Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Xếp hạng Việt Nam 2006

 

Xếp hạng Việt Nam 2006

Trần Quốc Hoàng

Theo báo cáo của ngân hàng thế giới (the World Bank) năm 2006: giáo dục Việt Nam đang bị tụt hậu so với các nước khác trong khu vực. Chỉ có 2% dân số được đi học trên 13 năm. Việt Nam xếp hạng chót trong khu vực châu á nếu xét trong độ tuổi từ 20 đến 24. Chỉ có 10% học lên tới đại học (so với Trung Quốc 15%, Thái Lan 41%, Hàn Quốc 89%). Tỷ lệ 167 sinh viên cho mỗi một vạn dân là rất thấp so với khu vực và các nước phát triển.

Một nước được coi là “kém phát triển” nếu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho mỗi người là dưới 750 USD/năm (theo liên hiệp quốc) và dưới 1.000 USD/năm (theo phân loại và xếp hạng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế – OECD); GDP/người của Việt Nam hiện nay khoảng chừng 600 USD/năm.

Theo diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) năm 2005, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam xếp thứ 53 trong số 59 quốc gia được khảo sát. Báo cáo về Phát triển con người của Liên hiệp quốc (United Nations Development Programme) đánh giá: Việt Nam tụt hậu so với Trung Quốc 10 năm, Thái Lan 15 năm, Malaysia 20 năm, Hàn Quốc 25 năm, Signapore 35 năm, Nhật Bản 40 năm. Nếu tiếp tục tốc độ phát triển như hiện nay (GDP tăng 8% – 8,6% mỗi năm và GDP /người cứ 10 năm tăng gấp đôi) thì đến năm 2020, Việt Nam vẫn đi sau Thái Lan 15 năm và GDP/người vẫn thấp hơn nhiều nước trong ASEAN.

Hiện nay, mức đầu tư cho Giáo dục Đào tạo tính theo đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/8 của Thái Lan và chỉ bằng 1/20 mức trung bình của các nước phát triển.

Hiện nay, khoảng 90% nguồn thông tin, tri thức khoa học và công nghệ trên web được viết bằng tiếng Anh.

Hiện nay, tỷ lệ đóng góp giữa nhân dân và nhà nước ở ta là 50/50, trong tiến trình tỷ lệ đóng góp cao nhất của người dân trên thế giới khoảng 20% (Mỹ 19%, Pháp 7%, Trung Quốc 12%).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 12-09-2007 by in Việt Nam.
%d bloggers like this: