Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Lời dịch Life is Life

 

Lời dịch Life is Life

Tony Minh Duy


Khi ai cũng ban cấp quyền lực
Ai cũng cố tối đa
Từng giây từng phút của một giờ
Và không bao giờ lo ra
Khi ai cũng lấy được quyền lực
Ai cũng được tuyệt vời

Khi từng người một
Ban tặng tất cả
Và mỗi bài hát
Người nào cũng hát hết
Thế là sống

Thế là sống
Khi ai cũng cảm thấy có quyền
Thế là sống
Đứng lên hết nhảy múa đi
Thế là sống
Khi cảm giác
của hết chúng ta
Thế là sống
chính là cảm giác của ban nhạc

Và ta nói khi nó hết
Ta nói nên kéo dài
Mỗi giây phút của tương lai ta
là một ký ức của quá khứ
vì ai cũng ban tặng quyền lực
Ai cũng cố tối đa

Khi mọi người ai cũng cho tất cả
Và mỗi bài hát
ai cũng hát hết
Thế là sốngWhen we all give the power
We all give the best
Every Minute of an hour
Don’t think about a rest
When you all get the power
You all get the best

When everyone
gives everything
And every Song
everybody sings
Then it’s life

Life is life
Life is life

Life is life
When we all feel the power
Life is life
Come on stand up and dance
Life is life
When the feeling
of the people
Is the feeling of the band

Life is life
Life is life

Life
Life is life
Life is life

And you call when it’s over
You call it should last
Every minute of the future
Is a memory of the past
‘Cause we all gave the power
We all gave the best

When everyone gave everything
And every song
everybody sings
Life is life

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 30-08-2007 by in Am Nhạc, Âm nhạc, Dịch thuật, Lời dịch, Minh Duy, Nhac, Nhac Anh.
%d bloggers like this: