Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Lời dịch House Of The Risin’ Sun

 

Lời dịch House Of The Risin’ Sun

Lời dịch: Tony Minh Duy


Có một căn nhà ở dưới New Orleans mang tên mặt trời mới mọc
Và-nó-làm tiêu tan _ nhiều cô gái nghèo _ và tôi, ôi trời, tôi đây.
Bà mẹ tôi một nhà may may vá quần lao động xanh.
Người yêu tôi cờ bạc, trời, ở dưới New Orleans.

Bây giờ cái duy nhất _ tên cờ bạc cần _ là một chiếc xe và cái va li
Và lúc duy nhất hắn thấy thoả mản là khi uống được nhiều ly
Rót đầy lên tới vành cho ly của mình và hắn phát bài cho mọi người
Niềm vui-thích duy nhất cuộc đời cho hắn là ngao du như là chúa lười

Kể cho em gái tôi nghe _ đừng có làm điều tôi đã làm.
Lảng xa cái nhà ở New Orleans mang tên mặt trời mới mọc.
Rồi với một chân trên thềm đợi và chân kia leo lên xe toa.
Tôi đi trở lại về New Orleans để mặc đồ dạ xoa.

Tôi đi trở lại về New Orleans, cuộc đua tôi đã đặt cọc
Tôi trở về để kết thúc đời tôi ở cái mặt trời mới mọc.
Có một căn nhà ở dưới New Orleans mang tên mặt trời mới mọc
Và-nó-làm tiêu tan _ nhiều cô gái nghèo _ và tôi, ôi trời, tôi đây.There is a house down in New Orleans they call the rising sun
And it’s been the ruin of many a poor girl and me, oh God, I’m one.

My mother was a tailor, she sowed these new blue jeans
My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans.

Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk
And the only time when he’s satisfied is when he’s on a drunk.

He fills his glasses up to the brim and he’ll pass the cards around
And the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town

Oh tell my baby sister not to do what I have done
But shun that house in New Orleans they call the rising sun.

Well with one foot on the platform and the other foot on the train
I’m going back to New Orleans to wear that ball and chain.

I’m going back to New Orleans, my race is almost run
I’m going back to end my life down in the rising sun.

There is a house in New Orleans they call the rising sun
And it’s been the ruin of many a poor girl and me, oh God, I’m one.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “Lời dịch House Of The Risin’ Sun

  1. loi dich why not me
    03-03-2015

    Bạn tô mỳ dịch rất hay, khi nào mình cần dịch, mình nhất định sẽ nhờ bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-09-2007 by in Am Nhạc, Anh ngữ, Âm nhạc, Dịch thuật, Lời dịch, Nhac, Nhac Anh.
%d bloggers like this: