Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Các đảng Chính trị ở Hoa Kỳ

Các đảng Chính trị ở Hoa Kỳ

Hai đảng Chế ngự Chính trị Mỹ từ Thập niên 1860

Tony Minh Duy

Hoa Thịnh Đốn – Khi dân sáng lập Mỹ châu phát thảo hiến pháp Mỹ năm 1787, họ không tưởng tượng cho rằng các đảng chính trị sẽ đóng một vai trò trong việc chính phủ. Hay đúng hơn, họ mong những điều khoản hiến pháp như là phân ly uy lực, kiềm chế và cân đối, chế độ liên bang và bầu cử tổng thống gián tiếp qua một cao đẳng cử tri sẽ ngăn cản sự thành hình của các đảng chính trị.

Không kể những điều khoản nói trên, Hoa Kỳ vào thế kỹ 19 đã trở thành quốc gia đầu tiên phát triển các đảng chính trị tổ chức ở mức độ quốc dân và chuyển nhượng uy lực chấp hành từ một đảng này tới một đảng khác bằng một cuộc bầu cử. Đến thập niên 1830 các đảng chính trị đã được thành lập như là một phần của môi trường chính trị Hoa Kỳ.

Ngày nay, đảng cộng hoà và đảng dân chủ là hai đảng chính trị chính yếu ở Hoa Kỳ. Phần lớn những nhà chức trách được bầu phục vụ làm tổng thống, đại diện quốc hội, thống đốc tiểu bang hoặc lập pháp viên tiểu bang là các thành viên của một trong hai đảng này. Dân cộng hoà và giới dân chủ đã chế ngự chính trị người mỹ từ hồi thập niên 1860, và mỗi tổng thống từ năm 1852 là một thành viên đảng cộng hoà hoặc dân chủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: