phủ, một nhà chính trị, hoặc một đảng phái. Nó cũng bao gồm các phương pháp hoặc thủ thuật liên quan đến việc quản lý một quốc gia hoặc một chính phủ. Khi nhiều quan điểm trong nghĩa thứ tư (d) bị xung đột nhau thì nó sẽ đem đến những mưu đồ hoặc vận động nội bộ trong một nhóm hoặc một đơn vị chính trị dù tỉnh quận hoặc xã huyện nhằm nắm bắt sự điều khiển hoặc tranh giành quyền hạn. Nếu đơn vị chính trị đó là một quốc gia thì sự xung đột quan điểm có thể đem đến những mối tương quan mâu thuẫn nội bộ giữa dân tộc trong cùng một xã hội.

  Khi xã hội nói trên là một doanh nghiệp liên quốc thì làm chính trị có nghĩa là có ảnh hưởng doanh thu lớn lao cho nhóm này đối với nhóm kia dù trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty.

  Ai là nhà cầm quyền của xã hội web ta? Bạn có cần phải làm chính trị trên web ta cho xã hội web không? Những bài viết sau này tôi sẽ cố trả lời những câu hỏi như vậy.

   

 

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “Nghệ thuật Chính trị – Chính trị là gì?

 1. Pingback: quan tri web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-03-2007 by in Chính trị, Minh Duy, Xã hội web.
%d bloggers like this: