Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Bí quyết Thành công LTCĐ

 

Bí quyết Thành công LTCĐ

Tony Minh Duy

Nhà lãnh đạo kinh doanh cũng như nhà lãnh đạo kỹ thuật ai cũng nên hiểu ít nhiều nội dung bài viết này. Mục đích của LTCĐ không phải là chỉ để cấm kỹ thuật tài lanh.

Lập trình Cực độ (extreme programming) là một bộ các giá trị, nguyên lý và thông lệ dùng để phát triển hoặc khuếch trương tuyệt nhanh phần mềm có chất lượng cao nhằm chu cấp giá trị cao nhất cho khách hàng bằng con đường ngắn nhất. Khái nhiệm cực độ trong cụm từ, Lập trình Cực độ (LTCĐ), có nghĩa là lấy 12 “thông lệ tốt nhất” trong các phương sách phát triển phần mềm lừng danh rồi cùng một lúc thực hiện một cách tột đỉnh từng thông lệ một.

Cho những ai chưa biết gì về Lập trình Cực độ thì, LTCĐ không phải là một ngôn ngữ lập trình mà nó cũng không phải là một công thức kỹ thuật. LTCĐ là một tư duy lãnh đạo, xem lanhdao.danhthieptoi.com, đem một tổ chức bao gồm cả bên kinh doanh lẫn bên kỹ thuật đến một mức độ thành công cao nhiều hơn là nếu không áp dụng nó.

Bài viết trước kia nói về lý thuyết còn bài viết này, những điều bạn đang đọc, nói về cách thực hành. Hai trong vài bí quyết để được hoàn toàn thành công trong sự áp dụng tư duy lập trình cực độ vào việc phát triển phần mềm cũng như hệ web là Phân ly Nội ngoại và Chính trị Truyện hệ.

 • Phân ly Nội ngoại có nghĩa là phân chia cho sự quản lý công việc kỹ thuật được tách rời ra khỏi sự quản lý quan hệ con người, cả người bên kỹ thuật lẫn người bên kinh doanh, tính luôn khách hàng.
 • Chính trị Truyện hệ là sự lãnh đạo kỹ thuật có nghĩa là việc dùng khả năng giao thiệp chuyển đổi uy quyền thanh toán thành những mệnh lệnh trong dạng các truyện hệ nhằm thể hiện tầm nhìn, dự điểm và mục tiêu nhưng bằng ngôn từ tuyệt đối dễ hiểu cho các bên liên quan.

  LTCĐ có hai khái niệm gọi là truyện hệ (user story) và công tác thực hiện (implementation task). Tác giả bài viết này không thích dùng cụm từ công tác lập trình (programming task) vì một dự án thường có nhiều công tác cần phải thực hiện nhưng không phải là việc của lập trình viên. Ví dụ, một truyện hệ có thẻ đòi hỏi đội mình lấy hết các nội dung không cần thiết ra khỏi hệ web và công tác cho truyện hệ đó không phải là việc cần phải có lập trình viên. Một người bên kinh doanh cũng có thể làm được việc đó.

  Tách mỗi truyện hệ ra thành các công tác để có thể chia việc và ước lượng phí tổn việc làm. Truyện hệ là một lời miêu tả dự điểm chú tâm vào khách hàng: cần phải làm gì; ví dụ, Truyện 101: Tôi có thể đặt tên cho tài khoản. Một công tác là một lời miêu tả dự điểm chú tâm vào người làm: cần phải làm cách nào. Để thực hiện đầy đủ Truyện hệ 101, bạn cần phải thực hiện những công tác sau đây:

  • Công tác 201: Hỏi người dùng tên tài khoản mới
  • Công tác 202: Kiểm xem tài khoản đó đã có rồi hay chưa
  • Công tác 203: Tạo lập một tài khoản rỗng Nếu có quá nhiều công tác và truyện hệ không thực hiện được trong vòng một thời gian ngắn như là một tuần thì cần phải tách truyện hệ ra thành nhiều truyện hệ khác nhau. Lưu ý, kết quả một công tác cũng có thể được áp dụng được cho nhiều truyện hệ khác nhau.

   LTCĐ bày tỏ các giá trị của nó trong một mớ nhiều cách, tính luôn cả những tuyên bố về quyền cơ bản cho nhiều người tham dự khác nhau. Bất cứ dự án LTCĐ nào cũng nên kiên định với những quyền này. Không đếm xỉa tới nhãn hiệu dùng trong việc định danh, bất cứ dự án nào phủ nhận những quyền cơ bản dưới đây đều không thật tình là một dự án làm việc theo kiểu lập trình cực độ.

   Khách hàng là một trong những tham dự viên trong quá trình phát sinh và quản lý truyện hệ cho nên họ cần phải biết những quyền cơ bản trước làm chính trị truyện hệ:

   • Khách hàng có quyền ra kế hoạch nhiều quy mô với các tổn phí và nhiều sự chọn lựa
   • Hàng tuần khách hàng có quyền thay đổi ưu tiên việc làm
   • Khách hàng có quyền xem tiến triển dưới dạng một hệ thống chạy được vào cuối tuần đầu tiên, và thấy thêm một chút hệ chức năng mỗi tuần từ đó về sau
   • Khách hàng có quyền cập nhật thời biểu, dù tốt hoặc xấu, khi vừa có thêm thông tin
   • Khách hàng có quyền đổi ý mà không cần phải trả một giá cắt cổ

    Người làm việc cũng phải có một số quyền cơ bản nếu họ cần phải chơi trò chính trị truyện hệ giỏi.

    • Người làm việc có quyền ước lượng việc làm và mọi người khác trong đội mình sẽ tôn trọng những ước số đó
    • Người làm việc có quyền thành thật báo cáo tiến triển
    • Người làm việc có quyền luôn làm ra kết quả có chất lượng cao vời
    • Người làm việc có quyền biết việc gì là hệ trọng nhất để làm kế tiếp
    • Người làm việc có quyền hỏi những câu hỏi thiên về kinh doanh khi chúng nảy sinh ra

     Nếu người làm và khách hàng ai cũng có quyền cơ bản thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng quyền cơ bản của những ông sếp trong các dự án làm việc với tư duy LTCĐ:

     • Quản lý gia có quyền nhận được một ước lượng tổng quan cho các tổn phí và các thành quả, biết rằng thực tại sẽ khác biệt
     • Quản lý gia có quyền dời người qua dự án khác mà không phải trả một giá cắt cổ
     • Quản lý gia có quyền nhận được tường trình cập nhật tiến triển hàng tháng, và trợ giúp khách hàng ra những ưu tiên tổng quan
     • Bất cứ lúc nào quản lý gia có quyền bãi bỏ dự án và có được một hệ thống chạy được với những chức năng làm việc tốt nhằm thể hiện được mức vốn đã đầu tư vào dự án cho tới hôm bãi bỏ dự án

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “Bí quyết Thành công LTCĐ

 1. Pingback: Thứ tự Tài liệu Lập trình Cực độ « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: