Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Đào tạo Tiếng Anh cho Nguyễn Phước Đại

Đại đã quen thuộc với những bài hát này bằng tiếng Anh:

  • Cry on my shoulder
  • Lemon tree
  • My hear will go on
  • My love
  • Proud of you
  • Take me to your heart
  • The Day you went away
  • Yesterday once more

Trong việc đào tạo tiếng Anh, bước đầu tiên là Đại cần phải tạo ra các bài viết trong sổ web này, Tô Mỳ Minh Duy, cho thấy lời nguyên thuỷ bằng tiếng Anh của các bài hát có liệt kê trên đây.

Bước thứ nhì Đại cần phải tạo ra các bài viết trong sổ web này, Tô Mỳ Minh Duy, cho thấy lời dịch tiếng Việt của mình cho các bài hát có liệt kê trên đây.

Bước thứ ba Đại cần phải dùng công cụ dạy cách phát âm từng chữ một học cách phát âm chuẩn 100% cho tất cả các chữ trong những bài hát trên đây.

Xong hết rồi thì gọi di động nhờ thầy khảo bài chứng minh cho thấy mình đã phát âm tuyệt vời cho tất cả các chữ, cho mọi câu hát trong những bài hát trên đây. Làm từng bài hát một, không nên cả mô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 14-02-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: