Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Bước đầu Miêu tả Kiến trúc

Miêu tả Kiến trúc

Chúng ta trong CLBVietnamQA dùng Tiếng Trúc để thực hiện việc miêu tả kiến trúc một hệ thống phần mềm. Những đoạn văn kế tiếp sẽ hướng dẫn cách bắt đầu dùng Tiếng Trúc trong Nghiệp vụ Lập trình. Hình này cho thấy những ký hiệu tiêu chuẩn dùng để minh hoạ các câu văn trong cú pháp Tiếng Trúc.

Mục tiêu miêu tả kiến trúc không phải là để phát sinh yêu sách mà ngược lại, để giải thích yêu sách. Nếu chưa biết bộ phận phần mềm cần phải làm những việc gì thì chưa thể nào miêu tả kiến trúc cho bộ phận đó được.

Bước đầu tiên là chọn một trong 18 Quan điểm Cơ bản trong Nghiệp vụ Tiếng Trúc, tuỳ theo đối tượng mình muốn thuyết phục. Tôi muốn dùng một quang cảnh tiếng Trúc để miêu tả kiến trúc một bộ phận hoặc hệ thống nhưng nhằm thuyết phục đối tượng nào? Phải trả lời câu hỏi này trước thì mới có thể thực hiện bước đầu tiên khi áp dụng tiếng Trúc: chọn một quan điểm.

Trong bước thứ nhì bạn nên dùng phần mềm Archi tạo một quang cảnh (view) và đặt tên quang cảnh này sao cho thích hợp với cả quan điểm mình đã chọn lẫn hệ thống mình muốn giải thích. Lúc nào cũng cần phải có tựa đề ở đầu quang cảnh cho biết số quan điểm mình đã chọn: giữa 1 và 18. Quan điểm 10 dùng để thể hiện Cấu trúc Ứng dụng. Nếu phần mềm mình muốn xây tên là Đất nhanh thì tựa đề quang cảnh dựa vào quan điểm 10 nên mang tên là “Cấu trúc Phần mềm Đất nhanh (Quan điểm 10)” hoặc “Cấu trúc Đất nhanh (Quan điểm 10)”.

Ngay phía dưới tựa đề nên có lời giới thiệu bằng Đại Việt Ngữ cho biết mục đích và đối tượng của quang cảnh. Đây là bước thứ ba trong Nghiệp vụ Tiếng Trúc. Nên tránh dùng tiếng bồi và những cụm từ có quá nhiều ý nghĩa trong văn hoá tiếng Việt. Lời giới thiệu nên có đầy đủ văn phạm: chủ từ, động từ. Ví dụ, quang cảnh này cho thấy những luồng thông tin chính trong hệ thống phần mềm Đất nhanh. Mục tiêu là làm cho độc giả có thể tự đánh giá sự miêu tả kiến trúc trên quang cảnh đó.

Nếu bạn muốn ra quang cảnh dùng quan điểm số 10 thể hiện cấu trúc một phần mềm thì hãy liệt kê hết những bộ phận chính cũng như những bảng kê cần thiết cho các bộ phận đó. Nếu chưa biết bộ phận nào thì hãy dùng mẹo đồ chơi hình lắp ráp đi dọc theo chu vi trước. Dọc theo chu vi hệ thống phần mềm nào cũng sẽ có sự tương tác giữa phần mềm với người dùng, máy khách và máy chủ. Thế thì ba bộ phận mặc định là Bộ phận Giao diện Người dùng, Bộ phận Tương tác Máy chủ, và Kho dữ liệu Địa phương. Cần phải có bộ phận nào nữa để có thể thực hiện việc người dùng muốn làm?

Lý do Miêu tả Kiến trúc

Nếu chưa biết ai là người mà một quang cảnh trong miêu tả kiến trúc sẽ thuyết phục thì làm sao biết được miêu tả kiến trúc trên quang cảnh này tốt chưa? Người sử dụng phần mềm sẽ không bao giờ là đối tượng một miêu tả kiến trúc; họ không cần biết về kiến trúc phần mềm để có thể sử dụng nó. Miêu tả kiến trúc không phải là cẩm nang hướng dẫn cách sử dụng. Cẩm nang phát sinh sau khi có, chứ không phải trước khi có phần mềm.

Câu văn kế tiếp là ví dụ một yêu sách đòi hỏi tổ chức hoặc phần mềm cần phải làm gì. Chúng ta cần phải hoàn thành các chức năng quản lý và tận dụng Tổ chức, Gia phòng, và Truyện hệ. Câu này không phải là một truyện hệ vì nó không có ba phần tử cần thiết cho một văn bản truyện hệ: vai trò, tính năng và lợi ích. Cần phải thể hiện yêu sách nói trên trong dạng truyện hệ thì mới đầy đủ nhập liệu cho việc miêu tả kiến trúc. Bằng không thì bạn chưa có lý do mất công lo việc miêu tả kiến trúc. Những câu văn trong đoạn văn thứ nhì của phần “Giới thiệu Công cụ Đất nhanh” dưới đây là ví dụ một số truyện hệ liên quan tới ví dụ yêu sách trong câu nhì của đoạn văn này.

Văn phạm Tiếng Trúc

Đã có một số người thử biểu diễn khả năng tiếng Trúc nhưng vì chưa tu luyện thành công nên họ đã có lần thất bại dùng tiếng Trúc miêu tả kiến trúc một hệ thống phần mềm. Những lỗi lầm của họ đã được thể hiện trên trang web này để mọi người biết mà tránh khi dùng tiếng Trúc.

Băng tần Miêu tả

Văn phạm tiếng Trúc cung cấp 3 băng tần: kinh doanh, ứng dụng và công nghệ. Băng tần công nghệ nói về phần cứng và văn kiện. Băng tần ứng dụng nói về phần mềm và cơ sở dữ liệu. Băng tần kinh doanh nói về những gì quan trọng đối với vai trò con người.

Dù là một thành phần của băng tần tích hợp và phục vụ cho một hoặc nhiều lĩnh vực kiến trúc, băng tần nào cũng khép kín. Đài kinh doanh không có chương trình dạy cách nấu nướng. Đài công nghệ không có chương trình dạy cách làm giàu. Thế nên băng tần nào cũng phải tránh dùng ký hiệu dành riêng cho một băng tần khác.

Sơ đồ Tổng quan Tiếng Trúc cho thấy ba hàng và ba cột. Mỗi hàng là một băng tần: Nghiệp vụ, Ứng dụng và Công nghệ. Sau khi chọn quan điểm, bạn nên dựa vào mô hình miêu tả của quan điểm đó để biết cần phải sử dụng băng tần nào trong miêu tả kiến trúc của mình. Sau khi đã chọn băng tần miêu tả thì chỉ nên dùng những ký hiệu thích hợp cho băng tần đó. Ví dụ, bạn chỉ nên dùng ký hiệu thiết bị trên băng tần Công nghệ và chỉ nên dùng ký hiệu bộ phận trên bằng tần Ứng dụng.

Khi thể hiện một băng tần trong miêu tả kiến trúc, bạn cần phải áp dụng văn phạm tiếng Trúc. Băng tần nào cũng cần phải có ba cấu trúc: Chủ động, Hoạt động và Thụ động. Bằng không thì miêu tả kiến trúc của bạn sẽ mắc lỗi văn phạm. Băng tần nào cũng phải cho biết ai sẽ áp dụng hành động gì vào sự vật nào. Điều này không khác gì văn phạm cho một câu văn: cần phải có chủ từ, động từ và túc từ.

Advertisements

5 comments on “Bước đầu Miêu tả Kiến trúc

  1. Pingback: CLBVietnamQA « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Welcome to CLBVietnamQA « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  3. Pingback: Thuật ngữ Kinh doanh do CLBVietnamQA biên soạn « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  4. Pingback: Làm việc theo nhóm – Teamwork – có nghĩa là gì? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  5. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 24-04-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: