Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Học lập trình Miễn phí: VBScript là gì?

Học lập trình Miễn phí: VBScript là gì?

Tony Minh Duy

Bạn muốn bắt đầu học lập trình qua những lời hướng dẫn bằng tiếng Việt hoàn toàn miễn phí? Thật là đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng: bạn chỉ cần đi tới địa chỉ web này: vbscript.danhthieptoi.com. Tony Minh Duy sẽ hướng dẫn cách lập trình bằng ngôn ngữ VBScript cho người chưa biết gì. Dưới đây là bài học đầu tiên.

Phần mềm đơn giản nhất là một lời nói, Chào bà con. Nhấp chuột vào ngay đây xem ví dụ này, chaoBaCon.asp. Phần mềm này chỉ có một tệp mã nguồn tên là chaobacon.asp và nó nằm trong thư mục, ftp://danhthieptoi.com/edu/vbscript/. Nội dung của tệp mã nguồn này chỉ có 12 ký tự, “Chao ba con!”, không tính ngoặc kép.

Bây giờ làm cho nó phức tạp hơn một tí nhé: làm cho nó nói câu chào hỏi trên 100 lần. Nhấp vào xem biểu diễn phần mềm, chaobacon100lan.asp. Nội dung tệp mã nguồn này gồm có năm hàng như sau:

1   <ol> <%
2   for lan=1 to 100 %>
3   <li>Chao ba con! <%
4   next %>
5   </ol>

Đầu thẻ lệnh, Bắt đầu Danh sách có thứ tự: <ol> (Start of ordered list), trên hàng 1 và đuôi thẻ lệnh, Chấm dứt Danh sách có thứ tự: </ol> (End of ordered list), trên hàng 5 trong mã nguồn ra lệnh máy khách đánh số những món bắt đầu với thẻ lệnh <li> (List item). Ba thẻ lệnh HTML này không phải là của VBScript mà là của HTML. Bạn không cần biết VBScript mà chỉ cần biết HTML để có thể sử dụng ba thẻ lệnh HTML này.

Máy chủ sẽ xử lý tất cả những lệnh VBScript những sẽ không làm gì với những lệnh HTML. VBScript là những mệnh lệnh cho máy chủ làm việc, không phải cho máy khách làm việc. Khi máy chủ thực thi thấy những thẻ lệnh HTML thì nó sẽ không cần phải xử lý gì hết mà chỉ cần gữi hết các dòng thẻ lệnh HTML tới máy khách cho trình duyệt web trên máy khác tìm cách hiển thị thông tin dựa vào các mệnh lệnh HTML.

Ký hiệu, Bắt đầu Cú pháp VBScript <% ở cuối hàng 1 và ở cuối hàng 3 trong mã nguồn cho máy chủ biết, lập trình viên bắt đầu viết những mệnh lệnh cho máy chủ làm việc dựa theo cú pháp VBScript.

Ký hiệu, Chấm dứt Cú pháp VBScript %> ở cuối hàng 2 và ở cuối hàng 4 trong mã nguồn cho máy chủ biết, lập trình viên muốn chuyển sang cú pháp HTML và bắt đầu viết những mệnh lệnh cho máy khách làm việc dựa theo cú pháp HTML.

Trong VBScript, dòng thẻ lệnh for… next dùng để lặp đi lặp lại một nhóm lệnh nhiều lần. Trong trường hợp này, mã nguồn trên hàng 2 bắt đầu với mệnh lệnh for nói rằng: (Bước A) cho biến số lan (lần) có giá trị 1, (Bước B) thực thi các mệnh lệnh nằm giữa fornext, (Bước C) cộng 1 vào biến số lan, rồi lặp đi lặp lại Bước BBước C cho đến khi nào biến số lan có giá trị cao hơn là 100. Khi lan là 101 thì không làm các mệnh lệnh nằm giữa fornext mà bắt đầu làm những lệnh phía dưới next.

Kết quả phần mềm, chaobacon100lan.asp, là ra lệnh cho máy chủ gữi những dòng chữ sau đây tới máy khách:

1   <ol>
2   <li>Chao ba con!
3   <li>Chao ba con!
4   ...
5   <li>Chao ba con!
6   <li>Chao ba con!
7   </ol>

Nhấp chuột vào đây cho phần mềm, chaobacon100lan.asp, chạy rồi dùng chuột đậu du tiêu (con trỏ) vào trang web kết quả, bấm nút phải trên thiết bị chuột rồi chọn mệnh lệnh View Source (xem mã nguồn) thì sẽ thấy như vậy. Kết quả này cho thấy, máy chủ không đánh số kết quả: đó là việc của máy khách. Lập trình viên không có ra lệnh gì cho máy chủ đánh số. Máy khách thấy lệnh HTML thì nó tự đánh số cho đọc giả thấy từ số 1 đến 100 trên màn hình.

Muốn thí nghiệm? Tạo một tệp mã nguồn có VBScript, cho nó vào tủ nhạc mình trên web ta rồi cho nó chạy thì sẽ thấy kết quả mình đã lập trình. Chưa là thành viên xã hội web ta để có tủ nhạc? Đi tới đây để đăng ký gia nhập: dangky.danhthieptoi.com.

Advertisements

One comment on “Học lập trình Miễn phí: VBScript là gì?

  1. chevron
    12-04-2011

    hj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17-06-2007 by in CNTT, Lập trình, VBScript.
%d bloggers like this: