Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Giới thiệu Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2008

Giới thiệu Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2008

Tony Minh Duy

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008, lên lịch cho thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008, sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 56 liên tục mỗi bốn năm và sẽ chọn tổng thống Hoa Kỳ và phó tổng thống Hoa Kỳ.

Trong nước Hoa Kỳ, Cao đẳng Cử tri (the Electoral College) là một nhóm 538 người được đại chúng bầu ra làm các đại diện đó là những người chính thức chọn tổng thống và phó tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ. Cao đẳng cử tri đó là một ví dụ của sự bầu cử gián tiếp.

Chứ không phải trực tiếp bỏ phiếu cho tổng thống và phó tổng thống, công dân Mỹ phải quăng những lá phiếu cho những đại biểu cử tri. Những đại biểu cử tri đúng ra có thể tự do bỏ phiếu cho bất cứ người nào đủ tư cách để làm tổng thống, nhưng trong thực tiễn cam kết sẽ bỏ phiếu cho các tuyển viên nhất định và dân bỏ phiếu quăng những lá phiếu cho các tuyển viên tổng thống và phó tổng thống ưu đãi bằng cách bỏ phiếu cho những đại biểu cử tri đã tương ứng cam kết. Đa số các tiểu bang cho dân bỏ phiếu chọn hoặc là những bảng tên tạm khắp tiểu bang liệt kê những đại biểu cử tri đã cam kết bỏ phiếu cho những vé tổng thống và phó tổng thống của các đảng khác nhau; vé nào nhận nhiều nhất những lá phiếu khắp tiểu bang sẽ thắng được tất cả những lá phiếu do những đại biểu cử tri từ bang đó quăng. Các chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa kỳ tập trung vào việc thắng cho được phiếu đại chúng trong một phối hợp của các tiểu bang đã chọn đa số những đại biểu cử tri, chứ không phải là ra chiến dịch để thắng phần lớn những lá phiếu toàn quốc.

Mỗi một tiểu bang có số đại biểu cử tri bằng số của người làm thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của quốc hội Hoa Kỳ. Ngoài ra, thủ đô Hoa Kỳ đó là quận Columbia (District of Columbia) sẽ có số đại biểu cử tri dựa vào số của tiểu bang nhỏ nhất. Các lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Guam, Puerto Rico, và American Samoa sẽ không được phép có đại diện trong cao đẳng cử tri.

Hoa Kỳ có 50 tiểu bang. Để công bằng giữa quyền lực các bang lớn cũng như các bang nhỏ có ít dân hơn, quốc hội tức là bên lập pháp chia ra làm hai nhà gọi là thượng nghị viện và hạ nghị viện. Tiểu bang nào cũng có hai thượng nghị sĩ (tốt cho các bang nhỏ) và tiểu bang nào cũng có số hạ nghị sĩ tương đối với dân số tiểu bang (tốt cho các bang đông dân). Kể từ năm 2007, mỗi hạ nghị sĩ đại diện trung bình độ chừng 693 ngàn người. California đông dân nhất có dân số là 36,553,000 (phỏng đoán 2007) người nên có được 53 hạ nghị sĩ trong quốc hội Hoa Kỳ. Thế nên tiểu bang California sẽ có 55 đại biểu cử tri, dựa vào bài toán 53 hạ nghị sĩ cộng với 2 thượng nghị sĩ. Lưu ý, đại biểu cử tri bầu tổng thống trực tiếp, dân chúng bầu gián tiếp qua đại biểu cử tri, và hạ nghị sĩ cũng như thượng nghị sĩ không bầu tổng thống trực tiếp. Alaska có 683,480 người nên chỉ có một hạ nghị sĩ và hai thượng nghị sĩ nên Alaska, tiểu bang cư trú của Sarah Palin, có 3 đại biểu cử tri và Delaware, tiểu bang cư trú của Joe Biden, cũng chỉ có 3 đại biểu cử tri. Hình dưới đây cho thấy tiểu bang nào có bao nhiêu đại biểu cử tri:

Mỗi đại biểu cử tri quăng lá phiếu cho tổng thống và một phiếu cho phó tổng thống. Để bầu làm tổng thống hoặc phó tổng thống, tuyển viên phải có một đa số (ít nhất 270) phiếu cử tri quăng cho văn phòng đó. Nếu không tuyển viên nào thắng một đa số lá phiếu làm tổng thống, hạ nghị viện sẽ lựa chọn. Nếu không tuyển viên nào chiếm hữu một đa số những lá phiếu làm phó tổng thống, sự lựa chọn sẽ dựa vào thượng nghị viện.

Vào năm 2004, George W. Bush và Richard B. Cheney của đảng Cộng hoà (màu đỏ) chiếm được 286 phiếu đại biểu trong cao đẳng cử tri trong khi đó John Kerry và John Edwards của đảng Dân chủ (màu lam) chỉ lấy được có 251 phiếu trong phiếu đại biểu trong cao đẳng cử tri mà thôi, xem hình dưới đây. Thế nên ta mới có tổng thống Bush và phó tổng thống Cheney.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: