Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

QTP Coast – Miền kiểm nhanh

Bãi biển (beach) là một phần của bờ biển (shore). Bờ biển là một phần của miền biển (coast). Dịch thuật Đại Việt Ngữ của tổ chức Nhóm Xây Hệ Web Ta (NXHW) sẽ không dịch chữ coast ra là bờ biển vì đó là khái niệm của chữ shore trong tiếng Anh.

QTP Coast có nghĩa là Miền biển QTP. QTP viết tắt QuickTest Pro, một sản phẩm của HP dành cho việc tự động kiểm tra  chất lượng phầ n mềm. QuickTest có nghĩa là “Kiểm nhanh” nên chúng ta sẽ dịch “QTP Coast” ra là “Miền biển Kiểm nhanh” và gọi tắt là “Miền kiểm nhanh”.

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2011 tổ chức NXHWT đã đăng ký tạo sổ web (blog) tiếng Anh cho Miền kiểm nhanh, xem qtpcoast.wordpress.com, và tạo địa chỉ trang mặt tiền cho hệ web chính thức của Miền kiểm nhanh, xem www.qtpcoast.com. Thế nên cụm từ “hệ web Miền kiểm nhanh” có nghĩa là trang web www.qtpcoast.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 14-03-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: