Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cry on my shoulder

If the hero never comes to you                                          nếu người hùng không đến bên em
If you need someone you\’re feeling blue                     nếu em cần người nào đó khi em cảm thấy buồn
If you wait for love and you\’re alone                             nếu em chờ đợi một tình yêu và em đang cô đơn
If you call your friends nobody\’s home                        nếu em gọi cho bạn bè mà không ai trả lời

You can run away but you can\’t hide                           Em có thể bỏ chạy nhưng không thể trốn.
Through a storm and through a lonely night              Xuyên qua bão tố và một đêm cô đơn
Then I\’ll show you there\’s a destiny                           Khi đấy anh sẽ chỉ cho em có một định mệnh
The best things in life they are free                                 Những thứ đẹp nhất trong đời không mất tiền

But if you wanna cry                                                          Nhưng nếu em muốn gào khóc
Cry on my shoulder                                                            Hãy khóc trên vai anh
If you need someone                                                         Nếu em cần một người.
Who cares for you                                                              Để lo cho em
If you\’re feeling sad                                                         Nếu em đang cảm thấy buồn
Your heart gets colder                                                      Con tim em trở nên lạnh giá hơn    
Yes I show you what real love can do                        Anh sẽ cho em thấy tình yêu thật sự có thể làm được

If your sky is grey oh, let me know                                 Nếu bầu trời trở nên xám, thì hãy nói cho anh biết
There\’s a place in heaven where we\’ll go                  Có một nơi trên thiên đường mà chúng ta sẽ tới
If heaven is a million years away                                      Nếu thiên đường cách xa 1 triệu năm
Oh, just call me and I\’ll make your day                        Ôi, chỉ cần gọi cho anh và anh sẽ đi cùng em.
When the nights are gettin\’ cold and blue                   Khi những đêm lạnh buồn.
When the days are gettin\’ hard for you                       Khi những ngày khó khăn đến với em.
I will always stay here by your side                                 Anh sẽ luôn luôn ở đây bên cạnh em
I promise you I\’ll never hide                                            Anh hứa anh sẽ không trốn tránh

But if you wanna cry                                                        Nhưng nếu em muốn gào khóc
Cry on my shoulder                                                         Hãy khóc trên vai anh
If you need someone                                                       Nếu em cần một người
Who cares for you                                                            Để lo cho em
If you\’re feeling sad                                                       Nếu em đang cảm thấy buồn
Your heart gets colder                                                    Con tim em trở nên lạnh giá hơn
Yes I show you what real love can do                       Anh sẽ cho em thấy tình yêu thật sự có thể làm được

But if you wanna cry                                                         Nhưng nếu em muốn gào khóc
Cry on my shoulder                                                          Hãy khóc trên vai anh
If you need someone                                                       Nếu em cần một người
Who cares for you                                                             Để lo cho em
If you\’re feeling sad                                                         Nếu em đang cảm thấy buồn
Your heart gets colder                                                      Con tim em trở nên lạnh giá hơn
Yes I show you what real love can do                           Anh sẽ cho em thấy tình yêu thật sự có thể làm được

What real love can do                                                       Điều tình yêu đích thực có thể làm.
What real love can do                                                       Điều tình yêu đích thực có thể làm
What love can do                                                                Điều tình yêu có thể làm
What love can do                                                                Điều tình yêu có thể làm
Love can do                                                                           Tình yêu có thể làm

Advertisements

About Nguyễn Phước Đại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16-02-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: