Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

PJ704B

Yêu sách Hệ web PJ704B

Tony Minh Duy

Khách hàng xa khơi cần phải có một phần mềm web trước ngày 23-5-2007.

Dưới đây là những truyện hệ cần phải đáp ứng:

 1. Hệ web PJ704B chỉ là một tệp VBScript theo dạng ASP cổ điển, tương tự như của dự án PJ704A.
 2. Không cần phải có mật khẩu để sử dụng.
 3. Giao diện bằng 100% tiếng Anh
 4. Trang nhập liệu cũng là trang xuất kết: người dùng thấy được và thay đổi được nhập liệu vừa qua trong khi xem xuất kết.
 5. Chấp nhận những thông tin nhập liệu như có liệt kê trong Phụ lục A
 6. Khi bấm nút Submit (Đệ Trình) thì xử lý nhập liệu và cho thấy xuất kết như trình bày trong Phụ Lục B

  Phụ lục A

  • Data URL – Địa chỉ web của tệp dữ liệu
  • Starting position – Vị trí ký tự thứ nhất cho việc phân tích trầm ngâm (bằng tay, không tự động) với giá trị mặt định là 1 + chiều dài mã cố định thứ nhất
  • Coordinate Count Length – Số byte cho giá trị số đếm toạ độ
  • Coordinate Syntax – Cú pháp toạ độ gồm có giữa 1 và 4 ký tự cho biết thứ tự các giá trị trong một toạ độ, ví dụ: xyzt hoặc txy hoặc x (t = time: thời gian)
  • Time Length – Số byte cho giá trị thời gian
  • XYZ Length – Số byte cho giá trị X, Y và Z

   Phụ lục B

   Cho thấy bảng kê liệt ra hết các giá trị cho mỗi toạ độ trên từng hàng một; hàng nào cũng có một số thứ tự trong cột đầu tiên.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18-05-2007 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: