Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Hoa đầu đoạn trong Văn mã Web ta

Hoa đầu đoạn trong Văn mã Web ta

Tony Minh Duy


Văn mã (script) có nghĩa là một dòng chữ mà một phần trong đó có ra cú pháp cho biết một phần khác sẽ được hiển thị hoặc bị ảnh hưởng như thế nào. Ra văn mã (scripting) có nghĩa là sử dụng văn mã trong khi viết văn. Văn mã thường dùng nhất là HTML nhưng nó dựa vào cú pháp và văn tự tiếng Anh. Trong xã hội web ta, người ta thường dùng văn mã web ta, còn gọi là TSGGML, tức là Tập SGợi Giao Markup Language.Trong một bài viết trên web ta bạn có thể cho vào đầu thẻ lệnh Viết đậm ([d]) và đuôi thẻ lệnh Hết viết đậm ([/d]) phía trước và phía sau phần mình muốn viết đậm thì sẽ có kết quả như ý. Theo cú pháp văn mã web ta thì cụm từ chót của đoạn văn trên đứng sau cụm từ tức là được thảo mã như sau:

tức là [d]T[/d]ập [d]S[/d]ự [d]G[/d]ợi [d]G[/d]iao [d]M[/d]arkup [d]L[/d]anguage.


Khi muốn bắt đầu một đoạn văn thì bạn cần phải dùng đầu thẻ lệnh Đầu đoạn văn [dv]. Nhiều người không biết nên họ chỉ dụng thẻ lệnh Xuống hàng [xh] hoặc Xuống dòng [xd] để bắt đầu đoạn văn với một hàng mới. Như thế thì cũng được nhưng nếu muốn làm cho dễ đọc hơn thì nên dùng Xuống hàng [xh] hai lần liên tục cho có một hàng trống giữa hai đoạn văn liên tục.


Nếu muốn tinh vi hơn nữa thì dùng thẻ lệnh Bắt đầu chữ Khổ 3 [chu kho=3] hoặc dùng thẻ lệnh Bắt đầu chữ Khổ 4 [chu kho=4] ngay phía trước mẫu tự đầu tiên của đoạn văn và dùng thẻ lệnh Hết dùng loại chữ đó [/chu] ngay phía sau mẫu tự đầu tiên của đoạn văn làm cho mẫu tự đầu tiên trông to lớn hơn các chữ khác phía sau nó. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần như thế ở đầu mỗi đoạn văn trong một bài viết dài thì mất thời gian quá nhiều cho tác giả. Thế nên hôm nay văn mã web ta đã ra ba thẻ lệnh mới:

  • [dv3]H[/dv3]oa đầu đoạn Khổ ba [dv3]
  • [dv4]H[/dv4]oa đầu đoạn Khổ bốn [dv4]
  • [dv5]H[/dv5]oa đầu đoạn Khổ năm [dv5]

Thế thì khi bạn cho ba dòng văn mã trên đây vào bài viết thì sẽ có kết quả như cho thấy dưới đây…


Hoa đầu đoạn Khổ ba [dv3] là một cách làm cho mẫu tự đầu tiên của một đoạn văn mới trông to lớn hơn.


Hoa đầu đoạn Khổ bốn [dv4] là một cách làm cho mẫu tự đầu tiên của một đoạn văn mới trông to lớn nhiều hơn.


Hoa đầu đoạn Khổ năm [dv5] là một cách làm cho mẫu tự đầu tiên của một đoạn văn mới trông to lớn nhiều hơn nữa.


Nhưng bạn phải dùng đuôi thẻ lệnh hoa đầu đoạn [/dv3] hoặc [/dv4] hoặc [/dv5] ngay phía sau mẫu tự thứ nhất. Bằng không thì sẽ làm nhiều chữ đều to ra như nhau thì chắc sẽ không như ý tác giả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 20-10-2008 by in TSGGML, Văn mã, Văn mã Web ta, Web ta, Xã hội, xã hội web ta and tagged , , , , , .
%d bloggers like this: