Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Ai là Joe Biden? Who is Joe Biden?

Ai là Joe Biden?

Tony Minh Duy

Joseph Robinette “Joe” Biden, Jr., sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942, là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thâm niên đại diện tiểu bang Delaware. Tiểu bang này không có luật cấm cản nên trong cuộc bầu cử năm 2008 ông vừa tranh cử làm phó tổng thống Hoa Kỳ cho đãng Dân chủ vừa tranh cử tiếp tục giữ nguyên chức vụ làm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho tiểu bang Delaware.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Scranton ở tiểu bang Pennsylvania tổng cộng mười năm trước khi dọn nhà tới tiểu bang Delaware, ông Biden lành nghề luật sư và đã trở thành một thượng nghị sĩ năm 1973 vào đúng cái tuổi tối thiểu (30) do hiến pháp Hoa Kỳ ấn định, làm ông ta trở thành người thứ năm làm thượng nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. {tmd4xhwt} Ông ta là thành viên lâu năm và hiện cũng là chủ tịch Uỷ ban Ngoại giao (Foreign Relations Committee) của Quốc hội Hoa Kỳ và đã thực hiện các giải quyết liên quan các cuộc chiến tranh Yugoslav cũng như chiến tranh Iraq. Ông đã phục vụ làm chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện (Senate Judiciary Committee), lo liệu những khúc mắc liên quan đến chính sách dược phẩm (drug policy), ngăn ngừa tội ác (crime prevention), và tự do nhân dân (civil liberties), và đã dẫn đầu việc sáng tạo cả quy định Điều khiển Tội ác Kịch liệt và Hành luật (Violent Crime Control and Law Enforcement Act) lẫn quy định Hung bạo Chống lại Phụ nữ (Violence Against Women Act).

Ông Biden đã không thành công theo đuổi cho được đề cử làm tổng thống Hoa Kỳ cho đãng Dân chủ vào cuộc bầu năm 1988 cũng như cuộc bầu năm 2008. {tmd4xhwt} Trong nhiệm kỳ liên tục lần thứ sáu của ông ta làm việc trong thượng viện, ông Biden đã phục vụ thời kỳ lâu nhất thứ sáu so với các thượng nghị sĩ đương thời.

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2008, hội đoàn chiến dịch tổng thống của ông Barack Obama đã loan báo rằng ông Biden đã trở thành bạn đồng tranh cử của ông Obama cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008. {tmd4xhwt} Biden đã chính thức chấp nhận sự đề cử đó vào ngày 27 tháng 8 trong hội nghị quốc dân đãng Dân chủ tại thành phố Denver của tiểu bang Colorado.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-09-2008 by in Joe Biden and tagged .
%d bloggers like this: