Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách viết báo web ta

Học cách viết báo web ta

Đoàn Xuân Hoà Xem tại nguồn dễ đọc hơn

Tôi mới vừa được hướng dẫn cách viết báo trên web ta. Bước đầu tiên là tôi phải cho nội dung vào Bảng Viết Nháp. Đi tới đó bằng cách nhấp vào Trang Đầu rồi bấm vào nút Viết Nháp ở gần góc trên trái của trang đầu web ta.

Bước 1: nhấp vào liên kết này…
Trang Đầu > Viết Nháp

Bắt đầu đoạn văn và Viết đậm

Tôi cũng mới vừa được hướng dẫn cách dùng thẻ lệnh Đoạn Văn Mới, đó là ký hiệu [dv], dùng để cho hệ web ta biết tôi muốn xuống hàng hai lần và bắt đầu đoạn văn mới. Khi cần viết đậm thì tôi dùng thẻ lệnh [d] và khi muốn chấm dứt viết đậm thì tôi cho vào thẻ lệnh [/d].

Bước 2: Viết vào ô lớn nhất trong bảng nháp A

Cách ra Tựa bài

Để làm cho tựa đề trong nội dung viết lớn nằm giữa tôi dùng đầu và đuôi thẻ lệnh Tựa Bài trong hàng đầu tiên của nội dung bài tôi viết, như sau: [tuabai]Đoàn Xuân Hoà tự giới thiệu[/tuabai]

Bước 3: Dùng [tuabai] cho tựa bài vào nội dung

Phải Lưu trữ

Lưu trữ hết nội dung bài mình viết vào ô nhập liệu lớn nhất của Bảng Nháp A rồi thì tôi làm những bước kế tiếp. Nếu bạn chưa bao giờ bấm nút Lưu trữ thì nội dung có thể sẽ bị mất và nút VIẾT BÁO sẽ không làm việc.

Bước 4: Bấm nút Lưu trữ

Đem qua Diễn đàn rồi mới đăng báo được

Sau khi lưu trữ nội dung bài viết tốt rồi thì làm những bước sau: (a) bấm nút VIẾT BÁO, (b) ra tên trang thay thế tên trang mặc định với vài chữ lộ ý nội dung bài viết, (c) bấm nút ĐỆ TRÌNH. Ba bước này sẽ sao chép nội dung trên bảng nháp A của tôi vào một trang giấy trong diễn đàn web ta.

Bước 5: Bấm nút Viết Báo

Bước (b) có nghĩa là thay thế dòng chữ, Tựa Trang Ví Dụ, với một tựa đề thích đáng cho bài mình viết. Nếu không đặt tên trang khác với tên mặc định thì nút Đệ Trình sẽ không hiệu quả và kết quả là một lời nói chưa được cần phải làm lại bước (b) và (c).

Bước 6: Sao chép tựa bài vào ô tên trang Bước 7: Bấm nút Đệ trình

Thành công thực hiện các bước trên rồi thì nhấp vào PHÔ TRƯƠNG trong thực đơn biên soạn kiểm duyệt lại nội dung bài viết. Nếu không tốt thì nhấp vào SỬA CHỮA hoàn thiện thêm rồi ĐỆ TRÌNH lại.

Bước 8: Nhấp vào “Phô trương”

Đăng báo nội dung bên diễn đàn

Khi hài lòng rồi thì một lần nữa nhấp vào PHÔ TRƯƠNG rồi nhấp vào ĐĂNG BÁO. Chọn mục tiêu là tờ TUẦN BÁO. Báo địa phương trên web ta chưa làm việc đầu năm 2007 nên các bạn chỉ có thể đăng lên TUẦN BÁO web ta mà thôi. Qua ngày hôm sau bài báo bạn sẽ được cho lên tuần báo web ta. Chỉ có vậy thôi.

Bước 9: Nhấp vào “Đăng báo”

rồi làm theo lời hướng dẫn để nộp bài cho toà soạn

Liệt kê các bài tôi đã đăng rồi

Khi nào tôi muốn liệt kê những bài tôi đã viết thì đi tới: Trang Đầu > Cổng nhà tôi > Sinh hoạt & Uy tín Tôi > Bài Tôi Đăng Báo > Các bài công cộng tôi mới viết


Cho xem mã nguồn nội dung trên

 

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21-05-2007 by in Bài báo, Làm Web, Xã hội web.
%d bloggers like this: