Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

WTO là gì

WTO – Sứ Mệnh và Các Nguyên Lý

 

Tổ chức mậu dịch thế giới (WTO) là một tổ chức quốc tế, nhiều phía ra quy tắc cho hệ thống mậu dịch toàn cầu và giải quyết các tranh chấp giữa các nước thành viên. Tất những nước thành viên này đều đã ký kết độ chừng 30 hợp đồng với nhau.

Khu tổng hành dinh WTO nằm ở Geneva, Thụy sĩ. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2005 có 149 thành viên trong tổ chức đó với Saudi Arabia hiện là nước tham dự mới nhất.

 

 

Từ hồi của nó khởi đầu năm 1995, là một tiêu điểm chính đại cho sự phản kháng của các nhóm xã hội nhân dân trong nhiều quốc gia khác nhau.

 

Sứ mệnh của WTO là gia tăng mậu dịch quốc tế bằng cách đề bạt các biện pháp làm thấp hơn các rào cản mậu dịch và xây nền cho việc điều đình mậu dịch và giúp các thành viên làm ăn với nhau.

 

Những cuộc thảo luận WTO nên dựa trên các nguyên lý mậu dịch chủ yếu dưới đây:

  • Một hệ thống mậu dịch không nên đối xử phân biệt; điều này có nghĩa là một nước không thể cho một đối tác mậu dịch đặc thù có nhiều đặc ân hơn là các nước thành viên khác trong cùng một hệ thống, mà cũng không thể phân biệt chống lại những sản phẩm và các dịch vụ ngoại quốc.
  • Một hệ thống mậu dịch nên nghiên nhiều hơn về phía tự do, đó là, về phía có ít các rào cản mậu dịch hơn (các thuế quan và các rào cản bất thuế quan).
  • Một hệ thống mậu dịch nên dự đoán được, với các công ty và các chính phủ ngoại quốc được bảo đảm rằng các rào cản mậu dịch sẽ không được tùy tiện nâng cao và rằng các thị trường sẽ vẫn còn tiếp tục mở cửa.
  • Một hệ thống mậu dịch nên nghiên về phía nhiều cạnh tranh hơn.

  • Một hệ thống mậu dịch nên xuề xoà cho các nước kém phát triển, cho họ nhiều thời gian hơn để tự điều chỉnh, linh hoạt hơn cho họ, và cho họ có nhiều đặc ân hơn.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-03-2007 by in Kinh Tế, WTO.
%d bloggers like this: