Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Lập luận và Phương pháp luận

 

Lập luận và Phương pháp luận

Reasoning and Methodology

Tony Minh Duy

Lập luận có thể được định nghĩa trong nhiều cách khác biệt, tuỳ thuộc văn cảnh, của người theo triết lý thuyết duy tâm hoặc của luận lý và lý lẽ. Trong những văn cảnh của người theo triết lý thuyết duy tâm, lập luận là “quá trình trí tuệ báo tin cho óc tưởng tượng, các nhận thức, tư tưởng, và xúc cảm của mình với bất cứ cái gì dễ hiểu mà những cái này có.” Thế thì lập luận liên kết kinh nghiệm với ý nghĩa chung. Về mặt luận lý và lý lẽ, lập luận là “động tác dùng biện luận để đi tới một kết luận từ những tiền đề nào đó, căn cứ vào một phương pháp luận.” Hai phương pháp của lập luận minh bạch thường dùng nhất là lập luận suy diễn và lập luận quy nạp; lập luận phỏng đoán và lập luận tương đồng cũng là các dạng lập luận dùng trong văn cảnh này.

Phương pháp luận được định nghĩa như là “sự phân tích nguyên lý của các phương pháp, quy tắc, và định đề dùng trong một kỷ luật” hoặc “sự phát triển của các phương pháp để được áp dụng trong một kỷ luật” hoặc “một thủ tục cá biệt hoặc một bộ thủ tục “.

Lưu ý, cụm từ, phương pháp luận, nhiều lúc được dùng khi cụm từ, phương pháp, đúng nghĩa hơn. Thí dụ, “vì các học viên không có mặt để hoàn tất trưng cầu về thành công học vấn, chúng tôi đã thay đổi phương pháp luận mình và đã thu thập dữ liệu từ những giáo vìên thay vì học viên”. Trong trường hợp cá biệt này phương pháp luận đó (thu thập dữ liệu qua các trưng cầu, và giả sử rằng điều này sẽ làm ra các thành quả đúng đắn) không thay đổi, nhưng phương pháp (hỏi những giáo viên thay vì các học viên) đã thay đổi.

Phương pháp luận bao gồm những quan niệm sau đây vì chúng có quan hệ tới một kỷ luật cá biệt hoặc phạm vi mình thẩm vấn: một sưu tầm có các thuyết, quan niệm hoặc ý kiến; nghiên cứu tương phản về các phương sách khác biệt; và bài phê bình của các phương pháp cá thể.

Phương pháp luận nói về nhiều hơn là một bộ đơn giản của các phương pháp; hay đúng hơn nó có liên quan tới nhân tố căn bản và những giả sử triết lý lấy làm nền tảng cho một truy cứu đặc thù. Vì thế nên tác phẩm văn học thông thái thường hay bao gồm một phụ lục nói về phương pháp luận của các nhà nghiên cứu. Phụ lục này nói nhiều hơn là chỉ phác thảo các phương pháp của những nhà nghiên cứu (như trong, ‘Chúng tôi đã thực hiện một trưng cầu có 50 người qua hai tuần và đệ trình các thành quả vào sự phân tích thống kê’, vân vân.); nó có thể giải thích những dự kiến bản thể học hoặc nhận thức luận của những nhà nghiên cứu là gì.

Một cách dùng then chốt khác, mặc dù người ta có thể cho rằng thiếu chính xác, của phương pháp luận không có nói về sự nghiên cứu hoặc các kỹ xảo phân tích đặc điểm. Cái này thường hay nói về bất cái gì và mọi vật mà có thể được đóng gói cho một kỷ luật hoặc một đợt các quá trình, các hoạt động và các công việc. Các ví dụ của sự kiện này tìm thấy trong sự phát triển phần mềm, sự quản lý dự án và nhiều lĩnh vực xử lý kinh doanh. Cách dùng này của thuật ngữ đó được tiêu biểu hoá bằng đề cương phát thảo ai, cái gì, nơi nào, khi nào và tại sao. Trong tư liệu các quá trình làm ra kỷ luật đó, đó là hiện được phương pháp luận “này” ủng hộ, đó là nơi chúng tôi đã có thể sẽ tìm được cái “phương pháp” hoặc quá trình. Các quá trình chính họ chỉ là một phần của phương pháp luận dọc theo sự nhận diện và cách dùng những mức độ phẩm chất mong đợi, các chính sách, quy tắc, v. v.

Phần lớn các khoa học có các phương pháp đặc điểm riêng được các phương pháp luận ủng hộ (đó là, nhân tố căn bản ủng hộ căn cứ vững chắc của phương pháp). Các khoa học xã hội có nhiều loại phương pháp luận khác nhau dùng cả các phương pháp định tính lẫn và các phương pháp định lượng, tính luôn cả nghiên cứu tình huống, nghiên cứu trưng cầu, phân tích thống kê, và xây dựng mô hình và nhiều trò khác. Trong nghề kỹ sư phần mềm và quản lý dự án, ‘phương pháp luận’ thường hay được dùng để tra cứu một bộ thông lệ được tiến cử và quy luật hoá, đôi khi đi kèm theo là các tài liệu đào tạo, các chương trình giáo dục có hình thức, những bảng tính, và các công cụ ra sơ đồ.

Tác giả sẽ bổ sung tại đây giải thích thêm về lập luận suy diễn, lập luận quy nạp, lập luận phỏng đoán, và lập luận tương đồng khi có người yêu cầu. Bây giờ thì mệt quá bà con ơi!

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

3 comments on “Lập luận và Phương pháp luận

 1. nguyen van kien
  27-05-2007

  em d a loay hoay de viet ke hoach kinh doanh va mot ban chien luoc kinh doanh nhung ma doi voi em kho qua viet di roi lai viet lai hoai ma khong duoc em muon viet ve mot cong ty thuong mai kinh doanh xuat nhap khau o dia ban Hanoi
  anh hay chi co the giup em uoc khong?
  em xinh tran trong cam on nhe
  xin gui ve email: kiennnguyen9@hotmail.com

 2. Pingback: may cham cong, máy chấm công

 3. Thanh
  29-02-2012

  Chào A!

  A có thể viết tiếp các bài về lập luận suy diễn, lập luận quy nạp, lập luận phỏng đoán, và lập luận tương đồng được không?

  Cảm ơn A!

  Tạm biệt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10-05-2007 by in Bách khoa, Kinh Doanh, Lập trình, Phần mềm, Triết, Xã hội học.
%d bloggers like this: