Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

TH10302 Chọn lọc Song ngữ Anh Việt

Dưới đây là ví dụ một truyện hệ mặc dù khó thực hiện nhanh được nhưng dễ cho cha mẹ lẫn lập trình viên hiểu bên kỹ thuật cần phải làm gì. Nếu nội dung truyện hệ sai thì làm lại nhưng cha mẹ mình hoặc học sinh cấp II chưa hiểu được thì truyện hệ chưa rành mạch cho LTV nắm bắt hoàn toàn.

TH10302A: Đây không là truyện hệ mà là định nghĩa. Trang web TH10302A có nghĩa là bài viết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam chia sẻ khó khăn với Nhật Bản, ở địa chỉa web: http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns110317142701#a2Tr2WhXTHws

TH10302B: Đây không là truyện hệ mà là định nghĩa. Trang web TH10302B có nghĩa là bài viết, VN shares difficulties with Japan, ở địa chỉa web: http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns110317173648#ltEQzQKr9PkP

TH10302C: Với vai trò một Nhà phát triển Đại Việt Ngữ, tôi muốn có chức năng chọn lọc một câu song ngữ Anh Việt giữa hai trang web một Anh một Việt. Khi tôi đưa ra hai địa chỉ web, chức năng chọn lọc này phải cố hết sức tự động chọn lọc song ngữ rồi nó phải cho phép tôi bổ sung, biên soạn lại cho chức năng này hiểu tốt hơn nên dịch như thế nào lần sau. Nó phải làm từng cụm từ một chứ không dùng nguyên câu. Ví dụ, phải đối chiếu “Japan’s Embassy in Hà Nội” trên trang web TH10302A với “Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội” trên trang web TH10302B. Chức năng chọn lọc song ngữ phải cho tôi có quyền khẳng định dịch như vậy là tuyệt vời hay không. Nếu chưa tuyệt vời, tôi sẽ có quyền bổ sung.

TH10302D: Tôi cũng có quyền kêu hệ web đối chiếu nguyên câu thay vì từng cụm từ một.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 20-03-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: