Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

NCLB la gi

NCLB Là Bộ Luật Gì?

NCLB được gọi nôm na là bạn song hành của bộ luật Individuals with Disabilities Education Act, IDEA. Tên tắt của No Child Left Behind là NCLB(Không Bỏ Rơi Trẻ Em Nào hay Không Để Trẻ Em Nào Tụt Hậu), đọc tắt là Nickle Bee. NCLB không chỉ chú ý đến các em khuyết tật hay rối loạn, mà còn bao gồm những quyền lợi của các em giáo dục phổ thông. Vì mục đích yểm trợ ngành giáo dục đặc biệt, bài viết này sẽ đặt trọng tâm ở những khoản liên quan đến GDĐB.

NCLB được nguyên tổng thống George Bush ký thành luật ngày 3 tháng 12 năm 2004, để có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tháng 7 năm 2005. Mọi điều của NCLB phải được thi hành ở ngày 1 tháng 7, 2005 trừ một điều khoản trong mục đòi hỏi về “giáo viên đạt tiêu chuẩn cao.”

Nội dung chính của NCLB là: Đến năm 2014, tất cả mọi học sinh trong các trường công lập Hoa Kỳ phải đạt điểm trung bình trở lên trong những bài thi cuối năm.

Luật NCLB chỉ có hiệu lực với các trường công lập. Riêng những trường tư thục hay các cơ quan tư nhân vì không nhận ngân quỹ từ liên bang hay tiểu bang khi cung cấp dịch vụ giáo dục sẽ không bị ràng buộc bởi những đòi hỏi này.

Nhận biết tầm quan trọng của bộ luật bảo vệ quyền lợi học vấn và xã hội của trẻ khuyết tật. Chúng tôi viết bài viết này  để hy vọng mỗi công dân tí hon của chúng ta, dù đang mang bất kỳ loại khuyết tật hay rối loạn nào, đều được chính quyền và cộng đồng hỗ trợ để sống và sinh hoạt ở mức tốt nhất có thể được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09-09-2009 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: