Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Nhạc web ta – Thí nghiệm 101

Nhạc web ta – Thí nghiệm 101

Minh Duy

Nhóm xây hệ web ta đã bắt đầu công cuộc xây dựng trang nhạc web ta. Trưởng dự án Nhạc web ta là Đoàn Phước Miền, xem Giới thiệu Antonio Đoàn Phước Miền. Dưới quyền Miền là một số lập trình viên trong ngoài nhóm ta. Lập trình viên chính cho dự án này là Jonny Lâm BôRa. Ai muốn tham gia công cuộc xây dựng trang nhạc web ta hãy liên lạc Miền trực tiếp.

Chúng ta sẽ tạo một gia phòng trên web ta làm văn phòng web tại Gia phòng Trang nhạc Web ta cho các lập trình viên (LTV) cũng như trưởng và phó dự án cùng nhau chia sẻ thông tin dự án. Khi làm việc với các LTV trong dự án này bạn cần phải có mặt trong Gia phòng Trang nhạc Web ta.

Cuộc thí nghiệm đầu tiên (thư mục nhac101) cho trang web chưa ra đời này, Nhạc web ta, đã kết thúc. Đây là báo cáo cho biết nhóm xây hệ web ta, gọi tắt là nhóm ta, đã làm gì trong cuộc thí nghiệm này.

Ký hiệu quốc tế cho trang web chưa ra đời, Nhạc web ta, là nhacwebta. Vào 3 giờ sáng ngày 23-9-2008 ở Việt Nam Google cho biết chưa có ai sử dụng ký hiệu này cho bất cứ bài viết nào trên mạng web quốc tế hết cả.

Tên miền ownacoder.com là cửa hàng web tây của nhóm xã hội web ta. Kể từ nay tên miền phụ nhacwebta.ownacoder.com sẽ là nơi sao lưu các cuộc thí nghiệm cũng như các phiên bản phần mềm cho Nhạc web ta. Dân web ta có thể đi tới phiên bản mới nhất qua địa chỉ web nhacwebta.danhthieptoi.com.

Thí nghiệm 101 cho Nhạc web ta đã đạt được một sự thành công nào chưa? Phần còn lại của bài viết này sẽ trả lời câu hỏi đó.

Mọi người trong dự án Nhạc web ta sẽ làm việc phát triển phần mềm dựa trên phương pháp Lập trình Cực độ. Nói một cách nôm na, Lập trình cực độ (LTCĐ) có nghĩa là không tài khôn kỹ thuật và, thay vì thế, chỉ làm việc dựa vào các yêu sách trong dạng truyện hệ nhưng cho phép khách hàng ra ưu tiên công việc cho biết nên làm truyện hệ nào trước. Nếu muốn thành công làm việc theo phương pháp LTCĐ thì phải biết truyện hệ là gì? Truyện hệ là một văn kiện có số nhận diện độc đáo chứa đựng văn bản truyện hệ đó là một lời viết hoàn toàn bằng tiếng Việt cho biết một người có thể làm gì trong tối đa hai ngày mà sinh viên nào cũng không cần tham khảo tài liệu khác để có thể hiểu được mục tiêu trong vòng 60 giây.

Một phần của hệ gia phòng trên web ta là công cụ kho truyện hệ (storyboard). Cây truyện hệ 4372 trong kho truyện hệ của Gia phòng Trang nhạc Web ta có định nghĩa phiên bản đầu tiên (nhac101) của trang Nhạc web ta phải đáp ứng bảy yêu sách như cho thấy trong dạng truyện hệ liệt kê dưới đây:

  • 4381: Đem đồ hoạ của trang vietnamqa.com (Đại lộ Minh Duy) vào phiên bản này
  • 4380: Đem bằng tay tiêu đề của các bài phim nhạc do nhóm Flash thực hiện vào cơ sở dữ liệu
  • 4389: Cho ra một đường dẫn có tên bài hát khi nhấp vào thì sẽ nghe một bài hát có tệp của nó nằm trên web nhạc
  • 4390: Khi nghe bài hát thì sẽ thấy được một hình đính kèm lấy từ thư mục web đồng hành
  • 4379: Làm một thực đơn cho đi nơi này nơi kia
  • 4382: Qua một món thực đơn cho xuất hiện tựa đề các bài phim nhạc đã nhập trong cơ sở dữ liệu
  • 4378: Ra một trang web PHP cho thấy có một đoạn văn tiếng Việt có dấu

Tất cả những yêu sách trên đây đã thực hiện xong, xem Phiên bản 101 Nhạc web ta. Truyện hệ 4381 bị tô màu vàng vì khi xem trên màn hình rộng thì biểu ngữ web ở cuối trang cho thấy nhiều lần thay vì chỉ một lần mà thôi. Thêm vào đó các thực đơn trái và phải không nằm vào vị trị kế bên biểu ngữ web đầu trang. Nói chung thì đã đem được đồ hoạ vào nhưng chưa trông chuyên nghiệp khắp nơi trên trang chính.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: