Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

If a picture paints a thousand words – Bread

 

If a picture paints a thousand words

Dịch theo yêu cầu: Tony Minh Duy Nghe hát và xem lời nhạc


Nếu một người có mặt ở hai nơi được
Anh đã với em
Ngày mai và hôm nay, bên cạnh em suốt luôn.
Nếu thế giới mình ngừng xoay quanh từ từ chậm lại rồi chết,
Anh ở với em đến cùng.
Và khi thế giới chết rồi,
Thì từng ngôi sao một cũng sẽ chết hết,
Thì em và anh sẽ chỉ bay mất đi

Nếu một hình sơn một ngàn các chữ,
Thì sao tôi không thể sơn em?
Chữ không thể hiện người em như anh đã biết.
Nếu gương mặt khởi động được một ngàn chiếc tàu,
Thì đâu là nơi anh phải đi?
Chỉ còn có em ở nhà,
Anh cũng chỉ còn có em.
Và khi tình yêu đời anh khô khan,
Em tự rót mình lên người anh.

(Chưa chắc hát được nhưng Minh Duy đã dịch xong rồi)


If a picture paints a thousand words,
Then why can’t I paint you?
The words will never show the you I’ve come to know.
If a face could launch a thousand ships,
Then where am I to go?
There’s no one home but you,
You’re all that’s left me too.
And when my love for life is running dry,
You come and pour yourself on me.

If a man could be two places at one time,
I’d be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.
If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
I’d spend the end with you.
And when the world was through,
Then one by one the stars would all go out,
Then you and I would simply fly away

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “If a picture paints a thousand words – Bread

  1. Pingback: PHP Script Discount

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-07-2007 by in Am Nhạc, Âm nhạc, Lời dịch, Nhac, Nhac Anh.
%d bloggers like this: