Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Ma trận Kiểm tra là gì? What is a test matrix?

Ma trận Kiểm tra là gì? What is a test matrix?

Một danh sách liệt kê các đặc điểm kỹ thuật dùng trong một cuộc thí nghiệm hoặc kiểm tra gọi là một Kế hoạch Kiểm tra. Các lập trình viên (LTV) hiểu rằng các kiểm tra viên (KTV) sẽ thực hiện kế hoạch này khi cần phải nghiêm túc kiểm tra chất lượng phần mềm do các LTV làm ra. Trưởng kiểm tra cần phải cho cả LTV lẫn ban lãnh đạo biết hết các thông tin trong bản kế hoạch kiểm tra. Ban lãnh đạo bao gồm trưởng kỹ thuật, trưởng dự án và các cấp trên liên quan. Mục tiêu là để làm cho mọi người thận trọng hơn khi khuếch trương mã nguồn của họ hoặc khi tạo thêm nhiều thay đổi khác. Vài công ty có một văn kiện ở mức độ cao hơn gọi là một bản chiến lược kiểm tra.

Ma trận kiểm tra (test matrix) là một bảng kê cho thấy tương quan giữa các truyện hệ (user stories) và diễn xuất kiểm tra (test scenarios). Ma trận kiểm tra yêu sách là là một công cụ quản lý dự án dành cho việc theo dõi và quản lý nỗ lực kiểm định, dựa vào yêu sách, từ đầu chí cuối nguyên chu trình của một dự án.

Ma trận Kiểm tra Yêu sách (requirements test matrix) thì tương tự như Ma trận Đánh vết Yêu sách (requirements traceability matrix), nó là một sự đại diện của yêu sách người dùng được đối chiếu với toàn bộ chức năng của một hệ thống. Ma trận Đánh vết Yêu sách đảm bảo rằng tất cả các yêu sách người dùng đều được đội tích hợp lo liệu và thực hiện đầy đủ trong nổ lực tích hợp hệ thống phần mềm.

Ma trận Kiểm tra Yêu sách là một sự đại diện của yêu sách người dùng được đối chiếu với việc kiểm định hệ thống. Cũng giống như Ma trận Đánh vết Yêu sách, Ma trận Kiểm tra đảm bảo rằng tất cả các yêu sách người dùng đều được đội kiểm hệ lo liệu và thực hiện đầy đủ trong nổ lực kiểm định hệ thống.

Advertisements

One comment on “Ma trận Kiểm tra là gì? What is a test matrix?

  1. Pingback: Kế hoạch Tháng 9 CLBVietnamQA 2011 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13-06-2010 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: