Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cú pháp Truyện Hệ

Cú pháp Truyện Hệ

Một truyện hệ là một yêu sách hệ thống phần mềm thể hiện qua một công thức cho có một hoặc nhiều câu văn bằng tiếng nói hoặc ngôn từ ngành nghề của người dùng. Khi ra truyện hệ cần phải biên soạn một lời tóm tắt có ba câu văn:

  • Câu đầu tiên cho biết rành mạch cần phải làm gì.
  • Câu thứ nhì cho biết ít nhất một tình huống kiểm tra được.
  • Câu thứ ba cho biết ước lượng tổn phí tốt nhất trước khi khởi sự.

Ba câu dưới đây cho thấy cú pháp chuẩn mực cho một lời tóm tắt truyện hệ:

  • Trong vai trò này (role), tôi muốn có tính năng này (feature) để chúng ta có thể được lợi ích này (beneifit). As this role, I want this feature so that we can have this benefit.
  • Căn cứ vào ngữ cảnh này (context), khi sự kiện này (event) diễn ra, chúng ta nên lấy được kết quả này (result). Given this context, when this event happens, we should get this outcome.
  • Điều này sẽ tốn (cost) 9 điểm lập trình. This may cost us 9 programming points.

Nếu không có vai trò, tính năng, lợi ích, ngữ cảnh, sự kiện, kết quả hoặc ước lượng, lời tóm tắt đó cho truyện hệ vẫn còn lỡ dở. Một truyện hệ không thể hoàn tất trước khi có một lời tóm tắt truyện hệ đầy đủ. Công việc khoan bắt đầu trước cả khách hàng lẫn lập trình viên đồng ý với nhau rằng lời tóm tắt truyện hệ thì đã đầy đủ rồi. Lập trình viên và khách hàng sẽ đồng ý hoặc đàm phán những ước số cho truyện hệ.

Cách Soạn Thảo Truyện Hệ

Một truyện hệ tốt phải ( a ) chú tâm vào khách hàng, ( b ) bằng 100% tiếng Việt ngắn gọn dễ cho cha mẹ mình hiểu trong 60 giây hoặc dùng Đại Việt Ngữ và tuyệt đối tránh ngôn từ kỹ thuật, ( c ) không có quá lớn mà cũng không có quá nhỏ, và ( d ) kiểm duyệt lại được, xem: Trang cổng 1807. Cách viết Truyện hệ.

Nội dung truyện hệ không nên có dấu ngoặc nào cả, làm khó hiểu hơn. Nếu tác giả truyện hệ cảm thấy cần phải giải thích thêm cho người khác hiểu thì nội dung truyện hệ quá phức tạp và không dễ cho cha mẹ mình hiểu trong 60 giây.

Trong một cuộc chat, khi nào đề nghị nội dung mới cho bất kỳ một truyện hệ nào thì cũng phải đánh số độc đáo nhận diện nội dung đó nhằm làm dễ việc tham khảo. Ví dụ: th1a, th2b, th3c, v. v. Trong cùng một cuộc chat, không bao giờ sử dụng bất cứ một số nhận diện nào lần thứ hai cho nội dung mới.

Không bao giờ làm truyện hệ con trước khi nắm bắt được lời phê chuẩn của khách hàng về truyện hệ cha. Bằng không thì, nếu khách hàng không đồng ý với nội dung truyện hệ cha thì các truyện hệ con có thể trở thành việc mất công.

Hội Tụ Vào Khách Hàng

Làm cho truyện hệ hội tụ, chú tâm vào khách hàng. Cách dễ nhất để làm việc này là để cho khách hàng phát sinh truyện hệ. Nếu họ không thực hiện được thì bạn phải chơi trò đóng vai khách hàng. Một thí dụ truyện hệ hội tụ vào nhà phát triển là: xây thêm chức năng mới, bản mục lục loại tụm lại, vào cái bảng liệt kê các đơn đặt hàng. Truyện hệ như thế không có nghĩa lý gì nhiều đối với đại đa số các khách hàng, và một khách hàng thực sự (trừ phi họ là một nhà quản trị cơ sở dữ liệu), chắc không bao giờ viết một truyện hệ như vậy. Thay vì vậy, truyện hệ có nội dung như là, cải tiến sức năng phát sinh tường trình đơn mua, diễn đạt được cùng một thông tin, nhưng lại dễ hiểu cho mọi người trong đội ngũ.

Thân Thiện Cho Thang Máy

Một truyện hệ tốt nên là cái gì đó bạn có thể trên một cái thang máy trong vòng độ chừng 30 giây giải thích cho một đội viên khác hiểu, xem Nghệ Thuật Rao Thang Máy (Elevator Pitch). Đừng có viết tiểu thuyết. Nên nhớ, cái này chỉ là một cái giữ chỗ cho các đàm luận đầy chi tiết hơn, không phải là văn kiện định nghĩa hết những đòi hỏi hoặc các đặc điểm kỹ thuật.

Kích Thước Cho Phải Chăng

Không có quá lớn mà cũng không có quá nhỏ, có thể thực hiện được trong vòng 40 giờ lý tưởng (1 tuần lý tưởng) khi ước lượng dụng công. Các truyện nhỏ thường không là một vấn đề, nhưng nếu chúng nhỏ hơn một giờ bạn chắc muốn gom chúng lại thành một loạt. Các sai sót thường là các tuyển viên tốt để cho hàng loạt vào một truyện hệ đơn độc, miễn sao toàn bộ vẫn là nhỏ và dễ thực hiện đầy đủ.

Phải Kiểm Duyệt Lại Được

Một truyện hệ không thử được có lẽ như là, làm cho cái khung có đơn mua dễ dùng. Nghe có vẻ xinh đẹp, nhưng không một ai thực ra biết cái đó có nghĩa là gì, hoặc làm sao để kiểm lại nó một cách khách quan.

Một cách diễn đạt tốt hơn có lẽ là như vầy: một người dùng mới tập việc có khả năng triệu hồi thông tin, cho dữ liệu vào, và đệ trình một cái đơn mua không quá 5 phút. À mà nó vẫn còn tỏ ra một chút đáng ngờ, nhưng mình chắc có thể viết một bài định nghĩa cuộc thử nghiệm chức năng đó như thế này: căn cứ vào một nhóm mẫu có 10 người thì hết 8 nên có khả năng hoàn tất một đơn mua một cuốn sách trong vòng 5 phút.

Advertisements

4 comments on “Cú pháp Truyện Hệ

  1. Pingback: TH10302 Chọn lọc Song ngữ Anh Việt « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Welcome to CLBVietnamQA « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  3. Pingback: Làm việc theo nhóm – Teamwork – có nghĩa là gì? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  4. Pingback: Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 20-03-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: