Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Đào tạo Lập trình viên

Xây dựng Cộng đồng Người Việt Đài Loan

Trang cổng Người Việt Đài Loan


Xây dựng Cộng đồng Đài Loan

Tony Minh Duy

Hôm nay tôi được hân hạnh trao đổi nhiều với Trần Huy Nhân, một thành viên đã đến với web ta từ ngày 29 tháng 9 năm 2007. Nhân đang sống ở Đài Loan và ý nhã ý muốn cùng với tôi xây dựng một cộng đồng trên web cho người Việt ở Đài Loan. Tôi xin biên bản quá trình xây dựng cộng đồng này để người Việt ở nơi khác cũng có thể muốn làm theo.

Trước hết tôi đi tới danhbanick.danhthieptoi.com xem có ai ở Đài Loan trên web ta chưa. Đài Loan chưa có trên danh sách cách “tỉnh” người Việt. Vào mục các quốc gia khác thì không thấy có Taiwan. Vào mục Trung Hoa thì thấy có Đài Loan. Nhấp vào Đài Loan thì thấy chỉ có 7 người trên web ta khai báo là ở Đài Loan mà thôi.

Dưới đây là những bước tôi bắt đầu thực hiện nhằm xây dựng hoàn chỉnh một cộng đồng trên web cho người Việt ở Đài Loan.

Bước đầu tiên (B1) là tạo một trang cổng có đường dẫn độc đáo cho cộng đồng này: (a) đăng nhập vào web ta, (b) đi tới Hệ cổng Web ta, (c) ra chủ đề mới, (d) đặt tên chủ đề mới là: “Người Việt Đài Loan”.

Bước kế tiếp (B2) là tạo một đường dẫn độc đáo cho trang cổng, “Người Việt Đài Loan”, qua những động tác sau đây: (a) đi tới Hệ cổng Web ta; (b) trong cột trái chọn chủ đề “Người Việt Đài Loan”, trong cột phải chọn bên dưới thực đơn, “Sửa đổi Trang này”, chọn món, “Ra đề tài mới”; (c) nhấp vào số nhận diện 327 của trang cổng “Người Việt Đài Loan”; (d) trong ô http cho vào tên miền “dailoan” rồi bấm nút Đệ trình; (e) nhấp vào Trang chủ rồi nhấp vào đường dẫn xem nó có làm việc tốt chưa. Thế nào kể từ nay, đường dẫn tới cộng đồng người Việt ở Đài Loan trên web ta là:

http://dailoan.danhthieptoi.com

Bước thứ ba (B3) là tạo một diễn đàn công cộng trên web ta dành riêng cho việc hỏi đáp và viết báo về cộng đồng Đài Loan: (a) Sau khi đăng nhập đi tới Cổng vườn Diễn đàn trên web ta qua đường dẫn danhthieptoi.com/diendan, (b) nhấp vào “Lập Diễn Đàn Mới”; (c) chọn phạm vi Cộng đồng, (d) đệ trình tên diễn đàn mới: “Người Việt ở Đài Loan”, (e) viết chữ “dailoan” và “đài loan” và “Đài Loan” vào ô Lời giới thiệu và Tóm lượt nội dung rồi bấm nút Đệ trình và Xong rồi, (f) nhấp vào Đáng nhớ để cho diễn đàn này vào hồi ức tôi trên web ta. Nếu không làm động tác (e) trong bước B3 cho tốt thì người khác sẽ không tìm kiếm diễn đàn qua nhiều cách viết khác nhau được.

Bước thứ tư (B4) là viết bài đầu tiên trên web ta giới thiệu về sự hiện diện của trang cổng cũng như diễn đàn cho cộng đồng người Việt ở Đài Loan: (a) Đăng nhập vào web ta, (b) đi tới Trang đầu, (c) nhấp vào nút Hồi ức, (d) chọn tên diễn đàn đi tới diễn đàn “Người Việt ở Đài Loan”. Nếu quên chưa ghi nhớ vào hồi ức mình trên web ta qua chức năng Đáng nhớ trên diễn đàn đó thì trở về Trang đầu Web ta (không phải Trang nhất Web ta) rồi bấm nút Tìm kiếm rồi chọn Tìm diễn đàn cho chữ “dailoan” hoặc “Đài Loan” vào ô Cụm từ 1 rồi Đệ trình. Sau khi đi tới diễn đàn đó, (e) đi tơi Tủ sách diễn đàn, (f) đặt tên học tủ đầu tiền là “Giới thiệu Người Việt ở Đài Loan” rồi nhấp vào nút Cập nhật. Sau đó (g) nhấp vào nút “Lật sách” rồi (h) nhấp vào đường dẫn “Trang mới”, đặt tên trang, tôi chọn là, “Xây dựng Cộng đồng Đài Loan”, rồi thay thế nội dung mặc định của bài viết mới này với nội dung theo ý tôi muốn, rồi Đệ trình. Kết quả sẽ là số nhận diện bài viết đầu tiên trong diễn đàn này. Nhấp vào Đáng nhớ để cho bài viết này vào hồi ức tôi trên web ta. Ghi nhớ số nhận diện bài viết trước khi làm tiếp.

Bước thứ năm (B5) là cài đặt bài viết giới thiệu vào trang cổng của cộng đồng Đài Loan: (a) trở về Bùng binh, (b) đi tới Trang nhất, (c) đi tới Hệ cổng, (d) chọn chủ đề “Người Việt Đài Loan”, (e) Sửa đổi Trang này (cột phải), (f) Ra đề tài mới, (g) nhấp vào số nhận diện 327 của trang cổng Người Việt Đài Loan, cho số nhận diện bài viết tôi mới vừa viết (9798) vào ô Bài viết rồi Đệ trình. Nhấp vào “Trang chủ” xem kết quả.

Bước thứ sáu (B6) là cho nút Hỏi đáp vào bài giới thiệu: (a) đi tới diễn đàn Người Việt ở Đài Loan, (b) nhấp vào Hỏi đáp, (c) lấy đường dẫn trong ô địa chỉ web (Address) của Trình duyệt web làm đương dẫn đi tới trang hỏi đáp của cộng đồng này. Động tác này có nghĩa là nhấp vào ô đầu tiên trên trình duyệt web bấm phím C trong khi đề phím Ctrl để cho đường dẫn đó vào hồi ức hệ điều hành. Kế đến, (d) vào tủ sách đi tới bài viết, (e) nhấp vào Sửa chữa, (f) cho mã nguồn dưới đây vào phía trên hết rồi đệ trình:

[gn][cg][nut banghieu=Hỏi đáp Người Việt Đài Loan web=http://danhthieptoi.com/wdm/skm/rlc/ctylsc/cong/bao/tsgg/b60home.asp?id=0&lgg=4&atouid=5&vungid=0&story=1976&mode=hoidap][gn]

Bước thứ bảy (B7) là kêu trang cổng lấy nguồn mới nhất của bài viết: (a) trở về Bùng binh Web ta, (b) nhấp vào Hệ cổng, (c) chọn chủ đề Người Việt Đài Loan, (d) nhấp vào nút Lấy nguồn.

Bước thứ tám (B8) là phổ biến đường dẫn tới cộng đồng Người Việt ở Đài Loan, đó là dailoan.danhthieptoi.com và kêu bạn bè giúp xây dựng thêm vào xã hội web của Người Việt ở Đài Loan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: