Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách ra danh thiếp web

Cách ra danh thiếp giới thiệu web

Tony Minh Duy

Bạn không cần đăng ký và đăng nhập để có thể lập ngay một danh thiếp web dẫn tới nội dung yêu thích trên web cho bạn bè mình. Danh thiếp web là một địa chỉ web dễ đọc dùng để giới thiệu nội dung của một trang web nằm tại một địa chỉ web khác, khó nhớ hơn. Đây là một dich vụ miễn phí không cần đăng ký của hệ web danhthieptoi.com. Ba ví dụ dưới đây cho thấy cách dùng danh thiếp web làm dễ việc sinh hoạt riêng chung trên mạng web quốc tế.

Tình huống 1: Quốc Văn, một thành viên xã hội web, đã lập một đường dẫn dễ đọc dễ nhớ cho bạn bè đi tới web mini của hắn, danhthieptoi.com?nharieng=quocvan, mặc dù hệ web nhà riêng không có tiện nghi cho phép Quốc Văn có khả năng trực tiếp làm ngắn gọn địa chỉ web nhà riêng của mình trên webi.

Tình huống 2: Khi bạn sử dụng hệ web nhac8.com bạn có thể thường hay đi tới danh sách có những bài hát của ca sĩ Phan Đình Tùng qua địa chỉ web nhac8.com/cat-67.html. Vì bạn thích đi tới đây thường xuyên mà không cần phải tìm kiếm đường dẫn nên bạn đi tới hệ web nhac8.danhthieptoi.com tạo lập một địa chỉ web khác dễ đọc dễ nhớ hơn: nhac8.danhthieptoi.com?casi=phandinhtung.

Tình huống 3: Nhóm xaywebviet.com.vn dùng kỹ thuật web của danhthieptoi.com làm dễ việc lấy thông tin liên lạc qua danh thiếp web xaywebviet.com.vn?ten=ducxaywebviet.com.vn?ten=duy.

Khái nhiệm Mới ra đời

Vào buổi sáng ngày 11-5-2007 ở Việt Nam Google cho biết chưa có ai dùng cụm từ “ra danh thiếp” trên mạng web quốc tế qua kết quả như sau: Your search – “Ra danh thiếp” -đưa-ra -nhớ-ra -Ngoài-ra -nghĩ-ra -cho-ra -móc-ra -thì-ra -nhận-dạng-ra -thiêt-kế-ra -in-ra -lòi-ra – did not match any documents. Những cụm từ như móc ra danh thiếp và lòi ra danh thiếp không đáng kể vì chúng không bao gồm ý nghĩa của quá trình phát sinh danh thiếp web gọi là ra danh thiếp. Cũng vào giờ đó, Google cho biết chỉ tìm được có ba nội dung chứa đựng cụm từ “danh thiếp web” tren mạng web quốc tế qua ba kết qua như sau: Web ngoại giao cho Dịch vụ Danh thiếp web, Ước mơ Thế hệ Danh thiếp web, và danhthieptoi.com. Nó tóm lại, trước tuần này thế giới tiếng Việt chưa bao giờ làm quen với hai khái niệm ra danh thiếpdanh thiếp web.

Danh thiếp web là gì?

Định nghĩa: Danh thiếp web, một khái niệm mới vừa phát minh trong mấy ngày qua, có nghĩa là một địa chỉ web dễ đọc dùng để giới thiệu nội dung của một trang web nằm tại một địa chỉ web khác, khó nhớ hơn. Ra danh thiếp giới thiệu web, hoặc nói tắt, ra danh thiếp, là hành động phát sinh một danh thiếp web. Danh thiếp trống là một danh thiếp web dẫn tới một địa chỉ web không có nội dung hữu ích. Trang mục tiêu là trang web chứa nội dung danh thiếp web muốn giới thiệu. Địa chỉ web trang mục tiêu đôi khi ngắn gọn nhưng khó nhớ hơn hơn danh thiếp web. Bằng không cần gì ra danh thiếp cho trang mục tiêu?

Lưu ý, danh thiếp web không có nghĩa là một trang web có hình hoặc nội dung một danh thiếp. Danh thiếp là một thẻ cầm tay mang tên họ, cách liên lạc và thông tin kinh doanh. Nó thường biểu hiện hình thù và nhãn hiệu của một doanh nghiệp. Khách hàng, nhà cung cấp và cộng sự lấy danh thiếp làm một “đường dẫn” đi tới chủ nhân nó. Danh thiếp web không dẫn người ta tới chủ nhân nó cho nên danh thiếp web không phải là một “danh thiếp trực tuyến”. Danh thiếp web dẫn tới một nội dung nào đó trên web nhưng không nhất thiết nằm dưới quyền sở hữu của người ra danh thiếp web.

Bài viết này đánh dấu bước đầu cho Ước mơ Thế hệ Danh thiếp web, bài viết xuất bản sáu ngày trước trên sổ web (blog) Tô Mỳ Minh Duy. Trong vòng một tuần nhóm Xây Web Việt đã hoàn tất thực hiện một hệ thống ra danh thiếp web. Nội dung dưới đây hướng dẫn cách sử dụng.

Hướng dẫn Từng Bước Một

Danh thiếp web gồm có ba phần tử: biến số, giá trị và mục tiêu. Biến số danh thiếp là thứ loại nội dung. Giá trị danh thiếp là danh tánh nội dung. Mục tiêu là địa chỉ nội dung.

Ví dụ ở đầu bài viết này cho thấy danh thiếp web của Quốc Văn: danhthieptoi.com?nharieng=quocvan. Chuổi ký tự, nharieng, là biến số. Chuổi ký tự, quocvan, là giá trị. Địa chỉ web mini của Quốc Văn là mục tiêu của danh thiếp web đó.

Bạn không cần đăng ký và đăng nhập để có thể lập ngay một danh thiếp web dẫn tới nội dung yêu thích trên web cho bạn bè mình. Năm bước dưới đây cho thấy cách ra danh thiếp nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí:

  1. Đi tới hệ web danhthieptoi.com

  2. Điền vào ô đầu tiên, phía trước dấu bằng (=), tên của biến số danh thiếp, ví dụ: casi, tochuc, nharieng, baiviet, baihat, v. v.
  3. Điền vào ô thứ hai, phía sau dấu bằng, tên của giá trị danh thiếp. Nếu biến số là casi hoặc nharieng thì giá trị có thể là damvinhhung hoặc dvh tuỳ thích.

  4. Điền vào ô thứ ba, dài nhất, địa chỉ web nơi có nội dung thích đáng cho cặp biến số và giá trị cho vào phía trên.
  5. Nhấp chuột vào nút Đệ Trình rồi phổ biến danh thiếp web mới làm cho mọi người biết cách đi dễ nhớ tới nội dung yêu thích.

     

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: