Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách tự Ghi âm cho Hệ web ta

Cách tự Ghi âm cho Hệ web ta

Ai muốn đem tiếng nói của chính mình vào làm “nhạc đệm” cho cổng nhà mình trên web ta? Làm những bước sau đây:

 1. Start > Programs > Accessories > Entertaintment > Sound Recorder
 2. Bấm nút có hình tròn đỏ để bắt đầu ghi âm.
 3. Nói hoặc hát vào micrô của máy khách bạn đang sử dụng.
 4. Bấm nút có hình vuông đen để chấm dứt ghi âm.
 5. Chọn món File > Save As…
 6. Bịa ra một tên cho lời ghi âm này cho vào ô “File name”

 7. Bấm nút SAVE để lưu tiếng nói mình vào tệp tin do mình đặt tên trong dạng có tên đuôi là .wav Nếu không thấy nút SAVE thì sai, làm lại từ đầu.
 8. Start > Documents > My Documents
 9. Bấm nút Date Modified vài lần để làm cho các tệp trong thư mục “My Documents” được xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

 10. Tìm cho ra tệp ghi âm mới vừa lưu vào thư mục Nhiều máy khách có bố trí trình duyệt web khác nhau và bạn có thể không thấy được đuôi tên nhưng chỉ thấy tên tệp tin mà thôi; không sao! Nếu chưa tìm ra tệp tin mới phát sinh có tên tệp do mình tự bịa ra thì chưa thành công và không nên làm tiếp. Lặp lại từ đầu.
 11. Đăng nhập vào web ta
 12. Trang Đầu > Đem Tệp Vào > Browse
 13. Chọn tệp mới vừa ghi âm xong
 14. Bấm nút Đem Tệp Tin Vào Web Ta
 15. Nhắp vào tên tệp âm thanh mình mới đăng vào rồi lắng nghe
 16. Nếu muốn đem âm thanh mới vừa ghi âm vào làm “nhạc đệm” cho cổng nhà mình thì đem toàn bộ địa chỉ web của tệp âm thanh đó vào dựa theo thủ tục Cách Số 3 trong bài viết, Làm cho Cổng nhà mình có Nhạc đệm.

  Cách Viết Bài Phát Thanh Hiệu Quả – Hồi 1

  Đài Phát Thanh Web Ta

  Làm cho Cổng nhà mình có Nhạc đệm

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-07-2007 by in Làm blog, Làm Web, Lập trình, TSGGML, Xã hội web.
%d bloggers like this: