Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Điều kiện Tối thiểu cho Thành viên CLBVietnamQA

Tường trình Chuyên nghiệp Báo cáo Hàng tuần

Cách làm việc theo nhóm

 1. Nếu không làm việc theo nhóm được, xin vui lòng tự rút lui ra khỏi tổ chức mình.
 2. Nếu chưa hiểu làm việc theo nhóm có nghĩa là gì, xin vui lòng nghiên cứu tài liệu liên quan tới nội dung bài viết trên trang web này: Làm việc theo nhóm – Teamwork – có nghĩa là gì?
 3. Làm việc theo nhóm có nghĩa là, làm tới đâu thì phải làm sao cho nhóm mình khẳng định được sự ích lợi của việc mình làm tới đó chứ không đợi đến lúc làm xong hết rồi mới bàn giao.

Cách làm việc chuyên nghiệp

 1. Nếu không làm việc chuyên nghiệp được, xin vui lòng tự rút lui ra khỏi tổ chức mình.
 2. Nếu chưa hiểu làm việc chuyên nghiệp có nghĩa là gì, xin vui lòng nghiên cứu tài liệu liên quan tới nội dung bài viết trên trang web này: Bạn có chuyên nghiệp không?
 3. Làm việc chuyên nghiệp có nghĩa là, làm cho có giao phẩm. Giao phẩm có hai phần: kết quả ích lợi và biên lai nghiêm túc. Biên lai chứng nhận được sự ích lợi của việc mình làm qua lời viết của người cần dùng kết quả đó. Điện thư (email) là biên lai nghiêm túc. Lời khen qua cửa miệng và lời điện đàm không phải là biên lai.

Cách làm việc trực tuyến

 1. Nếu không làm việc trực tuyến được, xin vui lòng tự rút lui ra khỏi tổ chức mình.
 2. Làm việc trực tuyến có nghĩa là, đến giờ làm việc thì phải có mặt trên web và làm cho mọi người thấy được sự hiện diện của mình. Nếu vắng mặt thì phải làm cho có một đồng sự đại diện mình.
 3. Nếu không có mặt mà không ai khác biết tại sao thì tổ chức có quyền cho rằng mình đã bắt đầu có ý định rút lui ra khỏi tổ chức mình.

Cách thể hiện sự chuyên nghiệp cho nhóm mình

 1. Tuần nào cũng có một tờ giao phẩm cho biết ai trong nhóm mình đã làm bao nhiêu giờ cho công việc gì, và khách hàng có thể đi tới đâu để xem kết quả cho công việc đó. Tờ giao phẩm nào cũng có một số nhận diện độc đáo.
 2. Tuần nào cũng có tờ ghi giờ cho biết tổng số giờ của từng người trong mỗi dự án. Tờ ghi giờ nào cũng có một số nhận diện độc đáo.
Advertisements

3 comments on “Điều kiện Tối thiểu cho Thành viên CLBVietnamQA

 1. Pingback: Thủ tục Gia nhập Hội đồng Chủ nhân « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 3. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28-05-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: