Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Đào tạo Lập trình viên

VietnamQA CXV1TL Đợt tuyển dụng 1104

Tệp tin này, Thông tin Tuyển dụng VietnamQA CXV1TL Phiên bản 2011 tháng 4 Bản nháp C, có nhiều thông tin cho bạn biết về Chất Xám Việt 1 Triệu Lần (CXV1TL) và Câu lạc bộ VietnamQA (CLBVietnamQA), cả hai đều do tổ chức Nhóm Xây Hệ Web Ta (NXHWT) điều khiển chương trình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13-04-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: