Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

What is an identity? a persona? a role?

What is an identity? a persona? a role?

Tony Minh Duy

Nguồn bài viết Tiếng Anh

Nét nhận dạng (identity), còn gọi là danh tánh khi chỉ nói về con người mà thôi, là một điều kiện hoặc bản sắc cho biết một người nào đó là ai hoặc một vật nào đó là gì. Đối với một người, nét nhận dạng là một bất biến, một hằng số không thể thay đổi. Trong quá khứ nó được dấu điềm chỉ của tôi khẳng định, ngày nay nó được bộ thông tin di truyền (DNA) của tôi khẳng định, tôi là ai.

Kẻ trộm danh tánh là một thuật ngữ dùng để tra cứu gian trá bao hàm ăn cắp tiền bạc hoặc lấy được các lợi ích khác qua việc giả vờ làm người nào khác. Đó là một thuật ngữ tương đối mới và thực ra là một thuật ngữ mang tên sai lầm tại vì lấy cắp một nét nhận dạng là một việc bất khả thi, chỉ có để dùng nó mà thôi. Người mà bị ai khác mệnh danh có thể trải qua những hậu quả khác nhau khi họ bị bắt chịu trách nhiệm các hành động của thủ phạm. Ở nhiều nước có luật đặc điểm làm nó trở thành một tội ác khi mệnh danh người khác cho tư lợi.

Một địa vị xã hội là một vai trò xã hội hoặc một nhân vật do diễn viên đóng vai. Nó là mặt nạ hoặc chính diện biểu thị để làm thoả mãn đòi hỏi trong tình huống hoặc môi trường và không thay mặt nhân cách nội tâm của cá nhân đó. địa vị xã hội là một cách dùng nét nhận dạng của một người ứng dụng vào một tình huống đại cương. Bạn có một và chỉ có một nét nhận dạng khắp nơi nhưng bạn có thể mang một địa vị xã hội văn phòng ở sở làm và một địa vị xã hội làm cha mẹ ở nhà.

Một vai trò xã hội, hoặc đơn giản, một vai trò, là một ứng dụng đặc điểm bên trong một địa vị xã hội. Nó, vai trò, là một bộ các hành xử, quyền lực và nghĩa vụ ghép lại nhau theo nhận thức của các diễn viên trong một tình huống xã hội. Nó là thường được định nghĩa như là một hành vi mong đợi trong một cương vị xã hội và vị trí xã hội căn cứ vào một cá nhân nào đó. Tại nhà, trong địa vị xã hội làm cha mẹ, bạn có thể đóng vai trò một giáo viên chẳng khác gì vai trò một người bạn. Ở sở làm, trong địa vị xã hội văn phòng của bạn, bạn có thể đóng vai trò của một quản lý gia hoặc một nhân viên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09-07-2008 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: