Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BẢN CHÚ GIẢI CHO TRUYỆN HỆ


Các từ được sử dụng nhiều lần ở Cỏ lam:

Vai trò Người dùng: Có nghĩa là những người sử dụng và làm việc trên hệ thống Cỏ Lam.

Quản lý: là gồm các chức năng để có thể biên soạn, và thực hiện các nghiệp vụ của các công việc trong một tổ chức, gia phòng trên hệ cỏ lam

Tổ chức :  là tập hợp một nhóm người cùng thực hiện chung một mục tiêu nhất định nào đó để phục vụ lợi ích cho tổ chức

Gia phòng: Là một nhóm người của tổ chức để thực hiện một chức năng hay nghiệp vụ phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.

Nhân sự: là tất cả các thành viên hiện tại đang làm việc trong các tổ chức

Cẩm nang: là tập hợp các văn kiện được đưa ra để phân tích, định nghĩa và mô tả công việc, trách nhiệm cũng như hướng phát triển của một người hay một nhóm người .

Biên soạn :  có nghĩa là thực hiện các chức năng thêm, xóa, sửa cho một thực thể nào đó.

Các từ được sử dụng nhiều lần ở Đất nhanh:

Người dùng : có nghĩa là người sử dụng và làm việc trên hệ thống đất nhanh và sẽ tương tác với cỏ lam.

Cỏ lam: là hệ thống quản lý tất cả các nghiệp vụ của tổ chức nhằm cho tổ chức chúng ta có một quy trình nghiệp vụ rõ ràng và mọi người làm việc với nhau trên web một cách dễ dàng.

Quản lý: là gồm các chức năng để có thể biên soạn, và thực hiện các nghiệp vụ của các công việc trong một tổ chức, gia phòng trên hệ đất nhanh.

Tổ chức :  là tập hợp một nhóm người cùng thực hiện chung một mục tiêu nhất định nào đó để phục vụ lợi ích cho tổ chức

Gia phòng: Là một nhóm người của tổ chức để thực hiện một chức năng hay nghiệp vụ phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.

 Độ nghiêm trọng thể hiện mức độ nghiêm trọng sau khi thực hiện các nghiệp vụ trong gia phòng.

Trạng thái là được biên soạn ở các gia phòng và sẽ được áp dụng trong các kho truyện hệ của gia phòng đó.


Advertisements

About alex88khoi

2 comments on “BẢN CHÚ GIẢI CHO TRUYỆN HỆ

  1. Pingback: cách phân tích yêu sách theo kiểu chen lấn cực độ « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: