Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Phù hiệu Danh thiếp tôi

Phù hiệu Danh thiếp tôi

Tony Minh Duy

Thành viên nào trong xã hội web ta khi gia nhập cũng có ngay một danh thiếp web, xem ví dụ A1: danh thiếp Nguyễn Văn Lợi. Mỗi thành viên có một số nhận diện độc đáo và không bao giờ thay đổi được. Đi đôi với SND là một biệt danh độc đáo trong xã hội web ta nhưng thành viên nào cũng có quyền đăng nhập đi vào Trang Đầu > Danh thiếp tôi > Sửa đổi biệt danh hoặc mật khẩu mình.Bạn nên chọn một biết danh ngắn gọn dễ nhớ và có ý nghĩa tốt vì đó chính là tên miền lâu dài trên web cho riêng mình, ví dụ  A2: tên miền riêng nguyenvanloi.danhthieptoi.com. Sau khi cho mọi người biết tên miền riêng của mình rồi thì thay đổi biệt danh web ta sẽ tạo vấn đề cho người khác và nhiều khi làm mất uy tín mình trong ngoài xã hội web ta.

Khi biết tên miền riêng của một thành viên xã hội web ta, bạn có thể đi tới cổng nhà họ qua địa chỉ web, ví dụ A3: khu cổng nhà nguyenvanloi.danhthieptoi.com/congnha. Ví dụ A4: Địa chỉ web nguyenvanloi.danhthieptoi.com/mini sẽ dẫn đọc giả tới nhà mini của thành viên. Phần /congnha và phần /mini đi sau tên miền riêng gọi là tên biệt khu.

Ví dụ Biệt khu Địa chỉ web

A2

Miền riêng nguyenvanloi.danhthieptoi.com

A3

Cổng nhà nguyenvanloi.danhthieptoi.com/congnha

A4

Nhà mini nguyenvanloi.danhthieptoi.com/mini

A5

Bản đồ nguyenvanloi.danhthieptoi.com/diachiweb

Bản đồ là biệt khu thành viên dùng để cho
mọi người biết tất cả những địa chỉ web cho mỗi biệt khu của riêng mình trên web.

A6

Sổ web nguyenvanloi.danhthieptoi.com/blog

Biệt khu sổ web là địa chỉ web dẫn đọc giả
tới blog của chủ nhân danh thiếp web.

B7

Mã nguồn nguyenvanloi.danhthieptoi.com/manguon

Biệt khu mã nguồn là địa chỉ web dẫn đọc giả
tới lời hướng dẫn cho thấy cách dùng phù hiệu danh thiếp của chủ nhân danh thiếp web.

 * 

(còn nữa) nguyenvanloi.danhthieptoi.com/diachiweb

Vào biệt bản đồ xem danh sách các biệt khu sẳn có
cho từng thành viên một trong xã hội web ta.


Cho ví dụ khác, Trần Đức Hoàng là chủ nhân danh thiếp web, ví dụ B2: tranduchoang.danhthieptoi.com và cũng là chủ nhân sổ web, ví dụ B61: tranduchoang.wordpress.com. Vì nhiều người sẽ có nhiều địa
chỉ sổ web khác nhau nên đa số sẽ đi tới sổ web bằng địa chỉ web, ví dụ B62: tranduchoang.danhthieptoi.com/blog. Trần Đức Hoàng có thể thay đổi địa chỉ blog nhiều lần nhưng lúc nào đọc giả danh thiếp web cũng có thể đi ngay tới blog qua B62 thay vì B61. Hoàng chỉ cần cài địa chỉ
blog mới vào danh thiếp mình là xong ngay, không cần phải loan báo cho bạn xưa biết địa chỉ blog mới thay thế blog xưa. Nếu chưa bao giờ cài đặt thì địa chỉ web biệt khu /blog sẽ đem đọc giả tới một blog ngẫu nhiên.Đi tới sổ web (blog) của Hoàng thì bạn sẽ thấy có phù hiệu Danh thiếp tôi làm đường dẫn đi tới danh thiếp Hoàng. Trên danh thiếp Hoàng có một liên kết làm đường dẫn ngược trở về sổ web của Hoàng. Biệt khu mã nguồn tranduchoang.danhthieptoi.com/manguon (B7) cho thấy cách cài đặt phù hiệu danh thiếp cho Hoàng. Thành viên nào trong xã hội web ta cũng là chủ nhân một địa chỉ web tương tự như B7 cho mọi người biết cách lấy mã nguồn cần thiết để xây phù hiệu làm đường dẫn tới danh thiếp web, đọc cách làm.

Advertisements

One comment on “Phù hiệu Danh thiếp tôi

  1. Pingback: Khả năng Mới nhất 2007 tháng 6 « danhthieptoi.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: