Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Emergency Economic Stabilization Act Summary in Vietnamese

Vietnamese Translation by
Tony Minh Duy of Ownacoder.com

Summary of the
Emergency Economic Stabilization Act
(EESA) of 2008 cho Hoa Kỳ

(Luật dự thảo Giải quyết Khủng hoảng Tài chính 2008)


Nguồn: Văn bản tiếng Anh
Lời dịch: Tony Minh Duy

Văn bản Quốc hội Hoa Kỳ Tóm lược
Quy định Ổn định hoá Kinh tế Khẩn 2008

Theo: Báo web tabao.danhthieptoi.com
Và theo: blog Chương trình Tô Mỳ Minh Duy
cttmmd.wordpress.com

Quy định này có 5 điểm chính như sau:

 • I. Làm ổn định Nền kinh tế
  (Stabilizing the Economy)
 • II. Bảo tồn Sở hữu Nhà ở
  (Homeownership Preservation)
 • III. Bảo vệ Dân đóng thuế
  (Taxpayer Protection)
 • IV. Không có Lợi bất ngờ cho Ban chấp hành
  (No Windfalls for Executives)
 • V. Giám sát Triệt để
  (Strong Oversight)


I. Làm ổn định Nền kinh tế

(Stabilizing the Economy)

Quy định Ổn định hoá Kinh tế Khẩn của 2008 (EESA) chu cấp lên tới 700 tỉ Mỹ kim cho Bí thư Ngân khố nhà nước Hoa kỳ mua những thế chấp và các tài sản khác đang làm tắc nghẽn những bảng cân đối kế toán của thể chế tài chính và đang tạo khó khăn cho phép nhiều gia đình công nhân, các doanh nghiệp nhỏ, và các công ty khác truy cập tín dụng có tính cách sinh tử đối với một nền kinh tế bền mạnh. EESA cũng sẽ thiết lập một chương trình cho phép các công ty bảo hiểm những tài sản rối đục của họ. tmd4xhwt

The Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (EESA) provides up to $700 billion to the Secretary of the Treasury to buy mortgages and other assets that are clogging the balance sheets of financial institutions and making it difficult for working families, small businesses, and other companies to access credit, which is vital to a strong and stable economy. EESA also establishes a program that would allow companies to insure their troubled assets. tmd4xhwt

II. Bảo tồn Sở hữu Nhà ở

(Homeownership Preservation)

EESA đòi hỏi ngân khố nước Mỹ sửa đổi các món vay nợ rối đục – nhiều món là kết quả của các thông lệ cho vay tham tàn – bất kỳ ở đâu khả thi để trợ giúp nhiều gia đình người mỹ giữ được nhà cửa của họ. Nó cũng chỉ dẫn các cơ quan liên bang khác sửa đổi các món nợ do họ làm chủ hoặc điều khiển. Sau cùng, nó cải tiến chương trình Hy vọng cho Chủ nhà (HOPE for Homeowners) bằng cách cho nhiều người hơn có đủ tư cách và tăng thêm nhiều công cụ sẵn có cho Cơ quan Nhà của và Phát triển Đô thị của Hoa Kỳ có thể trợ giúp nhiều gia đình hơn trong việc nắm giữ quyền chủ nhà của họ. tmd4xhwt

EESA requires the Treasury to modify troubled loans – many the result of predatory lending practices – wherever possible to help American families keep their homes. It also directs other federal agencies to modify loans that they own or control. Finally, it improves the HOPE for Homeowners program by expanding eligibility and increasing the tools available to the Department of Housing and Urban Development to help more families keep their homes. tmd4xhwt

III. Bảo vệ Dân đóng thuế

(Taxpayer Protection)

Không nên mong đợi giới đóng thuế thanh toán những lỗi lầm của Wall Street. Bên lập pháp đòi hỏi các công ty bán tài sản xấu của họ cho chính phủ phải chu cấp các lệnh để giới đóng thuế có lợi từ bất cứ sự sinh trưởng tương lai nào mà những công ty này có thể trải qua, vì đó là kết quả của sự tham gia trong chương trình này. Bên lập pháp cũng đòi hỏi tổng thống đệ trình quy định lập pháp sao cho có thể bao bọc bất cứ những thua lỗ nào của giới đóng thuế vì là thành quả từ chương trình này do thể chế tài chính chịu trách nhiệm. tmd4xhwt

Taxpayers should not be expected to pay for Wall Street’s mistakes. The legislation requires companies that sell some of their bad assets to the government to provide warrants so that taxpayers will benefit from any future growth these companies may experience as a result of participation in this program. The legislation also requires the President to submit legislation that would cover any losses to taxpayers resulting from this program from financial institutions. tmd4xhwt

IV. Không có Lợi bất ngờ cho Ban chấp hành

(No Windfalls for Executives)

Các vị chấp hành đã ra những quyết định xấu sẽ không được phép thanh lý những tài sản xấu của họ cho chính phủ mua, và rồi lại được bỏ đi với những số tiền thưởng lên tới nhiều triệu Mỹ kim. Để tham dự chương trình này, các công ty sẽ mất các lợi thế thuế má nào đó và trong vài trường hợp phải hạn định tiền lương các vị chấp hành. Thêm vào đó, đạo luật dự thảo sẽ giới hạn những sự làm giàu nhờ bị sa thải (golden parachutes) và đòi hỏi rằng những số tiền thưởng không chính thức phải được hoàn trả. tmd4xhwt

Executives who made bad decisions should not be allowed to dump their bad assets on the government, and then walk away with millions of dollars in bonuses. In order to participate in this program, companies will lose certain tax benefits and, in some cases, must limit executive pay. In addition, the bill limits “golden parachutes” and requires that unearned bonuses be returned. tmd4xhwt

V. Giám sát Triệt để

(Strong Oversight)

Bên lập pháp sẽ đưa cho ngân khố 250 tỉ USD liền tức khắc, rồi đòi hỏi tổng thống chứng thực rằng thêm nhiều quỹ khác là một sự cần thiết (100 tỉ, rồi 350 tỉ và có thể phải cho quốc hội quyền phản đối) chứ không phải là đưa cho ngân khố tất cả các quỹ cùng một lúc. Ngân khố phải báo cáo về việc dùng các quỹ và tiến triển trong việc giải quyết khủng hoảng. EESA cũng sẽ thiết lập một Hội đồng Giám sát sao cho ngân khố không thể có những động tác thất thường. Nó cũng sẽ thiết lập một người tổng thanh tra đặc biệt để chống lại phung phí, gian trá và lạm quyền. tmd4xhwt

Rather than giving the Treasury all the funds at once, the legislation gives the Treasury $250 billion immediately, then requires the President to certify that additional funds are needed ($100 billion, then $350 billion subject to Congressional disapproval). The Treasury must report on the use of the funds and the progress in addressing the crisis. EESA also establishes an Oversight Board so that the Treasury cannot act in an arbitrary manner. It also establishes a special inspector general to protect against waste, fraud and abuse. tmd4xhwt

Advertisements

2 comments on “Emergency Economic Stabilization Act Summary in Vietnamese

 1. Pingback: Summary of Emergency Economic Stabilization Act of 2008 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: Advertisement « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29-09-2008 by in 11633514, 11633743, 11633812, 11634353, 2008, ổn định kinh tế, Ban chấp hành, Báo web ta, Bảo tồn, Bảo vệ, công nhân, cttmmd, doanh nghiệp nhỏ, EESA, Emergency Economic Stabilization Act, Financial Services, Giám sát Triệt để, Giải quyết Khủng hoảng Tài chính, Homeownership Preservation, Khủng hoảng, Khủng hoảng Tài chính, Kinh Tế, Lời dịch, Luật dự thảo, Minh Duy, Ngân khố, Nhà ở, Ownacoder, Quốc hội Hoa Kỳ, Sở hữu, Stabilizing the Economy, Taxpayer Protection, Tài chính, tài sản, tín dụng, Tô mỳ Minh Duy, thế chấp, thể chế tài chính, tiếng Anh, tmd4xhwt, Tony Minh Duy, Translation, Treasury, Vietnamese, Vietnamese Translation, Wall Street, Wealth and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
%d bloggers like this: