Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Giới thiệu Dự án VQA975

 

Giới thiệu Dự án VQA975

Tony Minh Duy Hôm nay 25-8-2007 nhóm xây hệ web ta (xaywebviet.com.vn) đã bắt tay vào việc phát thảo dự án VQA975. Hôm nay, Google có nói: Your search – VQA975 – did not match any documents. Chưa có ai sử dụng ký hiệu này ở trên web: VQA975. Chắc chắn trong những tháng năm sắp tới, VQA975 sẽ là một ký hiệu phổ thông trên web và ai trong thế giới tiếng Việt cũng sẽ biết về VQA975. Mục đích của bài viết này là để định nghĩa VQA975 là gì.

            

Tầm nhìn này có nghĩa là nếu thành công thì phải có được tổng thu nhập tối thiểu cho công ty VQA975 là 187 triệu Mỹ kim hàng năm.

            

Tầm nhìn cho VQA975 là sẽ trở thành một công ty có hàng vạn người ở Việt Nam làm việc như là gia công xa khơi cho nhiều khách hàng cá nhân và tập đoàn ở hải ngoại nhất là tại Hoa Kỳ trước năm 2020. Con số 975 có nghĩa 9,75 Mỹ kim là giá tiền tối thiểu khách Mỹ cần phải trả công ty VQA975 để sử dụng lập trình viên làm việc một giờ ở Việt Nam, và điều này có thể là vậy từ nay cho đến năm 2020. Tầm nhìn này có nghĩa là nếu thành công thì phải có được tổng thu nhập tối thiểu cho công ty VQA975 là 187 triệu Mỹ kim hàng năm.

Ai cũng có thể tham dự làm ăn với VQA975. Bất cứ người nào nói tiếng Việt có tiền hoặc có tài cũng có thể tham dự. Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện làm việc cũng như đầu tư cho mọi người trong thế giới tiếng Việt.

Vì hệ web ta là một môi trường làm việc xa khơi tốt cho người Việt khắp nơi, VQA975 sẽ lấy hệ web ta làm bàn đạp đi tới mục tiêu. Một trong những công cụ thiết yếu của hệ web ta cho việc hợp tác từ xa là hệ thống văn phòng web trong xã hội web ta gọi chung là hệ gia phòng. Gia phòng nào trên web ta cũng có một số nhận diện và gia phòng nào cũng có một địa chỉ web riêng cho nó.

Tất cả những thông tin trên đây đã được biên bản trong Gia phòng số 37030 qua địa chỉ web giaphong.danhthieptoi.com?snd=37030.

GP37030 sẽ là trung tâm thông tin công cộng cho VQA975. Ai cũng có thể vào xem nhưng nếu muốn cho lời nhận xét của mình vào thì phải là thành viên xã hội web ta có mật khẩu đăng nhập vào sinh hoạt chung. Ai cũng có thể đăng ký làm thành viên xã hội web ta, xem dangky.danhthieptoi.com.Nguyễn Minh Đức

Ba nhóm đầu tiên làm việc với dự án VQA975 là nhóm xây hệ web ta (XWV), nhóm công nghệ web ta (MFB) và nhóm tiếp khách Mỹ (TCL). Đại diện cho XWV là Nguyễn Minh Đức. Đại diện cho MFB là Minh Duy. Đại diện cho TCL là Bàng Long.

Hiện tại VQA975 chưa là một công ty độc lập cho nên nếu muốn đầu tư vào dự án này bạn có thể mua vi quyền hoặc cổ phần của một trong ba đối tác của VQA975, đó là XWV, MFB và TCL.


Tất cả những lời tuyên bố công cộng của dự án VQA975 sẽ được đăng lên báo web ta (tuanbao.danhthieptoi.com) và tờ sổ web Tô Mỳ Minh Duy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26-08-2007 by in Kinh Doanh, Làm giàu, Marketing, Ngoại bộ Xa khơi, Quản lý, Tiếp thị, TMĐT, WTO, Đầu tư.
%d bloggers like this: