Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Đánh giá PB1 phần mềm Đất nhanh

Hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2011 tôi mới vừa nhận được phiên bản 0.01 của phần mềm Đất nhanh. Tôi đã cài đặt vào máy tôi và thấy được những điều dưới đây:

LN101: Tên phần mềm là QTPCoast.exe chứ không phải là QTPScoat. Người Việt Nam không rành tiếng Anh thì vẫn chấp nhận được nếu đánh vần sai vì không có trong từ điển. Không chấp nhận được là lập trình viên ở Việt Nam làm phần mềm cho người Mỹ mà lại đánh vần sai tên phần mềm mặc dù người ta đã cho biết địa chỉ web rồi: http://www.qtpcoast.com. Đây là lý do chính tại sao cuộc giao hàng đầu tiên không đạt được cờ xanh. Nên nhớ, cờ xanh chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu để lấy được tiền của khách hàng chứ cờ xanh không có nghĩa là tổ chức mình đã trở thành đệ nhất thiên hạ. Nếu không có lỗi kỹ thuật gì khác thì cuộc giao hàng này sẽ tiếp nhận kết quả đánh giá là một lá cờ vàng.

LN102: Sau khi cài đặt phiên bản 0.01 của phần mềm máy khách gọi là Đất nhanh (QTPCoast), tôi không thấy có chức năng Uninstall cho phép tôi nhanh chóng tháo gỡ phần mềm này cho nó ra khỏi máy tôi. Vì đây không phải là một truyện hệ do yêu sách của khách hàng đưa ra nên bên Mỹ sẽ không trách được sự thiếu sót này. Cuộc giao hàng vẫn có thể mang cờ xanh nếu không có lỗi kỹ thuật nào khác.

LN103: Khi cho chạy phần mềm Đất nhanh tôi không hiểu tại sao nó chạy quá chậm. Ngồi đợi một thời gian sau tôi mới thấy lý do: khi cho chạy nó liền tức khắc chạy lên web lấy thông tin từ hệ web cỏ lam đem về đây. Bên Mỹ không có muốn phần mềm máy khách làm việc như là một trình duyệt web. Bên Việt Nam lại tiếp tục tài khôn tài lanh kỹ thuật. Bên Mỹ đã than về điều này nhiều lần rồi cho nên bên Việt Nam đã viết một bài sổ web giải thích tại sao chúng ta Cấm kỹ thuật tài lanh. Đã không làm gì được, không có chức năng nào hết, thì thôi, không làm cho bên Mỹ tức giận. Nhưng vì bên Việt Nam tài lanh kỹ thuật đem chức năng vô dụng vào phần mềm máy khách nên bên Mỹ cảm thấy thật là bực mình vì bên Việt Nam không hiểu điều cấm kỵ thực hiện truyện hệ không do khách hàng đưa ra. Đây là lý do duy nhất tại sao cuộc giao hàng này mang cờ đỏ làm cho bên Mỹ cảm thấy tháng vừa rồi là một sự thất bại về quy trình nghiệp vụ khi áp dụng Lập trình Cực độ: làm y theo ý khách hàng dựa vào từng truyện hệ một nhưng phải do khách hàng phê chuẩn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-04-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: