Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

VietnamQA CXV1TL Đợt tuyển dụng 1104

Tệp tin này, Thông tin Tuyển dụng VietnamQA CXV1TL Phiên bản 2011 tháng 4 Bản nháp C, có nhiều thông tin cho bạn biết về Chất Xám Việt 1 Triệu Lần (CXV1TL) và Câu lạc bộ VietnamQA (CLBVietnamQA), cả hai đều do tổ chức Nhóm Xây Hệ Web Ta (NXHWT) điều khiển chương trình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13-04-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: