Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Hệ thống Rao vặt Web ta

Hệ thống Rao vặt Web ta

Tony Minh Duy

Hệ thông rao vặt web ta, raovat.danhthieptoi.com, là một bộ phận của hệ web danhthieptoi.com. Mặc dù thiết kế web cho giao diện vẫn còn sơ khai không khác gì nhiều bộ phận khác trong hệ thống xã hội web ta, hệ rao vặt web ta có khả năng trở thành một trong những hệ rao vặt hay nhất trong thế giới tiếng Việt vì nó nhiều chức năng độc đáo như sau được giải thích trong những đoạn văn sau đây.

CN1. Rút lui và Xoá bỏ: Tác giả rao vặt không những có thể viết và đăng một bài lên trên báo rao vặt web ta nhưng lại còn có thể rút lui rồi xoá bỏ bài rao vặt đó. Điều này có nghĩa là, nội dung rao vặt có thể được sửa đổi nhiều lần sau khi đã được đăng lên rồi.

CN2A. Toàn cầu hoặc Địa phương: Đọc giả có thể tìm kiếm rao vặt khắp nơi hoặc nội trong một địa phương nào đó. Ví dụ, tìm rao vặt nội trong Quận 1 của TP HCM.

CN2B. Thứ loại hoặc Ngành nghề: Đọc giả có thể tìm kiếm rao vặt nội trong một thứ loại hoặc ngành nghề nào đó. Ví dụ, tìm rao vặt có thứ loại là Gia sư và có trình độ, ngành nghề là Lớp 12.

CN2C. Thuộc nhiều Thứ loại: Đọc giả có thể tìm kiếm rao vặt thuộc ba bốn thứ loại khác nhau. Ví dụ, tìm rao vặt có ba thứ loại khác nhau: Khuyến mãi, Máy tính và Linh kiện.

CN2. Tìm kiếm: Nói chung đọc giả có thể tìm kiếm rao vặt dựa trên các tiêu chí nói trên: địa danh, ngành nghề và nhiều thứ loại. Đọc giả cũng có thể đi tới timkiem.danhthieptoi.com để tìm những rao vặt chứa đựng vài cụm từ nào đó.

CN3. Địa chỉ Lời rao: Lời rao nào trong hệ rao vặt web ta cũng có một địa chỉ web độc đáo dẫn người ta tới xem nội dung lời rao vặt mà không cần phải đăng nhập đi vào xã hội web ta. Để lấy làm ví dụ, xem raovat.danhthieptoi.com?snd=3156 .

CN4. Cho phép dùng TSGGML: Đọc giả được phép dùng các thẻ lệnh TSGGML đem hình ảnh màu sắc thậm chí âm thanh vào nội dung lời rao vặt. Ở cuối lời rao vặt thường có một dòng chữ như sau: [raovat snd=3156]Rao vặt web ta Số 3156[/raovat]

Đó là văn mã TSGGML dùng để lập một liên kết cho phép nội dung ở một nơi nào đó trên web ta tham khảo trực tiếp một lời rao vặt nhất địnnh qua số nhận diện rao vặt. Kết quả văn mã trên sẽ là như sau: Rao vặt web ta Số 3156

CN5. Địa chỉ các Lời rao của cùng một Tác giả: Hệ web ta cho phép đọc giả truy cập tất cả các lời rao vặt do cùng một tác giả viết ra, qua một tên miền như là tranduchoang.danhthieptoi.com/raovat.


He thong Rao vat Web ta

Tony Minh Duy

He thong rao vat web ta, raovat.danhthieptoi.com, la mot bo phan cua he web danhthieptoi.com. Mac du thiet ke web cho giao dien van con so khai khong khac gi nhieu bo phan khac trong he thong xã hội web ta, he rao vat web ta co kha nang tro thanh mot trong nhung he rao vat hay nhat trong the gioi tieng Viet vi no nhieu chuc nang doc dao nhu sau duoc giai thich trong nhung doan van sau day.

CN1. Rut lui va Xoa bo: Tac gia rao vat khong nhung co the viet va dang mot bai len tren bao rao vat web ta nhung lai con co the rut lui roi xoa bo bai rao vat do. Dieu nay co nghia la, noi dung rao vat co the duoc sua doi nhieu lan sau khi da duoc dang len roi.

CN2A. Toan cau hoac Dia phuong: Doc gia co the tim kiem rao vat khap noi hoac noi trong mot dia phuong nao do. Vi du, tim rao vat noi trong Quan 1 cua TP HCM.

CN2B. Thu loai hoac Nganh nghe: Doc gia co the tim kiem rao vat noi trong mot thu loai hoac nganh nghe nao do. Vi du, tim rao vat co thu loai la Gia su va co trinh do, nganh nghe la Lop 12.

CN2C. Thuoc nhieu Thu loai: Doc gia co the tim kiem rao vat thuoc ba bon thu loai khac nhau. Vi du, tim rao vat co ba thu loai khac nhau: Khuyen mai, May tinh va Linh kien.

CN2. Tim kiem: Noi chung doc gia co the tim kiem rao vat dua tren cac tieu chi noi tren: dia danh, nganh nghe va nhieu thu loai. Doc gia cung co the di toi timkiem.danhthieptoi.com de tim nhung rao vat chua dung vai cum tu nao do.

CN3. Dia chi Loi rao: Loi rao nao trong he rao vat web ta cung co mot dia chi web doc dao dan nguoi ta toi xem noi dung loi rao vat ma khong can phai dang nhap di vao xã hội web ta. De lay lam vi du, xem raovat.danhthieptoi.com?snd=3156 .

CN4. Cho phep dung TSGGML: Doc gia duoc phep dung cac the lenh TSGGML dem hinh anh mau sac tham chi am thanh vao noi dung loi rao vat. Ở cuoi loi rao vat thuong co mot dong chu nhu sau: [raovat snd=3156]Rao vat web ta So 3156[/raovat]

Do la van ma TSGGML dung de lap mot lien ket cho phep noi dung o mot noi nao do tren web ta tham khao truc tiep mot loi rao vat nhat dinnh qua so nhan dien rao vat. Ket qua van ma tren se la nhu sau: Rao vat web ta So 3156

CN5. Dia chi cac Loi rao cua cung mot Tac gia: He web ta cho phep doc gia truy cap tat ca cac loi rao vat do cung mot tac gia viet ra, qua mot ten mien nhu la tranduchoang.danhthieptoi.com/raovat.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

2 comments on “Hệ thống Rao vặt Web ta

  1. Than Tai Nha Dat, chuyen thong tin mua ban nha dat, bat dong san, dat nen du an, can ho cao cap.Mua ban nha dat, bat dong san, dat nen du an, du an quy hoach

  2. Alejandro Tennis
    18-06-2016

    Website rao vat thong tin mua ban nha dat mien phi, chuyen cong thong tin ve bat dong san cap nhat moi ngay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: