Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách ra Kế hoạch khi Cộng tác

Chương Trình Tô Mỳ Minh Duy

Cách ra Kế hoạch khi Cộng tácmột cách vô tư, nghiêm túc và hiệu suất

Xem tại nguồn dễ đọc hơn

Ngày càng có nhiều người muốn làm blog, xem Làm blog nhanh. Một số đã khám phá ra được cái hay cái đẹp của việc cùng nhau làm một blog thay vì tự duy trì một blog riêng cho mình. Dù cho là một nhóm thân mật hay chính thức làm việc bất chợt hoặc nghiêm túc với nhau thì cũng cần phải có cách, một nội quy, cho mọi người biết nên cộng tác với nhau như thế nào.

Nhóm nào muốn sinh hoạt trên web với nhau cũng có thể vào Xã Hội Web Ta để xây một gia phòng tạo không gian riêng trên web cho nhóm mình. Bài viết này cho thấy cách một nhóm trên web ta có thể bắt đầu ra kế hoạch một cách nghiêm túc và vô tư, không làm mất thời gian vì tự cho rằng mình “chưa suy nghỉ được gì tốt cả”. Nếu là nhóm mới thành lập, sao chép các phần dưới đây rồi nếu cần sửa đổi lại đem kết quả vào nội quy làm tiêu chuẩn cho các văn kiện kế hoạch nhóm mình.

Đây là tiêu chuẩn làm kế hoạch cho Nhóm Xây Web Việt nhưng ai cũng có thể lấy đó làm nội quy nhóm mình. Nếu không đồng ý làm theo, thảo luận rồi cùng nhau quyết định sửa đổi tiêu chuẩn nội quy thay vì làm ngược lại hoặc khác xa những lời chỉ dẫn trong tiêu chuẩn này. Không nên tạo cơ hội cho nhóm mình tốn thời gian thảo luận về hình thức nhiều hơn là về nội dung của một kế hoạch. — — đọc tiếp — —

Bước đầu tiên khi làm kế hoạch kế tiếp không thể nào là luồng tư tưởng, “chưa suy nghỉ được gì tốt cả”. Dưới đây là các bước cần phải làm trước khi phát thảo toàn bộ nội dung kế hoạch kế tiếp và cần phải làm một cách vô tư trước khi suy nghĩ và lo ra. Người Việt nên dùng TSGGML (văn mã web ta) thay vì HTML của web tây khi đánh dấu nên thể hiện nội dung như thế nào trên các máy khách của mạng web toàn cầu.

 1. Nếu chưa có văn phòng web cho nhóm mình thì vào Xã Hội Web Ta tại Tapsu.com.vn đi tới Trang Đầu > Họ hàng: Các gia phòng làm một không gian web gọi là gia phòng cho nhóm mình sinh hoạt với nhau, xem “Gia đình tôi” trên Web Ta. Bài viết này cho biết lý do thứ hai tại sao nên có văn phòng web: Làm giàu? Bước 2: Văn phòng web.

 2. Chọn một tấm bảng đen trong các phòng thảo luận riêng của gia phòng mình đặt tên là “N2 Kế Hoạch 702 – Bản Nháp 1”. Mã hiệu cho nhóm N2, số nhận diện kế hoạch 702 và và số nhận diện phiên bản 1 có thể thay đổi tuỳ thích. Không nên lặp đi lặp lại các mã hiệu này trong nội dung kế hoạch.
 3. Dùng thẻ lệnh tuabai cho ngay dòng chữ sau đây vào làm hàng một:

  [tuabai]N2 Kế Hoạch 702 – Bản Nháp 1[/tuabai]

 4. Trong phòng thảo luận chung cho mọi người nhóm mình biết ngay đường dẫn đi tới bảng đen trên mặc dù chưa có nội dung gì hết. Bước này là cách cho biết việc ra kế hoạch đã bắt đầu vào lúc nào. Ít ra thì nhóm mình nên biết quá trình làm kế hoạch tháng tới đã bắt đầu. Nếu nội quy đòi hỏi phải có kế hoạch vào ngày 20 tháng trước thì ba bước này nên bắt đầu giữa ngày 5 và 10 trước đó.

 5. Viết và hoàn tất câu đầu tiên bắt đầu với cụm từ, “Mục tiêu kế hoạch trước là… ”
 6. Viết câu thứ nhì trong đoạn văn đầu tiên bắt đầu với cụm từ, “Mục tiêu kế hoạch này là… “, nhưng không nhất thiết phải hoàn tất nếu chưa quyết định xong.

 7. Viết và hoàn tất đoạn văn thứ nhì cho biết những lời nói gì, của ai, lúc nào, bây giờ tham khảo được ngay ở đâu, dùng để làm chỉ đạo cho việc ra kế hoạch này. Không nên kéo dài hơn là một đoạn văn tối đa ba câu văn. Nếu dài quá thì cho vào một bài báo nội gia rồi đem đường dẫn vào làm cho đoạn hai càng đơn giản càng tốt. Bằng không thì sự dông dài sẽ làm phai tầm quan trọng của đoạn văn một.
 8. Viết và hoàn tất đoạn văn thứ ba, không dài hơn hai đoạn văn đầu tiên, cho biết sự quan hệ giữa hai đoạn văn trên và mục tiêu lớn hơn, ví dụ cho 12 tháng kế hoặc sứ mệnh nhóm mình. Đoạn văn thứ ba phải nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch này và tại sao cần phải thành công.

 9. Đoạn văn thứ tư, nếu cần, giới thiệu vắn tắt về các mục hoặc các bước trong kế hoạch này.
 10. Dùng thẻ lệnh [tt], theo cú pháp TSGGML, để bắt đầu một danh sách có thứ tự liệt kê các bước chính trong kế hoạch. Để không quên cho ngay thẻ lệnh, Chấm dứt danh sách, đó là [/tt], vào ở cuối nội dung.
 11. Dùng thẻ lệnh [m] để bắt đầu mục đầu tiên ở đầu hàng mới giữa đầu thẻ lệnh [tt] và đuôi thẻ lệnh [/tt]. Mục đầu tiên nên có nội dung tương tự như sau: “Chúng ta sẽ có một cuộc họp khởi sự cho kế hoạch gần ngày 10-2-2007 để duyệt lại các giao phẩm từ kế hoạch trước cũng như giải đáp thắc mắc về nội dung kế hoạch này.” Kết quả hai bước trên nên phát sinh văn mã như sau:

  [tt]

  [m]Chúng ta sẽ có một cuộc họp khởi sự cho kế hoạch gần ngày 10-2-2007 để duyệt lại các giao phẩm từ kế hoạch trước cũng như giải đáp thắc mắc về nội dung kế hoạch này.

  [/tt]

  Không nên tự mình đánh số các bước. Thẻ lệnh [m] sẽ làm việc đó. Khi dời một mục đi lên trên hay xuống dưới một mục khác, danh sách các mục sẽ tự động đánh số theo thứ tự từ 1 trở đi.

 12. Trở lại từ đầu nội dung lấy hết tất cả các thẻ lệnh viết đậm, tô màu ra. Chưa gì hết mà viết đậm, tô màu thì sẽ làm phai đi tầm quan trọng của các việc viết đậm, tô màu cho những điều chính yếu của nội dung các bước trong kế hoạch.
 13. Lấy hết những câu thừa ra. Lấy hết các giải thích dông dài ra. Ví dụ, cụm từ, “và bắt đầu thi hành kế hoạch”, không cần thiết làm nội dung dài thêm. Ví dụ khác, cụm từ, “bản nháp”, và “phiên bản”, không cần thiết phía sau tựa đề. Tránh lặp đi lặp lại những mã hiệu như 702, N2, v. v. Lấy những gì làm bận rộn nội dung chính ra hết. Câu nào cũng phải có chính tả văn phảm hoàn chỉnh.

 14. Duyệt lại nội dung một lần nữa, sửa chữa nội dung liên kết hoá tất cả các đường dẫn và dùng tiếng Việt 100% thay vì số nhận diện cho tải liệu tham khảo. Ví dụ, KTL47 hoặc BV1234 là những mã hiệu làm khó hiểu. Thay vì BV1234, viết: … bài viết, [baiviet snd=1234]Tựa Bài,…

 15. Một lần nữa bảo đảm đoạn văn đầu tiên chỉ có hai câu văn cho hai mục tiêu mà thôi. Đoạn văn thứ nhì không có quá ba câu văn. Đoạn văn thứ ba không có quá năm câu văn. Nếu có hơn 10 câu văn trước khi đi vào bước một của kế hoạch thì phần giới thiệu sẽ làm phai đi tầm quan trọng của các bước trong kế hoạch.
 16. Lặp lại bốn bước trên một lần nữa trước khi làm bước kế tiếp. Càng làm cho nội dung kế hoạch đơn giản và dễ hiểu thì bạn sẽ càng làm cho sức mạnh của nó gia tăng khi nhóm bạn kiểm duyệt và thi hành nội dung kế hoạch.
 17. Lồng vào một hàng phía sau hàng tựa kế hoạch cho biết ngày hiệu lực của kế hoạch này bằng màu nâu, như sau:

  [cg][nau]Hiệu lực 10-2-2007[/nau]

  Thẻ lệnh [cg] sẽ cho dòng chữ vào giữa và viết nhỏ. Tránh dùng thẻ lệnh màu xanh, vàng và đỏ vì đó là các màu dùng để thể hiện trạng thái tốt, xấu cho một sự việc nào đó. Bài viết, Thẻ Lệnh Đèn Màu, cho biết các màu khác.

 18. Một lần nữa, lấy hết các mã hiệu trong nội dung ra, ngoại trừ những mã hiệu thật sự cần phải có. Không nên dùng mã hiệu nhiều lần và khắp nơi. Có nhiều mã hiệu quá thì kế hoạch trông giống như một bài toán làm đọc giả suy nghĩ mông lung thay vì chú tầm vào ý nghĩa từng câu văn một.

  Dĩ nhiên phần còn lại là làm các bước, các mục kế tiếp cho kế hoạch nhóm mình. Hy vọng những bước trên đây sẽ giúp các bạn không khựng lại khi bắt đầu làm kế hoạch cho nhóm mình sinh hoạt với nhau trên web.

  Thanh toán lệ phí bản quyền trước khi đăng lại

  Xem tại nguồn dễ đọc hơn


Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: