Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Nhin nhan ve NCLB

Sau khi bộ luật NCLB ra đời và có hiệu lực, nhìn một cách khách quan, bộ luật NCLB có những ưu điểm và một số vấn đề kèm theo. Sau đây là một số nhận xét được ghi nhận từ  nhiều góc độ khác nhau.

Nhìn nhận từ phía các trường học:

• NCLB là bất cập khi mong muốn mọi học sinh ở năm 2014 đều đạt điểm trung bình ở bài thi cuối năm. Có những học sinh mới đến Hoa Kỳ, đang học thêm tiếng Anh, sẽ không cách nào làm được bài thi môn Văn tiếng Anh. Những học sinh khuyết tật hay rối loạn sẽ không đạt điểm trung bình trở lên trong bài thi soạn cho giáo dục phổ thông.
• IDEA bảo vệ phụ huynh và học sinh mà không chú ý đến những gì nhà trường có thể thực hiện được trong phạm vi giáo dục.
• Những dịch vụ GDĐB(Giáo dục đặc biệt) tốn kém đến mức nhà trường có thể trở thành thiếu sót trong việc giáo dục các học sinh trong giáo dục phổ thông.
• Thủ tục giấy tờ của NCLB quá phức tạp khiến giáo viên và chuyên viên có thể phải làm giấy tờ thay vì dùng thời gian ấy mà giảng dậy, can thiệp.
• NCLB đòi hỏi nhà trường hỗ trợ học sinh nhưng không giữ lời hứa gửi ngân quỹ để thực hiện chương trình GDĐB. Từ lời hứa sẽ phụ trợ 40% cho GDĐB, chính quyền liên bang chỉ hỗ trợ trên dưới 30%. Với tiểu bang California, khi đòi giảm sĩ số học sinh giáo dục phổ thông xuống 20 em (lớp mẫu giáo, 1, 2 và 3) một lớp, chính quyền tiểu bang bỏ rơi các trường học khi họ phải nỗ lực tìm ra tiền thuê mướn thêm giáo viên.

Nhìn nhận từ phía  phụ huynh/học sinh:

• Chính quyền không theo sát các trường học để buộc họ thực thi những đòi hỏi của NCLB.
• Nhà trường, thay vì theo kiện mất nhiều tốn phí, nên đồng thuận với phụ huynh từ đầu và sử dụng số tiền ấy mà can thiệp cho học sinh.
• Nhà trường phản ứng tiêu cực với những phụ huynh lên tiếng phản đối họ, và đôi khi tỏ vẻ ghét bỏ cả học sinh.
• Nhà trường gán cho học sinh nhãn hiệu “khuyết tật học tập” vì chính họ đã không dậy các em khiến các em mất căn bản.
• Nhà trường vơ đũa cả nắm khi cho rằng các em sinh ra trong gia đình thiểu số (Mễ, Việt, Tàu, Phi…) là có khuyết tật học tập, rối loạn tình cảm, và chậm trí.
• Nhà trường cung cấp can thiệp và hỗ trợ tốt, nhưng thiếu bước nối để đưa các em từ cửa lớp vào xã hội, nghĩa là các em không áp dụng được những gì học tại lớp hay trong phòng điều trị ở những môi trường khác.

ấp
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09-09-2009 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: