Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Dem nhac ve nha minh tren web

Lấy nhạc đệm về Cổng nhà web

Xem tại nguồn dễ đọc hơn

Kể từ ngày 21-7-2006 dân web ta có thể cho âm thanh vào bài viết để
đọc giả đi tới nghe liền được mà không cần phải nhắp chuột đâu cả

Phải có loa mới nghe được nhạc đệm của
bài viết này trong vườn diễn đàn web ta

Muốn lấy nhạc này về cổng nhà mình? Bấm nút cuối trang là xong ngay!


Bảng Kê – Ví Dụ A

Có phải là bạn muốn (a) làm thơ, (b) lộng hình nền vào phía sau bài thơ, như ở bài thơ này, rồi (c) ngăm thơ cho bạn đọc lắng nghe trong khi thưởng                    thức phong cảnh phía sau bài thơ mình, không khác           gì việc bạn đang nếu có loa lắng nghe nhạc đệm của                     chính bài viết này, hay không? Bài viết này có thể                                         giúp bạn biết cách làm bước (b) và (c)                               nhưng mà nó không biết cách hướng dẫn                                         bạn bước (a) đâu nha! Kỹ thuật này                                    cũng là cách bạn dạy ngoại ngữ                                              đại chúng trên web ta!

Nhạc Đệm Bài Viết

Nếu muốn làm nhạc đệm thì bạn phải trước hết có địa chỉ web của tệp nhạc trên web. Nếu nhạc đệm của bài viết này là tệp MP3 ở địa chỉ,

http://www.licha.de/songs/MilkyWay.mp3

trên web thì bạn có thể cho trình duyệt web mình đi tới đó để nghe liền nghe bản nhạc đó. Lưu ý, trong ví dụ màu tím trên đây, bạn phải viết hoa cho mẫu tự M và W bằng không thì máy chủ ở đó sẽ không nhận diện được bản nhạc mà bạn mong đợi. — — đọc tiếp — —

Khi lập một trang mới trong vườn diễn đàn ở web ta bạn sẽ không có dịp cho địa chỉ web tệp nhạc vào. Bạn phải đợi đến lúc chọn liên kết SỬA CHỮA bài viết đó rồi thì nó mới cho bạn một ô nhập liệu gần nút ĐỆ TRÌNH để bạn có thể cho địa chỉ web tệp nhạc vào bài viết. Khi đọc giả phô trương bài viết đó trong vườn diễn đàn trên web ta thí họ sẽ nghe được bản nhạc đó trong khi đọc bài bạn viết. Bản nhạc đó cũng có thể là tiếng nói của chính tác giả ngăm thơ hoặc nói lên một lời hướng dẫn phụ hoạ nội dung bài viết. Thế thì bạn cần phải biết cách thu thanh tiếng nói của mình, xem bài viết, Cách Tự Ghi Âm Trên Web Ta. Mà nếu làm được như vậy thì bạn cũng có thể lên chương trình phát thanh hàng tuần gọi là Hát Cho Nhau Nghe do Thái Hưng thực hiện trên web ta.

Tiện đây xin nói luôn, bản nhạc này, Under the Milky Way hoặc Dưới dãi Ngân hà tối nay, được coi như là bản nhạc chủ đề web ta hoặc quốc ca web ta. Dân web ta ai cũng nên biết cách hát. Nếu được học cách đàn theo. Bạn có thể đến trang web này mặc dù bằng tiếng Anh nhưng nó có hướng dẫn cách đánh đàn cho bản nhạc này. Các bạn khác trong cùng một cuộc cắm trại sẽ há hốc ra cho mà xem.

Biểu Ngữ Cầu Kỳ

Biểu ngữ theo kiểu mặc định có nghĩa là biểu ngữ chỉ có tối đa ba hàng chữ và không có tính năng liên kết web trong các dòng chữ đó. Bạn không thích bị ép buộc làm biểu ngữ theo kiểu mặc định cho cổng nhà mình trên web ta? Không sao! Bạn cũng có thể thay thế biểu ngữ dạng mặc định với biểu ngữ cầu kỳ do chính mình tự thiết kế y như mong muốn. Thế thì bạn cần phải làm những bước trong thủ tục sau đây:

 1. Đi tới cổng nhà mình, đó là: Trang Đầu > Cổng Nhà Tôi
 2. Chọn chức năng Làm Nhà & Dọn Nhà trong thực đơn cổng nhà
 3. Chọn chức năng Tạo Biểu Ngữ Mới làm ra một biểu ngữ mặc định
 4. Trở lại Làm Nhà & Dọn Nhà rồi vào trang Thư viện Biểu ngữ và chọn Mở trên hàng có biểu ngữ đang làm.
 5. Cho số không vào làm SND khổ chữ cho hàng số 1, 2 và 3. Đó là cách tắt đi không cho bạn đọc thấy được biểu ngữ mặc định do hệ web ta gò bó làm ra.
 6. Cho mã nguồn chứa văn mã web ta vào ô Biểu Ngữ Phụ. Nếu chưa làm mã nguồn cho biểu ngữ phụ dựa trên cú phám văn mã web ta (TSGGML) thì vào đây lấy phần chót của mã nguồn bài viết này: tất cả những gì đi sau dòng chữ [dm4]Biểu Ngữ – Ví Dụ B[/dm4], xem cách làm hình nền dưới đây.
 7. Chọn món CHO THẤY BIỂU NGỮ PHỤ rồi đệ trình.
 8. Trở về trang chính cổng nhà thì sẽ thấy không có biểu ngữ mặc đình mà có biểu ngữ tuỳ mình tự soạn thảo.

  Cách Làm Hình Nền

  Vật thể quan trọng gọi là chủ thể. Khi bạn bấm nút TÌM KIẾM ở gần góc trên trái của Trang Đầu web ta, bạn sẽ thấy liền bốn ô nhập liệu cho phép bạn viết số nhận diện (SND) cho một bài viết, một diễn đàn, một khái niệm, hoặc một sân khấu trên web ta. Rồi thì bạn bấm nút TÌM thích đáng để lôi ra cái chủ thể chứa đựng thông tin mà bạn mong đợi.

  Thông tin đặc thù của từng chủ thể một gọi là dữ liệu hoặc nội dung. Nội dung một bài viết có thể dài 5 ký tự nếu nó chỉ chứa một từ tiếng Anh, hello. Nếu muốn nó có màu đỏ thì nội dung đó phải dài đến 19 ký tự: [mau=do]hello[/mau]. Khi soạn thảo nội dung, bạn thấy cả 19 ký tự như thế nhưng khi phô trương cho đọc giả bạn chỉ thấy 5 ký tự nhưng viết bằng màu đỏ: hello.

  Ký hiệu là một dòng gồm có một hoặc nhiều ký tự. Dấu trống cũng là một ký tự nên một ký hiệu có thể chứa một hoặc nhiều dấu trống nhưng theo lệ thường thì ký tự đầu và ký tự chót không được là một dấu trống.

  Ký hiệu, [mau], gọi là đầu thẻ lệnh màu hoặc gọi là thẻ lệnh, bắt đầu viết màu. Ký hiệu, [/mau], gọi là đuôi thẻ lệnh màu hoặc gọi là thẻ lệnh, chấm dứt viết màu. Tập họp tất cả các thẻ lệnh như thế gọi chung là văn mã web ta vì web ta là môi trường đầu tiên đặt ra mã pháp như thế nhằm diễn đạt nội dung phức tạp gồm có nhiều màu sắc và kiểu chữ cũng như cả hình ảnh lẫn âm thanh. Bạn phải biết văn mã web ta nếu muốn xây dựng nội dung cho một bài viết, một diễn đàn, một khái niệm, hoặc một sân khấu trên web ta.

  Cổng nhà của bạn cũng là một chủ thể có số nhận diện. SND tài khoản bạn là SND cổng nhà cũng như SND web mini của bạn. Web mini là phần phía sau cổng nhà qua liên kết NHÀ TÔI trong thực đơn cổng nhà. Dòng thẻ lệnh, [nguoi snd=5]Minh Duy[/nguoi], sẽ đưa đọc giả đến cổng nhà có SND là 5, của tác giả bài viết này. Dòng thẻ lệnh, [baiviet snd=3000]Hát Cho Nhau Nghe[/baiviet], sẽ đưa đọc giả đến bài viết có SND là 3000, nói về chương trình phát thanh trên web ta do Thái Hưng (Kevin Phan) thực hiện.

  Chủ thể là vật thể quan trọng trên web ta nên chủ thể nào cũng có thẻ lệnh nhận diện nó. Bạn không cần phải nhớ hết. Nếu muốn nội dung sân khấu A tham khảo bài viết B thì sao lại dòng thẻ lệnh nhận diện B ở cuối bài viết rồi chép ra dòng thẻ lệnh đó tại một vị trí thích đáng trong nội dung sân khấu A. Kết quả là đọc giả xem sân khấu A có thể nhắp chuột vào liên kết đi tới bài viết B. Đó là cách tác giả bài viết này đã xây dựng các liên kết trong nội dung của ví dụ A phía trên cũng như trong nội dung của ví dụ B ở dưới chót.

  Nội dung ví dụ B có nhiều thẻ lệnh [xh] để xuống hàng nhiều lần cho đọc giả thấy một khoảng trống lớn giữa hai đoạn văn. Trong ví dụ A, khoảng trống nho nhỏ trên từng hàng một là do các thẻ lệnh [ot] (ô trống), [ot=5] (5 ô trống), [ot=10] (10 ô trống), và [ot=20] (20 ô trống) làm ra. Những thẻ lệnh này lồng vào nội dung những khoảng trống bắt buộc phải có khi hiển thị. Trong cả hai ví dụ A và B tác giả đã dùng thẻ lệnh [bangke] và [/bangke] để bắt đầu và chấm dứt một bảng kê. Ở giữa có thẻ lệnh [hang] và [/hang] để bắt đầu và chấm dứt một hàng. Ở giữa có thẻ lệnh [o] và [/o] để bắt đầu và chấm dứt một ô trên hàng đó. Đây là cách làm một bảng kê có một ô duy nhất:

  [bangke][hang][o](nội dung)[/o][/hang][/bangke]

  Dùng thẻ lệnh [tho] phía trước để cho toàn thể bảng kế đó vào giữa. Nếu dùng thẻ lệnh [giua] thì phải có đuôi thẻ lệnh [/giua] nhưng thẻ lệnh [tho] không nhất thiết phải cái đuôi. Thêm vào đó là thuộc tính màu nền, chọn màu xanh lá cây nhạt, và chiều ngang cũng như chiều cao của bảng kê.

  [tho][bangke maunen=vang ngang=200 cao=50][hang][o](–101 nội dung 102–)[/o][/hang][/bangke]

  Dưới đây là kết quả khi hiển thị nội dung gồm có dòng văn mã bên trên:

  (–101 nội dung 102–)

  Đem dòng văn mã nhận diện bài viết này:

  [baiviet snd=4182]Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà[/baiviet]

  như có ở cuối bài viết vào thay cho dùng chữ 101 nội dung 102 thì sẽ có kết quả như sau:

  (–Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà–)

  Lồng thuộc tính ranh=4 vào thì sẽ có đường viền khổ 4 rồi làm cho các ngoặc và gạch thành màu đỏ:

  [bangke maunen=vang ngang=200 cao=50 ranh=4][hang][o][mau=do](–[/mau][baiviet snd=4182]Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà[/baiviet][mau=do]–)[/mau][/o][/hang][/bangke]

  Kết quả:

  (–Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà–)

  Lồng thuộc tính hinhnen= vào thì sẽ có hình nền:

  [bangke maunen=vang ngang=200 cao=50 ranh=4 hinhnen=http://www.en.utexas.edu/Classes/Moore/sublime/images/paint/small/SP_bris_derb_027.jpg][hang][o][mau=do](–[/mau][baiviet snd=4182]Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà[/baiviet][mau=do]–)[/mau][/o][/hang][/bangke]

  Kết quả:

  (–Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà–)

  Kết quả với chiều ngang 400 và cao 200 và màu da bưởi cho các ngoặc và gạch thay vì màu đỏ:

  (–Nhạc đệm bài viết và Hình nền cổng nhà–)


  Tôi muốn đem phim vào bài viết thì sao? Đi tới địa chỉ web này xem ví dụ có người đem phim vào một bài viết trên web ta: http://tapsu.com/hello


  Biểu Ngữ – Ví Dụ B

  Chào mừng tony972 đã đến cổng nhà tôi trên web ta. Minh Duy đang nghe nhạc Úc với tựa là, Under the Milky Way. Muốn đem bản này về cổng nhà mình? Chỉ cần lướt xuống cuối trang này rồi bấm nút lấy nhạc là xong!

  Minh Duy cũng có thể nhắp chuột vào ngay đây để hiểu lời nhạc và đọc cách học đàn theo bản nhạc Úc, Dưới Dãi Ngân Hà Tối Nay, làm cho bạn mình há hốc kỳ cắm trại tới. Xem cách nâng cao tiếng Anh!


  Làm cho Cổng nhà mình có Nhạc đệm

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-03-2007 by in Làm Web, TSGGML, Xã hội web.
%d bloggers like this: