Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Làm việc theo nhóm – Teamwork – có nghĩa là gì?

Làm việc theo nhóm (teamwork) có nghĩa là gì? Làm việc theo nhóm có nghĩa là làm việc với nhau cho cùng một mục đích. Thế nên làm việc một mình suốt ngày không trao đổi với ai khác trong nhóm mình có nghĩa là không làm việc theo nhóm. Đôi khi điều này cần thiết nhưng đại đa số tất cả các công việc bên trong một đội lập trình thường không phải là việc cho một người làm một mình suốt ngày không cần trao đổi với ai hết.

Tại sao cần phải làm việc theo nhóm? Không ai trong nhóm mình hay hơn tất cả mọi người trong nhóm mình. Kết quả của mình sẽ không có giá trị cần thiết cho khách hàng nhất là ở Mỹ nếu chưa có ai khác chấm điểm cho biết cờ xanh (dùng được), cờ vàng (khó dùng), hay là cờ đỏ (không dùng được).

Nếu trách nhiệm bạn là phiên dịch toàn bộ một yêu sách kỹ thuật trong văn kiện do khách hàng người Mỹ đưa ra thì, nếu muốn làm việc theo nhóm, bạn không nên cấm đầu cấm cổ vào việc dịch thuật suốt tuần lo làm cho xong việc rồi cùng một lúc liện hết kết quả qua email cho người khác muốn làm gì thì làm với kết quả đó. Đó không phải là cách làm việc theo nhóm. Muốn làm việc theo nhóm, khi dịch xong một đoạn văn tiếng Anh, bạn phải hỏi Trưởng kỹ thuật hoặc Trưởng phạm vi xem ai là người cần phải dùng kết quả phiên dịch cho đoạn văn này rồi qua chat Yahoo hoặc điện đàm Skype hỏi xem người ta có dùng được kết quả phiên dịch đó hay chưa. Nếu chưa làm cho ít nhất một người hoan hô kết quả 5% công việc làm thì khoan làm 95% còn lại.

Công thức làm việc theo nhóm thật là đơn giản: làm tới đâu kêu người khác sử dụng hoặc kiểm tra kết quả việc làm tới đó. Chia công việc ra làm ba, bốn hoặc năm phần rồi làm từng phần một và kêu người khác kiểm tra hoặc sử dụng trước khi làm tiếp những phần sau. Ví dụ, khi làm xong 5% đầu tiên của công việc rồi thì bạn hãy chứng minh kết quả đó đã có người dùng được. Sau đó mới bắt tay vào làm 5% kế tiếp. Làm xong 10% đầu tiên rồi thì phải yêu cầu người khác kiểm tra trước khi làm 10% kế tiếp. Làm xong 1/5 công việc rồi thì phải yêu cầu người khác kiểm tra trước khi làm 2/5 công việc.

Tinh thần đồng đội (team spirit) có nghĩa là gì? Tinh thần đồng đội là những ý nghĩ, tình cảm nội tâm làm cho thành viên muốn nhóm mình thành công. Một trong những trách nhiệm chính yếu của trưởng nhóm là xây dựng tinh thần đồng đội cho nhóm mình. Điều này có nghĩa là phải làm sao cho ai trong nhóm mình cũng biết tại sao sứ mệnh nhóm mình quan trọng và tại sao cần phải hy sinh chút ít riêng tư cho lợi ích chung.

Làm việc theo nhóm nhưng phải chuyên nghiệp

Làm việc theo nhóm chưa đủ. Trong một tổ chức, nhóm nào cũng phải làm việc theo cùng một kiểu. Bạn cần làm việc theo nhóm nhưng phải chuyên nghiệp: có khoa học và có hệ thống.

Làm việc gì cũng phải dựa vào một tầm nhìn và một nghiệp vụ cho biết cần phải làm gì và bằng cách nào. Tầm nhìn cho việc lập trình gọi là truyện hệ, dựa vào một quang cảnh Miêu tả Kiến trúc. Nghiệp vụ họp nhanh gọi là Chen lấn Hàng ngày. Khi bắt đầu lập trình, phải có truyện hệ do khách hàng phê chuẩn.

Làm việc theo nhóm có nghĩa là làm cho các thành viên hiểu cách phối hợp kết quả việc làm mọi người trong nhóm cho cùng một sản phẩm. Khi có một số truyện hệ rồi thì phải yêu cầu trưởng nhóm cho người dùng tiếng trúc ra quang cảnhMiêu tả Kiến trúc cho thấy cách các chức năng trong những truyện hệ đó làm việc với nhau trong cùng một hệ thống hoặc dưới cùng một lá cờ.

Nếu không có cách chấm điểm toàn nhóm thì làm sao biết đồng sự có làm việc theo nhóm hiệu quả ra sao? Trước khi viết mã nguồn phải có Diễn xuất Kiểm tra. Ma trận Kiểm định là cách thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối của bất cứ đội lập trình nào.

Advertisements

7 comments on “Làm việc theo nhóm – Teamwork – có nghĩa là gì?

  1. Pingback: Welcome to CLBVietnamQA « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Điều kiện Tối thiểu « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  3. Pingback: Làm giàu bằng cách lựa lời « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  4. Pingback: Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  5. Pingback: BTHTCXV 10801 – Giới thiệu Thùng xám là gì? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  6. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  7. Pingback: Kế hoạch Tháng 9 CLBVietnamQA 2011 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18-05-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: